Nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của hợp kim heusler (ni, co) mn (sn, al) (LV01894)

Nghiên cứu vốn lưu động hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại

Nghiên cứu vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại
... lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Chương II : Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ... cao có hiệu Để đánh giá xác hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại xem xét tiêu phần sau: c- Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Sử dụng vốn lưu động hiệu vấn ... CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I - MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I.1 - Quá trình hình thành phát triển công ty Tiền thân Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại Nhà...
 • 59
 • 25
 • 0

Nghiên cứu vốn lưu động hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại

Nghiên cứu vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại
... lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Chương II : Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ... cao có hiệu Để đánh giá xác hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại xem xét tiêu phần sau: c- Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Sử dụng vốn lưu động hiệu vấn ... LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I - MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I.1 - Quá trình hình thành phát triển công ty Tiền thân Công ty...
 • 59
 • 60
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim la (fe,co) (si,b)

Nghiên cứu tính chất từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim la (fe,co) (si,b)
... 1.3.1 Cấu trúc tinh thể hệ hợp chất La( Fe1-xMx)13…………… 18 1.3.2 Tính chất từ nhiệt hệ hợp kim La( Fe1-xMx)13…………… 20 1.4 Kết nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt số hệ hợp kim La- Fe ………………………………………………… ... đây, vài hệ vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt lớn khám phá như: hợp kim chứa Gd, hợp kim chứa As, hợp kim chứa La, hợp kim Heusler, hợp kim nguội nhanh Fe Mn…Trong số hợp kim này, hợp kim La- Fe loại ... 1.3.2 Tính chất từ hệ hợp chất La( Fe1-xMx)13 Tính chất từ hợp chất La( Fe1-xMx)13 phụ thuộc mạnh vào hai yếu tố nguyên tố M n ng độ nguyên tố M hợp chất Với M = Al, trạng thái từ hợp chất La( Fe1-xAlx)13...
 • 71
 • 165
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA VORTEX GLASS TRONG CÁC SIÊU DẪN LOẠI II MẤT TRẬT TỰ " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... 1989) tồn pha vortex glass hệ siêu dẫn trật tự - Giải thích kết thực nghiệm đo số tới hạn z ν mẫu YBa-Cu-O KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Thạc sĩ hướng dẫn: Tiến sĩ hướng dẫn: SẢN PHẨM KHOA HỌC ĐÃ ... 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH 5.3.1 Các báo cáo khoa học hội nghị quốc tế [1] Hoang Zung, Ziep Quang Vinh, Mai Suan Li, D Dominguez, Study of an anisotropic three-dimensional vortex ... 27 – 29, 2005 B-P53 5.3.2 Các báo cáo khoa học hội nghị quốc gia [1] Hoang Zung, Ziep Quang Vinh, Mai Suan Li, D Dominguez, Vortex glass in strongly disordered type -II superconductors, Hội nghị...
 • 3
 • 97
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế máy hiệu quả cao (năng suất 450 kg-mẻ) chế tạo 01 cụm mâm vò trong dây chuyền sản xuất chè đen theo công nghệ Orthodox (viết tắt OTD)

Nghiên cứu, thiết kế máy và hiệu quả cao (năng suất 450 kg-mẻ) và chế tạo 01 cụm mâm vò trong dây chuyền sản xuất chè đen theo công nghệ Orthodox (viết tắt OTD)
... NC KHCN c p B nm 2012 : Mỏy vũ chố en nng su t 450 Kg/m CHNG 2: QUY TRèNH CễNG NGH CH BI N CHẩ EN THEO CễNG NGH OTD (ORTHODOX) 2.1 M t s quy trỡnh cụng ngh ch bi n chố en: Trong quỏ trỡnh s n ... ti p theo ỉ1600 Khu vực lần Sng Khu vực lần Khu vực lần 1 Mỏy vũ Sng phõn lo i Mụ tụ Ray Mỏy phun m Hỡnh 2.7: S b trớ phũng vũ s d ng mỏy vũ Liờn Xụ c 2.10.3 Xỏc nh ch vũ chố en theo ... c p B nm 2012 : Mỏy vũ chố en nng su t 450 Kg/m 2, chố sau vũ l n c x xu ng bng t i v chuy n t i sng ỏnh ti v cng c chuy n t i phũng lờn men Khu vực lần Khu vực lần 3 Khu vực lần Mỏy...
 • 147
 • 144
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim Fe73,5-xMnx Cu1Nb3Si13,5B9 chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim Fe73,5-xMnx Cu1Nb3Si13,5B9 chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh
... hoàn toàn Các tiền hợp kim sau sử dụng để tạo mẫu nghiên cứu phương pháp phun băng nguội nhanh 2.1.2 Tạo băng nguội nhanh 31 Phương pháp nguội nhanh thường dùng để tạo hợp kim vô định hình Nguyên ... 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu 2.1.1 Tạo hợp kim ban đầu Vật liệu ban đầu để chế tạo mẫu hợp kim Fe-Mn-Cu-Nb-Si-B kim loại có độ cao, riêng B sử dụng dạng hợp chất Fero Bo (Fe-B) chứa 18% B Kết nghiên ... liệu từ nhiệt Ứng dụng hiệu ứng từ nhiệt sử dụng từ đầu kỷ 20, với việc khử từ đoạn nhiệt muối thuận từ, cho phép ta tạo nhiệt độ cực thấp (thậm trí tới 0,001 K) sử dụng thiết bị đo đạc tinh vi nhiệt...
 • 64
 • 158
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim nguội nhanh Fe90-xNiZr10

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim nguội nhanh Fe90-xNiZr10
... nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt hệ hợp kim e90-xMnxZr10 (x = 10) Kết cho thấy tính chất từ nhiệt hợp kim bị ảnh hư ng nhiều b i thay Curie TC hợp kim giảm từ 210 K xuống Khi từ trường thay đ i từ ... nhiệt thường kh ng lồ Giant MagnetoCaloric Effect – GMCE) Hình 1.2 Giới thiệu hiệu ứng từ nhiệt dương [3] Hình 1.2 giới thiệu hiệu ứng từ nhiệt dương, hiệu ứng mà vật liệu từ nóng lên trình từ ... c u hiệu ng t nhiệt t n hệ h i ngu i nhanh 90-xNixZr10” M c đ ch nghi n c u Chế tạo hợp kim hiệu ứng từ nhiệt lớn vùng nhiệt độ phòng Nhiệ v nghi n c u Chế tạo nghiên cứu tính chất từ nhiệt...
 • 67
 • 78
 • 0

NGHIÊN CỨU CHUYỂN TIẾP DỊ CHẤT NANO ỨNG DỤNG TRONG CÁC LINH KIỆN QUANG HÓA ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU CHUYỂN TIẾP DỊ CHẤT NANO ỨNG DỤNG TRONG CÁC LINH KIỆN QUANG HÓA ĐIỆN TỬ
... đích nghiên cứu: - Tạo màng chuyển tiếp dị chất cấu trúc nanô - Nghiên cứu tính chất vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất nanô - Qua khảo sát tính chất linh kiện chế tạo từ chuyển tiếp dị chất đưa ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHUYỂN TIẾP DỊ CHẤT NANO ỨNG DỤNG TRONG CÁC LINH KIỆN QUANG- HÓA-ĐIỆN TỬ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật ... nano ứng dụng linh kiện quang hóa- điện tử ” dòng chảy đóng góp vào biển lớn khoa học công nghệ kỷ XXI Với mục đích nghiên cứu, tìm kiếm số tính chất vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất cấu trúc nano...
 • 45
 • 166
 • 0

Nghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard hai chiều liên kết mạnh bằng phương pháp nghịch đảo

Nghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard hai chiều liên kết mạnh bằng phương pháp nghịch đảo
... II: Chuyển pha hình HUBbard hai chiều liên kết mạnh phương pháp nghịch đảo Đ Phương pháp nghịch đảo …………………………… ……………….15 Phương pháp nghịch đảo …………………………………… ……….15 Nguyên tắc phương pháp nghịch ... tại, phương pháp nghịch đảo số phương pháp giải khó khăn Vỡ lý trờn mà chọn đề tài Nghiên cứu chuyển pha sắt từ hỡnh Hubbard hai chiều phương pháp nghịch đảo Mục đích nghiên cứu Nghiờn cứu chuyển ... nghịêp trường đại học sư phạm Chương II: Chuyển pha hình HUBbard hai chiều liên kết mạnh phương pháp nghịch đảo Đ Phương pháp nghịch đảo Phương pháp nghịch đảo Chỳng ta xột trường hợp mà tính đối...
 • 35
 • 192
 • 0

Nghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard một chiều liên kết mạch bằng phương pháp nghịch đảo

Nghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard một chiều liên kết mạch bằng phương pháp nghịch đảo
... Nghiên cứu chuyển pha sắt từ hình hubbard chiều, liên kết mạnh chiều phương pháp nghịch đảo Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu chuyển pha sắt từ hình hubbard chiều phương pháp nghịch đảo, từ tìm ... độ chuyển pha nhiệt độ curie Tc Đối tượng nghiên cứu Chất sắt từ hình hubbard 4.Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu chuyển pha sắt từ , để xách định nhiệt độ Currie chất sắt từ hình Hubbard chiều ... liên quan Các lý thuyết có chuyển pha phức tạp chịu nhiều khó khăn tính số Sau thời gian nghiên cứu hoàn thành đề tài: Nghiên cứu chuyển pha sắt từ hình Hubbard chiều phương pháp nghịch đảo...
 • 27
 • 315
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn trên các băng hợp kim heusler ni mn (sb,al, )

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn trên các băng hợp kim heusler ni mn (sb,al,  )
... trỳc mng tinh th ca hp kim Heusler y (a) v bỏn hp kim, Heusler (b) 16 H ỡnh 1.7 ng cong t nhit ca cỏc hp kim NisoMnsiAli (a), Ni oCoĂoMri33A l 17 (b), N i 45 Co 5M n 32 li (c) ... 10 [24] Ni2 Mni.xInx - 10 [17] Nè5oMn3 4)8 lni 4)2 B 2,9 - 18 [1 ] 1M ISO 200 250 300 Temperature (KJ Temperature (K) Temperature (K) Hỡnh 1.9 bin thiờn entropy t Sm ca hp kim Nil 7C00 3Mni+xA].x ... Nè4iCOgMn3 2)5 Ali 7)5 0,98 340 10 [23] Nè4iCo 9Mn3 2Al18 ,1 300 10 [23] Ni 1^Coo^Mii 522A1o,78 - 351 10 [24] N i 1^Coo^Mni 24AI0J 0,99 354 10 [24] N i 1jCoo^Mni 26Aloj4 ,1 358 10 [24] NiijCoo^Mni^Aloj...
 • 57
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tínhnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu tính chất từ nhiệtnghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của panacrinnghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim heusler và nguội nhanhnghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện timnghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngchuyên đề tư bản cho vay và địa tô tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô tư bản đối với thực tiễn việt namnghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại vnpt hà nộinghiên cứu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng internet và thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nam địnhphần 3 đánh giá sơ bộ về chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội đề xuất cho đề tài nghiên cứu chuyên đề tại chi nhánhnghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật theo hướng nông nghiệp sinh tháinghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangcâu 4 phân tích ý nghĩa việc nghiên cứu tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản tư bản cố định tư bản lưu động ở nước ta hiện nayMau giay uy quyen du DH 2013DHG Bien ban DHDCD 2014 ngay 20.4.2015BTCTC DHG Quy 3.2016 meDHG BCTC Cong ty me kiem toan nam 2016thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqtThong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky IIIBan tin IR DHG ky 15Bản tin IR kỳ 17 - DHG PHARMA Xem20170920 BSC Vietnam Daily Review VN D%c3%b2ng ti%e1%bb%81n suy y%e1%ba%bfuPDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 2017Bản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Bản tin IR kỳ 9 - 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 9Thong bao giao dich co phieuGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên20171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afcBiên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014BCTC QUY IV.2014 APIBáo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 2013Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011