VỀ LUÂN lí xã hội ở nước TA

Về luân hội nước ta

Về luân lí xã hội ở nước ta
... phần Phần một: Nêu vấn đề luân hội Việt Nam cha có khái niệm luân quốc gia bị tiêu vong Phần hai: Luân hội phơng Tây (Pháp) thực tế luân lia hội nớc ta Phần ba: Bày tỏ khát vọng ... dụng gì? ? Em hiểu luân hội Trả lời gì? II.Đọc-hiểu văn bản: 1.Phần 1: - Đặt vấn đề trực tiếp, trực diện gây ấn tợng mạnh ngời nghe, thu hút quan tâm, ý họ - Luân hội khái niệm quan ... t tởng nhà nho uyên bác, sắc sảo, thức thời Gọi HS đọc phần Đọc văn 2.Phần 2: Giải vấn đề ? Phan Châu Trinh quan - Quan niệm, nguyên tắc cốt yếu luân niệm nội dung luân Trả lời hội...
 • 8
 • 5,885
 • 36

Về luân hội nước ta

Về luân lí xã hội ở nước ta
... - Âu châu: luận hội phát triển + Âu châu - Nước ta: + Xưa có ý thức đoàn thể -> sa sút + Nước ta + Mọi người đến nghóa vụ người nước nhau, chưa hợp sức giữ quyền ... diễn thuyết -> đồng bào nước Việt Nam ? Chi tiết cách vào đề? Cách nói nào? - hội luân nhiều” -> Cách nói phủ ? Tiếp theo tác giả lường trước gì? Cụ thể? đònh -> Đánh tan ngộ nhận người nghe ... kiến trái tim tộc sâu đậm “người nước ta, người nước ” dạt cảm xúc, thấm thía đau xót trước tình => Những yếu tố biểu cảm làm cho ý nghóa trạng tăm tối, thê thảm hội Việt Nam lúc diễn thuyết tăng...
 • 3
 • 1,279
 • 8

Giảng văn: Về luân hội nước ta (chi tiết)

Giảng văn: Về luân lí xã hội ở nước ta (chi tiết)
... phải xây dựng luân hội, dân chủ đoàn thể, phải truyền bá CNXH dân III Đọc hiểu văn bản: Nội dung luân hội mà tác giả nêu đoạn trích: - Luân hội ( hội luân ) khái niệm ... luân hội châu Âu, bên Pháp với nước ta ? Tác giả so sánh luân hội châu Âu, bên Pháp với nước ta: - Luân hội theo quan niệm Phan Châu Trinh nghĩa vụ quan hệ cộng đồng hội, người ... niệm, Thế luân hội ? nguyên tắc, quy định hợp lẽ thường chi phối quan hệ, hoạt Theo anh ( chị ), luân động phát triển hội hội mà tác giả nêu - Nội dung luân hội mà tác...
 • 6
 • 7,584
 • 88

Ve luan li xa hoi o nuoc ta

Ve luan li xa hoi o nuoc ta
... tội trạng dân ta? ? Tác giả sử dụng biện pháp NT gì? T/d? *Nguyên nhân tình trạng dân o n thể, không trọng công ích là: - Nhân dân ta vốn có truyền thống cộng đồng, o n kết từ xa xa -> nhìn thấu ... lợi cho cá nhân (bình thiên hạ (xã hội) góp phần làm cho xã hội ngời an c lạc nghiệp no đủ, giàu có, hạnh phúc vạn nhà Quan niệm t tởng nhà nho uyên bác, sắc s o, thức thời Gọi HS ... tỉnh - Tầm nhìn tiến bộ, xa rộng: kết hợp truyền bá t tởng XHCN, gây dựng tinh thần o n thể (ý thức o n kết cộng đồng) với nghiệp đấu tranh giành tự do, độc lập cho đất nớc, dân tộc BT 3: ý...
 • 3
 • 2,816
 • 30

Đọc hiểu Về luân hội nước ta - văn mẫu

Đọc hiểu Về luân lí xã hội ở nước ta - văn mẫu
... người hội Đó xây dựng luân hội người nước Luân hội tảng đạo đức, tảng cho nghiệp giành độc lập, tự Tổ quốc III - liên hệ Nhìn chung, thơ văn Phan Châu Trinh vạch rõ thực trạng đất nước ... cho văn - “Thương hại thay ! Người nước ta không hiểu nghĩa vụ loài người ăn với loài người đành, đến nghĩa vụ người nước chưa hiểu cả” - “Quan lại đời xưa đời ta !” - Luân bọn thượng lưu… nước ... phép” Bằng lẽ chặt chẽ với dẫn chứng cụ thể, tác giả khẳng định tiêu vong hoàn toàn luân hội Cái nhìn tác giả nhìn trung thực khách quan, phân tích rạch ròi mặt xấu, mặt hại người nước để...
 • 2
 • 1,757
 • 12

Đọc văn: về luân hội nước ta

Đọc văn: về luân lí xã hội ở nước ta
... trạng luân nước ta trạng luân nước ta Những biểu nêu TT1: Gv phát vấn: chứng tỏ nước ta Những biểu nêu luân hội: chứng tỏ nước ta luân + Dân ta “ phải tai nấy, chết mặc hội? ... Hướng dẫn Hs tìm hiểu luân * Luân hội mà tác giả nêu đoạn hội nước ta trích là: TT1: Gv phát vấn: - Ý thức tương trợ lẫn cá Luân hội mà tác giả nêu đoạn nhân hội trích gì? - Là ... dẫn II Đọc hiểu văn Luân hội Tình trạng luân hội nước ta Những cải cách cần thiết để có luân hội Trạng thái cảm xúc phẩm chất người diễn thuyết III Tổng kết Dặn dò: - Về nhà...
 • 8
 • 785
 • 4

Tiết 100,Về luân hội nước ta

Tiết 100,Về luân lí xã hội ở nước ta
... chung: nước ta chưa có luân hội, người chưa có ý niệm luân hội - Biểu cụ thể: + Âu châu + Nước ta - Giải pháp: muốn có độc lập, tự -> phải tuyên Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan ... sánh, phân tích hai ln lý hội nước ta Châu Âu (Pháp) nào? Thảo luận nhóm: Tác giả so sánh, Từ việc nêu ln phân tích hai ln lý hội nước ta, tác lý hội nước ta giả phê phán đả Châu Âu (Pháp) ... biĨu Ln lý hội mà tác giả nêu đoạn trích gì? Em hiểu câu “ Một tiếng bạn bè khơng thể thay cho ln lý hội được” gì? Năm học 2009 - 2010 động quốc rộng khắp nước -Về ln hội nước ta - phần...
 • 7
 • 778
 • 3

ve luan li xa hoi o nươc ta

ve luan li xa hoi o nươc ta
... lập o n thể phải biết lo cho - GV: Em cho biết chủ đề tư b Chủ đề tư tưởng: tưởng o n trích? - Vạch trần thực trạng đen tối xã hội HS trả lời,GV bổ sung đương thời , đề cao tư tưởng o n thể ... - Hãy cho biết o n trích - Đ o đức luân lí Đông Tây gồm thuộc tác phẩm vị trí o n phần trích? TT2: Hs trả lời TT3: Gv nhận xét, bổ sung o n trích: - Phần tác phẩm, ông diễn thuyết v o đêm 19/11/1925 ... chủ đề o n trích a Bố cục : hiểu bố cục, chủ đề o n trích * o n 1: Từ đầu đến “từ lâu rồi”: TT1: GV gọi HS đọc văn - Khái niệm luân lí xã hội khẳng GV: Em cho biết bố cục định nước ta chưa...
 • 5
 • 386
 • 2

về luân hội nước ta

về luân lí xã hội ở nước ta
... cục: 1- Nước ta chưa có luân hội, người chưa có ý niệm luân hội 2- Châu Âu luân hội phát triển So sánh với thực tế Việt Nam 3- Những cải cách cần thiết để có luân hội Hiện ... bình thiên hạ) bị hiêu sai lệch  Tư tưởng sắc sảo, nhạy bén, thức thời 2- Đoạn 2: - Luân hội Âu Châu Việt Nam Luân hội Âu Châu Luân hội Việt Nam * Không hiểu, chưa hiểu, điềm ... dạt cảm xúc đất nước, đồng bào - Các sáng tác : SGK/ trang 84 2- Văn “ Về luân hội nước ta - Phần III bài”Đạo đức luân Đông Tây”, diễn thuyết vào đêm 19/11/1925 nhà Hội Thanh niên Sài...
 • 18
 • 400
 • 4

VỀ LUÂN HỘI NƯỚC TA

VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
... đònh nước ta chưa có luân hội đích thực -Bàn luận vấn đề: So sánh bên Châu âu,Pháp nước ta luân để thấy rõ thực trạng trì trệ,lạc hậu ta đầu TKXX -Giải vấn đề: Phải gây dựng luân hội ... vấn đề a.Cách vào đề: -Khẳng đònh:XH luân thật nước ta đến -Bác bỏ cách hiểu đơn giản,nông cạn luân lí: +Không tình cảm bạn bè +Không phải chũ “Sửa nhà,trò nước, bình thiên hạ” bọn nhà nho vô ... Trinh(1872-1926) -Là người yêu nước nồng nàn,có tinh thần nhiệt huyết cứu nước đáng khâm phục -Ý thức dùng văn chương để làm cách mạng -Sáng tác ông thấm nhuần tư tưởng yêu nước tinh thần dân chủ -Tác...
 • 13
 • 115
 • 0

VỀ LUÂN HỘI NƯỚC TA 2

VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 2
... NHANH PHÚT -Muốn có luân hội, cần phải làm gì? -Lời đề nghị tác giả có ý nghĩa hội đương thời? -Nhận xét nhà yêu nước PCT? c.Cách giải vấn đề -Muốn có luân hội( Nước VN tự độc lập): ... bàn luận vấn đề *So sánh Châu Âu,Pháp nước ta luân hội ĐIỂM SS BIỂU HIỆN CHÂU ÂU, PHÁP -XHCN thịnh hành phát triển -Đấu tranh đòi công bình cho cá nhân ,hội bị đè nén -Có đoàn thể,công đức,biết ... trách nhiệm dân ta, sự phẫn nộ cao độ với chế độ vua quan thối nát,sự trăn trở cho vận mệnh tương lai đất nước •Tinh thần phê phán đời sống hội phong kiến mục nát Nhân dân thị Bến Tre đấu...
 • 16
 • 115
 • 0

Tiết 100 Về luân hội nước ta - Hội giảng cụm

Tiết 100 Về luân lí xã hội ở nước ta - Hội giảng cụm
... tưởng : Em trình bày chủ đề tư tưởng đoạn trích? - Đề cao tác dụng đạo đức, luân lí; khẳng định phải tìm nguyên Theo tác giả nhân nước việc để đạo đức luân luân hội gì? *Luân hội ... Tác giả Phan Châu Trinh V HDHB: - Chuẩn bị mới: Tiết 2- Về luân hội nước ta (Phan Châu Trinh) : trả lời câu hỏi 3,4,5 phần HDHB/sgk.88 HẾT TIẾT CHUYỂN TIẾT ... hệ , hành động phát triển hội II ĐỌC- HIỂU CHI TIẾT: Tác giả chọn 1.Nêu trạng đất nước ta khẳng định nước ta LLXH: Cách vào đề cách vào đề có tác để tránh hiểu lầm - Cách vào đề trực tiếp,...
 • 14
 • 265
 • 0

VỀ LUÂN LI HỘI NƯỚC TA TIẾT 100

VỀ LUÂN LI XÃ HỘI Ở NƯỚC TA TIẾT 100
... tưởng : Em trình bày chủ đề tư tưởng đoạn trích? - Đề cao tác dụng đạo đức, luân lí; khẳng định phải tìm nguyên Theo tác giả nhân nước việc để đạo đức luân luân hội gì? *Luân hội ... Phan Châu Trinh V HDHB: - Chuẩn bị mới: Tiết 2- “ Về luân hội nước ta (Phan Châu Trinh) : trả lời câu hỏi 3,4,5 phần HDHB/sgk.88 HẾT TIẾT CHUYỂN TIẾT ... hợp lẽ thường chi phối quan hệ , hành động phát triển hội II ĐỌC- HIỂU CHI TIẾT: Tác giả chọn 1.Nêu trạng đất nước ta khẳng định nước ta LLXH: Cách vào đề cách vào đề có tác để tránh hiểu...
 • 15
 • 207
 • 0

Bài giảng về luân hội nước ta ngữ văn 11

Bài giảng về luân lí xã hội ở nước ta ngữ văn 11
... hội - Cách nói phủ định: hội luân thật nước ta đến - Khái niệm luân hội: luân chủ nghĩa hội, Ta c giả người, không coi trọng bình đẳngnêu hiện trạng của nước quan ta ... giai - Luân hội phương Tây phát triển qua luân lí đoạn: gia đình, quốc giả tiếnxã hội. bác bỏ những quan ta c gia hành - So sánh luân m nào?nướcnta với quốc gia luân niệ hội Nhậ ... láo, sợ sệt, ù lì  Khẳng định: hội chủ nghĩa thịnh hành phương Tây còn nước ta ngày dân ta chưa có ý niệm - Nguyên nhân nước ta luân hội: + Dân ta “phải tai nấy, chết mặc ai”, sợ sệt,...
 • 15
 • 221
 • 1

Cảm nhận khi đọc về Luân hội nước ta

Cảm nhận khi đọc về Luân lí xã hội ở nước ta
... hiểm ấy? Đứng trước thực đó, ông phải lên: “Ôi! Một dân tộc tư tưởng cách mạng nảy nở óc chúng được! hội chủ nghĩa nước Việt Nam ta thế!" Kết thúc viết lập luận đông thời lời kêu gọi Các vấn ... năm trở lại Bọn họ mắc bệnh mẫn "ham quyền tước, ham bả vinh hoa" chi biết có vua, có dân, lo nịnh vua không tròn việc chăm dân Dạy chí “phá tan tành đoàn thể quốc gia" Đọc văn bản, ta nhận rõ ... "truyền bá hội chủ nghĩa", phải giác ngộ đồng bào, khơi gợi đoàn kết Chi có dân tộc Việt Nam có đủ sức mạnh để đánh đuổi kẻ xâm lăng, thoát kiếp nô lệ Đọc văn Phan Chu Trinh người đọc bị thuyết...
 • 2
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đọc văn về luân lí xã hội ở nước tagiảng văn về luân lí xã hội ở nước ta chi tiếtluan diem cua phan 1 ve luan li xa hoi o nuoc tatom tat ve luan li xa hoi o nuoc tagiáo án bài về luân lí xã hội ở nước tasoan bai ve luan li xa hoi o nuoc taphan tich tung doan bai van ve luan li xa hoi o nuoc tabinh giang ve luan li xa hoi o nuoc tahãy trình bày luận cứ luận điểm bài về luân lí xã họi ở nước talien he thuc te ve luan li xa hoi o nuoc tagiai nhung bai tap ve luan li xa hoi o nuoc tavề luân lí xã hội ở nước ta phan châu trinhsoạn văn về luân lý xã hội ở nước tamột số vấn đề lý luận về đoàn kết xã hội ở nước ta hiện nayveluan li xa hoi o nuoc takh hoc tap cac chi thi nghi quyet moi ban hanh quy i 2017Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máuC ng t c th m nh t i Ng n h ng u t v Ph t tri n H T ychuong trinh phoi hop hoi nong dan tinh cb 2016suacv huong dan th chi thi 05bài word về nguyên nhân và hậu quả của 1 số loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vnVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng kh nq 23twde an 5 trinh ky ban hanh 23 6Th nh t u v h n ch trong vi c i m i c ng ngh c ng ty gi y H N iThu n l i v kh kh n tr n con ng gia nh p WTO c a Vi t NamBài 5: Sinh tổng hợp PrôteinTh m nh p th tr ng M c a c ng ty Hon aBài 8. Khoan dungBài 4. Giữ chữ tín06 03 K Gay Me Routine Preoperative TestsBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMVdkRjZyTHkzckkTo trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU0