Đề cương Kinh tế chính trị

Tài liệu Đề cương kinh tế chính trị: Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế pdf

Tài liệu Đề cương kinh tế chính trị: Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế pdf
... ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài : Cổ phần hoá doanh nghiệp trình chuyển đổi kinh tế Mở đầu : đặt vấn đề tính tất yếu vấn đề cổ phần hoá : + Đòi hỏi lí luận + Đòi ... III Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giải pháp để đổi hoạt động doanh nghiệp Nhà nước Các quan điểm cổ phần hoá Đảng Cộng sản Việt Nam Tình trạng cổ phần hoá Việt Nam 2.1 Bản chất cổ phần hoá doanh ... hành cổ phần hoá (tính đến 1/9/1998) Danh sách doanh nghiệp nhà nước hoàn thành việc chuyển thành công ty cổ phần Tình trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 2.1 Thực chất trình cổ phần hoá Trong...
 • 23
 • 322
 • 0

Đễ cương Kinh Tế chính trị Mác ĐH KHXH và NV

Đễ cương Kinh Tế chính trị Mác ĐH KHXH và NV
... giá trị từ kinh tế hàng hóa * Nội dung quy luật giá trị: Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị ... Giá trị sản phẩm ( 20kg sợi) Giá trị chuyển vào sợi: 20$ Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 8$ Giá trị công nhân tạo 10g lao động: 12$ Cộng: 40$ 40$-34$ =6$ Vậy: Giá trị thặng dư phận dôi giá trị ... giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng dư.Sản xuất giá trị sử dụng giá trị sử dụng phương tiện Mục đích giá trị giá trị thặng dư * Sau đây, ta xét ví dụ để thấy trình sản xuất giá trị thặng...
 • 12
 • 180
 • 3

đề cương kinh tế chính trị

đề cương kinh tế chính trị
... tham gia vào Chính sách mà Đảng Nhà nước ta đề Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế trị -tập II Văn kiện,nghị đại hội Đảng lần thứ 8,thứ Các tạp chí : Ngiên cứu kinh tế Kinh tế phát triển ... VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA : Vai trò doanh nghiệp Nhà nước kinh tế nước ta Doanh nghiệp nói phận kinh tế Nhà nước lại phận yếu ,là phương tiện ,công cụ lực lượng đầu mở đường cho phát triển kinh tế Các ... vị kinh tế tự chủ độc lập vừa lực lượng kinh tế vĩ mô Nhà nước Là chủ thể kinh tế doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt hiệu để đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước,đảm bảo gia tăng nguồn lực kinh...
 • 19
 • 132
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... luật kinh tế + Khủng hoảng kinh tế 1873 + Tín dụng TBCN phát triển - CNTBĐQ CNTB hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế tồn tổ chức độc quyền, chúng chi phối phát triển b) toàn kinh tế Đặc điểm kinh tế ... tế Câu 4: trình bày nội dung, yêu cầu tác dụng quy luật giá trị kinh tế hàng hóa; vận dụng quy luật giá trị vào thực tiễn hoạt động kinh doanh ntn? Nội dung quy luật giá trị: - Quy luật giá trị ... nghĩa giá trị sử dụng mà giá trị, nữa, giá trị đơn mà giá trị thăng dư Nhưng để sản xuất giá trị thăng dư trước hết nhà tư phải sản xuất giá trị sử dụng đó, giá trị sử dụng vật mang giá trị thăng...
 • 42
 • 213
 • 1

Đề cương Kinh tế chính trị Mac-Lênin

Đề cương Kinh tế chính trị Mac-Lênin
... sp hàng hóa ↓ xuống (tỉ lệ nghịch với giá trị s.p) Tiền tệ -là loại hàng hóa đặc biệt Giá trị thặng dư -G .trị SLĐ tạo vượt g .trị -là phận g .trị dôi g .trị SLĐ công nhân làm thuê tạo bị nhà TB chiếm ... l.động tương ứng với việc s.x lượng g .trị ngang = G .trị sử dụng time ngày l.động tương ứng với việc s.x lượng g .trị ngang = G .trị SLĐ -Là tỉ lệ % GTTD đc s.xuất g .trị SLĐ tạo GTTD -Tỉ số time l.động ... công thực tế Tích lũy TB SLĐ TLSX -TB biến thành TLSX mà g .trị bảo toàn chuyển vào s.p, tức k thay đổi lượng g .trị gồm: +khấu hao máy móc, nhà xưởng, công trình phục vụ s.xuất +g .trị nguyên...
 • 7
 • 146
 • 1

Đề cương Kinh tế chính trị

Đề cương Kinh tế chính trị
... dung, sở giá trị trao đổi, giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị Hàng hóa thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị, thống hai mặt đối lập Sự đối lập mâu thuẫn giá trị sử dụng giá trị thể chỗ ... quy luật giá trị kinh tế hàng hóa Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất hang hóa quy định chất sản xuất hang hóa, sở tất quy luật khác sản xuất hàng hóa Nội dung quy luật giá trị là: - Sản ... tệ: Thước đo giá trị ( chức nhất) Với chức tiền dùng để biểu giá trị hàng hoá, hay để đo giá trị hàng hoá khác Tiền đo giá trị hàng hoá khác than giá trị Tiền làm chức thức đo giá trị ko thiết phải...
 • 24
 • 937
 • 0

Đề cương kinh tế chính trị Tự luận ngắn

Đề cương kinh tế chính trị Tự luận ngắn
... tạo lợng giá trị (m) lớn giá trị thân (v), phần giá trị dôi so với giá trị SLĐ gọi Giá Trị Thặng D Đây chìa khoá giải mâu thuẫn chung t Câu 16: Giá trị thặng d phần giá trị dôi giá trị SLĐ, công ... đồng vấn đề nông nghiệp, nôg thôn nông dân - Phát triển nhanh ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ - Phát triển kinh tế vùng - Phát triển kinh tế biển V Trần Thị Kim Cúc Câu 31 Kinh tế thị trờng ... - Xây dựng bớc QHSX theo định hớng XHCN - Mở rộng, nâng cao hiệu quan hệ kinh tế quốc tế Câu 25: Năm thành phần kinh tế thời kì độ lên CNXH VN: - KT nhà nớc - KT tập thể - KT TB nhà nớc IV Trần...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề cương kinh tế chính trị mac lenin chuẩn do giảng viên đh sư phạm kỹ thuật TP HCM biên soạn

Đề cương kinh tế chính trị mac lenin chuẩn  do giảng viên đh sư phạm kỹ thuật TP HCM biên soạn
... thành phần kinh tế nước ta gồm: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế tạp thể - Kinh tế cá thể, tiểu chủ; - Kinh tế tư tư nhân; - Kinh tế nhà nước; - Kinh tế có vốn đầu tư nước Trong cấu kinh tế nhiều thành ... khoa học – kỹ thuật công nghệ, đồng thời chỗ dựa để nhà nước thực chức điều tiết quản lý vĩ mô kinh tế Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể trở thành kinh tế vững kinh tế quốc dân - Kinh tế tạp thể: ... thàn phần vào kinh tế tư nhà nước hình thức khác - Kinh tế tư nhà nước: Dựa gình thức sở hữu hỗn hợp vốn kinh tế nhà nước với kinh tế tư nước nước hình thức hợp tác, liên doanh Kinh tế tư nhà nước...
 • 16
 • 126
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KINH tế CHÍNH TRỊ hoàn chỉnh

ĐỀ CƯƠNG KINH tế CHÍNH TRỊ hoàn chỉnh
... dựng kinh tế tri thức Câu 3: Phân tích quy luật giá trị liên hệ hoạt động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trả lời: *Vị trí quy luật giá trị: quy luật giá trị quy luật kinh ... hình kinh tế Việt Nam kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường, có điều tiết, quy luật nhà nước theo định hướng XHCN Với phát triển kinh tế thị trường quy luật kinh tế phát ... giá trị giá trị sử dụng -Giá trị hàng hoa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Đặc tính: +Giá trị hàng hóa phạm trù lịch sử thứ đem trao đổi mua bán tính tới giá trị +Giá trị...
 • 15
 • 223
 • 0

Đề cương kinh tế chính trị

Đề cương kinh tế chính trị
... công nghiệp t tài với sức mạnh kinh tế bao trùm toàn kinh tế Nó có vai trò lớn việc thống trị chi phối mặt đời sống trị xã hội T nh quan hệ Kinh tế quốc tế Sự thống trị Tbản tài đợc thực hình thức ... phần kinh tế: nớc ta tồn nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế tảng chế độ sở hữu nớc ta chế độ công hữu t liệu sản xuất Phát triển kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo kinh tế nhà nớc kinh ... kinh tế chủ sở hữu tự định việc t/c quản lý sản xuất kinh doanh phân phối dựa hiệu sản xuất kinh doanh - KT t nhà nớc thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu hỗn hợp vốn kinh tế nhà nớc với kinh...
 • 10
 • 113
 • 0

Đề cương kinh tế chính trị

Đề cương kinh tế chính trị
... yếu khách quan tồn nhiều thành phần ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ – Photo Copy IQ+ tạo điều kiện nâng cao Thành phần kinh tế đình Kinh tế gia đình hiệu kinh tế – xã quốc doanh giữ vai trò dựa sở ... XHCN kinh tế hàng hoá.Một kinh tế hàng hoá phát triển, mang ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ – Photo Copy IQ+ ngành, khâu, mặt hàng Câu 22: Phân Tích + Hoạt động then chốt, chuyển hẳn Lợi Ích Kinh Tế, ... quốc gia kinh tế muốn phát triển kinh + Các điều kiện chung phải vượt qua thực tế xã hội phải phát cho tồn phát trạng đưa triển kinh tế hàng hoá tiển kinh tế kinh tế phát triển Kinh tế hàng hoá...
 • 11
 • 74
 • 0

De cuong kinh te chinh tri on thi cao hoc

De cuong kinh te chinh tri on thi cao hoc
... tham khảo học kinh nghiệm phát tri n kinh tế quản lý kinh tế Bốn là, phát tri n mạnh thành phần kinh tế với hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mộ nội dung việc hoàn thi n thể chế kinh tế thị ... phát tri n lực lượng sản xuất, vừa người tạo phát tri n Hai là, chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại, hợp lý, hiệu cao: + Cơ cấu kinh tế mối quan hệ hữu ngành kinh tế, vùng kinh tế, thành phần kinh ... sở kinh tế cho phát tri n kinh tế thị trường Nội dung: Tiếp tục đổi mới, phát tri n tạo điều kiện để kinh tế nhà nước vươn lên làm tốt vai trò chủ đạo kinh tế, đẩy mạnh phát tri n mô hình kinh...
 • 57
 • 179
 • 0

Đề cương kinh tế chính trị đại học y dược TpHCM

Đề cương kinh tế chính trị đại học y dược TpHCM
... sức lao động/tiền lương M: giá trị thặng dư Đề cương KTCT -Tổ 14 & 13.5 Y1 5C Vấn đề 3: Quy luật giá trị: a) Nội dung: - Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có sản ... giá trị b) Trong kinh tế hàng hóa, GTSD vật mang giá trị trao đổi.Muốn hiểu giá trị hàng hóa phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi trước hết biểu quan hệ số lượng, tỷ lệ trao đổi lẫn giá trị ... GTSD, phải thực giá trị hàng hóa Nếu không thực giá không thực GTSD Đề cương KTCT -Tổ 14 & 13.5 Y1 5C Vấn đề 2: Lượng GTHH nhân tố ảnh hưởng đến lượng GTHH: 1) Câu dẫn đề: Giá trị hàng hóa xét mặt...
 • 11
 • 1,574
 • 0

Đề án kinh tế chính trị

Đề án kinh tế chính trị
... Chúng ta tìm hiểu cụ thể Đề án kinh tế trị PHẦN CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN Sự cạnh tranh kinh tế thị trường tất yếu khách ... mua bán trao đổi hàng hoá Như thực chất thị trường hoạt động kinh tế phản ánh thông qua trao đổi, lưu thông hàng hoá mối quan hệ kinh tế người với người Hình thức kinh tế thị trường kinh tế hàng ... để chống độc quyền tạo nên cạnh tranh với máy quản lý kinh Đề án kinh tế trị tế non nhà nước quản lí kinh tế, qui định đưa vào áp dụng thực tế, có đưa vào áp dụng khó lòng mà giám sát, đạo việc...
 • 31
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề cương kinh tế chính trịđề cương kinh tế chính trị hệ trung cấpđề cương kinh tế chính trị trung cấpđề cương kinh tế chính trị mác lêninđề cương kinh tế chính trị 2đề cương kinh tế chính trị k48đề án kinh tế chính trịđề tài kinh tế chính trịđề thi kinh tế chính trịbộ đề thi kinh tế chính trịđề thi kinh tế chính trị 2cha đẻ của kinh tế chính trị cổ điển anhđề thi kinh tế chính trị có đáp ánđề thi kinh tế chính trị và đáp ánđề thi kinh tế chính trị mác lêninPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây