Tài liệu ôn thi cao học môn TRIẾT HỌC 2016

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc
... nổ để thay KTTT Ý nghĩa học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội mang lại cho khoa học xã hội phương pháp nghiên cứu thực khoa học - Không thể xuất phát từ ý ... số quan điểm: * Lấy số đông làm thước đo ( không xác) * Cái có lợi ( xã hội có giai cấp đối kháng) * Cái rõ ràng, khúc chiết ( thi) * Thực tiễn thước đo khách quan - Thông qua hoạt động thực tiễn ... chung riêng: a1.Khái niệm riêng: Cái riêng trình triết học dùng để SV, HT, trình riêng lẽ, xác định a2 Khái niệm chung: Cái chung phạm trù triết học dùng để mặt, thuộc tính chung giống nhau, lặp...
 • 17
 • 779
 • 28

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin
... ế rú ượ g ầ g 3) Mố q b ứ g g ữ sở ầ g k ế rú ữ g ủ lự lượ g ượ g ầ g ã ộ TÀI LIỆU ÔN TẬP Giáo trình Triết học Mác – L nin (dù g ro g rườ g đạ đào ạo N b C í rị q ố g Hà Nộ 2006 ọ o đẳ g) Bộ g ... đị ro g độ g p r ể ủ Có ểp ố ưs - Mố l ê bê ro g & - Mố l ê bả & - Mố l ê ủ yế - Mố l ê rê g ố ố gườ bê k ó ủ ọ ượ g; ó goà g bả ứ yế g ố p ổbế - P ép b ứ gd y độ ... g p ả tôn trọng quan điểm toàn diện Quan điểm toàn diện đ ỏ  Phả ứ ro g oà ố q lạ g ữ p g ữ yế ố g ữ ặ ủ í g ữ sự k ;P ả bế p b g ố p ả bế ú ý ố bê ro g ố l ê bả ố ủ yế ố ê lư...
 • 29
 • 561
 • 2

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học
... đề: Lịch sử triết học chia triết học làm hai trờng phái: Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm - vấn đề xuyên suốt trình phát triển lịch sử triết học: - Các trờng phái triết học đến thống triết học có phận ... giới triết học Triết học nghiên cứu quy luật chung tồn t duy, giúp cho việc nhận thức hoạt động cải tạo giới, triết học Mác dựa vào thành khoa học cụ thể, nhng không lấy phơng pháp ngành khoa học ... đại diện tạo thành đờng lối triết học Đêmôcrit triết học cổ đại * Chủ nghĩa vật kỷ XVII - XVIII: Là chủ nghĩa vật siêu hình Thời trung cổ khoa học nh triết học không phát triển dới kìm kẹp nhà...
 • 45
 • 383
 • 0

Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn triết học

Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn triết học
... tư liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động, người lực lượng sản xuất luôn vận động phát triển với phát triển khoa học công nghệ, từ lao động chân tay sang lao động trí óc, công cụ lao động thành ... quát mặt vấn đề triết học lập trường chủ nghĩa vật biện chứng ,nó khắc phục tính siêu hình, trực quan quan niệm vật chất triết học trước Mác 2.ý thức gì? Ý thức phạm trù triết học dùng để phản ... nhà triết học đưa nhiều cách giải khác nhau, tùy thuộc vào địa vị, quan điểm hệ thống triết học Nhiều nhà triết học giai cấp bốc lột cho khác giai cấp có khác chủng tộc, màu da ,về tài năng,...
 • 18
 • 412
 • 1

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học
... đề: Lịch sử triết học chia triết học làm hai trờng phái: Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm - vấn đề xuyên suốt trình phát triển lịch sử triết học: - Các trờng phái triết học đến thống triết học có phận ... giới triết học Triết học nghiên cứu quy luật chung tồn t duy, giúp cho việc nhận thức hoạt động cải tạo giới, triết học Mác dựa vào thành khoa học cụ thể, nhng không lấy phơng pháp ngành khoa học ... đại diện tạo thành đờng lối triết học Đêmôcrit triết học cổ đại * Chủ nghĩa vật kỷ XVII - XVIII: Là chủ nghĩa vật siêu hình Thời trung cổ khoa học nh triết học không phát triển dới kìm kẹp nhà...
 • 45
 • 80
 • 0

Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn lý luận hành chính nhà nước và triết học

Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn lý luận hành chính nhà nước và triết học
... nói tổ chức hành nhà nước, thi t lập mối quan hệ xã hội người, tập thể để thực quản hành nhà nước Trong quản hành nhà nước, chức tổ chức quan trọng nhất, tổ chức quản Nhà nước phải tổ ... hội Nhưng Chính phủ thực chức phải thông qua hệ thống thể chế hành hành Nhà nước Vì vậy, Chính phủ quan quản hành nhà nước cao Nhà nước Thứ hai, QLHCNN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực ... trị quyền hành pháp hành động (HCNN) Ở VN, Chính phủ quan hành pháp cao (cơ quan chấp hành Quốc hội) thực quyền hành pháp cao đ/v toàn dân, toàn xã hội Nhưng Chính phủ thực chức phải thông qua...
 • 53
 • 233
 • 4

Tài liệu ôn thi cao học trường Kiến trúc môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi cao học trường Kiến trúc môn tiếng anh
... TẬP ĐOÁN TỪ If you lose this, you won’t be able to get into your house  KEY Many people put these on when they want to read something  GLASSEE People pay for things with this  MONEY If it has ... LIGHTS 11 You need this if you want to dance  MUSIC 12 If it’s your birthday, your guests may give you this  PRESENT 13 You need this to put your drink in  GLASS 14 You can buy this drink in a ... rent this  VIDEO 22 This place has many books for you read, but you cannot keep them  LIBRARY 23 You read this to find out what is happening in the world  NEWSPAPER 24 You may need to write this...
 • 30
 • 837
 • 0

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)
... chất 2: Đổi chỗ hai hàng hay hai cột định thức ta đợc định thức định thức cũ đổi dấu Ví dụ: 3 = 4 2.2.3 Tính chất 3: Một định thức có hai hàng hay hai cột nh 2.2.4 Tính chất 4: Ta khai triển định ... Tính chất 7: Một định thức có hai hàng hay hai cột tỉ lệ với 2.2.8: Tính chất 8: Khi tất phần tử hàng hay cột có dạng tổng hai số hạng định thức phân tích thành tổng hai định thức 2.2.9: Tính chất ... Bài tập ( ) =(A) A 18 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công Chơng Giải tích hàm biến 19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn...
 • 41
 • 796
 • 9

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt
... x→x0 f (x) =k g(x) - Nếu k = 1, ta nói f, g hai lượng vô bé tương đương - Nếu k = 0, k hữu hạn, ta nói f, g hai lượng vô bé bậc - Nếu k = +∞ −∞, ta nói g lượng vô bé bậc lớn f - Nếu k = 0, ta nói ... f (x) = k g(x) x→x0 - Nếu k = 1, ta nói f, g hai lượng vô lớn tương đương - Nếu k = hữu hạn, ta nói f, g hai lượng vô lớn bậc - Nếu k = 0, ta nói g lượng vô lớn bậc lớn f - Nếu k = +∞ −∞, ta ... hạn) x→x0 g(x) g (x) Công thức đạo hàm dấu tích phân: Cho f liên tục, u, v khả vi Đặt v(x) F (x) = f (t) dt u(x) Khi đó: F khả vi F (x) = v (x)f (v(x)) − u (x)f (u(x)) Vô bé - Vô lớn Hàm f gọi lượng...
 • 9
 • 268
 • 1

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt
... không gian mêtric không đầy đủ Do Rn với mêtric d(x, y) = [ n (xi − yi )2 ]1/2 không gian mêtric đầy đủ, lấy D tập hợp khác rỗng, i=1 D không tập đóng Rn Khi không gian mêtric (D, dD ) không ... d) không gian mêtric compact 6.2 Tính chất Nếu (X, d) không gian mêtric compact (X, d) không gian mêtric đầy đủ Cho (X, d) không gian mêtric, A ⊂ X Nếu A tập compact A tập đóng Cho (X, d) không ... không gian mêtric Đặt Z = X × Y Với z1 = (x1 , y1 ), z2 = (x2 , y2 ) ∈ Z, đặt d(z1 , z2 ) = dX (x1 , x2 ) + dY (y1 , y2 ) Chứng minh (Z, d) không gian mêtric đầy đủ ⇔ (X, dX ), (Y, dY ) không...
 • 9
 • 319
 • 1

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản docx
... ∞ ∞ ∞ ∞ Tiêu chuẩn tích phân Cho f : [1, +∞) → R liên tục, f (x) ≥ f giảm Với n ∈ N, đặt an = f (n) Khi đó: ∞ ∞ f (x)dx hội tụ ⇔ Chuỗi Tích phân suy rộng an hội tụ 1 Chuỗi bản: ∞ • 1 hội tụ s ... [a + 2iπ, 2(i + 1)π − a], i ∈ Z xs sin n2 x hội tụ R chuỗi đạo hàm số hạng n2 không hội tụ Công thức Maclaurin hàm bản: 1) = 1−t 2) = 1+t ∞ t 3) e = ∞ tn , |t| < ∞ (−1)n tn , |t| < tn , ∀t ∈ R ... giảm Khi α n ln n x lnα x đó, f (n) = , n ≥ n lnα n ∞ ∞ dx = x lnα x Xét tích phân suy rộng dt (đổi biến t = ln x) tα ln Tích phân hội tụ α > 1, phân kỳ α ≤ ∞ hội tụ α > 1, phân kỳ α ≤ n lnα n...
 • 15
 • 255
 • 3

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc
... xếp vào loại C X(cm) Số sản phẩm 1 1-1 5 1 5-1 9 19 1 9-2 3 20 2 3-2 7 26 2 7-3 1 16 3 1-3 5 13 3 5-3 9 18 Y(cm) Số sản phẩm 1 3-1 6 1 6-1 9 1 9-2 2 25 2 2-2 5 26 2 5-2 8 18 2 8-3 1 15 3 1-3 4 11 a) Có thể kết luận đường kính ... có kết sau: X(cm) Số sản phẩm 1 1-1 5 1 5-1 9 1 9-2 3 2 3-2 7 2 7-3 1 3 1-3 5 3 5-3 9 20 16 16 13 18 Những sản phẩm có tiêu X từ 27cm trở lên dược xếp vào loại A a) Một tài liệu cũ cho tỉ lệ sản phẩm loại ... khảo sát chiều cao X giống trồng, người ta quan sát mẫu có kết qủa sau: X(cm) Số 9 5-1 05 10 10 5-1 15 10 11 5-1 25 15 12 5-1 35 30 13 5-1 45 10 14 5-1 55 10 15 5-1 65 15 a) Ước lượng chiều cao trung bình...
 • 45
 • 481
 • 6

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx
... sinh viên lớp Tìm xác suất để chọn sinh viên giỏi hai môn Toán Anh văn Lời giải Gọi - A biến cố sinh viên chọn giỏi môn Toán - B biến cố sinh viên chọn giỏi môn Anh văn Khi - AB biến cố sinh ... giỏi hai môn Toán Anh văn - A + B biến cố sinh viên chọn giỏi hai môn Toán Anh văn Do P( A + B) = P( A) + P( B) − P( AB) = 60 70 40 + − = 0,9 100 100 100 §4 CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT 4.1 Xác suất có ... ϕ (-2 ,15) = - ϕ(2,15) ≈ - 0,4842 ϕ (-6 ,12) = - ϕ (6,12) ≈ - ϕ (5) ≈ -0 ,5 6.5 Công thức tính xác suất phân phối chuẩn Cho X đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn X ∼ N(μ, σ2) Khi đó, xác suất...
 • 32
 • 498
 • 3

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án
... tính chất trình độ SX” nên lúc đẩy mạnh mức việc xây dựng công nghiệp nặng mà không ý phát triển công nghiệp nhẹ” “đẩy mạnh công nghiệp hóa chưa đủ tiền đề cần thi t” Bênh bảo thủ trì trệ ... này, lúc ta bắt chước rập khuôn mô hình CNXH Liên Xô việc thành lập ngành máy nhà nước (ở Liên Xô Bộ, Ngành ta nhiêu Bộ ngành), công nghiệp hóa vậy, ta ý tập trung phát triển công nghiệp ... đồng thời tiềm lực kinh tế đủ mạnh, mức tích lũy ngày cao với từ nội kinh tế; cấu kinh tế hợp lý, sức cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày đại ngành công nghiệp nặng then chốt, lực...
 • 23
 • 425
 • 2

Tài liệu ôn thi cao học môn Hành Chính Công

Tài liệu ôn thi cao học môn Hành Chính Công
... dựa thành tựu ngành khoa học khác Hành học khoa học lấy quản lý hành làm đối tợng nghiên cứu Có thể định nghĩa hành học khoa học nghiên cứu quy luật quản lý có hiệu công việc xã hội tổ chức hành ... hành quản lý hành Nếu trị học khoa học mang nặng đặc điểm lý luận hành học khoa học liên ngành mang nặng đặc điểm ứng dụng 2 .Hành học với luật học Luật học môn khoa học xã hội lấy quy tắc pháp ... phục vụ nhân dân dới hình thức công cụ công dân công việc hàng ngày thờng xuyên liên tục quan hệ xã hội hành vi công dân đợc pháp luật hành diễn thờng xuyên liên tục Chính HCNN phải bảo đảm tính...
 • 21
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi cao học môn lịch sử triết họctài liệu ôn thi cao học luật môn triết họctai lieu on thi cao hoc mon triet hoctài liệu ôn thi cao học môn triếttài liệu ôn thi cao học luật môn triếttai lieu on thi cao hoc hanh chinh mon triet hoctai lieu on thi cao hoc mon triet hoc mac lenintai lieu on thi cao hoc mon triet hoc4tài liệu ôn thi cao học môn tin học cơ sởtài liệu ôn thi cao học môn tin họctài liệu ôn thi tốt nghiệp môn triết họctài liệu ôn thi cao học môn toán giải tíchtài liệu ôn thi cao học môn toán cao cấp 1tài liệu ôn thi cao học môn toán cao cấp 2tài liệu ôn thi cao học môn giải tíchtìm hiểu về hệ thống bôi trơnkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)QĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42