Tai lieu on tap kinh te vi mo 2

Tài liệu ôn tập Kinh tế mô.pdf

Tài liệu ôn tập Kinh tế Vĩ mô.pdf
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 1,913
 • 2

Tài liệu ôn tập kinh tế

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 2,253
 • 5

Tài liệu ôn tập kinh tế bẫy thanh khoản và giảm phát

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô bẫy thanh khoản và giảm phát
... nhiều, sách thận trọng đưa nhiều có hiệu quả, hạn chế rủi ro cho kinh tế Câu 12: Mối quan hệ giửa bẫy khoản giảm phát Trả lời: Bẫy khoản dẫn tới giảm phát: Khi kinh tế suy thoái, ngân hàng ... giảm phát lại phát sinh bẫy khoản, chống bẫy khoản lại phát sinh giảm phát bám lấy kinh tế ngân hàng trung ương nhà hoạch định sách biện pháp thích hợp hữu hiệu Trên giới nhiều năm qua có không ... khoản: Giảm phát hầu hết trường hợp xuất phát từ sụt giảm tổng cầu Giảm phát làm tổng chi tiêu giảm dẫn đến kinh tế bị suy thoái Để giải vần đề trên, ngân hàng trung ương thực nới rộng kinh tế...
 • 10
 • 429
 • 1

Tài liệu ôn tập kinh tế chuyên đề tỷ giá hối đoái và thu hút luồng vốn

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô chuyên đề tỷ giá hối đoái và thu hút luồng vốn
... kinh tế tăng trưởng bền vững, trình tự hoá phải thực sở điều kiện sau: - Cơ cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh cao, có khả thích ứng với thay đổi kinh tế nước Môi trường kinh tế ... Chính sách tỷ giá hối đoái gì? Do đâu có khác biệt tỷ giá năm 2014 so với hai năm 2012 2013? TL: Chính sách tỷ giá hối đoái hoạt động Chính phủ (mà đại diện thường Ngân hàng Trung ương) thông qua ... chế độ tỷ giá định (hay chế điều hành tỷ giá) hệ thống công cụ can thiệp nhằm trì mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến mức cần thiết phù hợp với mục tiêu sách kinh tế quốc...
 • 8
 • 232
 • 2

Tài liệu Bài tập kinh tế vi và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf

Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf
... đó, khác với môn khoa học kinh tế học mô, kinh tế quản lý doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với Các môn khoa học quản lý kinh tế quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ thể dựa sở lý luận phương ... bất đối xứng, chọn lựa với không chắn áp dụng kinh tế lý thuyết trò chơi Kinh tế học vi nghiên cứu tính quy luật ,xu vận động tất yếu hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật kinh tế thị trường ... khách quan kinh tế học vi Kinh tế học vi nghiên cứu hành vi cụ thể cá nhân, doanh nghiệp vi c lựa chọn định ba vấn đề cho là: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Phân phối thu nhập sao? để ứng vững,...
 • 13
 • 1,578
 • 28

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi có kèm bài giải docx

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi mô có kèm bài giải docx
... 3.68 tỷ Kết luận : − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm phủ − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm người tiêu dùng mối quan hệ sản phẩm A sản phẩm B  Sản phẩm A: Ta Pmax = vào (S) : P = + ... 108 triệu USD Bài 5: Với tư cách chủ câu lạc tennis cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải định lệ phí hội vi n lệ phí cho buổi tối chơi hai loại khách hàng Nhóm “nghiêm túc” cầu: Q = – P ... nhập phân phối lại kinh tế ( ví dụ giảm thuế, trợ cấp ) Vì phủ chọn cách đánh thuế nhập tổn thất xã hội khơng đổi phủ lợi thêm khoản từ thuế nhập Bài 2: Thị trường lúa gạo Vi t Nam cho sau: -...
 • 31
 • 4,770
 • 63

Tài liệu Ổn định kinh tế mô, duy trì đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011 potx

Tài liệu Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011 potx
... ỉN ậNH KINH T Vẫ M, DUY TRầ Aè TNG TRặNG: KINH T VIT NAM NM 2010, TRIỉN VOĩNG NM 2011 Sau cuc khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t ton cu nm 2008-2009, nn kinh t th gii ó chuyn ... t v mụ UNDP ti Vit Nam ti tr, y ban Kinh t ca Quc hi v Vin Khoa hc Xó hi Vit Nam ó phi hp t chc Hi tho n nh kinh t v mụ, trỡ tng trng: Kinh t Vit Nam nm 2010, Trin vng nm 2011 ti thnh ph H Chớ ... gia kinh t, hy vng s cú nhng úng gúp nht nh quỏ trỡnh xõy dng K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011, K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2011- 2015 v Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 10 nm 2011- 2020...
 • 30
 • 230
 • 0

BÀI TẬP ÔN TẬP KINH TẾ VI 2.doc

BÀI TẬP ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ 2.doc
... https://docs.google.com/present/view?id=dfsp5tkb_4hsrmd4gf BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Hồ nuôi cá tài nguyên công cộng, giả sử cầu vi c nuôi cá:P=400-0.5Q Chi phí xã hội vi c nuôi cá la STC=- (65- 30Q)Q +100 Chi phí tư nhân vè vi c ... nhuận trả tiền công bao nhiêu? b Giả sử phủ ban hành luật tiền lương tối thiểu An Phước thuê lao động có người thất nghiệp tiền lương tối thiểu đvt Bài 6: Hàm sản xuất của t hãng Q = 25K1/2L1/2 ... Bài 4: Giả sử hàm cầu cung lao động là: L = -50w + 450 L = 100w a Xác định mức tiền công số lượng lao động cân thị trường b Giả sử phủ quy định mức tiền công tối thiểu đvt Lượng...
 • 3
 • 10,666
 • 270

Tài liệu tham khảo kinh tế vi

Tài liệu tham khảo kinh tế vi mô
... Ngoài học vi n tham khảo tài liệu sau: * Học vi n tự nghiên cứu  Lê Bảo Lâm (chủ biên), Kinh tế vi mô, Nhàxuất thống kê, 1999  Nguyễn Hòang Bảo nhóm tác giả, Bài tập kinh tế vi mô, Nhà xuất ... xuất*  Tài liệu tham khảo: Tóm tắt giảng, tập củng cố giảng vi n phụ trách môn học cung cấp Robert S Pindyck, Daniel L Rubinfeld, Kinh tế vi mô, Nhà xúât thống kê, Hà nội, 1999 Tài liệu điện ... THIỆU MÔN KINH TẾ VI MÔ  Nội dung: Chuyên đề 1: Phân tích cung cầu thị trường Chuyên đề 2: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chuyên đề 3: Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Chuyên đề 4: Hành vi doanh...
 • 30
 • 309
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ mô
... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi tiêu ... giá trị ban đầu MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-07 (Thời gian làm bài: 60 phút) Yêu cầu: Chọn phương án trả lời từ câu hỏi sau Khoản mục sau đâykhông tính vào GDP Việt Nam năm ... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay đổi 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi...
 • 13
 • 1,014
 • 3

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh
... Vì vi c lựa chọn chế tỷ giá không quan trọng phát triển định chế tài khóa tiền tệ Các định chế cần thiết cho vi c thiết lập ổn định phát triển hệ thống tiền tệ tỷ ổn định hóa kinh tế vĩ mô Vi t ... 2007-2008 tác động đến kinh tế Vi t Nam phương diện nào? Những đề xuất cụ thể bạn cho hữu hiệu nhằm góp phần giúp Vi t Nam giảm thiểu tác động từ cú sốc này? 43 Bài học rút cho Vi t Nam từ khủng hoảng ... tài không kiểm soát nổi, thất bại vi c trì kỷ cương tài chính? Giải thích có không? 39 Vì luồng vốn tư nhân khổng lồ đổ vào thị trường làm cho vi c quản lý kinh tế vĩ mô trở nên khó khăn hơn?...
 • 3
 • 1,171
 • 2

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo
... CH NG II: M T S V N C B N C A KINH T H C V MÔ 1/ Kinh t v mô môn khoa h c nghiên c u: a Các quan h kinh t c a ngành n n kinh t b M t h th ng kinh t th ng nh t c N n kinh t v i t cách m t t ng th ... s là: a 1300 t ng ng b 3000 t c 2600 t ng ng d 2000 t / Cho m t n n kinh t khu v c ph th ng m i qu c t v i nh ng s li u d i ây, GDP danh ngh a n m hi n hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 189900 ... nh t n n kinh t dài h n a T ng tr ng GNP danh ngh a b T ng tr ng GNP th c t bình quân u ng i c T ng tr ng GNP ti m n ng d T ng tr ng GNP th c t ánh giá thành t u kinh t c a m t / Trong mô hình...
 • 39
 • 401
 • 1

Tài liệu Giáo trình Kinh tế - Chương 9 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 9 ppt
... Anh 9. 1 Khái niệm đo lường  Ví dụ: Tính Chỉ số giá tiêu dùng CPI? - Giá thực phẩm tăng • Ngân sách cho: 8%, - 60% thực phẩm; - y tế tăng 7%, - 20% cho y tế; - giáo dục tăng 5% so - 20% cho giáo ... Nội dung chương • • • • • • • • 9. 1 Khái niệm đo lường 9. 2 Các nguyên nhân gây lạm phát - Lạm phát cầu kéo - Lạm phát chi phí đẩy - Lạm phát ỳ - Tiền tệ lạm phát 9. 3 Những tổn thất ... Hải Anh 13 Nội dung chương • • • • • • • • 9. 1 Khái niệm đo lường 9. 2 Các nguyên nhân gây lạm phát - Lạm phát cầu kéo - Lạm phát chi phí đẩy - Lạm phát ỳ - Tiền tệ lạm phát 9. 3 Những tổn thất...
 • 77
 • 420
 • 0

Tài liệu Giáo trình Kinh tế - Chương 5: Thất nghiệp pptx

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Thất nghiệp pptx
... tế b) Thất nghiệp 32 Thất nghiệp Chu kỳ Nội dung chương ất Th iệp h ng 5.1 Khái niệm đo lường thất nghiệp 5.2 Phân loại thất nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất ... nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Thất nghiệp chu kỳ 5.3 Tác động cuả thất nghiệp Tác động thất nghiệp tự nhiên Tác động thất nghiệp ... nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Thất nghiệp chu kỳ 5.3 Tác động cuả thất nghiệp Tác động thất nghiệp tự nhiên Tác động thất nghiệp...
 • 68
 • 646
 • 9

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi docx

Tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi mô docx
... “hàng bình thường”? a Ti -vi màu b Cà phê c Gạo d Ti -vi đen trắng c Lốp xe ép lại 11 Sự kiện nguyên nhân làm tăng giá nhà? a Vi c xây nhà giảm b Các tổ chức xây dựng nhà tăng vi c cho thuê nhà c Tăng ... c Tăng tiền lãi chấp d Các quan quyền sẵn sàng tăng vi c bán nhà công cho người muốn thuê 12 Minh họa thay đổi giá mặt hàng có liên quan đến vi c dịch chuyển đường cầu theo tính chất liên quan ... 16 Hãy dùng đồ thị cung cầu để tả diễn biến giá xe gắn máy ngắn hạn dài hạn thu nhập người tiêu dùng nước ta tăng ổn định thời gian gần BÀI TẬP Giả sử có số liệu sau lượng cung cầu đậu phộng...
 • 5
 • 500
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô 2tài liệu ôn tập kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vĩ môtài liệu ôn tập kinh tế vi mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô pdftài liệu ôn thi kinh tế vĩ môtài liệu bài tập kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vĩ mtài liệu ôn thi kinh tế vi môtài liệu bài tập kinh tế vi mô chi phí cơ hộitài liệu học tập kinh tế vĩ môôn tập kinh tế vĩ mô 2câu hỏi ôn tập kinh tế vĩ mô 2đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học