Nghiên cứu mô hình hồi quy gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn

Nghiên cứu hình hồi quy gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn

Nghiên cứu mô hình hồi quy gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn
... 267.63 14 7.64 10 1.39 87 .16 12 1. 01 1 01. 73 74.84 93.60 94 .19 754.37 11 16 .12 659.08 m3/s Dữ liệu lịch sử GAR (1) -M GAR (1) -F THOMAS-FIERING Tháng 10 11 12 Hình 3 .1: Giá trị trung bình trạm đo Nông Sơn 16 ... phối gamma Các đặc trưng số phân phối gamma tham số tính sau: Kỳ vọng: Phương sai: Hệ số lệch: E(X) = Var(X) = = √ (1. 2) (1. 3) (1. 4) 1. 3 hình hồi quy gamma bậc [GAR (1) ] 1. 3 .1 hình GAR (1) ... thực nghiên cứu đạt kết sau: nghiên cứu đề xuất hình biểu thị lưu lượng dòng chảy hàng tháng hình GAR (1) -Monthly hình GAR (1) -Fragments Bằng thực nghiệm, kết thu hình GAR (1) -Monthly...
 • 27
 • 190
 • 0

Nghiên cứu hình hồi quy gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn

Nghiên cứu mô hình hồi quy gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn
... 13 1. 2 PHÂN PHỐI GAMMA 16 1. 2 .1 Hàm mật độ xác suất phân phối gamma 16 1. 2.2 Các đặc trƣng số phân phối gamma 18 1. 3 MÔ HÌNH HỒI QUY GAMMA BẬC [GAR (1) ] 18 1. 3 .1 hình ... : hồi quy gamma (gamma autoregressive) GAR (1) : hồi quy gamma bậc (the first-order gamma autoregressive) GAR (1) -F : GAR (1) phân mảnh (GAR (1) -Fragments) viii GAR (1) -M : GAR (1) hàng tháng (GAR (1) -Monthly) ... số hồi quy âm áp dụng hình GAR (1) -Monthly, điều tạo khả cho hình GAR (1) -Monthly đƣợc áp dụng rộng rãi thực tế Kiểm chứng tính hiệu hình GAR (1) -Monthly hình GAR (1) -Fragments việc mô...
 • 133
 • 225
 • 0

Nghiên cứu về hình hồi quy

Nghiên cứu về mô hình hồi quy
... 3: Ma trận tương quan Bảng 4: Hồi quy hình hồi quy phụ theo IP (X2) Trang 14 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng : hình hồi quy loại bỏ biến P(X3) Bảng hình hồi quy loại bỏ biến I(X4) Trang ... Hồi quy lại hình loại bỏ biến I: (Xem bảng phần Phụ lục) hình hồi quy loại I : GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi =>R2loại K = 0,878720 So sánh R2 hình hồi quy ... hình ban đầu  Hồi quy lại hình loại bỏ biến P: (Xem bảng phần Phụ lục) hình hồi quy loại bỏ P : GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi  R2loại P = 0,849927  Hồi...
 • 18
 • 537
 • 1

nghiên cứu hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu

nghiên cứu mô hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu
... nghiệm hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt thảm họa bệnh viện tuyến cuối quân khu Địa điểm chọn diễn tập thực nghiệm Bệnh viện - Quân khu 4, bệnh viện đa khoa tuyến cuối quân khu, có ... CHỮA NẠN NHÂN HÀNG LOẠT DO THẢM HỌA TẠI BỆNH VIỆN 1.3.1 Thực trạng khả thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt bệnh viện Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng bệnh viện khả triển khai thu dung, ... tài nghiên cứu hình thực diễn tập tổ chức thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt thảm họa bệnh viện tuyến cuối quân đội Tuy nhiên quy nhiệm vụ bệnh viện có khác biệt với bệnh viện tuyến cuối...
 • 132
 • 280
 • 2

nghiên cứu hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu(tóm tắt)

nghiên cứu mô hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu(tóm tắt)
... 3.2.Kết nghiên cứu bệnh nhân 94 bệnh nhân nghiên cứu đánh giá từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2013 Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội 3.3.1.Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu trước điều trị - Tỷ lệ nam giới mắc bệnh ... 2.4 ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến hành Bộ môn Dược lý Giải phẫu bệnh trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn Y sinh, Học viện Quân y 103 Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu phát sớm ung thư Liên ... khác biệt có ý nghĩa thống kê tỷ lệ mắc bệnh theo giới tính nghiên cứu Lê Trung Thọ nghiên cứu 166 bệnh nhân có tỷ lệ nam/nữ 1,1/1 Trong nghiên cứu số bệnh nhân có tiền sử gia đình bố mẹ, vợ chồng,...
 • 30
 • 154
 • 0

nghiên cứu hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu (tóm tắt tiếng anh)

nghiên cứu mô hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu (tóm tắt tiếng anh)
... has a team of professional basic training, with nearly 85% of doctors trained specialists, in which over 50% is surgical doctor Do well the 23 treatment techniques as assigned In years (2007-2012) ... Research - The legal documents relating to the care and protection of people's health, the combined military and civilian medical response to an emergency condition - The document of the situation ... organization and onsite RR practice for 300 victims of the fire disaster in the industrial area of Ha Dong District Forces have been used as follows: At the field using surgical teams performing total...
 • 24
 • 136
 • 0

nghiên cứu hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu (tóm tắt)

nghiên cứu mô hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu (tóm tắt)
... Về hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt thảm họa bệnh viện tuyến cuối quân khu 4.2.1 Về nguyên tắc thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt bệnh viện tuyến cuối quân khu Trong điều kiện bệnh ... TDCCNN hàng loạt bệnh viện 3.2.2 Nội dung hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt thảm họa bệnh viện tuyến cuối quân khu * Nguyên tắc TDCCNN hàng loạt thảm họa BV tuyến cuối quân khu “Sử dụng ... có khả cứu chữa chuyên khoa kỳ đầu cho nạn nhân thảm họa đáp ứng tốt, có hiệu thảm họa mức 23 hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt bệnh viện tuyến cuối quân khu * Nội dung hình: Tùy...
 • 24
 • 230
 • 0

Nghiên cứu hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu [FULL]

Nghiên cứu mô hình thu dung, cứu chữa nạn nhân hàng loạt do thảm họa tại bệnh viện tuyến cuối quân khu [FULL]
... XÂY D NG MÔ HÌNH THU DUNG, C U CH A N N NHÂN HÀNG LO T DO TH M H A T I B NH VI N TUY N CU I QUÂN KHU 3.2.1 Căn c xây d ng hình 74 74 3.2.2 N i dung hình thu dung, c u ch a n n nhân hàng lo ... 1.3 MÔ HÌNH THU DUNG, C U CH A N N NHÂN HÀNG LO T DO TH M H A T I B NH VI N 34 1.3.1 Th c tr ng kh thu dung, c u ch a n n nhân hang lo t t i b nh vi n 34 1.3.2 hình thu dung, c u ch a n n nhân ... 110 4.2 V MÔ HÌNH THU DUNG, C U CH A N N NHÂN HÀNG LO T DO TH M H A T I B NH VI N TUY N CU I QUÂN KHU 4.2.1 V c xây d ng hình 114 114 4.2.2 V nguyên t c thu dung, c u ch a n n nhân hàng lo t...
 • 163
 • 101
 • 0

hình hồi quy tuyến tính 1 biến

mô hình hồi quy tuyến tính 1 biến
... 10 8,0 11 0,0 10 9,0 10 9,3 10 8,9 11 3,0 11 4,5 11 8,4 11 2,4 39 Fited 80,5 82,6 85,6 90,5 95,4 97,9 10 1,7 10 3,3 10 4,9 10 4,5 10 2 ,1 100,4 10 1,9 10 3,2 10 2,2 10 0,6 10 3,8 10 5,9 10 9,4 11 3,2 11 6,6 12 0,7 12 4,8 13 1,0 ... hồi qui tuyến tính đơn 14 0,2 14 9,2 15 2 ,1 154 ,1 156,8 15 9 ,1 162,8 16 4,9 16 6,6 15 5,4 -19 ,6 -22 ,1 -19 ,1 -14 ,3 -4,9 7,2 13 ,9 13 ,5 20,6 24,0 -16 ,25 17 ,39 14 ,36 10 ,23 3,23 4,33 7,87 7,57 11 ,00 12 ,67 ... error abspcerr; (in giá trị dạng bảng) OBS 19 60 19 61 1962 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 1972 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 1982 19 83 Ramu Ramanathan R&D 57,94 60,59 64,44...
 • 53
 • 393
 • 0

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
... KÝ SỐ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3.1 Phân tích toán sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Dịch vụ chứng thực chữ số loại hình dịch vụ chứng thực ... mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng 45 3.3 Xây dựng ứng dụng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng ... CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 44 3.1 Phân tích toán sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng ...
 • 91
 • 140
 • 0

NGHIÊN cứu sản XUẤT TINH bột KHOAI mì (sắn) BIẾN TÍNH ỨNG DỤNG TRONG LĨNH vực THỰC PHẨM

NGHIÊN cứu sản XUẤT TINH bột KHOAI mì (sắn) BIẾN TÍNH ỨNG DỤNG TRONG LĨNH vực THỰC PHẨM
... [3] Chỉ tiêu theo dõi: + Khả hòa tan tinh bột biến tính + Độ nhớt tinh bột biến tính + Mức độ thay Thí nghiệm 2: Ứng dụng chế phẩm tinh bột biến tính để sản xuất mứt đông Mục đích: Thay số chất ... Nội dung nghiên cứu Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ thời gian biến tính lên số tính chất tinh bột biến tính Mục đích: Tìm giá trị nhiệt độ, thời gian thích hợp trình trình biến tính Bố ... Nguyễn Xích Liên (2004), Tinh bột sắn sản phẩm từ tinh bột sắn, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh [2] Đặng Minh Nhật, Châu Thành Hiền (2011), Biến hình tinh bột sắn phương pháp lên men...
 • 7
 • 453
 • 1

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
... dựng dịch vụ chứng thực chữ số Chương 3: Xây dựng dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Trong chương em trình bày việc xây dựng mô hình sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ... đề tài: Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ số ứng dụng lĩnh vực tài ngân hàng Trong thời gian qua em sâu nghiên cứu vấn đề mã hóa, chữ số, hàm băm, sở hạ tầng khóa công khai, ... dụng chữ số dịch vụ chứng thực chữ số Một vấn đề quan trọng việc sử dụng chữ số chứng thực chữ số Khi nhận chữ số người nhận cần biết thông tin liên quan đến chữ số xem có đảm...
 • 3
 • 189
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm
... 0,75; 0,77; 0,76 0,76 µg/ml - 10 - 3.1.7 Định tính, định lượng đồng thời chất mầu bị cấm (MY, PO, PR và RB) 3.1.7.1 Xử lý chuẩn bị mẫu: Đối tượng nghiên cứu chất Metanil yellow (MY), Pigment ... liệu thiết bị: - Chất đối chiếu: có nguồn gốc, lô, hạn sử dụng rõ ràng (Phần lớn hãng Merck, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Hàn quốc) - Dung môi hóa chất: dung môi sử dụng đạt tinh khiết ... 11/13 quy trình phân tích phê duyệt áp dụng thực tế để kiểm tra chất cấm cách kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng mỹ phẩm, quy trình lại chờ phê duyệt 3.3 Về áp dụng các quy trình...
 • 24
 • 628
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm
... ASEAN, xây dựng phương pháp cho đối tượng chưa có sẵn phương pháp hòa hợp Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng mỹ phẩm ... CẤM SỬ DỤNG VÀ CẦN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI 1.2.1 Một số hợp chất màu bị cấm sử dụng mỹ phẩm 1.2.2 Một số hợp chất có tác dụng dược lý mà bị cấm giới hạn hàm lượng sử dụng ... t : Sudan I: C16H12N2O Sudan II: C18H16N2O Sudan III: C22H16N4O Sudan II: C24H20N4O Khối lượng phân t : Sudan I: 248,28 Sudan II: 276,33 Sudan III: 352,4 Sudan IV: 380,45  Tính chất vật lý:...
 • 218
 • 638
 • 0

nghiên cứu mối quan hệ giữa nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

nghiên cứu mối quan hệ giữa nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
... dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Chơng II: Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Thời thách thức I Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ 1.1 Thế kinh tế độc ... đợc mục tiêu độc lập tự chủ phát triển Độc lập tự chủ để mở cửa chủ động hội nhập để bảo vệ độc lập tự chủ Mối quan hệ xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế mối quan hệ tơng ... độc lập tự chủ kinh tế tảng bảo đảm bền vững độc lập tự chủ trị, cần phải có biện pháp xây dựng kinh tế tự chủ chủ động việc hội nhập vào kinh tế quốc tế 13 Hội nhập kinh tế quốc tế 2.1 Thế hội...
 • 33
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 nghiên cứu mô hình marketing đa cấp của tập đoàn amwayphương pháp nghiên cứu mô hình nghiên cứunghiên cứu thiết kế robot song song hai bậc tự do ứng dụng trong khắc chữcần có những nghiên cứu sâu hơn về bột khoáng này để có thể ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng và thực phẩmứng dụng mô hình hồi quy fe và gmm vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt namkết quả nghiên cứu bảng 2 và mô hình hồi quyđể mô hình hồi quy đảm bảo khả năng tin cậy và hiệu quả nghiên cứu này cần thực hiện hai kiểm định saumô hình hồi quymô hình hồi quy gốcmô hình hồi quy đa biếnmô hình hồi quy tuyến tính đơnlịch sử nghiên cứu mô họcphương pháp nghiên cứu mô họcmô hình hồi quy bustravlmô hình hồi quy subKe hoach so 4177 KH UBND (phat trien trang trai 2016 2020)CV. 6977 BNN. H.dan tam thoi ve Thu nhap va Ho ngheo 2016 2017Văn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 06 11 1522270N I DUNG CHI TI T M N H C(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22459bctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010KT1TTài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien Hoa Phat 2016