KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHẬT bản từ THẾ kỉ XIX đầu TK XX

Tiết 19 Nhật bản giứa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Tiết 19 Nhật bản giứa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
... Nhật đấu - Do sách bóc lột nặng nề Diễn biến tranh? Chủ nghĩa t Nhật - 198 1 Đảng cộng sản đợc - 198 1 Đảng cộng sản đợc thành lập ? Cuộc đấu tranh công thành lập nhân Nhật đầu kỉ XX - Đầu kỉ XX ... tranh nhân dân lao động Nhật Bản ( phút) GV: Trớc sách III Cuộc đấu tranh nhân đối nội, đối ngoại phản đông dân lao động Nhật Bản hiếu chiến quyền Nguyên nhân nhân dân Nhật Bản làm gì? - Bị bọn ... tranh thuộc địa II Nhật Bản tiến sang chủ nghĩa đế quốc Tình hình nớc Nhật - Gọi học sinh đọc - Chủ nghĩa t Nhật phát - Chủ nghĩa t phát triển triển mạnh sau chủ nghĩa Duy ? Nhật Bản chuyến sang...
 • 5
 • 1,747
 • 8

Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
... phong kiến nước Đông Nam đâng suy yếu -Nhu cầu thuộc dịa nước phương Tây ngày lớn Bài 12 Nhật kỉ xix đầu kỉ xx I.Cuộc tân Minh Trị a,Hoàn cảnh Chủ nghĩa tư phương Tây nhòm ngó xâm lược Chế độ ... phóng dân tộc phương Đông đầu kỉ XX có Việt Nam II.Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc a,Kinh tế Chủ nghĩa tư phát triển mạnh Nhật sau cải cách tân Minh Trị Đầu kỉ XX công ty độc quyền đời ... hội Dân Chủ Nhật thành lập -Các phong trào diễn sôi mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú đầu kỉ XX Bài tập nhà -Học cũ -Xem lại tập chương I,II,III -Tiết sau kiểm tra tiết Chúc thầy cô giáo...
 • 16
 • 1,662
 • 19

Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
... Tiết 19- Bài 12: Nhật Bản kỉ XIX - đầu kỉ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị ́ TƯƠNG QUÂN SÔ GUN ̉ ́ ́ CANH TRƯƠC PHỦ TƯƠNG QUÂN I Cuộc Duy Tân Minh Trị  1/ Hoàn cảnh đời: - Phong kiến Nhật suy yếu - ... QUÂN I Cuộc Duy Tân Minh Trị  1/ Hoàn cảnh đời: - Phong kiến Nhật suy yếu - Nguy bị xâm lược Nhật Bản Tiếp tục trì chế độ phong kiến Mở cửa canh tân đất nước I Cuộc Duy Tân Minh Trị  2/ Nội ... chưng tỏ Nhâ ̣t Bản chuyển ̣ ́ sang giai đoa ̣n chủ nghia đế quố c cuố i thế kỉ XIX đầ u thế kỉ XX? Khai thác lươ ̣c đồ H 49 SGK thể hiên sư ̣ xâm ̣ lươ ̣c – bành trướng thuô ̣c...
 • 26
 • 826
 • 4

Bài 12. Sử 8.Nhật Bản cuối thế kỉ XIX- đầu XX (đầy đủ)

Bài 12. Sử 8.Nhật Bản cuối thế kỉ XIX- đầu XX (đầy đủ)
... Masaoyoshi Người sáng lâ ̣p cơng ti Mitsubisi Tiết 18 - Bài 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XI X- ĐẦU THẾ KỈ XX I / Cuộc tân Minh Trị: II/ Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc: - Sau chiến tranh Trung ... Duy Tân ? ́ TƯƠNG QN SƠ GUN ̉ ́ ́ CANH TRƯƠC PHỦ TƯƠNG QN Tiết 18- Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX 1/ Cuộc tân Minh Trị: * Hồn cảnh: - Chủ nghĩa tư phương Tây nhòm ngó, xâm lược ... Bài 12: Nhật Bản kỉ XIX - đầu kỉ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị Ngun nhân dẫn đến việc Thiên Hồng Minh Trị tiến hành cải cách Duy Tân ? ́ TƯƠNG QN SƠ GUN ̉ ́ ́ CANH TRƯƠC PHỦ TƯƠNG QN Tiết 18- Bài...
 • 29
 • 2,912
 • 8

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIXĐẦU THẾ KỈ XX docx

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX docx
... Nam Á vào cuối TK XIX đầu TK XX Tại phong trào thất bại ? 3/ Giới thiệu mới: Vì vào cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, hầu châu Á trở thành thuộc địa phụ thuộc nước tư phương Tây Nhật Bản giữ độc lập phát ... vị trí Nhật Bản đồ giới _ Gv :sử dụng lược đồ giới thiệu sơ lược: Nhật Bản quốc gia đảo Đông Bắc châu Á Đất nước trải dài hình cánh cung gồm đảo chính: Hôn-su, Hốc-cai-đô, Kiusi-u Si-cô-cư, diện ... nước _ Chiến tranh Nhật - Trung ( 189 4 phương Tây 189 5) _ Chiến tranh Nhật Nga (1904 1905) III/ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN Phần giảng  Chủ nghĩa tư Nhật phát triển Phần...
 • 7
 • 1,809
 • 2

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIXĐẦU THẾ KỈ XX ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ppt
... năm 1868 b) Những kiện chứng tỏ vào cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, Nhật Bản trở thành nước đế quốc ? 5/ Dặn dò: _ Học xem trước 13 nhà _ Làm tập thực hành lịch sử 12 ... tranh công nhân Nhật Bản vào đầu TK XX ?  Công nhân tham gia đấu tranh đông đảo ngày dâng cao  Những nhân tố góp phần thúc đẩy phong trào công nhân Nhật Bản lớn mạnh đầu kỉ XX ? _ Sự bóc lột ... tế ? Tây + Văn hóa giáo dục ?  Văn hóa giáo dục: + Quân ? _ Thi hành sách giáo dục  Kết ý nghĩa Duy bắt buộc tân Minh Trị ?  Giúp Nhật Bản _ Đưa nội dung khoa học kĩ thoát khỏi nguy...
 • 5
 • 2,983
 • 10

Bài 12, Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài 12, Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
... quyền Nhật Bản cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 26 Tiết 18 Bài 12 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên nhân: Nội dung cải cách: Kết quả: II Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc Bài tập Bài 1: Nhật ... ki XIX õu thờ ki XX 24 Tiết 18 Bài 12 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên nhân: Nội dung cải cách: Kết quả: II Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc Tóm lại: Dấu hiệu chứng tỏ Nhật ... Tiết 18 Bài 12 .Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên nhân: Do nớc phơng tây tăng cờng xâm lợc vào Nhật Bản Do chế độ phong kiến suy yếu Đứng trớc tình hình đặt yêu cầu cho nớc Nhật? ...
 • 42
 • 1,024
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I/ Cuộc Duy Tân Minh Trị Trình bày hiểu biết em Thiên hồng Minh Trị ? BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX - Thiªn hoµng Minh TrÞ (Mut-xơhi-tơ) ... hãng Mít-xưi, Mít-su-bi-si có mặt Việt Nam khơng? BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị II Nhật Bản tiên sang chủ nghĩa đê quốc - Giới cầm quyền Nhật Bản thi ... BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị Tình hình nước Nhật kỉ XIX có điểm giống với nước châu Á nói chung ? - Giữa kỷ XIX chế độ phong kiến Nhật Bản khủng hoảng...
 • 21
 • 206
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Cuộc Duy tân Minh Trị a Hồn cảnh TƯỚNG QN SƠ - GUN Tầng lớp Đai-my-o thống trị xã hội Một nhóm Samurai Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ... (1872 - Lưu Cầu (1898) Phúc Châu ĐÀI LOAN (1895) BẢN 1879) Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Cuộc Duy tân Minh Trị a Bối cảnh - Giữa kỉ XIX chế độ phong kiến Nhât khủng hoảng - Các ... Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I Cuộc Duy tân Minh Trị a Bối cảnh - Giữa kỉ XIX chế độ phong kiến Nhât khủng hoảng - Các nước đế quốc tìm cách can thiệp vào Nhật Bản  Tháng...
 • 40
 • 277
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)
... Xoá bỏ hiệp ớc bất bình đẳng - Tiến hành xâm lợc, bành trớng nớc láng giềng 16 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX 1910 1905 1914 1905 1895 17 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên ... chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc - Kinh tế T Bản Chủ Nghĩa phát triển mạnh - Các công ty độc quyền đời -Quân sự: Bành trớng, xâm lợc n ớc 18 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc ... sách xâm lợc, bành trớng giới cầm quyền Nhật Bản phong trào đấu tranh nhân dân lao động Nhật Bản cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 20 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên nhân: Nội dung...
 • 24
 • 193
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Lược đồ NB TK XIX đầu TK XX BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX I.cuộc DUY TÂN MINH TRị -các nước tư phương tây ngày can thiệp sâu vào nhật - ... - ẩy mạnh kinh tế theo hướng tập trung -xuất nhiện công ty độc quyền - ối nội - đối ngoại: thi hành sách xâm lược bành trưởng Bài 12 : Nhật Bản Giữa Thế kỉ XIX Đầu Thế kỉ X X I tân minh trị - ... Nhật Bản lại dậy đấu tranh ? Bài 12 : Nhật Bản Giữa Thế kỉ XIX Đầu Thế kỉ X X I tân Minh trị - Tiến hành cải cách - Nhật phát triển thành nước công nghiệp II.Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc -...
 • 21
 • 182
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)
... đế quốc: - Kinh tế phát triển mạnh,SLCN tăng từ 19 lên 42 % - Hình thành nhiều công ty độc quyền giữ vai trò to lớn bao trùm lên đời sống kinh tế trị Nhật (tiêu biểu Mít-xưi Mít-su-bi-si) Nhật ... đế quốc: - Kinh tế phát triển mạnh,SLCN tăng từ 19 lên 42 % - Hình thành nhiều công ty độc quyền giữ vai trò to lớn bao trùm lên đời sống kinh tế trị Nhật (tiêu biểu Mít-xưi Mít-su-bi-si) Đối ... nát 2/ Cải cách Minh trị : Nêu vài nét Thiên hoàngthế Tình hình Nhật bản ã đặt Trước tình hình cuối Minh XIX Ông TK vai trò điểm trị? đầu XX có kỷ yêu cầu cho nước cải giống với nước châu...
 • 32
 • 695
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)
... Nhật Bản cuối TK XIX đầu TK XX Nhật Bản Tiết 18: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy tân Minh Trị 2- Nhật Bản tiến sang chủ nghĩa đế quốc 3- Cuộc đấu tranh nhân dân lao động Nhật Bản ... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy tân Minh Trị Lược đồ đế quốc Nhật Bản * Hoàn vào lược đồ hãyXIX chế độ Dựa cảnh: - Cuối TK xác định Nhật Bản cuối kỷ XIX có phong kiến suy yếu -> ... Cuối TK XIX đầu TK XX Nhật thoát khỏi nguy trở thành thuộc địa, H48 Khánh thành đoàn tàu Nhật Bản phát triển thành nước tư công nghiệp Tiết 18: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy...
 • 13
 • 865
 • 1

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)
... 374.000km2 BẢN ĐỒ NƯỚC NHẬT BẢN THIÊN HỒNG MINH TRỊ - ƠNG SINH NĂM 1852 MẤT NĂM 1912 - LÀ HIỆU CỦA HỒNG ĐẾ NHẬT BẢN MÚT-XƯ-HI-TO (MUTSUHITO) - MÚT-XƯ-HI-TO LÊN NGƠI KHI MỚI 15 TUỔI - ƠNG LÀ NGƯỜI ... MINH TRỊ ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX: - NHẬT BẢN THỐT KHỎI NGUY CƠ TRỞ THÀNH THUỘC ĐỊA - NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT NƯỚC TƯ BẢN CƠNG NGHIỆP Khánh thành đồn tàu Nhật Bản Mở cửa cảng để ... động khác đẩy mạnh - Năm 1907 có 57 bãi cơng với hàng vạn cơng nhân tham gia - Năm 1912 có 46 bãi cơng - Năm 1917 có 398 bãi cơng BÀI TẬP NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX TIẾN HÀNH CUỘC...
 • 14
 • 240
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (9)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (9)
... 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ Hoàn cảnh ? Nêu tình hoảng, suy Bản - Chế độ phong kiến Nhật Bản khủng ... NHẬT BẢN GIỮA T K XIX – ĐẦU TK XX II NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chính trị TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CỦNG CỐ Câu 1: Trước nguy bị xâm lược, Nhật Bản tiến ... Bản? TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CỦNG CỐ ? Những kiện Nhật tỏ vào cuối ? Đặc điểm CNĐQchứnggiống với đế quốc chúng Nhật Bản nước kỉ XIX- đầu kỉ XX, ta học?trở thành chủ...
 • 26
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn địa líchủ dề tích hop liên môn mon tiếng anhdạy học theo chủ đề tích hợp liên môn môn vật líchu de tich hop lien mon mon tiensang kien dạy học theo chu de tich hop lien mon mon gdcdhướng dẫn học ở nhà học bài theo câu hỏi sgk và làm bài tập trong vở bài tập lịch sử đọc trước bài 12 nhật bản giữa thế kỉ xix đầu thế kỉ xx sưu tầm tư liệu liên quan đến nội dung bài 12chuyên đề tích hợp liên mônchuyên đề tích hợp liên môn địa líchủ đề tich hợp trong môn công nghệ thcsdạy học theo chủ đề tích hơp ở môn công nghệtim va phan tich cac luan diem luan cu trong doan trich khai quat van hoc viet nam tu the ki x den the ki xixkhái quát văn học việt nam từ thế kỉ xgiáo án khài quát văn học việt nam từ the ki xx 8 1945khai quat van hoc viet nam tu the ki 20 densoan van lop 10 khai quat van hoc viet nam tu the ki 10Chuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSome experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillscông thức f2l rubik 3x3x3Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolBài 7. Tình thái từBài 7. Đánh nhau với cối xay gióSome major ways to give and interpret english complimentsSome teaching methods help improve students’ speaking skill at high schoolNghiên cứu, đánh giá tượng ngưng tụ lỏng sử dụng mô hình mô tích hợp vỉa – giếngMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triCách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khóCách làm đồ dùng dạy học mô hình động quá trình tự nhân đôi ADNĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ IDùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaXÂY DỰNG CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM GAMMA TÁN XẠHình thành kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua hệ thống câu hỏi mang hơi thở cuộc sống trong chương i thành phần hóa học của tế bào sinh học 10 cơ bảnHình thành kỹ năng giải nhanh bài tập tạp giao bằng phương pháp tính tỉ lệ giao tửHướng dẫn học sinh rèn luyện ký năng giải các bài toán về dãy con liên tiếp