Không được trả lương thử việc người lao động phải làm gì?

Thủ tục xác nhận bản cam kết về tiền lương và cho phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan lần hai theo Hợp đồng cá nhân doc

Thủ tục xác nhận bản cam kết về tiền lương và cho phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan lần hai theo Hợp đồng cá nhân doc
... thuê lao động Việt nam đến làm việc thời hạn Đài Loan Văn phòng kinh tế Văn Hóa Việt nam Đài Bắc cấp + Hợp đồng lao động chủ thuê Đài Loan ngưới lao động (bản công chứng) Với hợp đồng lao động ... nhân f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH g) Kết thực thủ tục hành chính: Bản cam kết h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Bản cam kết tiền lương chi phí lao động ... dịch tiếng Việt + Bản cam kết tiền lương chi phí lao động nước sang làm việc Đài Loan b) Số lượng hồ sơ: 01 d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc e) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá...
 • 3
 • 429
 • 1

Thu nhập và tiền lương đối với người lao động

Thu nhập và tiền lương đối với người lao động
... tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương (tiền công) phần thù lao lao động biểu tiền giá sức lao động Mặt khác tiền lương đòn bẩy ... hao yếu tố (lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật ... chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp, chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các hình thức trả lương doanh nghiệp (chế độ tiền lương) a Hình thức trả lương theo...
 • 57
 • 201
 • 0

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh
... thiết cho người lao động trước Luật người lao động làm việc nước máy hoạt động đưa Việt Nam người lao động làm việc nước ngoài ;Người lãnh đạo đi u hành hoạt động đưa người lao động làm việc nước ... n Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Doanh nghiệp dịch vụ đổi giấy phép cấp lại giấy chứng nhận đăng kinh doanh thay đổi nội dung đăng kinh doanh phải đáp ứng ... Giấy phép cấp cho doanh nghiệp dịch vụ Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh cấp lại Các giấy tờ chứng minh đủ đi u kiện vốn theo quy định Sơ yếu lý lịch người lãnh đạo đi u hành hoạt động đưa...
 • 6
 • 543
 • 1

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm ppsx

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm ppsx
... người lao động làm việc nước xác nhận quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân * Quyết định phê duyệt cho vay cấp có thẩm quyền Đối với chủ dự án: * Dự án vay vốn (theo mẫu số ... nơi cho vay trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt cho vay Sau có Quyết định phê duyệt cho vay cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thực việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp ... hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay Trong...
 • 7
 • 256
 • 0

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm ppt

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm ppt
... vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay + NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay Trường hợp người vay đầy đủ thủ tục vay ... vay vốn theo quy định NHCSXH cấp huyện nơi cho vay trả lại hồ sơ hướng dẫn người vay làm lại hồ sơ thủ tục theo quy định + Sau phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết phê duyệt ... hồ sơ Đối với người vay: * Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên (bản chính) * Hợp đồng lao động người lao động với bên tuyển dụng: 01 liên (bản chính) ...
 • 6
 • 288
 • 0

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh pdf

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh pdf
... người lao động trước Luật người lao động Việt Nam Nội dung làm việc nước máy hoạt động đưa người lao động làm việc nước ngoài ;Người lãnh đạo đi u hành hoạt động đưa người lao động làm việc nước ... hội) Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Doanh nghiệp dịch vụ đổi giấy phép cấp lại giấy chứng nhận đăng kinh doanh thay đổi nội dung đăng kinh doanh phải đáp ứng ... cầu doanh nghiệp bổ sung Giải - Cục Quản lý lao động nước cấp đổi giấy phép quan thực cho doanh nghiệp vòng 15 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị đổi giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ...
 • 6
 • 226
 • 0

hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp có nhà máy sản xuất với số lượng công nhân lớn thường lâm vào tình trạng một số lượng đáng kể người lao động không quay

hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp có nhà máy sản xuất với số lượng công nhân lớn thường lâm vào tình trạng một số lượng đáng kể người lao động không quay
... đề Các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, tập trung hàng ngàn công nhân, người lao động thường gặp phải vấn đề dịp sau tết, công nhân nhà máy nghỉ hàng loạt dẫn tới việc nhà ... kiểm soát đặc biệt sau tết công nhân không quay trở lại làm việc số lượng lớn Trước tình trạng trên, doanh nghiệp cần biện pháp để giải tình hình câu hỏi đặt vấn đề Cụ thể, tình đặt công ty ... vấn đề khó giải yếu tố người lao động yếu tố khách quan không thuộc ý muốn chủ quan ban lãnh đạo doanh nghiệp hay nhà máy sản xuất Hơn quy mô nên số lượng công nhân nhà máy lớn Điều gây khó khăn...
 • 14
 • 156
 • 0

Nghiên cứu động lực làm việc người lao động tại công ty điện lực thủ thiêm

Nghiên cứu động lực làm việc người lao động tại công ty điện lực thủ thiêm
... CTĐLTT (3) Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động CTĐLTT 2.1 Lý luận động lực làm việc ngƣời lao động 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc Động lực làm việc (work motivation) ... kiện làm việc tốt Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chƣa nghiên cứu đến động lực làm việc ngƣời lao động CTĐLTT 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu lý luận:  Làm rõ chất động lực làm việc ... ngƣời lao động Công ty Điện lực Thủ Thiêm Ngoài ra, mô hình cấu tổ chức chức nhiệm vụ 16 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM giống nên đề tài áp dụng cho Công ty điện lực lại...
 • 138
 • 26
 • 0

Người lao động phải thử việc 3 tháng và phải kí hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 lần

Người lao động phải thử việc 3 tháng và phải kí hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 lần
... kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động hợp đồng xác định thời hạn ký thêm thời hạn, sau người ... ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn; b) Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thòi hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; c) Ít ngày hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định thời ... người lao động tiếp tục làm việc phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn Ở tình Hải công ty Hoàng Hà ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần: lần từ 01/7/2008 – 30 /6/2009; lần...
 • 9
 • 1,598
 • 0

Nghiên cứu động lực làm việc người lao động tại công ty điện lực thủ thiêm

Nghiên cứu động lực làm việc người lao động tại công ty điện lực thủ thiêm
... làm việc có Lƣơng Thu nhập ngƣời lao động làm việc hiệu quả, nâng cao suất lao động 2.5 Mô hình nghiên cứu giả thuyết động lực làm việc ngƣời lao động CTĐLTT: 2.5.1 Mô hình nghiên cứu động lực làm ... nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu trƣờng hợp ảnh hƣởng động lực làm việc ngƣời lao động CTĐLTT - Đối tƣợng nghiên cứu: động lực làm việc ngƣời lao động lực cần thiết để điều ... trạng công tác tạo động lực làm việc yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động CTĐLTT, từ đề xuất gợi ý để khắc phục tồn hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động...
 • 69
 • 221
 • 0

Các trường hợp người lao động nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương

Các trường hợp người lao động nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương
... - Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương Khoản Điều 116, người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường hợp sau đây: + Kết hôn: nghỉ ngày + Con kết hôn: nghỉ ngày + Bố đẻ, ... chết; vợ chết chồng chết; chết: nghỉ ngày Đối với trường hợp nghỉ việc khác, việc nghỉ hưởng lương không hưởng lương theo thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động ...
 • 2
 • 162
 • 0

Quy chế lương, thưởng cho người lao động

Quy chế lương, thưởng cho người lao động
... hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày ... người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng Trưởng phận trực tiếp giữ (bản copy) Tiền lương trả cho người lao động Mỗi ... lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc thẻ chấm công, đối chiếu với bảng chấm công cần thiết Việc tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao...
 • 6
 • 1,627
 • 27

sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động.PDF

sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động.PDF
... tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.Khái niệm – ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương: 1.1 Tiền lương: Tiền lương ... tuần = 52 tuần -Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc Tiền lương tháng Tiền lương ngày SVTH : Lưu Phước Vẹn = 26 ngày Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Ví dụ ... Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Khi có quỹ lương phân phối, kế tốn lao động tiền lương tính lương cho phận Bảng 4: Phân Bổ Quỹ Lương Bộ Phận Văn Phòng Tên đơn vị Số người...
 • 68
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung quỹ tiền lương tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế lương thời gian và lương sản phẩmđổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanhquy định về trả lương thử việchướng dẫn trả lương thử việctiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do những nguyên nhân khách quan thời gian đi học nghỉ phéptiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính gồm tiền lương cấp bậc các khoản phụ cấp làm đêm thêm giờnhững người lao động chính trong gia đình có đủ việc làm không2 10 số lượng lao động bỏ trong quá trình thử việc của lao động giai đoạn 2011 2013cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàicho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn vay vốn tạo việc làmmẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu đơn đề nghị đi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu báo cáo cung cấp giáo trình tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu đơn đề nghị đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây