Báo cáo tóm tắt tình hình tiếp nhận ODA

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2012 pdf

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2012 pdf
... trưởng thấp năm trước biến động đáng kể II HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Xuất Tháng 11, kim ngạch xuất ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng 10 tăng 14,2% so với tháng 11/ 2 011, đó: xuất doanh nghiệp ... tồn kho 5,8 nghìn Tình hình bật số ngành 3.1 Ngành Năng lượng - Ngành điện: Sản lượng điện tháng 11 ước đạt gần 9,6 tỷ kWh, tăng 10,4% so với tháng 11/ 2 011; tính chung 11 tháng ước đạt 105,1 ... đạt 373 kg, tăng gấp lần 3.2 Ngành Công nghiệp nặng - Ngành Thép: sản lượng thép loại tháng 11 ước đạt 586,5 nghìn tấn, tăng 7,9% so với tháng 11/ 2 011 Tính chung 11 tháng ước đạt 5,55 triệu tấn,...
 • 9
 • 207
 • 0

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG pdf

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG pdf
... đề án, quy hoạch phát triển Trong năm 2012, Bộ Công Thương triển khai xây dựng 23 đề án quy hoạch, chuyển tiếp kết thúc quy hoạch, khởi công quy hoạch, khởi công hoàn thành 15 quy hoạch 2.2 Tiếp ... THỨ HAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2013 I BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Năm 2013, dự báo kinh tế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương ... PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2013 Mục tiêu Để góp phần thực mục tiêu tổng quát kinh tế - xã hội nước năm 2013, mục tiêu ngành Công Thương là: - Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp...
 • 13
 • 315
 • 0

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 pptx

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 pptx
... 01 tháng 02 đến ngày 08 tháng 02 đợt từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 Vì vậy, sản lượng điện tháng 02 ước đạt 8 .23 5 triệu kWh, giảm 2, 6% so với tháng 02/ 20 12, tính chung tháng đầu năm ... Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 2, 59% so với tháng 12/ 20 12 tăng 7 , 02% so với tháng 02/ 20 12 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng tăng 7,04% so với bình quân kỳ năm 20 12 Nơi nhận: - Ban Kinh ... trước biến động đáng kể II HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Xuất Tháng 02, kim ngạch xuất ước đạt 7,5 tỷ USD, giảm 34,6% so với tháng 01 giảm 9 ,2% so với tháng 02/ 20 12, đó: xuất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước...
 • 10
 • 247
 • 0

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG pot

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG pot
... PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2010 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2010 Năm 2010 năm cuối nước ta thực kế hoạch năm 2006 2010, Chiến lược ... 34,2%) Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 14,0% so với năm 2009 II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG Công tác triển khai thực Nghị quyết, Chỉ thị ... ngành, trước hết sản xuất nông nghiệp đời sống nhân dân II MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2011 VÀ NĂM 2011 - 2015 Nhiệm vụ phát triển ngành...
 • 19
 • 244
 • 0

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2014

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2014
... điểm Với kết đạt Trạm Y tế xin báo cáo trước đoàn phúc tra xem xét chấm điểm cho Trạm Y tế đạt tiêu chí Quốc gia y tế giai đoạn 2011 - 2020 Nếu hạn chế mong đoàn góp ý, Trạm Y tế xin hứa khắc ... BN đến KCB thông thường CSSK lĩnh vực y tế dự phòng -Sau nhận kế hoạch tiêu giao Trạm Y tế lập kế hoạch thông qua Lãnh đạo Trung tâm Y tế UBND phê duyệt tổ chức triển khai thực -Hàng quí, ... thể CBVC Trạm Y tế thực tốt giáo dục y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, thực nghiêm quy tắc ứng xử, năm qua chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo Là nơi ng y người dân tin c y bệnh...
 • 4
 • 391
 • 1

Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân - CTĐội

Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân - CTĐội
... nhiệm đạt đợc thành tích nh sau: - Duy trì sĩ số năm học 26/26 em - Thu - nộp: 100% em hoàn thành khoản đóng góp quy định - Các em học sinh lớp nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tự quản, tích cực ... - đủ khoa học Tôi tích cực dự giờ, học hỏi đồng nghiệp, vận dụng chuyên đề vào trình giảng dạy; tiên phong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng Giáo án điện tử, tham gia đăng ký thành ... thực đầy đủ * Chất lợng kiểm tra cuối năm đạt 94,3 % Công tác Đoàn - Đội Là Phó bí th chi đoàn, GV-Tổng phụ trách Liên đội, tích cực, động nhiệt tình công việc tập thể a Công tác Đoàn Với vai...
 • 4
 • 5,727
 • 22

ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM SAU 5 NĂM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (Báo cáo tóm tắt) pot

ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM SAU 5 NĂM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (Báo cáo tóm tắt) pot
... Vi t Nam, m h i thu hút TNN PH N TH HAI: ÁNH GIÁ T NG QUAN TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I VI T NAM SAU NĂM GIA NH P T CH C THƯƠNG M I TH GI I TĂNG TRƯ NG KINH T 1.1 ánh giá chung Tăng trư ng GDP năm ... Vi t Nam tham AFTA 10 nư c ASEAN gia năm 19 95, nư c l i tham gia nh ng năm sau Vi t Nam - Hoa Kỳ Vi t Nam Hoa Kỳ Ký k t năm 2000 th c hi n năm 2001 ASEAN - Trung 10 nư c ASEAN Trung Ký năm 2004 ... n kinh t phát tri n nhanh b n v ng Vi t Nam thành viên c a WTO”, B k ho ch u tư c giao nhi m v so n th o Báo cáo t ng k t, ánh giá t ng th tình hình kinh t - h i (KTXH) Vi t Nam sau năm gia...
 • 79
 • 510
 • 1

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội
... PHẦN II - TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Mục Tiểu mục Nội dung A 124 B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 Hỗ trợ quỹ BHXH Bảo hiểm y tế cho đối tượng ... lao động - Bệnh nghề nghiệp Mai táng phí Tử tuất Trang cấp dụng cụ chỉnh hình Chi khám chữa bệnh bắt buộc Chi khám chữa bệnh tự nguyện Lệ phí chi trả Khác Cộng Tổng số Trong quý Luỹ kế từ đầu năm ... TÍCH CHI TIẾT CHI KHÁM CHỮA BỆNH STT Nội dung Tổng số Trong quý A B I Chi cho y tế sở Chi khám chữa bệnh bắt buộc Luỹ kế từ đầu năm Thanh toán cho sở KCB Nội trú Ngoại trú Thanh toán trực tiếp...
 • 3
 • 353
 • 0

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội
... PHẦN II - TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Mục Tiểu mục Nội dung A 124 B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 Hỗ trợ quỹ BHXH Bảo hiểm y tế cho đối tượng ... lao động - Bệnh nghề nghiệp Mai táng phí Tử tuất Trang cấp dụng cụ chỉnh hình Chi khám chữa bệnh bắt buộc Chi khám chữa bệnh tự nguyện Lệ phí chi trả Khác Cộng Tổng số Trong quý Luỹ kế từ đầu năm ... TÍCH CHI TIẾT CHI KHÁM CHỮA BỆNH STT Nội dung Tổng số Trong quý A B I Chi cho y tế sở Chi khám chữa bệnh bắt buộc Luỹ kế từ đầu năm Thanh toán cho sở KCB Nội trú Ngoại trú Thanh toán trực tiếp...
 • 4
 • 259
 • 0

Báo cáo tóm tắt ngành hàng vận tải tỉnh Bắc Giang

Báo cáo tóm tắt ngành hàng vận tải tỉnh Bắc Giang
... rừng số tỉnh miền Trung miền Bắc, nhà nghiên cứu có gặp vải rừng vải dại Có thể miền Bắc nớc ta quê hơng số giống vải mà nhà thực vật học cha biết đến Cây vải đợc trồng hầu khắp tỉnh miền Bắc nớc ... phía Nam Trung Quốc Trung Quốc nớc trồng vải sớm giới Hiện giới có hàng chục nớc trồng vải, nhng sản xuất vải có tính chất hàng hoá có số nớc nh Trung Quốc, ấn Độ, Australia, Thái Lan Ngoài...
 • 2
 • 257
 • 0

Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử lazada việt nam

Bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển website thương mại điện tử lazada việt nam
... Nội dung • Thương mại điện tử Việt Nam 2011 • Rocket Interent • Lazada. vn • Đề xuất Danh sách sàn giao dịch TMĐT 2011 Tình hình TMDT 2011 Theo thống kê Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông ... Tương tác • Mạng xã hội • Facebook.com /lazada • Me.zing.vn/lazadavn • Twitter.com/LazadaVN • Youtube.com/lazadavn • G+, LinkedIn • Blog .lazada. vn • Báo điện tử • Diễn dàn “Marketing làm tăng/giảm ... quản lý giàu kinh nghiệm • Khả triển khai nhanh • Kinh nghiệm chép Một phiên chép Amazon Lazada Daily deal Card .lazada. vn Không khác biệt sản phẩm cốt lỏi • Điện tử, hàng gia dụng, sách, thời...
 • 20
 • 3,826
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhânbáo cáo tóm tắt đề nghị công nhận sáng kiếnbản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhânmẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân trong cong tac doanbáo cáo tóm tắt thành tích cá nhân công đoàn cơ sở xãbáo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật theo yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân cấp huyệnbáo cáo tóm tắt thành tích tập thể cá nhânbáo cáo thực tập tình hình nhân sựbáo cáo tóm tắt đề tài sáng kiến cấp tỉnhtài khoản này sử dụng ở tất cả các đơn vị bhxh để phản ánh tình hình tiếp nhận sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí do ngân sách cấp để chi bhxhbáo cáo tóm tắt khảo sát tình trạng tiêu chảyvà biện pháp phòng trị trên heo con từ sơ sinh đến cai sữa tại trại heo vĩnh tân iitình hình tiếp nhận 2 ấn phẩm của đồng bào dân tộc thiểu sốtóm tắt tình hình giớibáo cáo thực tập tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh việt đứcbáo cáo tóm tắtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả