VI SINH VẬT VI SINH VẬT

KHÁI NIỆM VI SINH VẬTDinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.doc

KHÁI NIỆM VI SINH VẬTDinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.doc
... sinh * Hãy lấy số ví dụ sinh vật hoá dị dưỡng sử dụng đời sống hàng ngày II HÔ HẤP VÀ LÊN MEN Tất phản ứng hoá học diễn tế bào vi sinh vật, xúc tác vitamin gọi chung chuyển hoá vật chất ... ứng sinh tổng hợp Các kiểu dinh dưỡng vi sinh vật khác không nguồn lượng chất nhận electron Vi sinh vật hoá dưỡng (thu nhận lượng từ thức ăn) chuyển hoá chất dinh dưỡng qua hai trình sau đây: ... Dựa vào nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu người ta phân biệt kiểu dinh dưỡng vi sinh vật là: quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hoá tự dưỡng hoá dị dưỡng Tuỳ theo tính chất chất nhận electron cuối vi...
 • 3
 • 1,971
 • 9

ẢNH HƯỞ NG CỦA BỔ SUNG DẦU THỰC VẬT LÊN SỰ ĐA DẠNG QUẦN THỂ VI SINH VẬTTRONG BỂ LỌC SINH HỌC

ẢNH HƯỞ NG CỦA BỔ SUNG DẦU THỰC VẬT LÊN SỰ ĐA DẠNG QUẦN THỂ VI SINH VẬTTRONG BỂ LỌC SINH HỌC
... (kh ng thêm dầu thực vật) Từ thí nghiệm cho thấy dầu thực vật đ ng vai trò nguồn dinh dư ng carbon, cung cấp thức ăn cho vi khuẩn hoạt đ ng Vấn đề đặt đây, sử d ng dầu thực vật hệ th ng lọc tuần ... ng y cuối thí nghiệm (ng y 26) Tư ng ng với v ạch ngang (band) cột d ng vi khuẩn Kết cho thấy nghiệm thức bể nước có d ng vi khuẩn chiếm ưu thế, nghiệm thức có module số d ng vi khuẩn đa d ng ... nghiên cứu thực với mục đích tìm hiểu ảnh ng dầu thực vật lên trình nitrate hóa phản nitrate hóa hệ th ng tuần hoàn nước mặn có bổ sung lọc sinh học lắp ghép (module) M ặt khác mật độ đa dạng...
 • 23
 • 212
 • 0

KHÁNG NGUYÊN VI SINH VẬTVI SINH VẬT

KHÁNG NGUYÊN VI SINH VẬTVI SINH VẬT
... vi quang học Ví dụ kháng nguyên Vi Salmonella typhi II KHÁNG NGUYÊN CỦA VIRUS Các kháng nguyên virus chia làm loại: kháng nguyên hòa tan kháng nguyên thành phần cấu tạo hạt virus Các kháng nguyên ... enzyme 1.1 Kháng nguyên ngoại độc tố 1.2 Kháng nguyên enzyme Các kháng nguyên tế bào Tế bào vi khuẩn có thành phần cấu tạo có nhiêu loại kháng nguyên 2.1 Kháng nguyên vách tế bào vi khuẩn -Vi khuẩn ... tính đặc hiệu kháng nguyên, phần lipid có tính độc Kháng nguyên vách tế bào vi khuẩn Gram âm thường gọi kháng nguyên O có chất lipopolysaccharide (LPS) Kháng nguyên O (LPS) nội độc tố vi khuẩn Gram...
 • 10
 • 65
 • 0

Tài liệu Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật_chương 10 doc

Tài liệu Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật_chương 10 doc
... 4600×2600×12000 10. 2 CẠC THIÃÚT BË LÃN MEN KHÄNG ÂI HI TIÃÛT TRNG CẠC QUẠ TRÇNH NI CÁÚY VI SINH VÁÛT Cạc quạ trçnh ni cáúy sn sinh cạc náúm men gia sục thüc cạc quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût khäng ... xút låïn cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bàòng täøng håüp vi sinh, vi ûc ỉïng dủng cạc thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 l khäng kinh tãú Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 100 m3 âỉåüc sn xút åí Âỉïc ... bë lãn men ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cho cạc quạ trçnh tiãût trng âãø ni cáúy vi sinh váût - sn sinh cạc cháút hoảt hoạ sinh hc Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 Dảng thiãút bë lãn men ny...
 • 28
 • 355
 • 2

Tài liệu Tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật_chương 2 pdf

Tài liệu Tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật_chương 2 pdf
... Ngưn nhiãût; 22 - Sáúy phun; 23 - Xyclon tạch bủi; 24 - Båm hụt bủi; 25 - Cán ;26 - Phãùu chỉïa; 27 - Xyclon thu; 28 Quảt; 29 , 32, 35, 38- Lc nỉåïc; 30, 31, 33, 34- Cạc mạy lc báûc v báûc 2; 36- Dáûp ... lãn men; 20 - Thng chỉïa cháút lng canh trỉåìng; 21 Mạy tạch dảng ly tám; 22 - Thng chỉïa chãú pháøm dảng bäüt nho ; 23 - Näưi chỉïa; 24 Lc khäng khê; 25 - Calorife håi; 26 - Mạy sáúy phun; 27 - Quảt ... tạch dung dëch thảch cao; 19- Näưi tinh thãø; 21 - Thng trung gian; 22 - Mạy ly tám; 23 - Thng chỉïa dung dëch; 24 - Sáúy 32 thng quay; 25 - Sng rung; 26 - Mạy gọi tỉû âäüng Cạc så âäư dỉåïi âáy cho...
 • 16
 • 161
 • 0

Tài liệu Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vậtChương 16 docx

Tài liệu Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vậtChương 16 docx
... trị Km thấp chất trao đổi, hoạt động gần hoàn toàn thống trị Do khu trú bên khoang tế bào điều chỉnh phối hợp trao đổi chất thông qua biến đổi nồng độ chất trao đổi nồng độ coenzyme 16. 5 ĐIỀU HÒA ... kiện thay đổi Vi c điều chỉnh cần thiết cho tế bào vi sinh vật trì lượng, vật chất cân trao đổi chất Nếu nguồn lượng đặc biệt mặt, enzyme cần cho vi c sử dụng nguồn lượng không cần thiết vi c tổng ... nguyên liệu enzyme không tổng hợp không cần thiết Hai chế trình bày đây, là: khu trú trao đổi chất điều hoà hoạt tính enzyme 16. 4 KHU TRÚ TRAO ĐỔI CHẤT (Metabolic Channeling) Một chế khu trú trao đổi...
 • 29
 • 371
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬTẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT potx

Tài liệu Sinh học 9 - NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬTẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT potx
... hổ cánh rừng địch lẫn có quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác - Rận, bét trâu, bò có quan hệ kí sinh - Địa y cành có quan hệ hồi sinh - Cá chép rùa có quan hệ hồi sinh - Dê bò sống cánh đồng cỏ ... hệ cạnh tranh - Giun đũa sống ruột người có quan hệ kí sinh - Vi khuẩn có nốt sần rễ họ đậu có quan hệ cộng sinh - Cây nắp ấm bắt côn trùng có quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác - Sự khác chủ ... bài học * Khi có gió bão , thực vật sống chụm Gv gợi ý : Mỗi sinh vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức mâu thuẫn trực tiếp gián thổi gió làm không bị đổ tiếp ảng hưởng tới sinh vật *...
 • 4
 • 213
 • 0

CÁC THỜI KỲ TUYỆT CHỦNG CỦA SINH VẬTx

CÁC THỜI KỲ TUYỆT CHỦNG CỦA SINH VẬTx
... 85% sinh vật trái đất bị tuyệt chủng tôm ba lá,san hô, … Thời tuyệt chủng Devon muộn: a .Sinh vật sinh sống: - Cá giáp, cá da phiến - San hô - Các dạng cúc đá, b Thời gian tuyệt chủng: - Xảy cách ... thời tuyệt chủng Trái Đất: CÁC THỜI KÌ TUYỆT CHỦNG Ordovic Silur Devon muộn Pecmi Triat Triat Jura Cuối kỉ Creta Thời tuyệt chủng Ordovic – Silur: a Sinh vật sinh sống: - Động vật: + Các loài ... nghĩa Tuyệt chủng : - Tuyệt chủng trạng thái bảo tồn sinh vật quy định sách đỏ IUCN - Một loài bị coi tuyệt chủng có chứng chắn cá thể cuối loài chết không thể loài sống sót nơi giới II Các thời...
 • 29
 • 548
 • 11

Tài liệu Giáo trình công nghệ vinh sinh vật_chương 1 pptx

Tài liệu Giáo trình công nghệ vinh sinh vật_chương 1 pptx
... tranh vũ khí sinh học Điều phù hợp với sách Đảng Nhà nớc thể nghị 18 CP ngày 11 /3 /19 94 Thủ tớng phủ Phơng hớng phát triển công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2 010 Giáo trình Công nghệ vi sinh vật ... ích ngời Công nghệ sinh học lĩnh vực khoa học công nghệ rộng, chia công nghệ sinh học thành ngành sau: + Công nghệ vi sinh vật: Là ngành công nghệ nhằm khai thác tốt khả kỳ diệu thể vi sinh vật ... lợng giáo trình ngày cao Chúng xin chân thành cám ơn Tập thể tác giả Chơng lịch sử triển vọng Công nghệ sinh học công nghệ vi sinh vật nông nghiệp I Khái niệm chung Thuật ngữ * Công nghệ sinh...
 • 8
 • 171
 • 1

QUẦN XÃ SINH VẬTĐỊNH NGHĨA doc

QUẦN XÃ SINH VẬTĐỊNH NGHĨA doc
... thường quần thể ưu quần sinh vật nước Trong số quần thể ưu thường có quần thể tiêu biểu cho quần Ví dụ, quần thể cọ quần sinh vật đồi Vĩnh Phú, quần thể cá trắm cỏ cá mè quần ao hồ ... với quần Đặc điểm gọi tác động rìa NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ SINH VẬT Mỗi quần sinh vật có vài quần thể ưu Thực vật có hạt thường quần thể ưu quần sinh vật cạn Cá, tôm, sinh ... khác Giữa quần sinh vật thường có vùng chuyển tiếp gọi vùng đệm Bìa rừng vùng đệm quần rừng quần đồng ruộng Bãi lầy vùng đệm quần rừng quần đầm Ở vùng đệm có số loài quần Ngoài...
 • 5
 • 182
 • 0

Anh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vâtl

Anh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vâtl
... Các sinh vật khác lồi chung sống với có mối quan hệ nào? Quan hệ Hỗ trợ Đối đòch Cộng sinh Hội sinh Cạnh tranh Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh ... cột C bảng sau: Các mối quan hệ (A) Cộng sinh Hội sinh sinh Sinh vật ăn thịt mồi Các ví dụ (B) a Rận, bét kí sinh trâu, bò b Vi khuẩn cố định đạm nốt sần rễ họ đậu c Giun kí sinh ruột người ... hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác môi trường Các loài kìm hãm phát triển Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác,...
 • 40
 • 151
 • 0

hình thái vi sinh vật

hình thái vi sinh vật
... Hình 2: Hệ thống phân loại sinh giới Woese (1980) VI KHUẨN HÌNH THÁI VI KHUẨN - Vi khuẩn có nhiều hình dạng (hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn, hình ) - Kích thước vi khuẩn: ... (DNA RNA) - Không có khả sinh sản môi trường dinh dưỡng - Ký sinh nội bào Hình thái - Virus có nhiều hình dạng khác (hình cầu, hình gậy, hình trứng, hình hộp vuông, hình phage …) - Kích thước: ... cấp, thứ cấp): tế bào hình chai - Bào tử nấm mốc Hình thức sinh sản Sinh sản vô tính: sinh trưởng đỉnh sinh sản bào tử Sinh sản hữu tính: tiếp hợp sợi nấm 26 VIRUS Đặc điểm virus Có kích thước...
 • 30
 • 587
 • 9

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm
... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy ... vi sinh vật khác Vi c xác đònh rõ ràng vi sinh vật sở kiểu hình công vi c khó khăn vi sinh vật có mối quan hệ họ hàng xa có kiểu hình tương tự số đặc điểm Phương pháp cổ điển để xác đònh vi sinh ... đếm 1.2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa...
 • 56
 • 10,118
 • 119

Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật

Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật
... trọng sinh trưởng vi sinh vật, oxy cần cho nhóm vi sinh vật lại gây độc nhóm vi sinh vật khác Căn vào thích ứng với oxy vi sinh vật, người ta chia vi sinh vật thành nhóm: - Vi sinh vật hiếu khí: sinh ... gốc vi sinh vật: vi sinh vật không khí chịu khô tốt vi sinh vật đất, vi sinh vật đất chịu khô tốt vi sinh vật nước - Loại hình vi sinh vật: sức đề kháng xạ khuẩn tốt nấm men, nấm men tốt vi khuẩn ... nhóm vi sinh vật khác, oxy bị hạn chế sinh trưởng nhóm bị chậm lại Vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng tốt nồng độ oxy – 15% - Vi sinh vật kỵ khí: sinh trưởng môi trường có oxy, chí số vi sinh vật...
 • 21
 • 1,368
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: vi sinh vậthọc vi sinh vậtvi sinh vật họcchủng vi sinh vậtnhiễm vi sinh vậtgiống vi sinh vậtvi sinh vậttừ vi sinh vậtdo vi sinh vậtvi sinh vậtvi sinh vật trongvi sinh vật trong đấtvi sinh vật kị khíứng dụng vi sinh vậtvi sinh vật trong sữavsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.ThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)CV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017