Giao an sinh 11 hk2

giao an sinh 11 moi

giao an sinh 11 moi
... ……………………………………………………………………………………………………………… GV: TRẦN VĂN THÀNH 27 TRƯỜNG THPT MANG THÍT Tuần : 11 Tiết: 11 Bài 10, 11 Sinh 11- Cơ Ngày soạn: 08/10 HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HP QUANG HP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG -***** ... hệ: Trồng nhiều xanh - Quang hợp diễn chủ yếu quan cây, ? - Ngoài ra, cá phần có màu xanh khác vỏ thân, đài hoa, xanh thực quang hợp - Vậy có cấu tạo để thích nghi với chứa quang hợp Hoạt động ... gđ vào ban ngày Cả gđ vào ban ngày 26 TRƯỜNG THPT MANG THÍT Sinh 11- Cơ Tế bào nhu mô tế bào bao bó mạch Các TB quang hợp Tế bào nhu mô III Thực vật CAM Hoạt động 3( 7’ ): Tìm hiểu quang hợp...
 • 148
 • 383
 • 4

Giao an Sinh 11 Ban CB

Giao an Sinh 11 Ban CB
... động 2: Tìm hiểu quan quang hợp TT1: GV yêu cầu HS quan sát hình 8.2 II Lá quan quang hợp : Giáo án Sinh 11_ Cơ Email: phanthanhquyen@gmail.com 32 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc ... theo thời gian Giáo án Sinh 11_ Cơ Email: phanthanhquyen@gmail.com 32 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc Nhóm Tên cây, vị trí Ngày, Thời gian chuyển màu giấy coban clorua Mặt ... Giáo án Sinh 11_ Cơ Email: phanthanhquyen@gmail.com 32 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” Giáo án Sinh 11_ Cơ Email: phanthanhquyen@gmail.com...
 • 32
 • 299
 • 2

Giáo án Sinh 11-Nang cao

Giáo án Sinh 11-Nang cao
... phần phần quang phổ ánh sáng quang phổ ánh sáng - TT1: Đã thực HĐ1 - Là nguồn cung cấp lợng cho quang hợp Phiếu học tập (Thời gian : phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp ... ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng THPT Ngc Lc trao đổi khoáng nitơ thực vật Bài Tiết (Tiếp theo) I Mục tiêu học Học xong học sinh phải: Kiến thức - Nêu đợc vai trò sinh ... ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng THPT Ngc Lc V Củng cố HS đọc phần in nghiêng SGK Trả lời câu hỏi 4,5 SGK Giỏo ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng...
 • 67
 • 506
 • 5

Giao an Sinh 11 Ban CB

Giao an Sinh 11 Ban CB
... án Sinh 11_ Ban Page 42 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” Giáo án Sinh 11_ Ban Page 43 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường ... án Sinh 11_ Ban Page 35 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc - Các nhóm báo cáo kết trước lớp - Mỗi HS làm tường trình, theo nội dung sau: Giáo án Sinh 11_ Ban Page 36 Phan Thanh ... kết Giáo án Sinh 11_ Ban Page 19 Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu quan II Lá quan quang hợp : quang hợp TT1:...
 • 109
 • 194
 • 0

Giao an sinh 11 cb ca bo

Giao an sinh 11 cb ca bo
... dền, ngô, cao lơng Chất CO2 nhận Ribulôzơ PEP - diP (phôtphoenolpiruvat) PEP (phôtphoenolpiruvat) Sản phẩm APG (hợp AOA (hợp chất AOA (hợp chất cacbon) cacbon) cacbon) chất Thời gian Chỉ giai ... rau dền, ngô, cao lơng Quang hô hấp Mạnh Rất yếu 39 Chất nhận CO2 Ribulôzơ - - PEP (phôtphoenolpiruvat) diP Sản phẩm APG (hợp chất AOA (hợp chất cacbon) pha tối cacbon) Thời gian diễn Ngày trình ... thực hành học sinh Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Khái quát quang Giáo viên : Cho học sinh quan sát hợp THựC VậT hình 8.1 Quang hợp gì? ? Em cho biết quang hợp gì? Quang hợp trình...
 • 201
 • 291
 • 0

Giáo án sinh 11 cơ bản

Giáo án sinh 11 cơ bản
... hấp , gọi điểm bù ánh sáng - Điểm no ánh sáng trị số ánh sáng mà từ cường độ quang hợp không tăng thêm , cường độ ánh sáng tiếp tục tăng -Tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng cường độ quang ... tập Ánh sáng Cường độ Quang hợp -Cường Tăng độ AS tăng -Cường -ngừng độ AS quang hợp điểm bù -Cường -Quang độ AS đạt hợp đạt điểm no mức cực đại I ÁNH SÁNG Cường độ ánh sáng - Cường độ ánh sáng ... tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng ?Phân biệt điểm bù điểm no ánh sáng?Điểm bù điểm no ánh sáng phụ thuộc vào yếu tố loài? BS Giáo viên : ưa bóng có điểm bù thấp ưa sáng Cường độ quang hợp ( mg...
 • 43
 • 606
 • 12

giáo án sinh 11

giáo án sinh 11
... trứng, chăm sóc non… nào? Động vật bảo vệ lãnh thổ ( cách đe dọa, công, đánh dấu lãnh thổ …) nào? Các tập tính tập tính bẩm sinh hay học được? Xem số đoạn film tập tính động vật sau Em cho biết...
 • 8
 • 214
 • 0

Giáo án sinh 8-hk2

Giáo án sinh 8-hk2
... em, ni phỏt sinh nhiu b cn dit bng cỏch dn v sinh MT, phun thuc * Kt lun: - Cỏc bnh ngoi da: + Do vi khun + Do nm + Do bng (nhit, hoỏ cht) - Phũng bnh: + Gi v sinh c th v da + Gi v sinh mụi trng ... px sinh dng Dng thn kinh li tõm ca px ng ch cú mt nron chy thng t sng trc cht xỏm ti c quan ỏp ng cũn ng li tõm ca px sinh dng gm nron tip giỏp cỏc hch tk sinh dng Bng so sỏnh cung phn x sinh ... Hot ng 3 V sinh tai + tai hot ng tt cn lu ý iu gỡ? Vỡ - Gi v sinh tai thng xuyờn sao? - Bo v tai: + Hóy nờu cỏc bin phỏp gi v sinh v bo + Khụng dựng vt nhn chc vo tai v tai? + V sinh mi hng...
 • 39
 • 718
 • 1

Giáo án sinh 11 hoàn chỉnh

Giáo án sinh 11 hoàn chỉnh
... ? phân biệt điểm bù điểm no ánh sáng ? điểm bù điểm no sánh sáng phụ thuộc vào yếu tố loại ? Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung hoàn chỉnh Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 10.2 ? Hãy ... Phiếu học tập số nh sáng Cường độ quang Nội dung kiến thức I ÁNH SÁNG 1.Cường độ ánh sáng - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng, cường độ quang hợp tăng -Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS ... động Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu bảng 4.2 ?Các nguyên tố khoáng có vai trò thể thực vật Học sinh : sau thảo luận trả lời, giáo viên bổ sung hoàn chỉnh *Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh...
 • 111
 • 250
 • 2

GIÁO ÁN SINH 11

GIÁO ÁN SINH 11
... là: A Hệ sắc tố, lượng ánh sáng B H2O CO2 C.O2 C6H12O6 D.Cả a b Câu 22: Điểm bù ánh sáng là: A Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn cường độ hơ hấp B Cường độ ánh sáng mà cường độ quang ... là: A Hệ sắc tố, lượng ánh sáng B H2O CO2 C.O2 C6H12O6 D.Cả a b Câu 22: Điểm bù ánh sáng là: A Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn cường độ hơ hấp B Cường độ ánh sáng mà cường độ quang ... điền vào phiếu học tập 1.Cường độ ánh sáng: SGK nghiên cứu mục I Tăng cường độ ánh sáng cao kết hợp kiến thức lớp 10 trả điểm bù ánh sáng cường độ lời câu hỏi:ánh sáng ảnh quang hợp tăng tỉ lệ thuận...
 • 93
 • 229
 • 0

giáo án sinh 11 cơ bản

giáo án sinh 11 cơ bản
... tới điểm bão hòa ánh sáng - Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp > điểm bù ánh sáng, Trị số ánh sáng mà từ cường độ quang hợp không tăng thêm cường độ ánh sáng tiếp tục tăng ... - Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến cường độ quang hợp nồng độ CO2 tăng ? - Điểm bù ánh sáng ?Điểm bão hòa ánh sáng gì? - Quang hợp cực đạt cực đại miền ánh sáng nào? GV: nhận xét, đánh giá 10’ ... dung I ÁNH SÁNG: - HS nghiên cứu thông tin SGK mục I quan sát hình 10.1 trả lời câu hỏi - Cường độ ánh sáng tăng cao điểm bù ánh sáng cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng đạt...
 • 63
 • 382
 • 2

Giáo án sinh 11 (ban CB) hoàn chỉnh

Giáo án sinh 11 (ban CB) hoàn chỉnh
... miền ánh sáng đỏ (650khác nhau? 700nm), yếu miền ánh sáng xanh, tím (từ 400-450nm) Miền ánh sáng lục hoàn toàn không tảo hấp thụ GIÁO ÁN SINH 11 - Ban Người soạn : Phan Kim Phượng quang hợp lớn ánh ... ánh sáng 0,32? - Nếu tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng cường độ - Sự ảnh hưởng cường độ - Có thể trồng nhà quang hợp tăng tỉ lệ thuận ánh sáng đến quang hợp kính với cường độ ánh sáng ... Trò Nội dung 10’ I nh sáng: - Quan sát hình 10.1 tear - Khi nồng độ CO2 tăng Cường độ ánh sáng: lời câu hỏi: cường độ ánh tăng cường độ ánh sáng làm - Cường độ ánh sáng mà sáng ảnh hưởng tăng cường...
 • 95
 • 176
 • 0

Giáo án sinh 11(ca bo)

Giáo án sinh 11(ca bo)
... Hoạt động 1: Tìm hiểu ánh sáng I Ánh sáng: TT1: GV cho quan sát hình 10.1, mục Cường độ ánh sáng I.1, trả lời câu hỏi: - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng - Cường độ ánh sáng ảnh hưởng quang ... dưỡng khoáng : Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng nhiều mặt đến QH VI Trồng ánh sáng nhân tạo : - Sử dụng ánh sáng loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời để trồng nhà có mái che, phòng - Trồng ánh sáng nhân ... luận Củng cố: - So sánh khác biệt phát triển hệ rễ cạn thủy sinh? Giải thích? - Nêu khác biệt hấp thụ nước muối khoáng? Làm để hấp thụ nước muối khoáng thuận lợi nhất? Giáo án Sinh 11_Ban Nguyễn...
 • 110
 • 252
 • 0

giao an sinh 11 bai sinh san vo tinh o tv

giao an sinh 11 bai sinh san vo tinh o tv
... bố BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT II Sinh sản vô tính thực vật Các hình thức sinh sản vô tính thực vật b Sinh sản sinh dưỡng - Sinh sản sinh dưỡng: từ quan sinh dưỡng Sinh sản sinh dưỡng ... tính ? Sinh sản vô tính hình thức sinh sản hợp giao tử đực giao tử , giống giống mẹ BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT II Sinh sản vô tính thực vật Các hình thức sinh sản vô tính thực vật a Sinh ... trò sinh sản vô tính đời sống thực vật người BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I Khái niệm chung sinh sản - Sinh sản trình t o cá thể -mới đảm b o cho phát triển liên tục Sinh sản ? Cho ví...
 • 12
 • 280
 • 1

Xem thêm