ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI NGUYÊN BIỂN

Tài liệu Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. doc

Tài liệu Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. doc
... tăng cờng bóc lột cn làm thuê Q.luật đời tồn với đời tồn k.tế TT tbcn Nó q.định mặt chủ yếu, q.trình k.tế chủ yếu cntb Nó động lực vận động, p.triển cntb, đồng thời làm cho mâu thuẫn cntb, đặc ... ta cú nhiu ng viờn khụng phi l CN Nh, bt c ng viờn no cng phi ng trờn lp trng g/c CN th hin tng, lun MLN v ng li cỏch mng, tinh thn kiờn quyt cỏch mng cuc u tranh thc hin s mnh ca g/c ... nh hng bng cỏch thc hin "Chin lc biờn gii mm", sc bnh trng "biờn gii kinh t" rng hn biờn gii a lý, rng buc, chi phi cỏc nc kộm phỏt trin t s l thuc v vn, cụng ngh i n s l thuc v chớnh tr vo cỏc...
 • 61
 • 1,810
 • 28

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán
... trạng sau: - Cán cân toán thăng chi: Tổng số tiền thu = tổng số tiền chi - Cán cân toán dư thừa khi:Tổng số tiền thu > tổng số tiền chi - Cán cân toán thiếu hụt (bội chi) khi: Tổng số tiền thu ... hành tiền tệ Ở số nước khác, ngân hàng trung ương quan phát hành tiền giấy, tiền kim loại với tư cách tiền bổ trợ phủ phát hành Cục Dự trữ Liên bang- ngân hàng trung ương M - chức phát hành tiền, ... (kể khoản vay Chính phủ bảo lãnh); 19 PHÙNG THỊ HƯƠNG HUẾ LỚP K50_ĐẠI HỌC KẾ TOÁN e) Giám sát luồng tiền tệ liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước phục vụ cho việc tổng hợp cán cân toán quốc tế,...
 • 29
 • 2,051
 • 7

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... ngày 3/12/2004 Doanh thu doanh nghiệp gồm: Doanh thu doanh nghiệp gồm: - Doanh thu hoạt động kinh doanh toàn - Doanh thu hoạt động kinh doanh gồm: khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm + Doanh thu bán ... trọng vốn huy động tổng số cốn doanh nghiệp cao ngược lại - Cơ cấu tài sản: Toàn tài sản doanh nghiệp chia thành tài sản lưu động tài sản cố định Tài sản cố định loại tài sản có thời gian thu hồi ... SXKD doanh nghiệp > Vốn tự bổ sung: doanh nghiệp tự bổ sung trình sản xuất kinh doanh từ lợi nhuận doanh nghiệp tái đầu tư > Vốn liên doanh, liên kết: Hình thành từ vốn góp bên tham gia doanh nghiệp...
 • 80
 • 1,380
 • 4

Đề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin

Đề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin
... tăng cờng bóc lột cn làm thuê Q.luật đời tồn với đời tồn k.tế TT tbcn Nó q.định mặt chủ yếu, q.trình k.tế chủ yếu cntb Nó động lực vận động, p.triển cntb, đồng thời làm cho mâu thuẫn cntb, đặc ... ta cú nhiu ng viờn khụng phi l CN Nh, bt c ng viờn no cng phi ng trờn lp trng g/c CN th hin tng, lun MLN v ng li cỏch mng, tinh thn kiờn quyt cỏch mng cuc u tranh thc hin s mnh ca g/c ... nh hng bng cỏch thc hin "Chin lc biờn gii mm", sc bnh trng "biờn gii kinh t" rng hn biờn gii a lý, rng buc, chi phi cỏc nc kộm phỏt trin t s l thuc v vn, cụng ngh i n s l thuc v chớnh tr vo cỏc...
 • 61
 • 3,685
 • 23

đề cương môn tài chính doanh nghiệp

đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... Trong hạch toán - Tiền lương chính: TL trả cho người lao động thời gian họ làm nhiệm vụ - Tiền lương phụ: Lương trả cho người lao động làm nhiệm vụ khác ngoàI nhiệm vụ chính, TL thời gian nghỉ phép,...
 • 3
 • 213
 • 0

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin doc

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin doc
... Quan niệm dân chủ dân chủ b, Những đặc trng dân chủ xã hội chủ nghĩa c, Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN 2, Xây dựng Nhà nớc xã hội chủ nghĩa a, Khái niệm Nhà nớc xã hội chủ nghĩa b, Đặc ... t - V xó hi Chơng VIII: Những vấn đề trị - xã hội có tính qui luật tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa (5 tit) I/ xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nớc xã hội chủ nghĩa 1, Xõy dng nn dõn ... nhiệm vụ nhà nớc xã hội chủ nghĩa - Đặc trng Nhà nớc xã hội chủ nghĩa - Chức năng, nhiệm vụ Nhà nớc xã hội chủ nghĩa c, Tính tất yếu việc xây dựng nhà nớc xã hội chủ nghĩa II/ xây dựng văn hoá...
 • 26
 • 1,193
 • 15

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC TRUNG ĐẠI (NGUYEN TRAI AND NGUYEN DU IN THE EVOLUTION OF THE MEDIEVAL LITERATURE) pdf

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC TRUNG ĐẠI (NGUYEN TRAI AND NGUYEN DU IN THE EVOLUTION OF THE MEDIEVAL LITERATURE) pdf
... ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN “NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC TRUNG ĐẠI” (NGUYỄN TRÃI AND NGUYỄN DU IN THE EVOLUTION OF THE MEDIEVAL LITERATURE) _ Thông tin giảng ... Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, 336 Nguyễn Trãi Điện thoại: 0912390387 NR: (04) 8315416 Email: thintnkv236@gmail.com Thông tin chung môn học Tên môn học: Nguyễn Trãi Nguyễn Du tiến trình văn học trung ... trình văn học trung đại môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Tự chọn Môn học tiên quyết: Văn học Việt Nam trung đại giai đoạn Môn học kế tiếp: Văn học Việt Nam kỷ XX Yêu cầu môn học: Các thiết bị...
 • 15
 • 660
 • 9

Đề cương môn tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tiền tệ, tín dụng và tài chính pps

Đề cương môn tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tiền tệ, tín dụng và tài chính pps
... 5,552 11 ,577 87,7% 10 ,790 14 1,0% 787 14 ,2% Số dự án 3 .1 Cấp 658 89.9% 14 3 53.4% 3.2 dự án 732 lượt dự Tăng vốn án 268 Xuất Kể dầu 4 .1 thô triệu USD 18 ,930 Không kể 23,964 12 6.6% 4.2 dầu thô 20,6 51 ... chảy vào(có) chảy (nợ) - Tín dụng thương mại ,tín dụng ngắn hạn ,tín dụng ngân hàng - Các khoản tiền gửi ngắn hạn * Cán cân vốn dài hạn: Phản ánh khoản vốn dài hạn bao gồm: - FDI:Khi FDI chảy vào ... chế mặt tiêu cực đòi hỏi chiến lược sáng suốt phủ Việt Nam FDI năm 2 010 triển vọng năm 2 011 (0 2 -1 1- 2 010 ) TCTC Online - Năm 2 010 kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước hồi phục mạnh Trong tranh chung...
 • 38
 • 243
 • 0

Đề cương môn học nguyên lý truyền thông pptx

Đề cương môn học nguyên lý truyền thông pptx
... phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: Nguyên Truyền Thông Tiêu chuẩn Mục tiêu học phần Nội dung học phần Những yêu cầu khác Mã môn học: 20242035 Số tín chỉ: Tiêu chí ... liệu học tập Bắt buộc: Nguyên Truyền Thông (Đang biên soạn) Tham khảo: [1] Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh – “Cơ sở thuyết truyền tin – Tập 1, Tập 2” – NXB Giáo Dục 2000 [2] Phạm Thị Cư, ... giá theo thang điểm 10 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học 8.1 Đối với môn học thuyết vừa thuyết vừa thực hành 8.1.1 Kiểm tra – đánh giá trình: Có trọng số chung...
 • 7
 • 364
 • 1

Đề cương môn tài chính quốc tế

Đề cương môn tài chính quốc tế
... thức đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế? Chỉ điểm giống khác đầu tư quốc tế trực tiếp đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế? Trả lời: Đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế hình thức ... Tín dụng quốc tế: hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp dạng dn cho vay vốn quốc tế thu lợi nhuận qua lãi suất tiền vay Đặc điểm tín dụng quốc tế tổ chức kinh tế: + Các DN cho vay quốc tế chủ yếu ... mại quốc tế CP khoản vay nướcc CP theo đk thị trg ko có ưu đãi M/đích ng cho vay kiếm lời Trong vay TM quốc tế, CP vay NHTM, vay tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế phát hành TP phủ thị trường tài...
 • 17
 • 2,433
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... tượng giám đốc tài chính: trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ b) Chủ thể giám đốc tài chính: chủ thể phân phối c) Đặc điểm giám đốc tài chính: - Giám đốc tài giám đốc đồng tiền Giám đốc tài thực trình ... đo mức cung tiền tệ hình thành cung tiền tệ kinh tế? - Khái niệm mức cung tiền tệ: Mức cung tiền tệ lượng tiền cung ứng nhằm thoả mãn nhu cầu toán dự trữ chủ thể kinh tế Mức cung tiền phải tương ... dụng quỹ tiền tệ, với tất chức tiền tệ mà chủ yếu với chức phương tiện toán phương tiện cất trữ tiền tệ - Giám đốc tài giám đốc toàn diện, thường xuyên, liên tục, phổ biến Chính mà giám đốc tài loại...
 • 42
 • 145
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ PRINCIPLES OF STATISTICS

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ PRINCIPLES OF STATISTICS
... trách môn học KTTM J Kế hoạch giảng dạy:  Đối với học kỳ chính: Tựa đề giảng Tuần/Buổi Chương 1: Giới thiệu môn học (3 tiết) 1/1 1.1 Định nghĩa 1.2 Chức thống Thống mô tả  Thống suy ... tần số kết hợp tiêu thức thống 4/4 3.2 Đồ thị thống loại  Đồ thị thống cho liệu định lượ ng (biểu đồ Nhánh lá; biểu đồ phân phối tần số Histogram)  Đồ thị thống cho liệu định tính ... với học kỳ phụ: Tựa đề giảng Tuần/Buổi Tài liệu bắt buộc /tham khảo Công việc sinh viên phải hoàn thành Chương 1: Giới thiệu môn học (3 tiết) 1/1 1.5 Định nghĩa 1.6 Chức thống Thống mô...
 • 10
 • 226
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO
... triển quy định biện pháp khắc phục thương mại WTO - Giới thiệu quy định biện pháp khắc phục thương mại theo luật EU - Giới thiệu quy định biện pháp khắc phục thương mại theo luật Hoa Kỳ Pháp luật ... Vấn đề Tổng quan biện pháp khắc phục thương mại Bậc Bậc Bậc 1A1 Liệt kê biện pháp khắc phục thương mại sở pháp biện pháp khắc phục thương mại WTO 1A2 Nêu mục đích việc quy định biện pháp khắc ... NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan biện pháp khắc phục thương mại 1.1 Khái quát biện pháp khắc phục thương mại Luật WTO 1.2 Giới thiệu biện pháp khắc phục thương mại pháp luật Hoa Kỳ...
 • 26
 • 248
 • 1

Đề cương môn học Luật biển quốc tế

Đề cương môn học Luật biển quốc tế
... niệm luật biển quốc tế 1.2 Khái quát trình hình thành, phát triển luật biển quốc tế 1.3 Nguồn luật biển quốc tế 1.4 Các nguyên tắc luật biển quốc tế Vấn đề Xác định đường sở luật biển quốc tế 2.1 ... vực Môn học gồm nhóm vấn đề sau: 1) Các vấn đề lí luận chung luật biển quốc tế; 2) Xác định đường sở luật biển quốc tế 3) Các vùng biển luật biển quốc tế; 4) Vấn đề phân định biển; 5) Vấn đề khai ... luận quốc phát triển luật nội dung, vai trò mối quan hệ biển quốc tế điều ước quốc tế loại tế 1A4 Nêu tập quán quốc tế với nguồn luật loại nguồn luật tính chất nguồn biển quốc tế biển quốc tế luật...
 • 27
 • 645
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn tài trợ dự ánđề cương môn tài chính doanh nghiệpđề cương môn tài chính công đại cươngđề cương môn tài chính côngđề cương môn tài chính công ty đa quốc giađề cương môn học nguyên lý máyđề cương môn tài chính quốc tếđề cương môn tài chính tín dụngđề cương môn tài chính doanh nghiệp uehđề cương môn tài chính doanh nghiệp 2đề cương môn tài chính doanh nghiệp 1vấn đề khai thác tài nguyên biểnđề cương môn học nguyên lý kế toánđề cương môn tài chính tiền tệ hệ cao đẳngđề thi môn tài nguyên đất đaiBài 8. Nước MĩBài 16. ADN và bản chất của genBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG