Sức khỏe môi trường, đề thi trắc nghiệm

Môi trường, đề thi trắc nghiệm

Môi trường, đề thi trắc nghiệm
... hoạt tính men máu giảm 25% chuyển việc khác - Đo môi trường, khảo sát tình hình ô nhiễm - Giáo dục truyền thông độc tính HCBVTV, việc sử dụng trang thi t bị … - Chai lọ để chỗ riêng biệt - Để nơi ... chủ yếu mối nguy hiểm truyền thống mối nguy hiểm đại sức khỏe người ảnh hưởng môi trường là: a Đặc điểm địa b Đặc điểm môi trường c Thời gian ủ bệnh d Cả a, b, c 16 Câu sau phát biểu sai: a Nước ... liệt co cứng – gây co giật lindane – Viêm da tiếp xúc – Điều trị triệu chứng Đặc tính môi trường: – Ít tồn lưu môi trường 11 ...
 • 11
 • 382
 • 0

đề thi trắc nghiệm phân tích môi trường trường đh công nghiệp tphcm

đề thi trắc nghiệm phân tích môi trường trường đh công nghiệp tphcm
... Tạo môi trường axit để tránh việc tạo tủa Fe(OH)3 B Tạo môi trường axit để phản ứng lượng thừa KSCN chất thị xảy C Tạo môi trường kiềm để phản ứng lượng thừa KSCN chất thị xảy D Tạo môi trường ... định B Cho độ xác cao nồng độ chất cần phân tích thấp C Cho kết phân tích nhanh D Cần phải có chất thị màu 16 Chọn câu sai: Trong phương pháp phân tích thể tích, yêu cầu phản ứng xảy phải có đặc ... Xác định Clo phương pháp Mohr môi trường phản ứng: A Trung tính hay kiềm nhẹ 147 Phân tích COD phương pháp đun hoàn lưu kín hàm lượng COD mẫu: A > 50 mg/l 148 Phân tích COD phương pháp đun hoàn...
 • 31
 • 1,414
 • 24

Đề thi trắc nghiệm môi trường

Đề thi trắc nghiệm môi trường
... làm nhóm? A.5 a hỗ trợ giảm thi u chất thải nguy hại phát sinh thải vào mơi trường b hỗ trợ cơng tác quản lý chất thải nguy hại c hỗ trợ chế tài,quy định buộc phòng thí nghiệm phải áp dụng biện ... đến 12 năm  Câu 14 Dioxin có hại cho người mức độ tồn trữ thể khoảng  Câu 15 Dioxin phân tán môi trường nước theo cách  A 30 – 40 ng/kg  A cách  B 14 – 83 ng/kg  C 15 – 69 ng/kg  D 12 – ... triệu gallons chất độc hóa học? A.17 B.18 C.19 D.20 12/17/2012 18 Thời gian bán hủy Dioxin mơi trường khoảng năm? 19 Ở phụ nữ, lượng Dioxin giảm nhanh qua đường nào? A.3 A.Nước tiểu B.4 B.Tiêu...
 • 16
 • 271
 • 2

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM sức KHỎE môi TRƯỜNG cơ bản

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM sức KHỎE môi TRƯỜNG cơ bản
... môi trường B Biến đổi môi trường C Sự cố môi trường D Suy thoái môi trường E Ô nhiễm môi trường Câu 17: "Các chất hóa học, yếu tố vật lý sinh học xuất môi trường cao ngưỡng cho phép làm cho môi ... động môi trường C Quan trắc môi trường D Hoạt động bảo vệ môi trường E Quy hoạch bảo vệ môi trường Câu 23: "Quá trình theo dõi có hệ thống thành phần môi trường, yếu tố tác động lên môi trường ... biểu thuật ngữ nào? A Sức chịu tải môi trường B Giới hạn môi trường C Giới hạn sinh thái D Sức chịu đựng môi trường E Giới hạn chịu tải môi trường Câu 22: "Việc phân vùng môi trường để bảo tồn,...
 • 70
 • 734
 • 5

cau hoi trac nghiem suc khoe moi truong co ban

cau hoi trac nghiem suc khoe moi truong co ban
... (trong điều kiện thiếu oxy), dầu sinh khí: A CO B CO2 C NOx D CxHy E SOx Câu 22: Quá trình đốt cháy hoàn toàn sản phẩm xăng, dầu sinh khí: A CO2 B CO C NOx D CxHy E SOx Câu 23: Quá trình đốt cháy ... 23: Quá trình đốt cháy sản phẩm xăng, dầu sinh sản phẩm phụ khí: A NOx, CxHy B NOx, CO D CO2 , CxHy E SOx, CO2 C CO, CxHy Câu 24: Khi người hít nhiều khí NO2 mắc bệnh: A Khí phế thủng B Viêm phế ... mg D 300 mg E 350 mg Câu 20: Theo QCVN 01:2009/BYT số lượng vi khuẩn tối đa cho phép Coliform tổng số, E.Coli Coliform chịu nhiệt 100 mililít nước ăn uống là: A vi khuẩn B 20 vi khuẩn D 100 vi...
 • 70
 • 320
 • 1

Mỗi học sinh một đề thi trắc nghiệm

Mỗi học sinh một đề thi trắc nghiệm
... “Về nguyên tắc thi trắc nghiệm, thí - Về nguyên tắc thi trắc nghiệm, thí sinh ngồi cạnh phải sinh ngồi cạnh khác phiên đề Tuy nhiên, để tránh tượng thí sinh nhìn phải khác phiên nhau, ... thêm số phiên để đề - Ông đảm bảo phòng thi thí sinh có phiên Nguyễn An đề riêng Ninh * Có địa phương đề xuất: Bộ nên có nhiều đề gốc không nhiều phiên đề Ý kiến ông vấn đề này? - Thi cử phải đảm ... bằng, nhiều đề gốc nói tương đương chênh lệch mức độ kiến thức Bởi khẳng định có đề gốc tăng lên nhiều phiên * Đề thi năm theo hướng nào, có phù hợp với hướng dẫn ôn tập Vụ Giáo dục trung học Bộ không,...
 • 3
 • 150
 • 0

de thi trac nghiem thi truong chung khoa

de thi trac nghiem thi truong chung khoa
... Bn cỏo bch Cõu 8: Trt t u tiờn lnh theo phng thc khp lnh l: a Thi gian, giỏ, s lng b Giỏ, thi gian, s lng c S lng, thi gian, giỏ d Thi gian, s lng, giỏ Cõu 9: Lnh gii hn l lnh: a c u tiờn thc ... ỳng Cõu 212: Trt t u tiờn lnh theo phng thc khp lnh l: a Giỏ, thi gian, s lng b Thi gioan, giỏ, s lng c S lng, thi gian, giỏ d Thi gian, s lng, giỏ Cõu 213: Lnh gii hn l: a Lnh cho phộp ngi ... l gúp ti thi im xin phộp niờm yt t t VND tr lờn d Khụng cõu no ỳng Cõu 34: Qu u t chng khoỏn theo quy nh ca Vit Nam l qu: a u t ti thiu 40% giỏ tr ti sn ca qu vo chng khoỏn b u t ti thiu 50%...
 • 109
 • 498
 • 11

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa công nghệ thông tin trường đại học thái nguyên

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa công nghệ thông tin trường đại học thái nguyên
... nghiệm khách quan chưa bảo đảm độ giá trị độ tin cậy Do lựa chọn đề tài Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên ... giá độ tin cậy đề thi trắc nghiệm khách quan - Đánh giá độ giá trị đề thi trắc nghiệm khách quan - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đề trắc nghiệm Giới hạn nghiên cứu đề tài Đề tài ... vấn đề Vì chưa có kết luận xác độ tin cậy, độ giá trị đề thi trắc nghiệm khách quan yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đề trắc nghiệm Thực đề tài này, mong muốn đánh giá thực chất độ giá trị, độ tin...
 • 81
 • 469
 • 1

Đề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán

Đề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán
... phần /chứng quỹ tiến hành giao dịch thị trường chứng khoán tập trung -thị trường thứ cấp (giống chứng khoán niêm yết khác) 22 Chỉ có thành viên sở giao dịch mua bán chứng khoán sở giao dịch a Đúng b ... động môi giới hưởng hoa hồng, kinh doanh chứng khoán cho tham gia giao dịch sàn thông qua hệ thống giao dịch điện toán hoá 23 Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) có đặc điểm là: a Không có ... có đặc điểm là: a Không có địa điểm giao dịch tập trung người mua người bán b Chứng khoán giao dịch thị trường chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết sở giao dịch c Cơ chế xác lập giá thương lượng...
 • 10
 • 2,045
 • 112

Đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Đề thi trắc nghiệm tài chính  tiền tệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
... thị trường ………., thị trường …………… a thứ cấp, tiền tệ c sơ cấp, tiền tệ b thứ cấp, vốn d sơ cấp, vốn 22 Một trái phiếu năm ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 giao dịch ở: a Thị trường tiền tệ ... Thị trường tiền tệ: a Là thị trường tài trợ cho thi u hụt phương tiện toán chủ thể kinh tế b Là nơi diễn giao dịch vốn có thời hạn từ hai năm trở xuống c Cả a b 18 Thị trường vốn: a Là thị trường ... TRƯỜNG TÀI CHÍNH 15 Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm sau đây: a Thành viên tham gia thị trường có hạn c Mua bán qua trung gian b Giá tính chất đồng d a c 16 Trên thị trường tiền tệ, ...
 • 7
 • 788
 • 47

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12 moi cac ban tham khao de thi DH

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12 moi cac ban tham khao de thi DH
... hoàn toàn 4,2g andehit đơn chức A cần vừa đủ 3,686lít hidro(đo 27,30C atm).Tên andehit đơn chức A (biết ptử A không chứa ngtử C) là: A/ Etanal B/ Propanal C/ Andehit acrylic D/ Andehit fomic 30/ ... HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Các muối sinh đem cô can sấy khô đến khan cân 21,8g Giả thi t phản ứng xảy hoàn toàn số mol este là: A/ 0,15mol 0,15mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0,1 0,2mol D/ ... CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3 23/ Cho este đồng phân rượu axit đơn chức no.Lấy 22,2g hỗn hợp cho t/dụng vừa đ ủ với12gNaOH Công thức p/tử este là: A/ C3H6O2 B/ C4H8O2 C/ C2H4O2 D/ C5H10O2 24/ Dung dịch saccrozơ...
 • 2
 • 375
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM IQ VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM 2012

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM IQ VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM 2012
... Phần 4: Trắc nghiệm Câu 1: Học sinh làm 30 giây Giáo viên hướng dẫn: Hãy quan sát hình vẽ lớp học câu 10 giây Cô giáo Mai không mặc váy, Lớp Mai chậu hoa Hãy đánh dấu X vào ô trống cạnh lớp học Mai ... Câu 2: Học sinh làm phút GV hướng dẫn: Hãy khoanh tròn vào hình bàn tay trái Câu 3: Học sinh làm phút, câu 30 giây GV hướng dẫn: Hãy tìm gạch chéo hình không giống với hình lại Câu 4: Học sinh ... viết thạo nên giáo viên tay vào tranh để học sinh hiểu Dựa tranh học sinh phải tự kể câu chuyện ngắn Kiểm tra khả tiếng Anh Giáo viên đọc từ câu tiếng Anh Sau đó, học sinh nhắc lại Chủ yếu để...
 • 8
 • 3,196
 • 44

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Trường THPT Thuận Thành số 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Trường THPT Thuận Thành số 1
... VẬT LÝ Mã đề: 14 7 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 30 31 32 A B C D 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Trang 5/5 - Mã đề thi 14 7 ... nước 1m/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB A 15 B 14 C 18 D 16 Câu 17 : Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L hai tu C C2 Khi dùng tụ C1 mạch thu sóng có bước sóng 1 = ... hai tụ 10 V ngày đêm phải cung cấp cho mạch lượng tối thi u A 2 ,16 kJ B 1, 08kJ C 1, 53kJ D 216 J Câu 13 : Con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số cứng 10 N/m, nặng lắc có khối lượng m, lắc dao động điều hòa...
 • 5
 • 527
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm sức khỏe môi trườngde thi trac nghiem suc khoe va moi truong nam 2014đề thi trắc nghiệm kinh tế môi trườngđề thi trắc nghiệm vi sinh môi trườngđề thi trắc nghiệm môn sinh thái học môi trườngtrắc nghiệm môn sức khỏe môi trườngđề thi môn sức khỏe môi trườngđề thi trắc nghiệm môn kinh tế môi trườngđề thi trắc nghiệm môn môi trường và con ngườiđề thi trắc nghiệm môi trường và con ngườiđề thi trắc nghiệm kinh tế tài nguyên môi trườngđề thi trắc nghiệm môn con người và môi trườngđề thi sức khỏe môi trườngtrắc nghiệm sức khỏe môi trường 2trắc nghiệm sức khỏe môi trườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học