Lễ hội khai đạo của phật giáo hòa hảo trong bối cảnh du lịch ở An Giang

Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay
... sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp 44 2.2 Phật giáo Hòa Hảo với đời sống tâm linh đạo đức, lối sống tỉnh Đồng Tháp 52 2.2.1 Ảnh hưởng Phật giáo Hòa Hảo đời sống tâm linh tỉnh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI THỊ THANH ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN TỈNH ĐỒNG THÁP HIỆN NAY Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã ... hết tất tôn giáo có mặt tỉnh Đồng Tháp mà chọn PGHH để nghiên cứu, với tên đề tài: Ảnh hưởng Phật giáo Hòa Hảo đời sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp nay để làm đề tài luận văn Tình hình...
 • 116
 • 1,334
 • 7

Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của phật giáo hòa hảo thực tiễn tỉnh đồng tháp

Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của phật giáo hòa hảo thực tiễn ở tỉnh đồng tháp
... tôn giáo + Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức hoạt động tôn giáo + Tổ chức thực sách, pháp luật tổ chức hoạt động tôn giáo + Quy định tổ chức máy quản Nhà nước hoạt động tôn giáo ... nhận, quản tôn giáo Nhà nước 2.2 ÁP D NG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÔN GIÁO NÓI CHUNG VÀ PHẬT GIÁO HÕA HẢO NÓI RI NG 2.2.1 Đăng ý hoạt động tôn giáo Tổ chức tôn giáo để hoạt động ... chung quy định tổ chức hoạt động Phật giáo Hòa Hảo nói riêng để nói lên mối quan hệ phù hợp bất cặp hoạt động tôn giáo PGHH Đồng thời, nghiên cứu cấu, tổ chức quan quản Phật giáo Hòa Hảo để thấy...
 • 98
 • 433
 • 2

ảnh hưởng của giáophật giáo hòa hảo đến đời sống tín đồ cù lao tân lộc – quận thốt nốt – tp cần thơ

ảnh hưởng của giáo lý phật giáo hòa hảo đến đời sống tín đồ ở cù lao tân lộc – quận thốt nốt – tp cần thơ
... đạo Phật giáo Hòa Hảo Ảnh hưởng giáo Phật giáo Hòa Hảo đến đời sống ngày tín đồ Ảnh hưởng giáo Phật giáo Hòa Hảo quan hệ xã hội tín đồ Lịch sử nghiên cứu Phật giáo Hòa Hảo nhánh đạo Phật, ... ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY CỦA TÍN ĐỒ LAO TÂN LỘC 28 2.1 Tình hình tín đồ theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo 28 2.2 Ảnh hưởng giáo đến cách ăn, tín đồ 34 2.3 Ảnh hưởng giáo đến trang phục tín ... tài Phật giáo Hòa Hảo làm đề tài luận văn cho tập trung nghiên cứu ảnh hưởng giáo đạo Hòa Hảo đến đời sống tín đồ lao Tân Lộc thuộc Quận Thốt Nốt TP Cần Thơ để hiểu rõ cách sống, ăn ở, ...
 • 79
 • 183
 • 0

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch
... thực trạng lễ hội tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “ Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt ... Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ CÁC LỄ HỘI TIÊU BIỂU TẠI HẢI PHÒNG 1.1 Tổng ... Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch không nhỏ ngành Du lịch Khi du lịch coi “con gà đẻ trứng vàng”...
 • 116
 • 322
 • 1

Khai thác những giá trị của văn hóa Chăm nhằm phục vụ cho du lịch An Giang

Khai thác những giá trị của văn hóa Chăm nhằm phục vụ cho du lịch ở An Giang
... thể giá trị văn hóa cộng đồng ngƣời Chăm tỉnh An Giang khai thác hoạt động du lịch vấn đề bỏ ngõ chƣa đƣợc quan tâm mức Luận văn Khai thác giá trị văn hóa Chăm nhằm phục vụ cho du lịch An giang ... phẩm du lịch văn hóa Chăm 80 2.2.4 Thị trƣờng khách du lịch văn hóa Chăm An Giang 2.2.5 101 Nhân lực du lịch văn hóa Chăm An Giang 105 2.2.6 Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa Chăm An Giang ... triển du lịch văn hóa Chăm An Giang 15 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA CHĂM AN GIANG 1.1 Những vấn đề lý luận văn hóa du lịch...
 • 194
 • 212
 • 2

Lễ hội Khai Hạ của người Mường Mường Bi với việc phát triển du lịch Tân Lạc, Hòa Bình

Lễ hội Khai Hạ của người Mường ở Mường Bi với việc phát triển du lịch ở Tân Lạc, Hòa Bình
... ng-ời phát triển du lịch khái quát văn hóa M-ờng M-ờng Bi Ch-ơng 2: Lễ hội Khai hạ ng-ời M-ờng M-ờng Bi biến đổi Ch-ơng 3: Lễ hội Khai hạ M-ờng Bi với việc phát triển du lịch Tân Lạc, Hòa Bình ... trọng lễ hội 2.4.2 Các trò chơi, trò diễn lễ hội Ch-ơng Lễ hội Khai Hạ M-ờng Bi với việc phát triển du lịch Tân Lạc, Hòa Bình 3.1 Các giá trị văn hóa, lịch sử lễ hội Khai Hạ M-ờng Bi 3.2 ... giá trị lễ hội Khai Hạ M-ờng Bi phục vụ phát triển du lịch, làm sở cho dự án phát triển du lịch văn hóa Tân Lạc, Hòa Bình Nội dung bố cục khóa luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Phụ lục, nội dung...
 • 101
 • 1,082
 • 5

Tài liệu Lễ hội Thác Côn Lễ hội độc đáo của đồng bào Khmer Sóc Trăng ppt

Tài liệu Lễ hội Thác Côn Lễ hội độc đáo của đồng bào Khmer Sóc Trăng ppt
... Lễ hội Thác Côn lễ Cầu an, Cầu phước đồng bào Khmer nên tính chất nông nghiệp thể lễ vật dâng cúng thứ hoa trái giàu sắc thái địa cộng đồng dân tộc Đồng sông Cửu Long trầu ... làm cho lễ hội Thác Côn mang nét đặc trưng riêng với cảnh tượng ngoạn mục thấy lễ hội Tuy nhiên, nhìn từ tích đến thời điểm tổ chức, từ lễ vật đến nghi thức cúng bái, Thác Côn hình ảnh lễ cầu ... chu kỳ bất tận trời đất, nắng mưa mang tới no ấm, hạnh phúc cho người, gia đình Lễ hội Thác Côn đồng bào Khmer Sóc Trăng thể ước vọng an lành, hạnh phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội...
 • 3
 • 298
 • 0

đề tài nâng cao tính tư tưởng, tính chân thực của nhà báo một định hướng đào tạo cán bộ báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóahội nhập hiện nay nước ta

đề tài nâng cao tính tư tưởng, tính chân thực của nhà báo một định hướng đào tạo cán bộ báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay ở nước ta
... NÂNG CAO TÍNH TƯ TƯỞNG, TÍNH CHÂN THỰC CỦA NHÀ BÁO MỘT ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ BÁO CHÍ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY NƯỚC TA PHẠM NGỌC QUANG (*) Đ Trên sở Nghị Hội ... tính tưởng đòi hỏi phải có tính chân thực ngược lại, tính chân thực phải xử lý tinh thần bảo đảm tính tưởng sản phẩm báo chí Đổi công tác đào tạo góp phần nâng cao tính tưởng, tính chân ... tính tưởng tính chân thực sản phẩm báo chí nước ta phát triển đất nước Cuối cùng, viết đưa số đề xuất nhằm góp phần nâng cao tính tưởng tính chân thực cho học viên báo chí Khi xác định tính...
 • 14
 • 364
 • 0

Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người thanh hóa

Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người thanh hóa
... Thanh Húa 17 27 Lờ Th oỏi (75 tui) ) - thụn Thanh Lam, xó Hi Thanh, huyn Tnh Gia, tnh Thanh Húa 28 Nguyn Vn Lun - cỏn b húa huyn Tnh Gia, tnh Thanh Húa 29 Nguyn Vit Xuõn - phú Ch tch xó Hi Thanh, ... (1935) Thụn Thanh Lam, xó Hi Thanh, huyn Tnh Gia, tnh Thanh Húa Su tm: Ngy thỏng 12 nm 2010 41 10 Hũ hỏt ci Ngi hỏt: Lờ Th oỏi (1936) Thụn Thanh Lam, xó Hi Thanh, huyn Tnh Gia, tnh Thanh Húa Su ... Húa, tnh Thanh Húa 24 Lờ Vn Thỏi - xó Hong Qu, huyn Hong Húa, tnh Thanh Húa 25 Nguyn Phỳc ớnh - xó Hong Qu, huyn Hong Húa, tnh Thanh Húa 26 Nguyn Vn M (76 tui) - thụn Thanh Lam, xó Hi Thanh, huyn...
 • 156
 • 60
 • 0

Báo cáo văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóahội nhập quốc tế một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận

Báo cáo  văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận
... Nhân văn 24 (2008) 148-156 Về lối sống niên Do có quan niệm cách tiếp cận khác nghiên cứu niên văn hóa niên nên cách tiếp cận, nhận diện phân tích lối sống niên khác Trước hết cách định nghĩa tiếp ... ngoại sinh, cách ứng xử biểu tượng v.v… ngoại nhập Vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu lối sống xu hướng biến đổi lối sống niên Việt Nam bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa toàn cầu hóa với tốc độ ... thể Văn hóa niên Văn hóa niên phạm trù bàn luận sôi văn đàn khoa học Việt Nam nước Mặc dù phần đông nhà nghiên cứu đồng ý với tồn khách quan văn hóa niên, cách tiếp cận định nghĩa văn hóa niên...
 • 9
 • 186
 • 1

PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA BAN CÁN SỰ LỚP TRONG TIẾT HỌC THỂ DỤC TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN

PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA BAN CÁN SỰ LỚP TRONG TIẾT HỌC THỂ DỤC Ở TRƯỜNG THCS NINH ĐIỀN
... chậm phát huy vai trò Ban cán lớp Đề tài tơi nghiên cứu khơng áp dụng cho học sinh trường THCS Ninh Điền mà áp dụng cho tất tiết học thể dục cấp học Trang 13 Ngồi ra, phát huy vai trò Ban cán lớp ... cứu: Đối tượng : Học sinh khối lớp - Trường THCS Ninh Điền - năm học : 20102011 Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu vai trò đạo Ban cán việc đạo lớp học thể dục biện pháp thúc đẩy vai trò Phạm vi ứng ... sữa sai Qua thực tế trường quan sát số tiết dạy đồng nghiệp thân tơi thấy viếc phát huy vai trò đạo ban cán lớp chiếm tới 70% Trang Như việc phát huy vai trò đạo ban cán lớp đòi hỏi giáo viên...
 • 18
 • 721
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: lễ hội thác côn lễ hội độc đáo của đồng bào khmer sóc trănglễ hội độc đáo của việt namgiáo hội phật giáo hòa hảo hải ngoạicác lễ hội độc đáo của việt namlễ hội khai hạ của người mườnglễ hội khai hạ của người mường biphật giáo hòa hảophật giáo hòa hảo mp3phật giáo hòa hảo ở việt namphật giáo hòa hảo thờ aiphật giáo hòa hảo onlinephật giáo hòa hảo bị đàn ápphật giáo hòa hảo bé như ýphật giáo hòa hảo thuần túyphật giáo hòa hảo huỳnh minh thiệnCriminal investigation 11th edition swanson test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminology today an integrative introduction 6th edition schmalleger test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCritical thinking tools for taking charge of your learning and your life 3rd edition paul test bankCryptography and network security principles and practice 6th edition william stallings test bankCultural ANTHRO 2nd edition robbins test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankCurriculum leadership strategies for development and implementation 3rd edition glatthorn test bankData communications and computer networks a business users approach 7th edition curt white test bankDerivatives markets 3rd edition mcdonald test bankDiscovering computers introductory your interactive guide to the digital world 1st edition shelly test bankDiscovery series human sexuality 1st edition carroll test bankDiscovery series introduction to lifespan 1st edition rathus test bankufqd thanh lap hoi dong nghiem thu de tai nckh22350