Phát huy vai trò của du lịch làng nghề ở đồng bằng sông Cửu Long

Tiềm năng du lịch văn hóa đồng bằng sông cửu long

Tiềm năng du lịch văn hóa ở đồng bằng sông cửu long
... tử Đây sản phẩm du lịch đặc sắc phương tiện quảng bá hữu hiệu hình ảnh Việt Nam Tiềm phát triển du lịch đồng sông Cửu Long Du lịch văn hóa chủ yếu dựa vào sản phẩm văn hóa, lịch sử, lễ hội truyền ... giá trị văn hóa đa dạng nhiều lễ hội tiếng Đồng sông Cửu Long thực tiềm du lịch Việt Nam Những tiềm khai thác hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập lớn cho du lịch Việt Nam nói chung (du lịch miền ... ngưỡng để tạo sức hút khách du lịch địa từ khắp nơi giới Đồng sông Cửu Long tiềm du lịch phong phú đa dạng, có sức hấp dẫn lớn khách du lịch nước mà với khách du lịch quốc tế bà Việt kiều xa...
 • 11
 • 531
 • 2

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (1996 -2008)

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (1996 -2008)
... lũ, mùa tết 1.3 Tác động dịch vụ du lịch quốc tế đến kinh tế ĐBSCL Tác động dịch vụ du lịch quốc tế đến kinh tế Hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế ĐBSCL đạt kết lớn, góp phần làm chuyển dịch cấu ... thấp! Hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế đồng sông Cửu Long (1996 2008) 361 Một số giải pháp phát triển dịch vụ du lịch quốc tế ĐBSCL Phát triển bền vững hội nhập mục tiêu cần hướng tới ngành du lịch ... ngành du lịch ĐBSCL, tạo điều kiện nâng cao kĩ hướng dẫn du lịch, ngoại ngữ phục vụ đoàn lữ hành, đội ngũ quản trị ngành du lịch vùng Hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế đồng sông Cửu Long (1996 2008)...
 • 12
 • 121
 • 0

Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long
... tiêu phát triển du lòch sinh thái Việt Nam CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐB SÔNG CỬU LONG Khái quát du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Tiềm du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu ... nguyên sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Sức hấp dẫn khả khai thác - quản lý điểm du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Các khu du lòch sinh thái điển hình vùng đồng sông Cửu Long 5.1 Khu du ... NĂNG & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DL SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trang 48 GVHD : TIẾN SĨ NGUYỄN ĐỨC TRÍ SVTH : CAO THỊ TUYẾT LAN CHƯƠNG IV TÌNH HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...
 • 89
 • 2,476
 • 13

Luận văn Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long pptx

Luận văn Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long pptx
... tiêu phát triển du lòch sinh thái Việt Nam CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐB SÔNG CỬU LONG Khái quát du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Tiềm du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu ... nguyên sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Sức hấp dẫn khả khai thác - quản lý điểm du lòch sinh thái vùng đồng sông Cửu Long Các khu du lòch sinh thái điển hình vùng đồng sông Cửu Long 5.1 Khu du ... HÌNH DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐB SÔNG CỬU LONG Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lòch Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2010 Tiểu vùng du...
 • 89
 • 572
 • 1

đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu long

đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu long
... (6106731) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH MIỆT VƢỜN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG lịch mức độ đánh giá du khách thuộc tính điểm đến vƣợt ... 7- giá NGUYỄN THỊ DIỆU MƠ (6106731) 16 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH MIỆT VƢỜN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHƢƠNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU ... ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH MIỆT VƢỜN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG du lịch (Song et al., 2012; trích Chen et al., 2012) Đối với nhân tố ảnh hƣởng, mức độ...
 • 71
 • 188
 • 0

Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bằng sông cửu long

Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bằng sông cửu long
... NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I Những quan điểm nguyên tắc phát triển du lòch sinh thái: I.1 Những quan đểm phát triển du lòch sinh thái - Phát ... Chương II : Đánh giá tiềm phát triển Du lòch sinh thái vùng Đồng Sông Cửu Long Chương III : Những giải pháp thúc đẩy phát triển Du lòch sinh thái vùng Đồng Sông Cửu Long Với tất tận tình giúp ... đơn vò hoạt động du lòch vùng đồng sông Cửu Long nước Nội dung đề tài: Những giải pháp thúc đẩy phát triển Du lòch sinh thái Vùng đồng sông Cửu Long Chương I : Lý luận ngành du lòch Chương II...
 • 57
 • 56
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu long

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu long
... nghiệp với đánh giá sức hấp dẫn miệt vườn Nhìn chung, du khách cán viên chức, sinh viên, công nhân đánh giá cao loại hình du lịch 3.2 Mức độ hài lòng du khách du lịch miệt vườn Để đánh giá mức độ hài ... khách Căn vào kết đánh giá mức độ hài lòng du khách với nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng du khách du lịch miệt vườn sau: i) Đối với sở hạ tầng ... tiếp du khách năm 2013, n = 160 Bảng cho thấy tất tiêu chí, du khách đánh giá mức hài lòng (dưới điểm) Mức độ hài lòng chung đạt 3,61 điểm, cho thấy du khách cảm thấy hài lòng (dưới mức hài lòng) ...
 • 12
 • 319
 • 0

Du lịch chợ nổi vùng đồng bằng sông cửu long

Du lịch chợ nổi vùng đồng bằng sông cửu long
... phần công sức khả cho phát triển ngành du lịch vùng đồng Sông Cửu Long nói chung cho chợ Nam Bộ nói riêng nên tác giả chọn Du lịch Chợ Nổi vùng đồng Sông Cửu Long làm đề tài khoá luận tốt nghiệp ... Bộ đặc biệt vùng đồng Sông Cửu Long Chợ Nổi loại hình du lịch độc đáo nơi Thật vậy, đồng Sông Cửu Long chợ vừa có thú xuồng máy sông nước mênh mang, ngắm cảnh làng quê trù phú bên sông, lại mua ... tìm hiểu tổng quan chợ nổi, tình hình hoạt động du lịch chợ nổi, xây dựng định hướng, qui hoạch phát triển du lịch chợ để thật sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng Sông Cửu Long Quan điểm phương...
 • 11
 • 3,284
 • 61

ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc
... ven sông có địa hình cao Các hình dạng cấu trúc đất tìm thấy nhóm đất phù sa, sau: Hình dạng cấu trúc Đặc tính Cấu trúc đất hình lăng trụ, có tính kết hợp với cấu trúc khối góc cạnh, phát triển ... hình thái đất phẩu diện đất phù sa Đặc tính hình thái đất nghiên cứu nhiều nước Việc mô tả đặc tính hình thái đồng giúp nhà nghiên cứu khảo sát đất biết lịch sử hình thành tiến trình phát triển đất, ... đất mặt cấu trúc cấu trúc phát triển yếu Đất phát triển cấu trúc trung bình tầng B, dạng khối góc cạnh (20-50 mm, 50-100 mm 10-20 mm) độ sâu tầng đất 10-80 cm Cấu trúc đẩt phù sa hình thành phát...
 • 10
 • 393
 • 4

ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHAT TRIỂN KĨ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA (PTD) TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHAT TRIỂN KĨ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA (PTD) TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... phương pháp đánh giá KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khuyến nông tham gia (PTD) Đồng sông Cửu Long Đồng sông Cửu Long, nhiều trường hợp người dân tham gia nghiên cứu khuyến nông Tuy nhiên, tham ... phân tích chấp nhận phương pháp tiếp cận khuyến nông tham gia chuyển giao công nghệ Đồng sông Cửu Long theo quan điểm nông dân nhà khuyến nông PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện nghiên ... phương pháp luận cho hệ thống đánh giá chấp nhận phương pháp tiếp cận khuyên nông tham gia (PTD) Sự chấp nhận phương pháp tiếp cận khuyến nông tham gia - PTD Tính chất PTD Thể PTD  Phù...
 • 11
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu longtiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bằng sông cửu longảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao ứng dụng kỹ thuật đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở ðồng bằng sông cửu longđa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longxu hướng phát triển và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của yếu tố dân cư ở lâm đồngvai trò tiếp cận tín dụng trong hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông cửu long việt nam ppttiềm năng phát triển du lịch tại một số cồn cù lao ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longmột vài nguyên nhân dẫn đến hạn chế ảnh hưởng của các tôn giáo người việt đến các tộc người khác ở đồng bằng sông cửu longphân tích tình hình tiếp cận tín dụng của nông hộ ở đồng bằng sông cửu longmột số kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ btct dự ứng lực ở đồng bằng sông cửu longphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long giáo án địa lý 9 gv trần t hiềný nghĩa của việc cải tạo đất phèn mặn o dong bang song cuu longnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học