GIẢI TEST LC ECO3 TEST 2

GIẢI TEST LC ECO3 TEST 1

GIẢI TEST LC ECO3 TEST 1
... hội me about 10 0 dollars if I bought a fur coat Tôi tiết kiệm khoảng 10 0 đô la here today mua áo khoác lông thú ngày W1: You say 10 0 bucks? That is such a hôm bargain W1: Bạn nói 10 0 Bucks à? ... PART PHẦN 41- 43 refer to the following conversation 41- 43 refer to the following telephone message W1: Sally, I can’t believe it’s so crowded here W1: Sally, tin hôm today Look! ... Và muốn nhắc bạn our business hours will be extended to 11 p.m kinh doanh mở from tomorrow Finally, don’t forget to pick up rộng đến 11 :00 tối từ ngày mai Cuối cùng, đừng our free balloons for...
 • 17
 • 219
 • 0

Test lượng giá bài đặc điểm giải phẫu sinh lý cơ quan tiêu hóa trẻ

Test lượng giá bài đặc điểm giải phẫu sinh lý cơ quan tiêu hóa trẻ
... điền đặc điểm giải phẫu sinh dày trẻ em a) Hình thể dày: b) Vùng đáy háng vị hình thành vào: c) Đặc điểm lớp cơ, lớp đàn hồi, lớp tuyến dầy: d) Thời gian tống hết thức ăn dày trẻ sinh đủ ... tiết dày: a) b) c) 8) Anh chị liệt kê đặc điểm giải phẫu ruột trẻ em a) b) c) d) 9) Anh chị điền đặc điểm phân vi khuẩn đường ruột trẻ em Trẻ bú mẹ Trẻ bú sữa công nghiệp 1) Số lần ỉa/1 ngày ... 10) Anh chị liệt kê giới hạn bình thường vùng đục gan trẻ em: 1- Bờ trái gan: 2- Bờ gan: 3- Bờ phải gan: Trẻ > tuổi Trẻ 2-3 tuổi Trẻ 5-7 tuổi Trẻ > tuổi ...
 • 3
 • 2,398
 • 10

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết
... imperative that S + should + V It is imperative that all members of the sales team -(A) attend 104 A (B) belong (C) A B C D commit Bstudent English Center t 30 Truy c p page: c p nh t nh chi ti t m ... nh t nh chi ti t m i nh t! latest order of office supplies is due and must _ within ten business days (A) to receive (B) (C) received receive (D) 119 be received D doanh - Payment - Latest: The ... Qu c c bi t c a b ng mv o ? m Sear l y chi t s vi c ph n t i (A) (B) Bstudent English Center m tra xem li t m t ch ng i h ng t Truy c p page: c p nh t nh chi ti t m i nh t! (B) 33 C -class seat...
 • 68
 • 7,315
 • 35

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.
... (học tập…) - Recommend: đề nghị, tiến cử C Mệnh đề sau ―that‖ giải thích sắc thái chỗ cần điền Thông tin mệnh đề tiêu cực nên đáp án đáp án C A Bị mắc nợ B Bị xóa bỏ C Thất vọng D Phức tạp Những ... thời gian cố gắng B Giới từ ―on‖ đứng trước ngày tháng Vì sau chỗ trống từ those nên từ cần điền phải có giới từ Đáp án B D có giới từ, đáp án B không phù hợp nghĩa Công việc bắt đầu vào ngày ... đổi mặt quản lý chắn tiểu chuẩn thực địa 34 điểm bán lẻ in each of our retail locations (A) Soon (B) Close (C) Now (D) New STT ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH DỊCH – TỪ VỰNG Questions 153-154 refer to...
 • 58
 • 5,203
 • 22

Test IQ và lời giải chi tiết

Test IQ và lời giải chi tiết
... Đáp án lời giải Sau bảng chữ tiếng anh số thự tự chữ dùng để làm câu đố A B C D E F G H I J K L M 10 11 12...
 • 12
 • 5,792
 • 5

Cách thực hiện và diễn giải một test gắng sức có kèm sự phân tích ở người khỏe mạnh ppt

Cách thực hiện và diễn giải một test gắng sức có kèm sự phân tích ở người khỏe mạnh ppt
... kiệt sức dự trữ trắc nghiệm gắng sức: - Dự trữ tim gắng sức RC; - Dự trữ thông khí gắng sức RV Danh sách kiểm tra trắc nghiệm gắng sức - Thông tin cho cá thể test cách thực - Giấy đồng ý thiện test ... cá thể lý phải ngưng gắng sức, cảm nhận khác biệt tiêu chuẩn đích xem xét bác sĩ chuyên khoa tim mạch Nếu nghi ngờ co thắt phế quản gắng sức, đường biểu diễn lưu lượng - thể tích thực phút ... mạch Sự so chuẩn Phải làm theo hướng dẫn máy cách cẩn thận: chờ thời gian khởi động đầy đủ dụng cụ phân tích khí trước phân tích, kiểm tra chất lượng chuẩn Kiểm tra xác máy ergospiromètre lúc thực...
 • 26
 • 210
 • 0

Cách thực hiện và diễn giải một test gắng sức có kèm sự phân tích khí ở người khoẻ mạnh ppsx

Cách thực hiện và diễn giải một test gắng sức có kèm sự phân tích khí ở người khoẻ mạnh ppsx
... kiệt sức dự trữ trắc nghiệm gắng sức: - Dự trữ tim gắng sức RC; - Dự trữ thông khí gắng sức RV Danh sách kiểm tra trắc nghiệm gắng sức - Thông tin cho cá thể test cách thực - Giấy đồng ý thiện test ... đầy đủ dụng cụ phân tích khí trước phân tích, kiểm tra chất lượng chuẩn Kiểm tra xác máy ergospiromètre lúc thực nhiều so chuẩn liên tiếp Một cách hệ thống 04 thời kỳ: a- Nhập vào ergospiromètre ... nghiệm gắng sức d- Chuẩn hoá dụng cụ phân tích khí Hai hỗn hợp khí với nồng độ xác biết sử dụng Ví dụ: khí phòng đơn hỗn hợp khí xác (16% O2 5% CO2) Bậc thang nồng độ khí đưa đến chỗ vào ống...
 • 25
 • 182
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 1 1 pdf

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 1 1 pdf
... world Trước làm câu này, em xem qua phần văn phạm trước nhé: Chủ từ giả it Cấp độ 1: ( chủ từ : to inf, Ving ) Ví dụ: 1. To learn English is difficult ( chủ từ to inf ) Learning English is difficult ... will achieve success C They will certainly be successful D It’s not very likely that they will succeed Cơ hội thành công họ nhỏ (ít) A: Họ hội thành công => ý nói chắn không thành công Nhưng đề ... inf sau dùng chủ từ giả it vô làm chủ từ) It is difficult learning English Như em thấy mẫu câu đề cho giống câu số 3, từ ta thấy chủ từ thật cụm " to be able to deal with figures." Nhìn đáp ta...
 • 8
 • 285
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 2 pptx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 2 pptx
... such + danh từ Các em phải luyện cách làm dựa vào nguyên tắc không nên học chi tiết chút vừa mau quên, mặt khác làm xét chi li thời gian Rice is twice _ it was ten years ago a more expensive ... câu đề cho đối tượng) Sai công thức cấu trúc so sánh kép, so sánh số lượng, số lần Như vậy, em thấy đó, có câu đơn giản mà đòi hỏi thí sinh phải nắm vững hết cấu trúc so sánh làm Trở lại câu đề ... years ago a more expensive than b much expensive as c as expensive as d as expensive than Đây dạng đề cho so sánh tính từ, cấu trúc thường : Trộn lẫn công thức với vừa có công thức tính từ dài vừa...
 • 8
 • 229
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 3 ppsx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 3 ppsx
... nhận mệnh đề quan hệ bị lược bỏ đại từ quan hệ ( khó ) Các em thấy đấy, đề thi đại học thường hóc búa, thường kết hợp cấu trúc văn phạm câu Trở lại đề bài, nói sơ as thường với mệnh đề, nhìn ... 1) Nếu phía sau có mệnh đề - Dùng as 2) Nếu phía sau mệnh đề - Dùng like với nghĩa : giống - Dùng as với nghĩa : thật Như em thấy phía sau có mệnh đề dễ có chọn lựa, mệnh đề khó as like có khả ... bài, nói sơ as thường với mệnh đề, nhìn ta thấy có goes to tưởng mệnh đề thật sau as danh từ ( the one) my sister goes to mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho the one mà thôi, viết đầy đủ : the one that...
 • 6
 • 214
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 4 pptx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 4 pptx
... loại đáp án B D Bởi ta biết mệnh đề đầu rút gọn dạng V-ing mà chủ ngữ chủ ngữ mệnh đề sau chủ ngữ mệnh đề đầu Ở câu B D chủ ngữ "the sea : biển", chủ ngữ mệnh đề đầu không "biển" "reach the top ... Nhìn vô câu đề ta nhận cấu trúc "not only but also" Theo ta học sau "not only" dạng sau "but also" dạng Ex:  not only + N but also + N  not only +  etc adj but also + adj - Câu đề ta thấy ... Câu C xét chủ ngữ ta thấy hợp lý chủ ngữ mệnh đề sau "we: chúng tôi" chủ ngữ mệnh đề đầu "Khi lên đến đỉnh đồi" => hợp lý nghĩa Nhưng, nghĩa mệnh đề sau lại không ổn: "chúng mở rộng biển bên chúng...
 • 12
 • 213
 • 1

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 5 pptx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 5 pptx
... notable: A shift B transfer C change D transformation : Nhìn vô đề ta biết phải dùng đại từ quan hệ bỏ vô chỗ trống A: that => đại từ quan hệ (vừa người, vừa vật) B: when => trạng từ quan hệ ... ngữ "weather forecasters: nhà dự báo thời tiết" ta nhanh chóng chọn "by" => chọn câu A Biến cố gọi El Nino nhà dự báo thời tiết sử dụng để đưa dự báo thời tiết tầm xa : They also know that El Nino ... coming weather with certainty Now everything has become completely different El Nino itself used to be (14) It would occur every two to seven years But now, this weather pattern is becoming more...
 • 18
 • 1,110
 • 9

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 6 pdf

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 6 pdf
... mệnh đề => nguyên cụm "a good way to improve your language: cách tốt để cải thi n ngoại ngữ bạn" đóng vai trò chủ ngữ => nguyên cụm danh từ số => sai câu C: chủ ngữ danh từ số nên động từ phải chia ... ngữ danh từ số nên động từ phải chia "is" không chia "are" : are -> is Question 20: Being that he was a good swimmer, John managed to rescue the child A B C D - Nhìn vô ta thấy dấu phẩy câu =>...
 • 5
 • 1,741
 • 3

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 8 doc

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 8 doc
... tuyệt vời => Chọn câu A Question 28: I hurry It’s nearly 8. 00, and my first class starts at 8. 15 A can’t help B would rather C would prefer D had better => Xem đề ta loại đáp án A C vì: - Câu ... hợp nghĩa => loại - Câu D: "had better: nên" => hợp nghĩa Tôi nên nhanh chân lên Đã gần rồi, tiết học bắt đầu lúc 15 => chọn câu D Question 29: You shouldn’t have criticized him in front of the ... converage : viết  information : tin tức => ta chọn "information" trùng nghĩa với chữ "news" câu đề => loại - Còn lại "converage" : Có viết tin nước số báo hôm => hợp nghĩa => Chọn câu B Question...
 • 8
 • 215
 • 1

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 9 potx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC TEST 9 potx
... Nhìn vô đề ta dễ dàng loại đáp án C D sau "so" "because" mệnh đề, đề lại cụm danh từ (N phrase) => loại - Còn lại A B => sau "in spite of: mặc dù" "because of: vì" N/ N phrase/ V-ing => đề cụm ... cắm trại thời tiết không tốt => chọn câu A Question 39: I clearly remember you about this before A telling B tell C to tell D told - Muốn làm câu này, ta phải biết rõ cách chia dạng từ sau ... phrase/ V-ing] mà sau chỗ trống mệnh đề => loại - Câu C: trước "therefore" dấu chấm dấu chấm phẩy, sau dấu phẩy Nhưng câu dấu hết => loại => Còn lại B D sau chúng mệnh đề, xét nghĩa: "although: mặc...
 • 13
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập tiếng anh lớp mai lan hương unit 6 test 2ielts writting test 2english test 23 minutes toefl test 2002 part 3 toefl test 2000 part 3toefl test 2002 part 4 toefl test 2001 part 3 toefl test 2001 part 2toeic test 2009 part 2toeic test 2009 part 1toefl test 2002 part 2toeic test 2009 part 4toefl test 2002 part 1toeic test 2009 part 3toefl test 2000 part 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học