Tiềm năng và thực trạng hoạt động của lễ hội truyền thống ở đồng bằng sông cửu long trong hoạt động du lịch

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực đổng bằng sông cửu long trong phát triển du lịch

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực đổng bằng sông cửu long trong phát triển du lịch
... Chương THỰC TRẠNG VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY Chương GIẢI PHÁP KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC ĐBSCL TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ ... hình phát triển du lịch đồng sông Cửu Long 16 TIỂU KẾT 28 Chƣơng THỰC TRẠNG VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY 29 2.1 Đặc trƣng văn ... Khái niệm du lịch 1.2 Quan điểm phát triển du lịch dựa vào ẩm thực 1.3 Tầm quan trọng Văn hóa ẩm thực du lịch du lịch ĐBSCL 1.3.1 Tầm quan trọng Văn hóa ẩm thực du lịch ...
 • 128
 • 277
 • 2

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực đổng bằng sông cửu long trong phát triển du lịch

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực đổng bằng sông cửu long trong phát triển du lịch
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ VĂN VŨ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỀN DU LỊCH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời hƣớng ... phát triển du lịch đồng sông Cửu Long Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT Error! Bookmark not defined Chƣơng THỰC TRẠNG VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ... sở lý luận phát triển du lịch để khai thác tiềm ẩm thực vùng đồng sông Cửu Long - Kinh nghiệm việc khai thác văn hóa ẩm thực để phát triển du lịch vùng đồng sông Cửu Long 2.2 Ý nghĩa thực tiễn...
 • 12
 • 311
 • 0

Nghiên cứu tiềm năng thực trạng hoạt động du lịch huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch huyện nghi xuân  tỉnh hà tĩnh
... thực trạng hoạt động du lịch - Nghi n cứu tiềm du lịch huyện Nghi Xuân - Khái quát điều kiện địa lý huyện Nghi Xuân Lê Thị Thúy Nga - Lớp 42A Địa lý Khoá luận tốt nghi p - Nghi n cứu thực trạng hoạt ... thấy tiềm du lịch huyện Nghi Xuân lớn nhng thực trạng khai thác tiềm nhiều hạn chế, định chọn đề tài Vận dụng kiến thức địa lý học tiến hành nghi n cứu tiềm năng, thực trạng hoạt động du lịch huyện ... điểm du lịch khác huyện để phát triển du lịch Đảng huyện Nghi Xuân dựa chủ trơng phát triển Du lịch tỉnh Tĩnh đề chủ trơng đa Nghi Xuân thực trở thành cụm Du lịch trọng điểm không tuyến du lịch...
 • 78
 • 149
 • 0

VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN TRIỀU, MẶN VÙNG CỬA SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO

VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN TRIỀU, MẶN VÙNG CỬA SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO
... Quang Xô cộng 2006 Đề tài NCKH Nghiên cứu xác định biên tính toán thủy lực mặn Đồng sông Cửu Long [3] Nguyễn Tất Đắc 2005 Mô hình toán cho dòng chảy chất lợng nớc hệ thống kênh sông, Nhà xuất Nông ... vậy, việc tính toán thủy lực cho kịch diễn tơng lai hoàn toàn tính toán đợc cách tơng đối xác Vấn đề lại làm nối đợc toán chiều hai chiều với điều kiện tơng thích (hay bảo toàn) cửa sông (điểm ... bảo toàn) cửa sông (điểm nối) Đó t tởng báo Giải pháp tính toán thủy lực mặn vùng cửa sông 2.1 Mô hình chiều sông Mực nớc lu lợng vận tốc mặt cắt kênh sông đợc mô tả hệ phơng trình Saint-Venant...
 • 5
 • 146
 • 0

Tiềm năng thực trạng tuyến điểm Hà Nội – Hạ LongCửa Ông - Móng Cái - Đông Hưng

Tiềm năng và thực trạng tuyến điểm Hà Nội – Hạ Long – Cửa Ông - Móng Cái - Đông Hưng
... 2: Tiềm thực trạng tuyến điểm Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái - ông Hng Chơng 3: Đánh giá nhận xét tuyến điểm du lịch Chơng Chơng trình tour cấu tạo giá 1.1 chơng trình tour nội hạ long ... giá đợc u điểm hạn chế du lịch địa phơng đối tợng nghiên cứu Bài báo cáo nghiên cứu tiềm du lịch thực trạng khai thác tài nguyên tuyến, điểm du lịch Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái - ông Hng( ... thủ tục thông hành cho Thầy Cô + HDV,ăn ngủ, tip lái xe Tổng 1.281.000 Chơng Tiềm thực trạng tuyến điểm du lịch nội - Hạ long móng cáI - ông hng 1.1 kháI quát tài nguyên du lịch điểm đI qua...
 • 45
 • 202
 • 0

Tiềm năng thực trạng tuyến điểm hà nội – hạ longcửa ông móng cái đông hưng

Tiềm năng và thực trạng tuyến điểm hà nội – hạ long – cửa ông  móng cái  đông hưng
... 2: Tiềm thực trạng tuyến điểm Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái - ông Hƣng Chƣơng 3: Đánh giá nhận xét tuyến điểm du lịch CHƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH TOUR VÀ CẤU TẠO GIÁ 1.1 CHƢƠNG TRÌNH TOUR HÀ NỘI ... nhà trƣờng, khoa Du lịch trƣờng Đại Học Dân lâp ông Đô phối hợp với công ty Viettourist tổ chức chuyến khảo sát tuyến, điểm du lịch Nội Cửa Ông Móng Cái - ông Hƣng( Trung Quốc) Nội ... ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Bài báo cáo nghiên cứu tiềm du lịch thực trạng khai thác tài nguyên tuyến, điểm du lịch Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái ông Hƣng( Trung Quốc) Nghiên cứu lịch trình...
 • 47
 • 39
 • 0

Tiềm năng thực trạng tuyến điểm Hà Nội – Hạ LongCửa Ông - Móng C.doc

Tiềm năng và thực trạng tuyến điểm Hà Nội – Hạ Long – Cửa Ông - Móng C.doc
... 2: Tiềm thực trạng tuyến điểm Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái - ông Hng Chơng 3: Đánh giá nhận xét tuyến điểm du lịch Chơng Chơng trình tour cấu tạo giá 1.1 chơng trình tour nội hạ long ... giá đợc u điểm hạn chế du lịch địa phơng đối tợng nghiên cứu Bài báo cáo nghiên cứu tiềm du lịch thực trạng khai thác tài nguyên tuyến, điểm du lịch Nội Hạ Long Cửa Ông Móng Cái - ông Hng( ... thủ tục thông hành cho Thầy Cô + HDV,ăn ngủ, tip lái xe Tổng 1.281.000 Chơng Tiềm thực trạng tuyến điểm du lịch nội - Hạ long móng cáI - ông hng 1.1 kháI quát tài nguyên du lịch điểm đI qua...
 • 45
 • 146
 • 0

LUẬN VĂN: Tiềm năng hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần khu vực thị xã Sơn Tây - Ba Vì pptx

LUẬN VĂN: Tiềm năng và hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở khu vực thị xã Sơn Tây - Ba Vì pptx
... Suối Hai - Ba vùng phụ cận tỉnh Hà Tây Khu vực thị Sơn Tây - Ba vùng bán sơn địa nằm phía Tây Bắc tỉnh Hà Tây - Thị Sơn Tây cách thủ đô Hà Nội 40 km phía Tây Từ Hà Nội đến Sơn Tây theo ... Thực trạng, sách Marketing- Mix nhằm thu hút khách đến du lịch cuối tuần Sơn Tây- Ba Vì: 2.4.1 Thực trạng khai thác phát triển vùng du lịch cuối tuần Sơn Tây - Ba Vì: * Thực trạng khách du lịch: ... hình du lịch cuối tuần Sơn Tây - Ba - Đề xuất đa dạng hoá sản phẩm du lịch Khu vực Sơn Tây - Ba có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch cuối tuần Tuy nhiên, sản phẩm du...
 • 67
 • 287
 • 2

LUẬN VĂN: XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TIỀM NĂNG THỰC TRẠNG A. ĐÁNH GIÁ VỀ TIỀM NĂNG CỦA NGHÀNH THỦY SẢN –NHỮNG LỢI THẾ KHÓ KHĂN pps

LUẬN VĂN: XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG A. ĐÁNH GIÁ VỀ TIỀM NĂNG CỦA NGHÀNH THỦY SẢN –NHỮNG LỢI THẾ VÀ KHÓ KHĂN pps
... I/ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG A ĐÁNH GIÁ VỀ TIỀM NĂNG CỦA NGHÀNH THỦY SẢN –NHỮNG LỢI THẾ VÀ KHÓ KHĂN Tiềm u Việt nam đất nớc nằm bán đảo Trung ... cao giá trị xuất thủy sản ,mở rộng thị trờng, ngành thủy sản thực xứng đáng với tiềm to lớn B.THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN 1.Lý luận chung vai trò ngành thủy sản kinh tế quốc dân Việt Nam quốc ... thuỷ sản xuất Việt Nam, ta sâu vào phân tích cụ thể lợi thế, thách thức ngành thuỷ sản Việt Nam, từ đánh giá thành tựu khả thuỷ sản Việt Nam 2 Lợi cạnh tranh 2.1 Điều kiện tự nhiên - Việt Nam...
 • 47
 • 213
 • 0

Tiềm năng thực trạng tuyến điểm du lịch Hạ Long Móng Cái Đông Hưng

Tiềm năng và thực trạng tuyến điểm du lịch Hạ Long Móng Cái Đông Hưng
... Nội- Hạ Long- Móng Cái- Đông Hưng- Hà Nội CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VỀ TUYẾN ĐIỂM HẠ LONG – MÓNG CÁI – ĐÔNG HƯNG Ưu điểm chuyến : Chuyến thực tế giúp sinh viên hiểu rõ thực trạng tình hình du lịch điểm, ... Hải Phòng Tuyến2 : Hạ Long- Cửa Ông- Móng Cái Tuyến3 : Móng Cái- Đông Hưng SVTH: Nghiêm Thị Hoàng Anh Lớp: K15- VH2 Báo cáo khảo sát tour Hà Nội- Hạ Long- Móng Cái- Đông Hưng- Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên ... khảo sát tour Hà Nội- Hạ Long- Móng Cái- Đông Hưng- Hà Nội Văn hóa di tích lịch sử dân tộc 28 1.4.7 .Tiềm thực trạng du lịch 29 TIỀM NĂNG .29 THỰC TRẠNG 29...
 • 48
 • 279
 • 0

E-learning- tiềm năng thực trạng

E-learning- tiềm năng và thực trạng
... e-learning đến 90% hoạt động đào tạo cho nội nhân viên E-learning Việt Nam - Thực trạng tiềm Ở Việt Nam, phong trào e-learning thực chất nhen nhĩm từ năm 90 với hàng loạt phần mềm hỗ trợ đào tạo cơng ... giải pháp e-learning: Tiềm lợi ích e-learning rõ ràng Với kinh nghiệm lâu năm hoạt động đào tạo, với khả vốn cĩ, Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC) cĩ kế hoạch đưa e-learning vào phục vụ hoạt động ... Học viên cĩ mơi trường điều kiện học cho riêng mình, khơng bị phụ thuộc vào khố học hay học viên khác; • Khơng phụ thuộc vào thời gian địa điểm; • Cập nhật dễ dàng nhanh chĩng, tốn kém, khả nhân...
 • 4
 • 200
 • 0

Tiềm năng thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
... trọng tỉnh Phần II Đánh giá tiềm thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lào Cai I Đánh giá tiềm phát triển du lịch thiên nhiên Điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch thiên nhiên 1.1 Vị trí địa lý Lào Cai ... thể phát triển du lịch vùng du lịch Bắc Bộ thời lỳ 1997 - 2010 Tổng cục Du lịch năm 1997 5- Nghị số 03/NQ.TU nmgày 09/5/1995 Tỉnh uỷ Lào Cai phát triển kinh tế du lịch 6- Đề án phát triển du lịch ... có triển vọng phát triển lớn hứa hẹn giữ vai trò quan trọng kinh tế tỉnh 1.2 Việc phát triển du lịch Lào Cai phù hợp với trào lu du lịch giới, với chiến lợc phát triển du lịch Việt Nam, Lào Cai...
 • 26
 • 2,084
 • 12

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiềm năng thực trạng

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiềm năng và thực trạng
... khu vùc biĨn §«ng Nam vµ vïng VÞnh T©y Nam, hµng n¨m cã thĨ khai th¸c 1,2 –1,4 triƯu tÊn h¶i s¶n ,cã ®é s©u cho phÐp khai th¸c ë nhiỊu tÇng n−íc kh¸c ë vïng vÞnh B¾c bé vµ T©y nam bé cã ®é s©u ... chung gi¸ thđy s¶n cđa ViƯt nam t−¬ng ®èi thÊp Ph©n tÝch thùc t¹i cho thÊy kh«ng ph¶i lµ thđy s¶n xk cđa ViƯt nam thÊp h¬n so víi gi¸ thÞ tr−êng mµ lµ cì s¶n phÈm cđa viƯt nam qu¸ bÐ ,l¹i phÇn lín ... khÈu t«m cđa ViƯt nam ®¹t 87 ngh×n tÊn ,trÞ gi¸ 777,8 triƯu $ ,chiÕm tØ träng 44% tỉng gi¸ trÞ xt khÈu thđy s¶n cđa ViƯt nam Hai thÞ tr−êng xt khÈu t«m quan träng nhÊt cđa ViƯt nam lµ HoaK× vµ...
 • 60
 • 144
 • 0

TIỀM NĂNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ ỞHÀ NỘI

TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ ỞHÀ NỘI
... c CHƯƠNG II TI M NĂNG VÀ TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH VĂN HỐ HÀ N I I TI M NĂNG PHÁT TRI N DU L CH VĂN HỐ HÀ N I Tài ngun du l ch văn hố Ngu n lao ng II TH C TR NG DU L CH VĂN HỐ HÀ N I Th c ... gia th gi i mu n phát tri n ngành Du l ch c a mà l i khơng coi tr ng du l ch văn hố? Nhưng khơng ph i b t c qu c gia có i u ki n phát tri n du l ch văn hố Du l ch văn hố ch phát tri n ti ng, ... N THI T KỲ PHÁT TRI N DU L CH VĂN HĨA TRONG TH I Y M NH CƠNG NGHI P HĨA HI N I HĨA I VAI TRỊ VÀ V TRÍ C A DU L CH VĂN HỐ TRONG S PHÁT TRI N C A DU L CH Nh ng nét khái qt v Du l ch văn hố V trí...
 • 35
 • 621
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng khai thác các lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch ở đbscltiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế xã hộiđánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh yên báiđánh giá tiềm năng và thực trạng khai thác than ở việt namphân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biển ở huyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học ni xuất khẩu thủy sản việt nam tiềm năng và thực trạngtiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh bến trephần 2 tiềm năng và thực trạng phát triển nghề trồng nấm hiện nay ở việt namtiềm năng và thực trạng sử dụng các nguồn lựcphần i phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển ngành thủy sản tỉnh thanh hóađánh giá tiềm năng và thực trạng phát triểnphần i tiềm năng và thực trạng phát triểnthực trạng lao động du lịchthực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân ở đồng bằng sông cửu long trong sự nghiệp đổi mới đất nước docxtiềm năng du lịch lễ hội truyền thống ở đbsclbckq giao dich cp cua ptgd bui ngoc duc 17.02Nghị quyết ĐHCĐ 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNHTai lieu DHCD bat thuong 20161. Tai lieu DH VKC 2017Báo cáo thường niên 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNHSHA03-Don ung cu HDQT BKSSHA To trinh phanpholoinhuan 2017SHA TTluachontochuckiemtoan2017SHA17- Sua doi dieu le 20178. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanhThu moi tham du DHDCD- Các file kèm theo. 4. Giay Uy quyen9. Giay de cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 7 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vn0.Danh muc tai lieu Dai hoi dong co dong thuong nien1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien2.1. The le bieu quyet4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016file NT2 CBTT DHCD2016