Thi đại học 2017 dự kiến sẽ theo 5 phương thức

Tài Liệu Luyện Thi Đại Học - Đầy đủ

Tài Liệu Luyện Thi Đại Học - Đầy đủ
... cha nc ct Cõu 185 Cú ba cỏch thu khớ di õy, cỏch no cú th dựng thu khớ clo ? - - - - - -H2O - - - - - - - Cỏch Cỏch Cỏch A Cỏch B Cỏch C Cỏch D Cỏch hoc cỏch Cõu 186 Trong bỡnh in phõn ... O2, O3, H2S p cỏc ng nghim ny vo chu nc, sau mt thi gian cú kt qu : X - - Y H2O Xỏc nh cỏc khớ X, Y, Z, W Z W - - - - - - - - H2O A B C D Cõu 302 : Cho bt Fe ... thuyt Bron-stờt, nc l cht lng tớnh C Thuyt Bron-stờt tng quỏt hn thuyt A-rờ-ni-ỳt Trang 42 D Khi nghiờn cu tớnh cht axit baz dung mụi nc, thuyt Bron-stờt cho kt qu khỏc vi thuyt A-rờ-ni-ỳt Cõu...
 • 140
 • 339
 • 6

đề thi đại học vật lí - KIÊN K19B - UBQN

đề thi đại học vật lí - KIÊN K19B - UBQN
... tích electron e = 1,6.1 0-1 9C 1,5.1014 hạt B 0,67.1013hạt 3.1013hạt D 1,5.1012hạt Một máy ảnh có tiêu cự vật kính 10cm, dùng để chụp ảnh vật cách vật kính 1,6m Phim đặt cách vật kính khoảng: 11,05cm ... Giả thi t sóng ánh sáng không giải thích dịnh luật quang điện D Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây tượng quang điện kim loại Một vật có khối lượng 0,4kg treo vào lò xo có độ cứng 80N/m Vật ... tiếp xúc với vật bị nhiễm điện khác Electrôn bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại tác dụng từ trường Đặc điểm chung sóng sóng điện từ Bị nhiễu xạ gặp B Sóng dọc C Không mang D Truyền vật cản; lượng...
 • 2
 • 255
 • 0

PHÂN LOẠI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÍ THEO CÁC PHẦN doc

PHÂN LOẠI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÍ THEO CÁC PHẦN doc
... Phân loại đề thi đại học 2011 theo chương Chương II: Sóng học [ câu] Câu 1: Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà ... cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 48 V : Lê Thanh Sơn Phân loại đề thi đại học 2011 theo chương Câu 7: ... vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử mắc nối tiếp cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 0,2 A B 0,3 A C 0,15 A D 0,05 A : Lê Thanh Sơn Phân loại đề thi đại học 2011 theo chương Chương IV: Dao...
 • 8
 • 275
 • 1

đề ôn thi đại học vật lý 2014 kèm theo đáp án

đề ôn thi đại học vật lý 2014 kèm theo đáp án
... Số điểm cực đại :   k     k   5  k   k 4; 3; 2; 1;0  Có cực đại λ λ 2 Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu ... 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 34: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos( t   ) Biết khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật từ vị ... mạch có tính dung kháng Để ULC = độ tự cảm có giá trị 1 A (H) B (H) C (H) D (H) 3 2   Lê Thanh Giang – 0979740150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập ZL  L.ω...
 • 12
 • 427
 • 18

chuyên đề ôn thi đại học đầy đủ

chuyên đề ôn thi đại học đầy đủ
... B3 Lập bảng biến thi n B3: Tính f ”(xi) B4: Từ bảng biến thi n suy cực trị B4: Dựa vào dấu f ” (xi) suy cực trị ( f ”(xi) > hàm số có cực tiểu xi; ( f ”(xi) < hàm số có cực đại xi) * Chú ý: Qui ... x m3 ln có cực đại cực tiểu x m ±2 12 x 13 Tìm a để hàm số có cực đại, cực tiểu điểm cực tiểu đồ thị Bài Cho hàm số y x3 cách trục tung m x 2(m 1) x 4mx Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu Bài ... nên hàm số đạt cực tiểu x = yct = - 54 y‟‟(-3) = -30 < nên hàm số đạt cực đại x = -3 ycđ =71 - 54 Vậy x = -3 điểm cực đại ycđ =71 x= điểm cực tiểu yct = - 54 Bài1 Tìm cực trị hàm số sau: CtnSharing.Com...
 • 36
 • 196
 • 0

Phương pháp giải bài tập vật lý luyện thi đại học (đầy đủ các chủ đề)

Phương pháp giải bài tập vật lý luyện thi đại học (đầy đủ các chủ đề)
... Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn ... ti thi im t1 v t2 : = .t + 1 = .t2 + Bc 2: Xỏc nh bin thi n gúc quột OM quay t thi im t1 n thi im t2 : = = (t2 t1 ) = k.2 + vi (0 < < 2) Bc 3:on ng cht im dao ng iu hũa i c khong thi ... lc vt Phng phỏp: Vi lc vt lý: I T = mgd Vi lc n: l g T = Con lc n toỏn hc ng b vi lc n vt chỳng cú cựng chu k: T = T Vy: l= I md Nu lc vt l vt rn cú dng i xng thỡ ta ỏp dng nh Huyghen...
 • 68
 • 747
 • 1

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý: Kiến thức chung từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý: Kiến thức chung từ vi mô đến vĩ mô
... ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 17 VI MÔ, VĨ MÔ + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI - VĨ MÔ ĐHCĐ 200 7-2 012 ... 25 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG CÁC HẠT SƠ CẤP * ... spin ? BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A Prôtôn B Nơton C Phôtôn D Piôn Câu17: Bốn hạt...
 • 25
 • 462
 • 0

Chuyên đề ôn thi đại học. đầy đủ.

Chuyên đề ôn thi đại học. đầy đủ.
... Khi từ thông qua vòng dây biến thi n điều hoà, vòng dây xuất suất điện động xoay chiều = cos t đó: = BS từ thông cực đại e = N ' = N sin t = N cos(t ) Đặt E0 = NBS giá trị cực đại suất ... gi l dũng in dch b.in t trng - L trng cú hai thnh phn bin thi n theo thi gian, liờn quan mt thit vi l in trng bin thi n v t trng bin thi n c Súng in t - Súng in t chớnh l t trng lan truyn khụng ... =1 3.Công suất đoạn mạch xoay chiều + Công thức tính công suất tức thời mạch điện xoay chiều: p =u.i = U I0 cos t cos( t+ ) Với U0 = U ; I0 = I ta có : p = UIcos + UIcos(2 t+ ) + Công thức...
 • 17
 • 133
 • 0

đề thi đại học đầy đủ các năm

đề thi đại học đầy đủ các năm
... Trang 1/6 - Mã đề thi 148 Câu 11: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối X, Y tạo số mol khí nhỏ số mol muối tương ứng Đốt ... dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hoá học A B C D Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol ... HCOOC3H7 Câu 14: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu 3,67 gam muối khan Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4% Công thức X A H2NC2H3(COOH)2...
 • 9
 • 202
 • 0

Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) doc

Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) doc
... www.MATHVN.com Trang Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com 1 A B C D TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN SÓNG Câu 1. (Đề thi ĐH _2001)Tại điểm S mặt nước ... mẫu gỗ cổ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Trang 37 www.MATHVN.com Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com Câu 43 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Ban đầu (t ... 10 λ Tỉ số λ2 A B C D Trang 29 www.MATHVN.com Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com Câu 49 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện,...
 • 40
 • 338
 • 0

Tích phân trong đề thi đại họcdự bị từ 2002-2010 pot

Tích phân trong đề thi đại học và dự bị từ 2002-2010 pot
... DB2-A-2006 Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i y = x − x + 3, y = x + ĐS: 1/6 10 DB1-B-2006 Tính tích phân I = dx ∫ x−2 x −1 www.MATHVN.com ĐS: ln + Tích phân TSĐH-CĐ d b 2002-2010 www.MATHVN.com ... e ∫ DB2-B-2006 Tính tích phân I = − ln x x + ln x GV: Nguy n Lam Vi n (0905.624.611) dx ĐS: π /2 π ∫ ( x + 1) sin xdx DB1-D-2006 Tính tích phân I = ĐS: DB2-D-2006 Tính tích phân I = ∫ ( x − ) ... /3 ∫ sin DB1-A-2005 Tính tích phân I = x tgxdx ĐS: ln − DB2-A-2005 Tính tích phân I = ∫ x+2 x+1 dx ĐS: e +1 231 10 x3 e ln x − x3 = e3 + ĐS: = 9 DB1-B-2005 Tính tích phân I = ∫ x ln xdx π /4...
 • 4
 • 668
 • 5

LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2015 kiến thức nền môn Toán

LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2015 kiến thức nền môn Toán
... hàng đề thi công ty phát triển giáo dục An Sơn Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính khoảng cách hai đường thẳng AD’ BD II/Đáp án tập củng cố Câu Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối ... theo a thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách hai đường thẳng SA, BC Câu 5: Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối A-2012 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc S lên ... Cách 4: Phương pháp véc tơ : ( Dành cho phần HHKGGT) II/ Bài tập củng cố Câu Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2014 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, mặt phẳng bên SBC...
 • 17
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại học môn toán các bài toán lập phương trình đường trònôn thi đại học môn văn giá trị thẩm mỹ đích thực của vội vàng phan huy dũngdự kiến thi đại học năm 2014dự kiến thi đại học năm 2015dự kiến ngày thi đại học năm 2014dự kiến đề thi đại học năm 2014điều kiện dự thi đại họcdự án dịch vụ trọn gói thi đại họcđề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã họckiến thức thi đại học môn vănkiến thức thi đại họckiến thức thi đại học môn sinhkiến thức thi đại học môn hoákiến thức luyện thi đại học môn toánkiến thức ôn thi đại học môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây