Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh chuyên đề dãy số

Chuyên đề bồi dướng hsg toán 4 - Chuyên đề dãy số

Chuyên đề bồi dướng hsg toán 4 - Chuyên đề dãy số
... 4 .;11;12;…;99,biết dãy số có 90 số hạng 5….;13;15;…;99,biết dãy số 45 số hạng 6….;12; 14; …;98,biết dãy số 45 số hạng 7….;1;2;…;99,biết dãy số có 90 số hạng 8….;2 ;4; …;98,biết dãy số có 50 số hạng 9….;3;5;…;99,biết ... 9.1;9;17;…,biết dãy số có 21 số hạng 10.1;10;19;…,biết dãy số có 67 số hạng 11.2;5;8; ,biết dãy số có 60 số hạng 12.3;6;9; ,biết dãy số có 69 số hạng 13 .4; 7;10; ,biết dãy số có 92 số hạng 14. 5;8;11; ,biết dãy ... biết dãy số có 1800 số hạng 14. Từ đến 997 biết dãy số có 167 số hạng 15.Từ đến 1591 biết dãy số có 228 số hạng 16.Từ đến 647 5 biết dãy số có 810 số hạng 17.Từ đến 547 6 biết dãy số có 609 số hạng...
 • 7
 • 401
 • 2

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG về tính chia hết và số

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG về tính chia hết và số dư
... Vậy n số số số chia hết cho n Ví dụ 1: CMR: a Tích số nguyên liên tiếp chia hết cho b Tích số nguyên liên tiếp chia hết cho Giải a Trong số nguyên liên tiếp có số chẵn Số chẵn chia hết cho ... có số d- thuộc tập hợp{0; 1; 2; 3; 4} Nếu 17 số số chia cho có số d- tổng chúng chia hết cho Nếu 17 số số có số d- chia cho tồn số số d- khác tổng số d- là: + + + + = 10 10 Vậy tổng số chia ... Vậy tích số nguyên liên tiếp chia hết cho Tích số nguyên liên tiếp chia hết tích số nguyên liên tiếp chia hết cho b Trong sô nguyên liên tiếp bao giơ có số chia hết cho Tích số chia hết cho mà...
 • 20
 • 737
 • 15

Boi duong HSG toan 4( chuyen de STN)

Boi duong HSG toan 4( chuyen de STN)
... số khác từ bốn chữ số b/ Viết số có chữ số từ bốn chữ số trên, cho số có chữ số khác Bài 13 Cho 4( 5,6 ) chữ số khác khác Hỏi lập đợc số có chữ số, mà số có chữ số khác nhau? Bài 14 Tìm tất số...
 • 12
 • 1,875
 • 14

Bồi dưỡng HSG vật lý chuyên đề nhiệt học

Bồi dưỡng HSG vật lý chuyên đề nhiệt học
... 18 Bồi dưỡng HSG Vật GV: Huỳnh Văn Dô chuyên đề: Nhiệt Học Trang 19 Bồi dưỡng HSG Vật D T I LIỆU TH chuyên đề: Nhiệt Học H 1.Dương Trọng Bái, Bài tập Vật lí phân tử nhiệt học, NXB GD, Hà ... toán Vật lí 10 – tập 2, NXB GD, Hà Nội, 2001 Phạm Quí Tư, Bồi dưỡng HSG Vật lí THPT – Nhiệt học vật lí phân tử, NXB GD, Hà Nội, 2009 Đề thi chọn HSG QG môn Vật lí THPT năm học 2011-2012, năm học ... Văn Dô (6) Trang 14 Bồi dưỡng HSG Vật chuyên đề: Nhiệt Học Quá trình (3) →(4): tỏa nhiệt đẳng tích, giảm áp suất Quá trình (4) →(1): tỏa nhiệt đẳng áp, giảm thể tích Vậy nhiệt lượng nhận tổng...
 • 20
 • 313
 • 3

chuyen de boi duong hsg may tinh

chuyen de boi duong hsg may tinh
... 536(mod1975) Vậy Các chuyên đề Giải toán máy tính CASIO Phan Dinh Anh THCS Thach Kim, Loc Ha, Ha Tinh Trêng THCS Th¹ch Kim – Tµi liÖu lu hµnh néi bé 200460 ≡ 416.536 ≡ 1776(mod1975) 200462 ≡ 1776.841 ... 201100 (mod1000) Các chuyên đề Giải toán máy tính CASIO Phan Dinh Anh THCS Thach Kim, Loc Ha, Ha Tinh Trêng THCS Th¹ch Kim – Tµi liÖu lu hµnh néi bé 2015 ≡ 001(mod1000) 201100 ≡ 001(mod1000) 232000 ... hoàn 3,15(321) Các chuyên đề Giải toán máy tính CASIO Phan Dinh Anh THCS Thach Kim, Loc Ha, Ha Tinh Trêng THCS Th¹ch Kim – Tµi liÖu lu hµnh néi bé Giải: Đặt 3,15(321) = a Hay 100.000 a = 315321,(321)...
 • 13
 • 185
 • 5

Chuyên đề "Bồi dưỡng HSG máy tính cầm tay".

Chuyên đề
... × 37 + 3,3322218513 − 37 = Để tính : 3,332221851 − 37 ta phải tính máy ghi giấy ( Tính : 3332221851 = 33322 × 10 + 21851 Hướng dẫn tính 570 MS : 33322 ) Ghi vào máy 33322 = 1110355684 13 Lấy ... 36999272102248 Tính tương tự ta kết 218513 , 218512 × 33322 , 21851× 33322 Hướng dẫn tính 570 ES : Vì dòng máy ES có tính toán bên 15 số nên tính nhanh : 33322 = 3.69992721×1013 ấn tiếp ─ 3.6999 × 1013 Máy ... tiếp ─ 3,33 Dùng máy 570MS tính Kết : 2.22185164 × 10 Vậy số xác -3 (*) 37 đến số thập phân thứ 3,332221851 ( Nhiều thí sinh không nói lí chọn 37 = 3,332221851 lại cho biết ấn máy 37 = 3,332221852...
 • 4
 • 136
 • 1

SKKN Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh môn lịch sử lớp 9

SKKN Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh môn lịch sử lớp 9
... bám sát vào hai phần : Phần thứ lịch sử giới đại từ năm 194 5 đến nay”, phần thứ hai lịch sử Việt Nam từ 191 9 đến 195 4” III Xây dựng chuyên đề BDHSG Tỉnh lớp 9: Nội dung cụ thể: Việt Nam từ sau ... BDHSG huyện, tỉnh khối đạt hiệu khả quan Chính lẽ mạnh dạn thực đề tài Xây dựng chuyên đề BDHS giỏi tỉnh lớp môn lịch sử. ” B PHẦN NỘI DUNG I Những thuận lợi khó khăn công tác tuyển chọn bồi dưỡng ... trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, gặt hái số kết đáng kể Vì vậy, mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm công tác xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Lịch sử Kính mong Hội...
 • 45
 • 566
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Máy tính bỏ túi

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Máy tính bỏ túi
... lập quy trình tính Un + máy tính Casio b )Tính giá trị Un với n = 18, 19, 20 Bài 10: Cho dãy số U1 = 1, U2 = 1, Un + = Un + Un – (n ≥ 2) Hãy lập quy trình tính Un + máy tính Casio Tính giá trị ... 17! – 1! Không thể tính 17! máy tính 17! Là số có nhiều 10 chữ số (tràn hình) Nên ta tính theo cách sau: Ta biểu diễn S dạng : a.10n + b với a, b phù hợp để thực phép tính, máy không bị tràn, ... phím tính xn + với x1 = tính x100 b)Lập quy trình bấm phím tính xn + với x1 = -2 tính x100 4x +5 = (n ≥ 1) 1+x Bài 4: Cho dãy số x n+1 n n a)Cho x1 = 0,25 Viết quy trình ấn phím liên tục để tính...
 • 31
 • 145
 • 0

Chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG vật lý trung học cơ sở phần điện học

Chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG vật lý trung học cơ sở  phần điện học
... điện học lớp Và khó việc giải tập nâng cao phần điện học này; Chính trên, viết lại số kinh nghiệm trình giảng dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi thành Chuyên đề dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi Vật ... 2 Tên đề tài: CHUYÊN ĐỀ DẠY BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ THCS – PHẦN ĐIỆN HỌC Đặt vấn đề: Đã từ lâu, công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi (HSG) đƣợc ngành giáo dục địa phƣơng ... công tác bồi dƣỡng HSG Vật THCS; với thời gian có hạn nên lần này, thân xin viết chuyên đề Điện học theo chu kỳ lần thứ hai kể từ năm học 2011-2012 đến Chuyên đề bao gồm dạng tập điện học Tóm...
 • 31
 • 273
 • 0

chuyền đề dãy số bồi dưỡng học sinh giỏi

chuyền đề dãy số bồi dưỡng học sinh giỏi
... 10) lim( + + + + ) n 10) Dãy s (xn) có x1 = a >0, x − x n = a (∀ n ∈ N *) Tìm limxn n+1 11) Dãy s (an) có < an < an+1 = an(2 – an) v i m i n ∈ N * Tìm limxn DÃY S SINH B I PHƯƠNG TRÌNH VD19 ... TOÁN LIÊN QUAN T I TÍNH CH T C A DÃY S VD9 Cho s dương a1, a , , a13 tho mãn a1 + a + + a13 ≥ 13 Ch ng minh dãy (un) cho b i n n u n = a1 + a n + + a13 , ∀n ∈ ℕ*, dãy tăng không nghiêm ng t HD ... ≥ 0, ∀n ∈ℕ*, hay un+1 ≥ un , ∀n ∈ ℕ * 2 V y (un) dãy s tăng không nghiêm ng t −1 VD10 Ch ng minh dãy s (un) cho b i u1 = 1, u n = , ∀n = 2,3, dãy s gi m b ch n + u n −1 −3 + −3 + , ∀n ∈ ℕ * Th...
 • 12
 • 918
 • 3

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 4 giải toán tìm số trung bình cộng

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 4 giải toán tìm số trung bình cộng
... u N P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ 4, 35 3,80 0,16 4, 60 18,79 1,31 1 ,45 CT1 4, 17 4, 01 0, 14 4,85 18,53 1,09 1,35 CT2 4, 26 4, 34 0,16 4, 74 18,37 1,11 1 ,42 CT3 4, 42 4, 82 0,28 6,63 19, 14 1,78 1,83 Trư c TN (t.6/ ... ng en - Keo d u 2,001NS 2,023 1,338NS 2,018 Mu ng en - Tr g 54, 421* 2,0 14 14, 7 24* 2, 042 Keo d u - Tr g 64, 702* 2,015 12,991* 2,0 34 3.1.3 Phân bón Phân bón y u t giúp cho tiêu phân bón y u t d ... c, 300 - 40 0g urê, 45 0 600g super lân, 200 - 250g clorua kali 200 - 300g vôi/g c/năm tương ương 300 - 40 0kg N, 150 - 200kg P2O5 250 - 40 0kg K2O/ha/năm Phân chu ng, lân, vôi, 1 /4 N 1 /4 K c bón...
 • 2
 • 3,288
 • 15

Chuyên đề dãy số bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán

Chuyên đề dãy số bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán
... ⋮1997 8) Cho dãy số nguyên (x n ) : x1 = 15, x = 35, x = 405, x n + = 6x n + + 13x n +1 − 42x n , ∀n ∈ ℕ * Tìm số hạng dãy mà chữ số tận số hạng ñó số w w w b ox ta GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ Chúng lưu ... xét số hạng dãy kể từ số hạng thứ n0 trở ñi, tức việc thay ñổi hữu hạn số hạng ñầu tiên dãy số không làm ảnh hưởng ñến tính hội tụ, không làm ảnh hưởng ñến giới hạn (nếu có) dãy số ñó Giới hạn dãy ... biến số nguyên dương, n0 số nguyên dương (trừ trường hợp có thích cụ thể) Một dãy số có giới hạn hữu hạn ñược gọi dãy số hội tụ, có giới hạn vô cực giới hạn ta nói phân kì Khi xét giới hạn dãy số...
 • 12
 • 197
 • 0

Chuyen de day so luyen thi HSG bac THPT

Chuyen de day so luyen thi HSG bac THPT
... day sụ bi phng phap liờt kờ cac phõn t VD: dóy 0;1;2;3;4;5; II)Tinh chõt: 1 )Day sụ tng, day sụ giam: Day sụ ( un ) c goi la day sụ tng nờu vi moi n ta co: un < un +1 Day sụ ( un ) c goi la day ... la chi sụ cua cac sụ hang Day sụ co thờ c cho theo cac cach sau õy: 1)Cho day sụ bi cụng thc cua sụ hang tụng quat: VD: Cho day sụ ( un ) vi un = n + 10 2n 2)Cho day sụ bi hờ thc truy hụi: ... un > un +1 Day sụ tng hay day sụ giam c coi la day n iờu VD: Xột tớnh n iu ca dóy s sau: un= n + ( )n vi n  + Gii: n  + Ta cú: un+1- un= (1- 1 > (un) l dóy tng n ) + 2n+1 2 )Day sụ bi chn:...
 • 144
 • 532
 • 1

Bồi dưỡng toán lớp 9: Chuyên đề đường tròn

Bồi dưỡng toán lớp 9: Chuyên đề đường tròn
... tiếp đường tròn 7) Chu vi đường tròn , cung tròn , diện tích hình tròn , quạt tròn : - Chu vi hình tròn : C = 2πR - Diện tích hình tròn : S = π R2 - Độ dài cung tròn : l= - Diện tích hình quạt tròn ... tam giác Bài : Cho đường tròn (O) đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn Điểm C thuộc nửa đường tròn nửa mặt phẳng với Ax với bờ AB Phân giác góc ACx cắt đường tròn E , cắt BC D Chứng ... nhật : Hay OD = O’E ( Hai O đường tròn có bán kính ) Bài : Cho (O,R) đường kính AB , đường kính CD di động Gọi C đường thẳng d tiếp tuyến đường tròn B Đường thẳng d cắt đường thẳng AC , AD theo...
 • 16
 • 25,849
 • 773

Tài liệu bồi dưỡng HSG máy tình bỏ túi

Tài liệu bồi dưỡng HSG máy tình bỏ túi
... 84155đ Tính lãi suất / tháng (tiền lãi 100đ tháng) Bài : Cho số liệu : Biến lượng 135 642 498 576 637 Tần số 12 23 14 11 2 Tính tổng số liệu, số trung bình phương sai δ n ( δ n lấy số lẻ) ) ) Bài ... 123 581 521 +2 −4 Bài : Tính (Kết ghi phân số vàsố thập phân) : A = 52 23 Bài 10 : Cho số liệu : Số liệu 173 52 81 37 Tần số 2 Tìm số trung bình X , phương sai σ x (σn ) ( Kết lấy số lẻ) Câu ... giác BI ( I nằm AC) Tính IC Bài : Tìm nghiệm gần phương trình : x9 + x – = Bài 10 Cho số liệu : Số liệu 173 52 81 37 Tần số 2 Tìm số trung bình X , phương sai σ x (σn ) ( Kết lấy số lẻ) Câu...
 • 22
 • 446
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: boi duong hsg toan 6 chuyen de so nguyenboi duong hsg lop 4 chuyen de stnchuyên đề dãy số bồi dưỡng hsgchuyên đề bồi dưỡng hsg toán tính diện tíchchuyen de dãy số viết theo quy luật bồi dưỡng học sinh giỏi toánchuyen de day so boi duong hoc sinh gioichuyên đề dãy số cấp số cộng cấp số nhân violetchuyên đề dãy số cấp số cộng cấp số nhântài liệu bồi dưỡng hsg máy tính bỏ túibồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề điện họcbồi dưỡng toán lớp 9 chuyên đề đường trònđè thi chọn hsg cấp tỉnh hóa 9 thcs sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắk năm học 20112012bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề nghị luận xã hộibai tap chuyen de day so may tinh cam taygiải dề thi chọn hsg cấp tỉnh môn hóa học sở giáo dục và đào tạo long an năm 2011Thánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảngNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lySuc manh truyen thog van hoaSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT2 c++motsomorongsoc5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA