Bài toán rẽ nhánh đối với một số lớp phương trình elliptic phi tuyến

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến
... vi phng trỡnh parabolic suy bin: Phng trỡnh parabolic suy bin cú phn chớnh dng: (u) hoc div((u) u), ú (0) = Trong nhng nm gn õy, s tn ti hỳt ó c chng minh cho nhiu lp phng trỡnh parabolic thuc ... 59, 74, 95] v mt s lp phng trỡnh khỏc [45, 49, 50] Phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin: ú l lp phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin (xem [53]), Gs u = x1 u + |x1 |2s x2 ... nghim ca lp cỏc phng trỡnh parabolic suy bin Cỏc kt qu v ý tng ca Lun ỏn cú th s dng vic nghiờn cu s tn ti v cỏc tớnh cht ca hỳt i vi mt s lp phng trỡnh parabolic suy bin khỏc cú dng tng t Ni...
 • 122
 • 608
 • 4

Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính

Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính
... Chương Khảo sát phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên hỗn hợp 2.1 Giới thiệu 8 2.2 Thuật giải xấp xỉ tuyến tính 10 2.3 Sự tồn nghiệm 19 Chương Khai triển tiệm cận nghiệm 24 Chương ... ,uN nghiệm yếu toán ( P0 ), (Q1 ), , (QN ) tương ứng với biểu thức H p xác đònh (4.33) - (4.35) 43 PHẦN KẾT LUẬN Luận văn sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính để khảo sát phương trình sóng phi ... sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp không Phương pháp giúp ta chứng minh tồn nghiệm, khai triển tiêäm cận nghiệm theo tham số nhiễu ε , mà thân cho ta thiết lập nghiệm xấp xỉ tuyến tính hoá...
 • 50
 • 713
 • 0

Các biện pháp an toàn lao động đối với một số lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao

Các biện pháp an toàn lao động đối với một số lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao
... chúng biện pháp an toàn trước đưa chúng vào sử dụng - Thời gian: Kiểm nghiệm dự phòng tiến hành định kỳ, sau kỳ sửa chữa, bảo dưỡng,… 1.3 Các biện pháp an toàn lao động số lĩnh vực nguy tai nạn ... trình lao động, người lao động công ty trang bị miễn phí để ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Đối với lao động công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp với công việc mình( trang,khăn ... động, vệ sinh lao động Trước nhận việc, công ty tổ chức cho người lao động buổi tập huấn an toàn lao động, vệ sinh lao động để người lao động hiểu rõ, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động bệnh nghề...
 • 21
 • 344
 • 0

một số lớp phương trình hàm với cặp đối số biến đổi

một số lớp phương trình hàm với cặp đối số biến đổi
... diễn số lớp hàm hai biến với phép phản xạ Ta mô tả số lớp hàm hai biến với phép phản xạ Cụ thể ta xét hàm hai biến đối xứng qua điểm (p, q) Định nghĩa Cho tập Ω := P × Q ⊂ R × R điểm (p, q) tâm đối ... tính Hàm cộng tính với cặp biến thực biến phức Trong mục này, ta trình bày số kết liên quan đến hàm cộng tính mặt phẳng R2 sau tìm hiểu lớp hàm giá trị phức mặt phẳng phức ta bắt đầu mục với kết ... tính đơn điệu, Định nghĩa Một hàm f : R → R, với R tập số thực, gọi hàm cộng tính thỏa phương trình hàm Cauchy f (x + y) = f (x) + f (y), ∀x, y ∈ R (2) Phương trình hàm (2) xét A.M Legendre (1791)...
 • 26
 • 97
 • 0

Tập hút toàn cục đối với một lớp phương trình Parabolic phi tuyến chứa toán tử Caffarelli-Kohn-Nirenberg

Tập hút toàn cục đối với một lớp phương trình Parabolic phi tuyến chứa toán tử Caffarelli-Kohn-Nirenberg
... cỡ bÊn cừa têp hút, chng hÔn Ănh giĂ số chiãu fractal hoc số chiãu Hausdorff, sỹ phử thuởc liản tửc cừa têp hút theo tham bián, tẵnh trỡn cừa têp hút, xĂc nh cĂc modes Têp hút ton cửc cờ in ... phữỡng trẳnh parabolic nỷa tuyán tẵnh khổng suy bián  ữủc nghiản cựu bi nhiãu tĂc giÊ, cÊ miãn b chn v khổng b chn (xem [10], [15]) Tẵnh liản tửc cừa têp hút ton cửc ối vợi cĂc bi toĂn parabolic ... tỗn tÔi têp hút ton cửc cừa bi toĂn (1.1) hai trữớng hủp ổtổnổm v khổng ổtổnổm lm nởi dung nghiản cựu cừa Luên vôn vợi tản gồi : "Têp hút ton cửc ối vợi mởt lợp phữỡng trẳnh parabolic phi tuyán...
 • 46
 • 216
 • 0

BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN H∞ CHO MỘT SỐ LỚP HỆ KHÔNG DỪNG CÓ TRỄ BIẾN THIÊN

BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN H∞ CHO MỘT SỐ LỚP HỆ KHÔNG DỪNG CÓ TRỄ BIẾN THIÊN
... Chương BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN H∞ CHO LỚP HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG DỪNG CÓ TRỄ BIẾN THIÊN VÀ NHIỄU PHI TUYẾN Trong chương này, nghiên cứu toán điều khiển H∞ cho lớp hệ tuyến tính không dừng trễ biến thiên ... hóa H∞ hệ đặt thông qua nghiệm không âm số lớp phương trình vi phân Riccati ma trận để thiết kế hàm điều khiển giải toán điều khiển H∞ cho lớp hệ nói 26 Chương BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN H∞ CHO LỚP HỆ ... này, xét toán điều khiển H∞ cho lớp hệ phi tuyến không dừng trễ biến thiên Hai trường hợp hàm trễ: (i) Hàm trễ ˙ ≤ δ < (ii) hàm trễ biến thiên nhanh, nghiên biến thiên chậm h(t) cứu Các điều kiện...
 • 47
 • 284
 • 0

Nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phức

Nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phức
... Trình bày sở lý thuyết phân phối giá trị Nevanlinna Ch-ơng II: Trình bày số kết nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân phức dựa báo nghiệm toàn cục số lớp ph-ơng trình vi phân phức tác giả Ping Li ... tồn nghiệm phân hình toàn cục ph-ơng trình vi phân không gian phức, xem e.g [7,8] Một số ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính đ-ợc nghiên cứu [5,12,13] Đặc biệt [13] 4f3+ 3f =-sin 3z có nghiệm toàn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Ch-ơng II Nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân 2.1 Giới thiệu Bằng cách sử dụng lý thuyết Nevanlinna tìm nghiệm toàn cục siêu vi t ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính không gian phức nh- sau...
 • 60
 • 595
 • 0

Nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phức .pdf

Nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phức .pdf
... Trình bày sở lý thuyết phân phối giá trị Nevanlinna Ch-ơng II: Trình bày số kết nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân phức dựa báo nghiệm toàn cục số lớp ph-ơng trình vi phân phức tác giả Ping Li ... tồn nghiệm phân hình toàn cục ph-ơng trình vi phân không gian phức, xem e.g [7,8] Một số ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính đ-ợc nghiên cứu [5,12,13] Đặc biệt [13] 4f3+ 3f =-sin 3z có nghiệm toàn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Ch-ơng II Nghiệm toàn cục ph-ơng trình vi phân 2.1 Giới thiệu Bằng cách sử dụng lý thuyết Nevanlinna tìm nghiệm toàn cục siêu vi t ph-ơng trình vi phân phi tuyến tính không gian phức nh- sau...
 • 60
 • 291
 • 0

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 4

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 4
... Iii the non nSu Ko =f:8, nSu y-x EKo ta viSt x< < y aday Ko Iii nhan ma cua non K; Binh If 1.~ .4 NSu K Iii the non vii Uo E Ko thl : a :3a > cho 'v'x EX: - a II x II Uo $ x $ a ilxlluo b K Iii...
 • 8
 • 238
 • 0

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 5

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 5
... A don di~u tIeD < u,v> II) V X E < u,v >,::3 ex> 0, ::3~ > III) V [a,b] C (0,1), :: 35 o exuo:::;Ax:::; ~uo =5 (a,b) > o cho V x E < u,v > V.t E (a,b) thl A (tx) ~ ( 1+ ) t A (x) R6 rang cac h~ng ... nghla, song (3) n6khong hQi tl,l.Mau thu~n v6i tinh compact Gon cii~ut6i h~n cua A v~y S (a) = O 15 , 3) Cu6i cung ta chung minh A c6 di~m b:1tdQng tIeD Mo Ta c6 a:::; A(a) :::;A (a) :::; day...
 • 10
 • 176
 • 0

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 6

Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 6
... (HI) (H2) b6 d~ 3.1.2 Ne'u X 1a kh6ng gian phan X...
 • 9
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phứcnghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân thứctập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic phi tuyếntập hút toàn cục đối với lớp phương trình parabolic phi tuyếnmột số lớp phương trình diophant cơ bảnứng dụng định lý babuskabrezzi đối với một số bài toán biên ellipticđẩy nhanh tiến trình thẩm định dự án phê duyệt công tác đấu thầu giải phóng mặt bằng v v đối với một số dự án trọng điểman toàn lao động vệ sinh lao động đối với một số đối tưthoả thuận để uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép đối với một số hoạt động có liên quan đến đê điềuthuế nhập khẩu đối với một số mặt hàngbai gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong tu nhan chia so thap phan phan luyen tapbài tập phép nhân vecto với một sốbài tập tích của vecto với một sốvề một số định lý điểm bất động đối với một vài lớp ánh xạ trên không gian lồi địa phương và ứng dụnggiải bài tập tích của vecto với một sốPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả