Giáo án lớp 3 tổng hợp tuần 10

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5
... 11 11 x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 Bài : Trang 50 x 25 10 0 Lớp Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 10 0 10 00 10 00 : 10 10 0 18 18 ... phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 -Cả lớp sửa * Chọn x = 24 MSC ta có 2 x8 16 5 x3 15 = = ; = = 3 x8 24 8 x3 24 * 12 Ta nhận thấy 12 : = 1x3 MSC ta ... Bài : Bài : 75 10 0 -Hs đọc đề -Hs nối tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 17 3 :5= ; 75 : 10 0 = -Hs làm 32 Trang 1 05 10 00 ; : 17 = Lớp Giáo án 32= 6 a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) =...
 • 156
 • 427
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010
... tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 75 10 0 17 Bài : 3 :5= ; 75 : 10 0 = ; : 17 = -Hs làm 32 6 1 05 10 00 32= a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) = -Hs nhận xét làm bạn bảng -Hs giải thích ... số 2-4 -Luyện tập , thực hành Bài - ề yêu cầu làm ? -Gv yêu cầu hs làm -Gv nhận xét ghi điểm Bài -Rút gọn phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = -Cả 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 lớp sửa ... mẫu số phân số ta 8 x 16 5 x3 15 = = ; = = 9 x 18 6 x3 18 17 Giữ nguyên ta có 18 - Gv nhận xét ghi điểm Vậy 15 16 17 〈〈 18 18 18 17 〈〈 18 b) Quy đồng mẫu số phân số ta 1x 4 3 x = = ; = = Giữ nguyên...
 • 37
 • 201
 • 0

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28
... 21 - Hát - Học sinh sửa - Cả lớp nhận xét Hoạt động nhóm, lớp Giáo án Lớp - Ví dụ: 15 55 phút – 13 10 phút - Giáo viên theo dõi thu làm nhóm - Yêu cầu nhóm nêu cách làm (Sau kiểm tra - Các nhóm ... - Lần lượt nêu mối quan hệ - tuần = ngày - = phút - phút = giây - Làm - Sửa - Học sinh làm – vận dụng mối quan hệ thực phép tính - Sửa - Lớp nhận xét - Nêu yêu cầu đề - Học sinh làm cá nhân - ... 2: 15 phút x =? - Đặt tính tính • Giáo viên chốt lại làm - Lần lượt đại điện nhóm trình bày - Đặt tính - Dán làm lên bảng - Trình bày cách làm 15 phút Trang 38 Giáo án - Thực nhân riêng cột Lớp...
 • 135
 • 335
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32
... phân số - Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh phân số khác mẫu - Sửa số a) 3 × 15 = = 7 × 35 2 × 14 = = 5 × 35 15 14 > Vì nên > 35 35 5 5 < b) 9 Trang Giáo án Lớp  Hoạt động 2: Củng cố - Thi đua ... quần đảo Bi-xăng-ti-méc-tác, quần đảo Xơ-lơ-mơn, quần đảo Va-nu-a-tu,quần đảo -GV gọi HS lên bảng bảng đồ giới lục địa - Niu-di-lân, xtrây-li-a số đảo, quần đảo châu Đại Dương -2 HS lên bảng ... Giu-li-ét-ta lúc nào? • Giu-li-ét-ta đau đớn, bàng hoàng nhìn bạn, khóc nức nở, giơ tay nói với bạn lời vónh biệt Trang Giáo án Lớp - Giáo viên chốt: Quyết đònh Ma-ri-ô thật làm cho cảm động Ma-ri-ô...
 • 136
 • 632
 • 1

Giáo án lớp 3 tổng hợp

Giáo án lớp 3 tổng hợp
... sánh hai số có số chữ số - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu cách so sánh hai số có bốn chữ số • Ví dụ 1: so sánh 9000 với 8999 - Giáo viên cho học sinh tự nêu cách so sánh • Ví dụ 2: so sánh ... Dùng từ có hợp không ?  Về cách thể : Giọng kể có thích hợp, có tự nhiên không ? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa ? - Giáo viên khen ngợi học sinh có lời kể sáng tạo - Giáo viên ... chỉnh, sinh động - Giáo viên cho học sinh kể trước lớp, học sinh kể lại nội dung đoạn - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, cho học sinh kể chuyện theo nhóm Giáo viên cho lớp nhận xét bạn...
 • 33
 • 198
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 doc

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 doc
... - Rèn kĩ làm dạng II Hướng dẫn luyện tập Bài :Đặt tính tính 35 x 39 : 38 : 40 x 84 : 57 : 38 x 47 : 39 : 29 x 17 : 29 : - Gọi số HS lên bảng nói rõ cách làm - Dưới lớp nhóm làm - GV chấm số - ... - HS làm vào - HS lên bảng - HS nhận xét chữa TrÇn ThÞ Lý – Trêng TiĨu häc Phï V©n 77 => Nêu cách tìm phần số Bài : Tính 64 x + 70 x + 182 58 x - 16 26 x - 129 HS lên bảng nói rõ cách làm - Lớp ... Cho HS nẽu y/c trình bày miệng - Cho HS laứm lái vaứo vụỷ - GV nhaọn xeựt chửừa baứi: Củng cố hệ gia đình Baứi 3/ 26( vụỷ BTTN-XH ) : - Gói hS nẽu y/c - Cho HS làm - GV nhaọn xeựt chung: Củng cố...
 • 6
 • 122
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 docx

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 docx
... 38 x 47 : 39 : 29 x 17 : 29 : - Gọi số HS lên bảng nói rõ cách làm - Dưới lớp nhóm làm - GV chấm số - Nhận xét , chữa Bài : Tìm 1/6 42 kg; 54 giờ; 66 ngày - HS làm vào - HS lên bảng - HS nhận ... vào làm tập - Rèn kĩ làm Ii Các hoạt động dạy học GTB- Ghi tên Bài giảng Bài ( 7 3- TVNC) - Gọi hS đọc - HS nêu y/c - Cho HS làm chữa => Cho HS đọc kĩ đoạn văn, ý từ thể hình ảnh so sánh( có từ ... nối chữ - Cho HS viết - GV quan sát, uốn nắn C Củng cố, dặn dò - Nhận xét - Dặn HS ơn ======================= Bồi dưỡng tiếng việt: So sánh Dấu chấm I.Mục tiêu: - HS nắm vững biện pháp so sánhvà...
 • 10
 • 763
 • 0

Giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 10

Giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 10
... Bài 3: Lập đề toán theo tóm tắt - HS dựa vào tóm tắt, đặt đề toán Đề toán: Lớp 3A có 28 học sinh, lớp 3B có nhiều lớp học sinh Hỏi hai lớp có học sinh ? Giải Lớp 3B có số học sinh là: 28 + = 31 ... TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TSĐ XL Tân Thạnh, ngày 26 tháng 10 năm 2015 Đã duyệt giáo án tuần 10 TỔ TRƯỞNG Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 10\ ngày ... : = x = x = x = 48 : = 35 : = 42 : = x = 49 : = 35 : = 42 : = Bài 2: Đặt tính tính a/ 14 x 20 x 34 x 66 x 14 20 34 66 x x x x 84 100 238 39 6 Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang...
 • 11
 • 438
 • 1

giao an lop 3 ( CKTKN) nam hoc 10-11 tuan 8

giao an lop 3 ( CKTKN) nam hoc 10-11 tuan 8
... nêu - Làm phiếu HT a) X + 12 = 36 b) X- 25 = 35 X= 36 - 12 X= 35 + 15 X = 24 X= 50 c) X x = 30 d) 42 : X = X= 30 : X = 42 : X= X= - HS nêu - HS chữa bảng 35 26 32 x x x 70 104 192 Giáo viên: ... thực làm vào - Học sinh nêu miệng kết nhẩm Cả lớp nhận xét, tự sửa (nếu sai) Chẳng hạn : gấp lần 30 (6 x = 30 ) 30 giảm lần (3 0 :6 = 5) Bài : -Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu - 2HS nêu toán - Cả ... thời gian HDHS làm cột 3, tơng tự nh phần 1,2 - Bài 4: Yêu cầu HS quan sát đồng hồ đọc đồng hồ - Vậy khoanh tròn vào câu trả lời nào? 4.Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh hơn? a) X : = 8; b) 63 : X =...
 • 26
 • 316
 • 1

giao an lop 1 tong hop

giao an lop 1 tong hop
... ln - Tranh 1: Chim mĐ d¹y chim tËp hãt -Tranh 2: C¸c chó ve ®ang häc ®µn- Tranh 3: chó Õch ®ang häc bµi - Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e - Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi - TÊt c¶ ®Ịu ®ang häc ... ? Tranh vÏ mÊy chim? ? Tranh vÏ mÊy b¹n g¸i ? (10 –) ? Tranh vÏ mÊy chÊm trßn trßn ? H§ cđa trß - Häc bµi lun tËp - Kh¸c v× h×nh vu«ng cã c¹nh h×nh tam gi¸c cã c¹nh - HS quan s¸t tranh - Tranh ... viÕt - HS quan s¸t tranh, th¶o + Yªu cÇu HS th¶o ln ln nhãm , nãi cho ? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ? nghe vỊ chđ ®Ị lun nãi ? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau? h«m C¸c bøc tranh nµy cã...
 • 58
 • 243
 • 1

giao an lop nam tong hop

giao an lop nam tong hop
... : T.gian Hoạt động thầy Hoạt động trò ph HOẠT ĐỘNG : • Mục tiêu : Kiểm tra : Trang phục • Tổ chức : Trả lời câu hỏi : HS trả lời cũ _ Em hiểu trang phục? _ Em kể có loại trang phục ? _ Trang phục ... chấm số bài, nhận xét cách làm HS -Thi đua hai tổ nam nữ: Đặt 4/ Củng cố : câu nói việc học tập 5/ Dặn dò, chuẩn bò : - Bài nhà : Phần B – Bài 1,2 Trang114 - Ôn phận phụ câu : Trạng ngữ * Các ghi ... cao vút, vang lên liên tiếp vui vẻ Bước : Học sinh viết thu hoạch TOÁN BỒI DƯỢNG VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TÍNH I YÊU CẦU : • Củng cố tính chất phép tính II LÊN LỚP : Bước : Giáo viên giao việc...
 • 12
 • 190
 • 0

Giao an lop 5 tong hop

Giao an lop 5 tong hop
... dung Bài : Đặt tính tính: 68 257 + 17829 953 82 47 059 19 45 x 204 1983 : 78 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 9900 : 36 15 x 11 1036 + 64 x 52 1827 Bài : Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán ... học * Kết luận: Theo nội dung Bạn cần - Nêu nội dung bạn cần biết trang 7, biết trang 7, SGK SGK 15 - Quan sát hình 2, SGK, trang - GV yêu cầu HS nêu thêm điểm khác mặt sinh học? - Nam: thể rắn ... động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - GV yêu cầu HS quan sát số - Quan sát rút nhận xét đặc điểm mẫu khuy hai lỗ hình 1a SGK hình dạng, kích thớc, màu sắc khuy - Đặt câu hỏi định hớng HS quan hai lỗ...
 • 17
 • 277
 • 0

GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)
... Hương ) 3 +1= 4 3–2 =1 4–3 =1 4 1= 3 4–2=2 4 1 1= 2 3 1= 2 3 1 1= 1 3/ Dạy học mới: *Hoạt động Giáo viên: *Hoạt động Học sinh: 11 -Giới thiệu bài: Luyện tập -Hướng dẫn Học sinh làm tập Bài 1: Tính: -1 -Lưu ... lớp (Hè, Jun, Lụk) 2 +1= 3 4 +1= 5 3 1= 2 3–2 =1 2 1= 1 1+ 2=3 1+ 2 > -1 2 +1 >… -1 = 1+ 0 + 0……> - 3-2 3/ Dạy học mới: *Hoạt động giáo viên : *Hoạt động học sinh : Nhắc đề *Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Luyện ... vào 1= 2 Đổi chấm Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a/ Đọc đề: Anh có quả, cho em anh Anh có quả, cho em quả, anh quả? 2 1= 1 -Gọi HS đặt phép -Có thể đặt toán: Anh có quả, anh giữ lại 2 1= 1 Hỏi anh...
 • 19
 • 407
 • 1

Giáo án lớp 2, buổi 2, tuần 10

Giáo án lớp 2, buổi 2, tuần 10
... viên bi ) Dương Thị Xn - - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều TUẦN 10 : Lớp 2A, 2B - Năm học 2 010- 2011 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 010 TIẾT : CLB Tốn SỐ TRỊN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ I MỤC ... - - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều - Năm học 2 010- 2011 …Ø hÌ BÕn Ð .«i nhµ bỴ …« Củng cố dặn dò- Nhận xét tiết học Thứ tư, ngày10 tháng 11 năm 2 010 Lớp A TIẾT : AN TỒN GIAO THƠNG ... Dương Thị Xn - 17 - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều - Năm học 2 010- 2011 - -Nhận xét đánh giá 2.Dạy mới: * Hoạt động 1:Hồn thành tập buổi sáng -Hướng dẫn học sinh hồn thành tập *Hoạt...
 • 22
 • 610
 • 1

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12
... Yêu cầu lớp làm mẫu cột - Yêu cầu lớp làm vào - Yêu cầu học sinh lên bảng tính - Giáo viên nhận xét đánh giá Hoạt động trò - Hai học sinh lên bảng làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo ... bài, lớp nhận xét bổ - Cho HS đổi để KT sung - Nhận xét làm học sinh x = 40 x = 32 x = 48 40 : = 32 : = 48 : = 40 : = 32 : = 48 : = Bài 3: - Một em đọc đề - Gọi học sinh đọc bài toán - Cả lớp ... SINH HOẠT LỚP I/ Đánh giá hoạt động tuần 12: II/ Kế hoạch hoạt động tuần 13: - GD HS hiểu ý nghĩa ngày 20/11lễ ngày nhà giáo Việt Nam - GD HS hiểu ý nghĩa ngày lễ tháng - Qua GDHS biết kính...
 • 31
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chủ đề chất lượng dịch vụ voipbáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngphân tích ngành thủy sản việt namcông nghệ sản xuất ván dăm, tái chế và thu hồi gỗthi công hố đào sâuGiáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệubáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nộiThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp 510 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhDeterminants of nonfinancial firm capital structureTổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuếSinh sau năm 1995 sẽ dễ bị trầm cảm13 điều cần biết về chứng trầm cảm theo mùaBài 4. Tiết kiệm tiền củaVốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng SUDICOnghiên cứu các chỉ số sử dụng thuốc ở khoa khám bệnh ngoại trú bệnh viện đại học y dược cần thơ năm 2014nghiên cứu về hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán của việt namKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DNTN khánh vinhStrategic compensation a human resource mangement approach 8th edition martocchio test bankStrategic human resource management canadian 1st edition noe test bank