Văn bản nổi bật tuần đầu tháng 9

Điểm tin văn bản nổi bật về đấu thầu, bất động sản

Điểm tin văn bản nổi bật về đấu thầu, bất động sản
... Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản có chứng thực kèm xuất trình để đối chiếu); - Giấy tờ chứng minh có đủ số vốn điều lệ theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản; - Giấy tờ chứng minh lực ... 99/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà thương mại sau: - Văn đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà đầu tư, gồm nội dung: tên, địa nhà đầu tư, đề xuất nhà đầu...
 • 5
 • 128
 • 0

Văn bản nổi bật trong lĩnh vực doanh nghiệp, y tế, giáo dục cuối tháng 5/2016

Văn bản nổi bật trong lĩnh vực doanh nghiệp, y tế, giáo dục cuối tháng 5/2016
... trường Không cần xuất trình thẻ BHYT khám, chữa bệnh Đ y nội dung bật Quyết định 824/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ng y 18 /5/2016) phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến khám, chữa ... quy chế thi THPT quốc gia, quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ quy đến thí sinh cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia tổ chức thi tuyển sinh năm 2016 - Thông tin kịp thời điểm việc tổ chức thi tuyển ... thức vào hoạt động) Hạn chót tuyển sinh ĐH, CĐ năm ng y 15/11/2016 Ng y 18 /5/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 2230/BGDĐT-KTKĐCLGD việc Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 Theo...
 • 3
 • 79
 • 0

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán
... thực kiểm toán - Có tối thiểu 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán Việt Nam (tính từ ngày quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực kiểm toán) ... thực kiểm toán) 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước Danh mục thuật ngữ sử dụng Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết ... viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng Đây nội dung quy định Nghị định 84/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) Theo đó, tiêu chuẩn quy định Luật kiểm toán độc lập 2011, Kiểm toán viên kiểm...
 • 4
 • 233
 • 0

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay và đạt giải trên tuần báo văn nghệ)

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay và đạt giải trên tuần báo văn nghệ)
... ba chơng: Chơng 1: Những vấn đề lý luận Chơng 2: Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 Chơng 3: Một số đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn sau 1975 Phần Nội dung Chơng Những vấn đề lý luận Cuộc cách ... phẩm họ tiếp bớc thay đổi, cách tân văn học sau 1975 Do vậy, đứa tinh thần đề cập đến nhiều vấn đề thời đại mà làm nên vấn đề đặt cho văn học Chơng Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 2.1 Hiện ... góp vài ý kiến nhỏ vào lĩnh vực Bên cạnh đó, sử dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu vấn đề nhà văn quan tâm truyện ngắn sau 1975 với truyện ngắn 194 51975 để thấy đợc nét đặc sắc truyện ngắn sau 1975...
 • 63
 • 390
 • 1

Xây dựng và ban hành văn bản, tổ chức giải quyết văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, tổ chức và sử dụng, quản lý con dấu

Xây dựng và ban hành văn bản, tổ chức giải quyết văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, tổ chức và sử dụng, quản lý con dấu
... tác văn th Nội dung công tác Văn th bao gồm nội dung sau: Xây dựng ban hành văn bản, tổ chức giải Văn đi, văn đến, văn nội bộ, tổ chức sử dụng, quản dấu công tác lập hồ sơ Nghiệp vụ quản văn ... trị pháp văn bản, thủ tục hành quan hệ hành Nhà nớc Con dấu đợc giao cho nhân viên Văn th quản việc sử dụng dấu theo quy định Nhà nớc quản dấu Việc quản sử dụng dấu quan, tổ chức đợc ... phải vào sổ chuyển văn Các cán đơn vị, quan nhận văn nội phải ký nhận vào sổ chuyển giao văn Tổ chức quản sử dụng dấu Tổ chức quản sử dụng dấu nhiệm vụ quan trọng công tác Văn th, lẽ dấu...
 • 41
 • 184
 • 1

Di chuyển lao động quốc tế những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu

Di chuyển lao động quốc tế những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, tác động chủ yếu
... m\lc dich nghien cUu tren, dS tai d~t m\lc tieu tra lai cac diu h6i nghien CUusau Muai nam qua, da co nhfrng gi n6i b~t di chuySn lao d9ng qu6c Di chuySn lao d9ng qu6c tS diSn theo nhfrng xu huang ... gia diSu tiSt di chuySn lao d9ng qu6c tS la gi va co gi dang chu y? Di chuySn lao d9ng qU6c tS gay nhfing tac d9ng tich cvc va tieu cvc thS nao tai nuac nh~p kh~u lao d9ng? Tai nuac xu~ t kh~u lao ... kiSu kinh tS hQc d~ c~p dSn chu d~ di chuySn lao d9ng qu6c tS, ch~ng h?n nhu "di chuySn lao d9ng qu6c tS", "xu~ t kh&u lao d9ng", "nh~p ? khau lao d9ng", v.v Lao d9ng, theo cach dung cua kinh...
 • 13
 • 80
 • 1

Những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế xã hội của trung quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020

Những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế  xã hội của trung quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020
... cua Trung Qu6c 10 nam d:lu th€ ky XXI HQi nghi Trung uang khoa XVI DCS Trung Qu6c (thang 10 nam 2005) thong qua "Ki€n nghi cua Trung uang DCS Trung Qu6c v~ Quy ho~ch nam l:ln thu XXI phM tri€n kinh ... cua Trung QU6ctrong 10 nam dAuth~ ky XXI, chung t6i dffdua dg bflOv~ xu th~ phat tri~n kinh t~ xff h...
 • 14
 • 86
 • 0

Luận văn tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh ở bệnh nhân điều trị nội trú tuần đầu tiên tại viện sức khỏe tâm thần quốc gia

Luận văn tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh ở bệnh nhân điều trị nội trú tuần đầu tiên tại viện sức khỏe tâm thần quốc gia
... 28,3% 3.3 Các tác 3.3.1 l ng không mong mu n s c tác ng 3.5: TT ng l Tác ng thu c an th n kinh không mong mu n c tác ng y b nh nhân không mong mu n Có tác ng y b nh nhân Không tác ng ng n l ... s phát sinh tác thu c an th n kinh b nh nhân trì 3.4.1 S nh h ng a gi i t i tác l 5% ng không mong mu n a u ng không mong mu n ng 3.8: S liên quan gi a gi i tác Tác u ng ng không mong mu n Gi ... nh h ng không mong i Vi n c tiêu: ng không mong mu n c tu a thu b nh nhân ng t i vi c phát sinh tác ng không mong mu n trình dùng thu c ATK Thang Long University Library ÀI LI 1.1 b nh tâm th...
 • 34
 • 154
 • 0

Hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp
... Checklist hệ thống băn nội DN • Sổ tay kinh doanh • Quy chế tổ chức phận kinh doanh • Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo… • Quản lý ký ... việc • Bỉêu mẫu 10 Quy trình tài kế toán • Sổ tay tài kế toán Version 1.0 Page of Checklist hệ thống băn nội DN • Quy chế tổ chức phận kế toán • Quy chế tài • Quy định lập lưa sổ sách kế toán • ... tả công việc Quy định chế độ báo cáo nội Quy định pḥòng gian bảo mật Quy định quản lý thông tin Quy định vào cổng khách hàng Quy định sử dụng máy tính, mạng nội Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu...
 • 3
 • 1,514
 • 13

CHECK LIST HÊ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHỆP

CHECK LIST HÊ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHỆP
... Checklist hệ thống băn nội DN Quy trình kinh doanh • Sổ tay kinh doanh • Quy chế tổ chức phận kinh doanh • Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo… ... mạng nội Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu 10 Quy trình tài kế toán Version 1.0 Page of Checklist hệ thống băn nội DN • Sổ tay tài kế toán • Quy chế tổ chức phận kế toán • Quy chế tài • Quy định ... tả công việc Quy định chế độ báo cáo nội Quy định pḥòng gian bảo mật Quy định quản lý thông tin Quy định vào cổng khách hàng Quy định sử dụng máy tính, mạng nội Hướng dẫn công việc • Bỉêu mẫu...
 • 3
 • 1,088
 • 12

Giới thiệu về công ty và những vấn đề nổi bật tại Công ty Hanoi’s Old Quarter Travel

Giới thiệu về công ty và những vấn đề nổi bật tại Công ty Hanoi’s Old Quarter Travel
... trình tìm hiểu em xin đưa thông tin khái quát công ty sau: - Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Hanoi’s Old Quarter Travel - Loại hình sở hữu: Công ty cổ phần - Địa chỉ: 22 Hàng bè- Hà Nội - Website: ... tourist.Victoria tour,Viettravel công ty có chiến lược phát triển hợp lý để tạo dựng hình ảnh công ty Hanoi’s Old Quarter travel Chặng đường năm năm hình thành phát triển công ty trải qua không thăng ... Quốc nước Đông Nam Á Kết hoạt động kinh doanh Công ty Hanoi’s Old Quarter travel công ty du lịch lữ hành trẻ địa bàn Hà Nội, nhiên năm hoạt động công ty thu kết lớn với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm...
 • 20
 • 1,526
 • 0

Hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại vấn đề nổi bật của nền kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại vấn đề nổi bật của nền kinh tế
... mới, trội, thông minh Kinh tế thị trường tạo môi trường cho hoạt động cạnh tranh Việc chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi DN, tổ chức cá nhân kinh doanh phải thích ứng ... tượng thương mại quốc tế góc độ DN tham gia kinh doanh quốc tế vai trò nhà nước việc hỗ trợ cho ngành có điều kiện thuận lợi để giành lợi cạnh tranh quốc gia cho vài DN cụ thể Sự thành công quốc ... cấu kinh tế, cải cách kinh tế cải cách hành chính, chuẩn bị tiền đề cho xã hội thông tin với kinh tế tri thức Phát triển CNĐT theo hướng xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi để thành phần kinh tế...
 • 109
 • 354
 • 0

Đặc của văn bản nóivăn bản viết

Đặc của văn bản nói và văn bản viết
... Tránh: nói viết viết nói Nguyễn Thị Châm Trường Chuyên Hạ Long Năm học 2007 II Luyện tập: Bài tập SGK (Trang 168 169) Bài 2: trường hợp văn nói ghi lại chữ viết: - Các đoạn đối thoại văn văn ... Ngữ liệu 2: Bài học Đặc điểm văn nói văn viết Phân tích : Thể chữ viết, tiếp nhận thị giác Có hỗ trợ hệ thống đề mục, bố cục trình bày kích cỡ chữ, dấu câu Nội dung cách viết cân nhắc chọn ... Bài 4: phân tích đặc điểm ngôn ngữ sử dụng ba đoạn văn Đoạn a b: đoạn văn viết Giao tiếp gián tiếp người viết- người đọc, không giới hạn thời gian, không gian Sử dụng chữ viết có phối hợp...
 • 10
 • 1,012
 • 17

Đặc của văn bản nóivăn bản viết

Đặc của văn bản nói và văn bản viết
... kết luận văn nói văn viết? Văn nói tự nhiên ,ít trau chuốt Văn viết tinh luyện,trau chuốt Bài tập : Cho biết đoạn trích sau mang đặc điểm văn nói hay văn viết? Bày đặc ng hợp vă bả viết sử ... người tạo nên văn gì? Từ đó, cho biết văn nói? Cách thức giao tiếp tiến hành nào? Dạng văn VĂN BẢN NÓI VĂN BẢN VIẾT Lời trò chuyện trực Văn ghi chữ viết Đặc điểm KHÁI NIỆM CÁCH THỨC GIAO TIẾP ... I.KIẾN THỨC: 1 .Đặc điểm văn nói: 2.Đăëc điểm văn viết: II.LUYỆN TẬP: Bài tập Bài tập 2: Bài tập 3: III.CỦNG CỐ- DẶN DÒ: Đoạn phim nói chuyện với ai? Cuộc nói chuyện hai người tạo nên văn gì? Từ đó,...
 • 14
 • 1,139
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề tài cấp bộ tự do hóa thương mại thế giới đặc điểm và các vấn đề nổi bật xu hướng cơ bản và tác động chủ yếubài 13 đối thoại độc toại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự luyen tap lop 9câu 3 khi nhập nội dung văn bản trên powerpoint ta có thể gõ nội văn bản vào bất kì vị trí nàotìm kiếm văn bản nóiquản lý văn bản nội bộvăn bản nội quy đại hội đoàn tncs hồ chí minhvăn bản về bất động sảnquy trình vận hành nồi hơi đốt dầuvăn bản pháp luật về đầu tưcác văn bản về quản lý đầu tư xây dựngcác văn bản pháp luật về đầu tư xây dựngcác văn bản quy định về đầu tưcác văn bản quy định về đầu tư xây dựngcác văn bản pháp luật về đầu tưvăn bản hướng dẫn luật đấu thầu mới nhấtDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesDecree No. 73 2015 ND-CP on the standards for stratification, framework and standards for ranking higher educational institutionsDecree No. 86 2015 ND-CP on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutionLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Kế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhQuyết định 859 QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận đường bộQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangThong tu quy dinh ve quy hoach sinh khoi Da kySHIFT TRIALfinal10 2010 FONTChỉ thị về triển khai thực hiện nghị định số 108 2014 NĐ-CPHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)BAI BAC SY THUANMẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự ánChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangThông báo số 2500 TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu