Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa không gian thời gian trong hệ thống MIMO OFDM

Nghiên cứu kỹ thuật khối không gian thời gian vi sai

Nghiên cứu kỹ thuật mã khối không gian thời gian vi sai
... xvi S mó húa khụng gian thi gian vi sai xvi 48 xvi Hỡnh 3.4 xvi S mó thi gian khụng gian vi sai .xvi 54 xvi Hỡnh 3.5 xvi ... Hỡnh 3.6 S mó húa khụng gian thi gian vi sai S mó thi gian khụng gian vi sai S b gii mó khụng gian thi gian So sỏnh hiu qu ca mó STBC vi sai v kt hp, vi 48 54 47 62 iu ch BPSK v hai anten phỏt ... mó khụng gian thi gian xvi 47 xvi Hỡnh 3.6 xvi So sỏnh hiu qu ca mó STBC vi sai v kt hp, vi iu ch BPSK v hai anten phỏt trờn cỏc kờnh fading chm xvi 62 ...
 • 89
 • 437
 • 7

Tài liệu Tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA” pdf

Tài liệu Tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA” pdf
... tài tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất hệ thống WCDMA” Tiểu luận chia làm chương: Chương 1: Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất hệ thống WCDMA” Trong ... cho điều khiển công suất nhanh 17 Chương Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất WCDMA Điều khiển công suất vòng nhằm đảm bảo chất lượng yêu cầu: không xấu không tốt Tần số điều khiển công suất ... giao điều khiển công suất WCDMA Chương KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Giới thiệu Ở chương tập trung tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao, đặc biệt chuyển giao mềm...
 • 62
 • 650
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp và giữ trong hệ thống truyền thông hợp tác

nghiên cứu kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp và giữ trong hệ thống truyền thông hợp tác
... thống truyền thông hợp tác nêu Ở chương tiếp theo, kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ ứng dụng số hệ thống truyền thông hợp tác xem xét kỹ lưỡng Page 28 Chương 3: Kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ hệ ... giữ hệ thống truyền thông hợp tác Chương 3: KỸ THUẬT KẾT HỢP CHUYỂN TIẾP VÀ GIỮ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC 3.1 Giới thiệu chương Ở chương này, mô hình kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ xem ... ngưỡng 3.3 Kỹ thuật SSC hệ thống truyền thông hợp tác Do tính chất phân bố (distributed) hệ thống truyền thông hợp tác nên kỹ thuật SSC truyền thông hợp tác gọi kỹ thuật chuyển tiếp giữ phân bố...
 • 76
 • 1,756
 • 58

Tiểu luận “nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA

Tiểu luận “nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA
... thức điều khiển công suất nhóm thành hai loại sau đây:  Điều khiển công suất dựa tỷ số tín hiệu nhiễu SIR  Điều khiển công suất dựa công suất truyền Điều khiển công suất dựa SIR hay gọi điều khiển ... đồng điều Chương Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất WCDMA kiện chuyển giao Nếu điều kiện bị kích hoạt, RNC phục vụ cho phép thực chuyển giao Các thuật ngữ tham số thuật toán chuyển giao: ... h ng WCDMA Chuyển giao hệ thống WCDMA phân thành bốn loại:  Chuyển giao hệ thống Chuyển giao hệ thống Chuyển giao cứng  Chuyển giao mềm mềm Hình 1.3 Các loại chuyển giao hệ thống WCDMA...
 • 60
 • 171
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật hóa khóa công khai cài đặt thuật toán hóa và giải bằng kỹ thuật hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 713
 • 7

Nghiên cứu kỹ thuật hóa tiếng nói và phương pháp thám

Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói và phương pháp thám
... vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NÓI VÀ XỬ LÝ TIẾNG NÓI Chương TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ THÁM MÃ TIẾNG NÓI ... tiế ng nói 18 Hình 1.8 Một vài ứng dụng xử lý tiếng nói 1.6.1 Tổ ng hợp tiế ng nói Tổng hợp tiếng nói phát sinh tiếng nói từ sóng tiếng nói Trong vài thập niên gần đây, tổng hợp tiếng nói có ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÊ MỸ LỆ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA TIẾNG NÓI VÀ PHƢƠNG PHÁP THÁM Chuyên ngành : Khoa học máy tính số : 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 89
 • 73
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật hóa tiếng nói và phương pháp thám

Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói và phương pháp thám
... vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NÓI VÀ XỬ LÝ TIẾNG NÓI Chương TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ THÁM MÃ TIẾNG NÓI ... Rijmen người Bỉ Thuật toán hóa AES thuật toán hóa khối với khóa đối xứng dùng để hóa giải khối liệu 128 bit với độ dài khóa sử dụng 128, 192 256 bit Thuật toán hóa AES thuật toán có ... lý tiếng nói 1.6.1 Tổng hợp tiếng nói Tổng hợp tiếng nói phát sinh tiếng nói từ sóng tiếng nói Trong vài thập niên gần đây, tổng hợp tiếng nói có chất lượng ngày cao.Tuy nhiên chất lượng phương...
 • 79
 • 102
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật định tuyến và bảo mật ip trong mạng thông tin vsat

nghiên cứu kỹ thuật định tuyến và bảo mật ip trong mạng thông tin vsat
... Nghiên cứu kỹ thuật định tuyến bảo mật IP mạng thông tin VSAT Tóm tắt: Giới thiệu cách tổng quan hệ thống thông tin VSAT, công nghệ IP mạng VSAT Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật định tuyến bảo mật ... PHÁP KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN VÀ BẢO MẬT IP .26 TRONG MẠNG THÔNG TIN VỆ TINH 26 Chương 60 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN VÀ BẢO MẬT IP .60 TRONG MẠNG VSAT QUÂN SỰ 60 KẾT LUẬN VÀ ... VSAT Chương 2: Các giải pháp kỹ thuật định tuyến bảo mật IP mạng thông tin vệ tinh Chương 3: Ứng dụng kỹ thuật định tuyến bảo mật IP mạng VSAT quân Do nội dung nghiên cứu đề tài rộng, tài liệu tham...
 • 96
 • 361
 • 5

Nghiên cứu các thuật toán cho dàn ANTEN thích nghi trong hệ thống CDMA

Nghiên cứu các thuật toán cho dàn ANTEN thích nghi trong hệ thống CDMA
... suất phổ hệ thống Do thuật lốn mù dược nghi n cứu nhiều ưu điếm Việc nghi n cứu trọng tâm cư thuật tốn tạo lia thích nghi mù 3.2 Các thuật tốn thích nghi khơng mù Trong Ihuật tốn thích nghi khơng ... lý dàn Anteil thích nghi 2.1 Dàn dường thẳng cách 2.2 Tạo lia lọc khơng gian 2.3 Mẫu chùm lia khoảng cách Ihành phần II 2.4 Các dàn thích nghi 18 2.5 Kếl luận 20 Chưong Các thuật tốn tạo tia thích ... dường Iháng cácli đối xứng dường bao dàn Đổi với dàn khơng phái loại dường ihẳng cách với dạng hình học khác nhau, dàn vòng tròn khơng có lính chất 2.4 Các dàn thích nghi Trong hệ thống Ihơng...
 • 102
 • 207
 • 0

Đánh giá chất lượng khối không gian thời gian trong hệ thống MIMO OFDM

Đánh giá chất lượng mã khối không gian thời gian trong hệ thống MIMO OFDM
... Đánh giá chất lượng khối không gian - thời gian hệ thống MIMO- OFDM 1.4 Nhi m v đ tài gi i h n đ tài Đề tài t p trung nghiên cứu kh i không gian- th i gian (STBC), hệ th ng k t h p MIMO- OFDM ... Luận văn thạc sỹ Đánh giá chất lượng khối không gian - thời gian hệ thống MIMO- OFDM Hình 7.7: SER hệ th ng có mức phân t p (không hóa) 65 Hình 7.8: SER hệ th ng MIMO- OFDM thayăđổi s anten ... Luận văn thạc sỹ Đánh giá chất lượng khối không gian - thời gian hệ thống MIMO- OFDM đ u (MIMO) ,ătaăcóăđ căcácăph ngăphápăphơnăt p, ví d nh ăphơnăt p không gian, phân t p th i gian hay phân t...
 • 111
 • 267
 • 1

Đánh giá chất lượng khối không gian thời gian trong hệ thống MIMO OFDM

Đánh giá chất lượng mã khối không gian  thời gian trong hệ thống MIMO OFDM
... hóa, giải khối không gian- thời gian (STBC), không gian- tần số (SFC), không gian- thời gian- tần số (STF), mô hình hệ thống MIMO- OFDM Sau việc mô mô hình hệ thống MIMO, MIMO- OFDM dựa hóa ... Luận văn thạc sỹ Đánh giá chất lượng khối không gian - thời gian hệ thống MIMO- OFDM Hình 7.7: SER hệ thống có mức phân tập (không hóa) 65 Hình 7.8: SER hệ thống MIMO- OFDM thay đổi số ... hệ thống sử dụng STF đƣợc cải thiện so với STBC SFC GVHD: PGS.TS Phạm Hồng Liên vi HVTH: Vũ Văn Quang Luận văn thạc sỹ Đánh giá chất lượng khối không gian - thời gian hệ thống MIMO- OFDM...
 • 22
 • 238
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật tiền hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùng

nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùng
... (k )  Kỹ thuật đa truy cập phân chia theo không gian SDMA (Space Division Multiplex Access) HỆ THỐNG MIMO Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing ... Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Dirty Paper Coding Thiết kế ma trận precoding 12 Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Dirty Paper Coding Thiết kế ma trận precoding 12 Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật ... (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) anten thu Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Blockdiagonalization giao thoa anten Đa anten thu...
 • 27
 • 980
 • 9

nghiên cứu kỹ thuật tiền hóa zero-forcing trong hệ thống mimoofdm đa người dùng di dộng

nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa zero-forcing trong hệ thống mimo – ofdm đa người dùng di dộng
... DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu hệ thống OFDM Ảnh hưởng kênh truyền lên tín hiệu Kỹ thuật tiền hóa Zero-Forcing SDMA Mô Zero Forcing hệ thống MIMO- OFDM Giới thiệu hệ thống OFDM Tính trực giao sóng ... Được Kỹ thuật tiền Zero Forcing SDMA * Kỹ thuật đa truy cập phân chia theo không gian SDMA (Space Division Multiplex Access) 10 Kỹ thuật tiền Zero Forcing SDMA * Ứng dụng SDMA 11 Kỹ thuật ... thiệu hệ thống OFDM Mô hình hệ thống OFDM: Giới thiệu hệ thống OFDM Cấu trúc ký tự OFDM Tín hiệu miền tần số Sau qua khối IFFT chèn Mỗi ký tự OFDM CP chứa N Sóng mang Giới thiệu hệ thống OFDM...
 • 20
 • 571
 • 1

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý
... lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu số thuật toán phân tích không gian hệ thông tin địa nhằm khắc phục hạn chế đáp ứng yêu cầu Dữ liệu không gian, phép toán phân tích không gian ứng dụng chúng ... văn nghiên cứu thuật toán phân tích không gian xếp chồng đồ, vùng đệm thuật toán tìm đường số khái niệm, kỹ thuật tổng quan hệ thống thông tin địa Trong luận văn này, tác giả đề cập đến toán ... Dữ liệu sử dụng GIS không số liệu địa mà phải thiết kế sở liệu Những thông tin bao gồm kiện vị trí địa lý, thuộc tính thông tin, mối liên hệ không gian thông tin, thời gian 1.2.3 Phần cứng...
 • 25
 • 769
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật mã khối không giantìm hiểu nghiên cứu đánh giá phân tích chu trình chi phí trong hệ thống thông tin kế toán dockỹ thuật stbc trong hệ thống mimo ofdmnghiên cứu hiện trạng chức năng của từng bộ phận trong hệ thốngnghien cuu ky thuat tien ma hoa zeroforcing trong he thong mimonghiên cứu kỹ thuật mật mãnghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimođồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimonghiên cứu kỹ thuật trồng mã đềkỹ thuật mã hóakỹ thuật mã hóaky thuat dieu hoa khong khinghiên cứu kỹ thuật nuôi trùngluận án nghiên cứu kỹ thuậtluận văn nghiên cứu kỹ thuậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học