Ôn tập sinh học 10 cả năm

NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 2015 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014  2015 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2 014 - 2 015 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (Kiểm tra theo hình thức tự luận) BÀI 10 & 11 : AXIT NUCLÊIC 1. Cấu tạo chức ADN Mối ... nhân tế bào ribôxôm BÀI 18 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Phân biệt hình thức vận chuyển chất qua màng sinh chất (vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, xuất bào nhập bào) chế, đối ... 21: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ATP gì? Cấu trúc chức ATP Chuyển hoá vật chất gì? Phân biệt đồng hoá dị hoá Mối quan hệ trình BÀI 22: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH...
 • 2
 • 1,545
 • 0

ON TAP SINH HOC 10

ON TAP SINH HOC 10
... hoặc .(2) ; có thành tế bào bằng .(3) .; không có lục lạp Sống .(4 hoại sinh; ký sinh, cộng sinh Câu 2/ Động vật không có khả quang hợp; sống (1) .nhờ chất hữu có sẵn ... vật B Thực vật; D Động vật nguyên sinh Câu 15/ Tế bào nào sau có nhiệm vụ phân giải chất độc: A TB gan; B TB hồng cầu; C TB xương;D TB ruột non Câu 16/ Màng của lưới nội chất ... hợp Câu 22/ Trung tâm điều hành mọi hoạt động sống: A Nhân; B Nhân con; C Riboxom; D tế bào chất Câu 23/ Sinh vật nào sau có cấu trúc nhân thực: A Thực vật và động vật B...
 • 5
 • 400
 • 1

Ôn tập sinh học 10 - HK II

Ôn tập sinh học 10 - HK II
... enzim sữ dụng ATP Trên thị trường thường gặp loại bột giặc sinh học Em hiểu chữ sinh học tác dụng để làm ? - Chữ sinh học bột giặc sinh học có nghĩa bột giặc chứa nhiều loại enzim để tẩy số vết ... lượng (VD: (NH4)PO 4-1 ,5; KH2PO 4-1 ,0; MgSO 4-0 ,2; CaCl 2-0 ,1; NaCl – 5,0 ( g/l) ) - MT bán tổng hợp: môi trường gồm có chất tự nhiên không xác định thành phần số lượng chất hóa học biết thành phần ... 6h: 6,31 .106 vi khuẩn /1cm3 8h: 8,47 .107 vi khuẩn /1cm3 Tính số tốc độ sinh trưởng (μ) thời gian lứa chủng vi khuẩn Số lần phân chia (n) n= log 8,47 .10 − log 6,31 .10 = 3.75 log Tốc độ sinh trưởng...
 • 5
 • 374
 • 3

Giáo án sinh học 10 ca nam CB chuan KTKN

Giáo án sinh học 10 ca nam CB chuan KTKN
... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 21 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 22 giáo án sinh học 10 ... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 23 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 24 giáo án sinh học 10 ... kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 25 giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 26 giáo án sinh học 10...
 • 147
 • 160
 • 2

Giáo án sinh học 10 cả năm

Giáo án sinh học 10 cả năm
... hin vi *Kt qu: Lp 10D 10E 10G 10H 10I Tng im 1-4 im 5- im 7- im 9- 10 Trng THPT S Qung Trch 50 Nguyn Khc Tho Cõu 1: Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB * Nng lng : L i lng c trng cho kh nng sinh cụng Gm loi: ... luyn hc sinh cỏc k nng : quan sỏt, thu thp thụng tin Trng THPT S Qung Trch 20 Nguyn Khc Tho Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB 3.Thỏi : Giỏo dc hc sinh ý thc hc b mụn B PHNG TIN H.9.2, H .10. 1, H .10. 2 C ... Giỏo ỏn sinh hc 10 - CB trí xảy ra,nguyên liệu,sản phẩm lợng? Câu : Nêu cấu trúc hóa học, tính chất hóa lý đặc tính sinh học nớc Câu 3: Nêu cấu tạo a xit amin Kể tên loại liên kết hóa học tham...
 • 103
 • 2,081
 • 6

đề cương ôn tập Sinh học 10 ( hot )

đề cương ôn tập Sinh học 10 ( hot )
... O2 Pha tối Không cần ánh sáng Chất (Stroma) CO2, ATP, NADPH Đường glucozơ Câu 7: cho tế bào loại vào: nước cất (A), dung dich KOH nhược trương (B), dung dịch Ca(OH)2 nhược trương (C) nồng độ với ... 3h: ∑N t = N × 2k ⇔ ∑ N t = 10 × 29 (TB ) - Sinh sản vi sinh vật * Sinh sản vi sinh vật nhân sơ + Phân đôi: Là hình thức sinh sản chủ yếu vi khuẩn Vi khuẩn gấp nếp màng sinh chất hình thành mêzôxôm ... vào: nước cất (A) , dung dịch KOH nhược trương (B), dung dịch Ca(OH)2 nhược trương (C) nồng độ với dung dịch KOH - nhận xét nồng độ loại môi trường : nồng độ nước cất < B< C Vì theo công thức P...
 • 6
 • 414
 • 5

Đề cương ôn tập Sinh học 10 học kì 2

Đề cương ôn tập Sinh học 10 học kì 2
... đoạn nguyên phân? A đầu đến cuối B đầu đến C đầu đến sau D đến sau Câu 41: Các giao tử sản sinh trình: A nguyên phân B giảm phân C thụ tinh D phân li Câu 42: Trong giảm phân, ... cực đối diện kì: A cuối II B đầu I C I D cuối I Câu 43: Nếu tế bào xoma động vật lưỡng bội chứa 20 NST, tinh trùng động vật chứa NST? A 20 B 10 C 40 D Câu 44: Có tế bào sinh dưỡng đậu ... Câu 24 : Loại TB xảy trình giảm phân: A Tế bào sinh dục chín B Tế bào sinh dục sơ khai C Tế bào sinh dưỡng D Tế bào sinh dục sơ khai tế bào sinh giao tử giai đoạn chín Câu 25 : Một tế bào sinh...
 • 4
 • 2,561
 • 5

ôn tập sinh học 10

ôn tập sinh học 10
... cho chúng có nguồn gốc từ: A Vi khuẩn kí sinh tế bào B Vi khuẩn cộng sinh với tế bào C Vi khuẩn hoại sinh tế bào D Vi khuẩn kị khí 34 Một nhà sinh vật học nghiền nát mẫu mô thực vật sau đem li ... có nồng độ cao 27 Cấu trúc tế bào nhân thực không chứa AND? A Nhân tế bào B Ti thể C Không bào D Lục lạp 28 Nội dung nói thành phần hoá học màng sinh chất? A Hai lớp phôtpholipit prôtêin B Một ... tạo protein tARN 37 Màng sinh chất có cấu trúc động vì: A Màng sinh chất rời lắp ráp trở lại khung xương tế bào B Màng sinh chất cấu tạo nhiều hợp chất hữu khác C Màng sinh chất gắn kết chặt chẽ...
 • 5
 • 120
 • 1

Đề cương ôn tập Sinh Học 10 HK2

Đề cương ôn tập Sinh Học 10 HK2
... 69 Biểu sinh trưởng vi sinh vật pha cân động : a Số sinh nhiều số chết b Số chết nhiều số sinh _ Đề cương ôn tập học kì II môn Sinh 10 năm học 2013-2014 ... nhập - sinh tổng hợp- phóng thích _ Đề cương ôn tập học kì II môn Sinh 10 năm học 2013-2014 - Trường THPT Phan Châu Trinh d hấp phụ- xâm nhập- sinh ... _ Đề cương ôn tập học kì II môn Sinh 10 năm học 2013-2014 - Trường THPT Phan Châu Trinh a Bại liệt b Viêm gan B c Lang ben d Quai bị 129 Đặc điểm sinh sản vi rut là: a Sinh sản cách...
 • 11
 • 353
 • 0

ôn tập sinh học 10 PHẦN i – GIỚI THIỆU CHUNG về THẾ GIỚI SỐNG

ôn tập sinh học 10  PHẦN i – GIỚI THIỆU CHUNG về THẾ GIỚI SỐNG
... VI SINH VẬT CÂU H I LƯU Ý Câu Sinh trưởng vi sinh vật khác so v i sinh trưởng sinh vật bậc cao? Câu Tốc độ sinh trưởng nhanh vi sinh vật liên quan v i tỷ lệ S/V? Câu T i trình sinh trưởng vi sinh ... dưỡng th i khí liên tục Sau ngày lấy ra, ly tâm, thu sinh kh i, làm khô đóng g i Đây có ph i trình lên men không? T i sao? CHƯƠNG II SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT B I 26 SINH TRƯỞNG ... vi khuẩn sau Biết th i gian hệ Ecoli 20 phút Câu T i trình nu i cấy liên tục l i pha tiềm phát? B I 27 SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT CÂU H I LƯU Ý Câu N i bào tử có ph i hình thức sinh sản không?...
 • 20
 • 404
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 HKII
... ngun phân giảm phân là: a Đều xảy tế bào sinh dưỡng b Đều xảy tế bào sinh dục chín c Đều có lần nhân đơi nhiễm sắc thể Năm học 2015-2016 Trang Đề cương ôn tập Sinh học 10 Học kỳ d Cả a, b, c Phát ... Năm học 2015-2016 Trang 12 Đề cương ôn tập Sinh học 10 Học kỳ 11 Các vi sinh vật lợi dụng lúc thể suy giảm miễn dịch để cơng gây bệnh khác gọi : a Vi sinh vật cộng sinh b Vi sinh vật hoại sinh ... nhau: - Đều nhân đơi ADN trước vào phân bào - Đều phân thành kỳ - Đều có phân loại NST tế bào Năm học 2015-2016 Trang 14 Đề cương ôn tập Sinh học 10 Học kỳ - Màng nhân nhân biến gần cuối - Đều...
 • 19
 • 1,570
 • 0

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM
... Thức ăn ống tiêu hoá thú ăn thực vật tiêu hoá cách nào? A Cơ học sinh học B Cơ học hoá học C Hoá học sinh học D Cơ học, hoá học sinh học 46a Chức hoạt động tiêu hóa thể gì? a Biến đổi thức ăn thành ... chất, có loại tập tính: 31 - Tập tính bẩm sinh: loại tập tính sinh có, truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài - Tập tính học được: loại tập tính hình thành trình sống cá thể, thông qua học tập rút kinh ... hóa tuổi thọ hệ thần kinh Câu 13 Đặc điểm tập tính bẩm sinh tập tính học được? Trả lời: ** Tập tính bẩm sinh thường bền vững, không thay đổi Tập tính học thay đổi, hình thành tùy vào mức độ tiến...
 • 74
 • 178
 • 0

Đề cương ôn tập sinh 6 kỳ I-năm học 20102011

Đề cương ôn tập sinh 6 kỳ I-năm học 20102011
... phân sinh Thân to phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tâng sinh trụ Câu 10 : Trình bày cấu tạo thân non ?Cho biết chất thân vận chuyển nhờ phận ? Gợi ý trả lời : Cấu tạo thân non : ( Học ... nghĩa thoát nước qua ? Câu 14 : Có loại biến dạng ? Câu 15 : Trình bày hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ,sinh sản sinh dưỡng người ? ... Miền sinh trưởng làm cho rễ dài + Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ Trong miền miền hút miền quan trọng đảm nhiệm chức hút nước muối khoáng hoà tan Câu : Trình bày cấu tạo chức miền hút rễ ? ( Học...
 • 3
 • 346
 • 4

Xem thêm