Giáo án sinh học lớp 10 chuẩn của bộ giáo dục

Giáo án sinh học lớp 10 chuẩn

Giáo án sinh học lớp 10 chuẩn
... men ấtylic v Lactic Chng 2: Sinh trng v sinh sn ca vi sinh vt Sinh trng v sinh sn ca vi sinh vt Cỏc yu t nh hng n sinh trng ca vi sinh vt Thc hnh: Quan sỏt mt s vi sinh vt Kim tra 01 tit Cu trỳc ... *********************************************************************** giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 Ngày soạn: Ngày giảng: Bi 2: CC GII SINH VT (Tit 2) I Mc tiờu bi hc: ... - Xem trc bi trang 19, SGK Sinh hc 10 *********************************************************************** giáo án sinh học 10 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689218668...
 • 147
 • 2,797
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG potx

Giáo án Sinh Học lớp 10: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG potx
... điểm II Đặc điểm chung cấp tổ chức cấp tổ chức sống: sống: (?) Hãy cho biết cấp độ Tổ chức theo nguyên tắc thứ tổ chức giới bậc: sống ? - Nguyên tắc thứ bậc: tổ chức sống HS: cấp làm tảng để xây ... đơn nên tổ chức sống cấp vị cấu tạo nên - Đặc điểm bậc đặc điểm thể sinh vật ? cấp tổ chức hình HS: thành tương tác (?) Nguyên tắc thứ bậc phận cấu tạo nên chúng Đặc diểm ? có cấp tổ HS: chức nhỏ ... tử - bào quan Câu 2: Thế giới sống xếp theo cấp tổ chức ? A Tế bào - thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh B Tế bào - thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh x C Tế bào - bào...
 • 4
 • 834
 • 3

Giáo án Sinh Học lớp 10: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT potx

Giáo án Sinh Học lớp 10: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT potx
... điểm sinh sản vi sinh vật nhân sơ ? (?) Sinh sản vi sinh vật nhân thực có hình thức ? Đặc điểm hình thức sinh sản ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I Chất hoá học: GV: Chất hoá học ... VD: Chât hữu cơ: Cácbohiđrat, prôtein, HS: lipit… (?) Hãy nêu số chất dinh - Nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Bo, Mo, dưỡng có ảnh hưởng đến sinh Fe… trưởng VSV ? - Nhân tố sinh trưởng: chât dinh ... dưỡng Các chất ức chế sinh trưởng cua vi (?) Vì rửa rau sống nên sinh vật: ngâm nước muối (SGK) thuốc tím pha loãng 10 - 15’ ? Hoạt động Hãy hoàn thành phiếu học tập sau ? II Các yếu tố vật lí:...
 • 7
 • 802
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 10: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pptx

Giáo án Sinh Học lớp 10: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pptx
... chế hoạt tính enzim HS II Vai trò enzim trình chuyển hoá vật chất: - Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá tế bào Hoạt động - Tế bào tự điều hoà trình chuyển hoá (?) Enzim vai trò vật chất thông qua ... tính enzim bừng chất hạot hoá hay ức chế trình chuyển hóa vật - ức chế ngược kiểu điều hoà chất ? sản phẩm đường chuyển hoá quay lại tác động chất ức chế làm bất HS: Nghiên cứu thông hoạt enzim ... gian enzim tương thành sản phẩm ứngvới cấu hình chất ? Cơ chế tác động enzim: chất Hoạt động Saccarôzơ Enzim Sacraza HS: Thảo luận nhóm Enzim + Cơ chất -> Enzim trả lời theo nội dung chất...
 • 5
 • 1,304
 • 4

Giáo án Sinh Học lớp 10: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh Học lớp 10: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT ppt
... sánh môi trường nuôi cấy không liên tục liên tục ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Bài 26 SINH SẢN CỦA VI SINH Hoạt động VẬT (?) Quá trình phân đôi vi I Sinh sản vi sinh vật nhân sơ: sinh vật ... bào tử hữu tính ? II Sinh sản vi sinh vật nhân thực: HS : Thảo luận nhóm trả Sinh sản bào tử vô tính bào lời tử hữu tính: Sinh GV: nhận xét, bổ sung sản Sinh bào tử vô tính sản bào tử hữu tính ... biệt (?) Những sinh vật có Nảy chồi tạo thành bào tử: hình thức sinh sản cách - Sinh sản bào tử đốt (xạ khuẩn) nảy chồi tạo thành bào tử ? phân cắt đỉnh sợi sinh trưởng HS: xạ khuẩn, vi khuẩn thành...
 • 6
 • 3,097
 • 12

Giáo án Sinh Học lớp 10: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT pptx

Giáo án Sinh Học lớp 10: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT pptx
... động I Khái niệm sinh trưởng: (?) Hãy nhắc lại sinh Sinh trưởng vi sinh vật: tăng trưởng sinh vật ? sinh thành phần tế bào -> HS: sư tăng kích thước phân chia khối lượng thể Sự sinh trưởng quần thể ... sách giáo Nuôi cấy không liên tục: Là môi khoa trường nuôi cấy không bổ sung chất dinh dưỡng không (?) Sự sinh trưởng vi lấy sản phẩm trao đổi chất khuẩn môi trường Các pha sinh trưởng vi khuẩn ... trì ổn định - ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtein đơn bào, hợp chất có hoạt tính sinh học axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmôn… Củng cố: Câu 1: Sinh trưởng quần thể VSV nuôi cấy không...
 • 6
 • 1,912
 • 6

Giáo án Sinh Học lớp 10: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ doc

Giáo án Sinh Học lớp 10: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ doc
... trình nhân lên vi rút: nhân lên virut tế bào Chu trình nhân lên vi rút bao chủ. (25’) gồm giai đoạn: GV: hướng dẫn HS quan sát Sự hấp phụ: hình ảnh phim nhân lên VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ virut ... miễn dịch người * B Tế bào gan B Tế bào sinh dục nam D Tế bào sinh dục nữ Câu 3: Mỗi loại virut xâm nhập vào số tế bào định, bề mặt tế bào có ……… mang tính đặc hiệu loại virut Điền vào chỗ trống(…… ... mặt tế bào chủ Đây giai đoạn chu trình nhân lên virut ? A Giai đoạn xâm nhập B Giai đoạn lắp ráp B Giai đoạn hập phụ * D Giai đoạn phóng thích Câu 2: Virut HIV nhiễm vào tế bào ? A Tế bào hệ...
 • 7
 • 2,560
 • 16

Giáo án Sinh Học lớp 10: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH pdf

Giáo án Sinh Học lớp 10: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH pdf
... K p tiêu cho vật cần quan sát nằm vật k nh - Bước 3: Quan sát tiêu Mắt nhìn vật k nh từ phía k nh hiển vi, tay phải từ từ vặn ốc chỉnh thô theo chiều kim đồng hồ (chỉnh xuống) gần sát tiêu (không ... kiềm b) - K quan sát, nhận biết, gọi tên thông tin tiêu - K vẽ hình mô ta sở thông tin quan sát Khi hướng dẫn HS quan sát, GV lưu ý HS cách nhận dạng k dựa vào: - Mức độ co xoắn NST - Phân bố ... a) K sử dụng k nh hiển vi:( Chỉ hướng dẫn có HS sử dụng k nh) - Bước 1: Cắm vào nguồn điện , sau điều chỉnh cường độ ánh sáng - Bước 2: Đưa tiêu lên mâm k nh Quan sát tiêu cố định hay tiêu...
 • 4
 • 1,596
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 10: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN ppsx
... hiểu ứng II Ứng dụng VR thực dụng virut thực tiễn: (15’) tiễn: -GV hỏi: Em hày cho biết ứng dụng Trong sản xuất chế phẩm sinh VR thực tế? học: (VD sản xuất interferon – -GV giảng giải giới hạn ứng ... giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan IV Trọng tâm giảng Đặc điểm loại virut sinh ứng dụng thực tiễn V Tổ chức hoạt động dạy học: Ổn định lớp Kiểm tra cũ:(5’) - Trình bày giai đoạn nhân lên VR tế bào? ... +Con người lợi dụng VSV để sx nhân chuẩn (nấm men, nấm sợi, ) sản phẩm phụ vụ cho đời -VR gây thiệt hại cho ngành công sống? nghiệp vi sinh sản xuất kháng +Điều xảy VSV bị VR sinh, sinh khối, thuốc...
 • 9
 • 896
 • 1

Giáo án sinh học lớp 10

Giáo án sinh học lớp 10
... Trờng PT cấp -3 Hóa Tiến Giáo án sinh học 10 * Trong học sinh làm thí nghiệm giáo viên bàn để kiểm tra, sửa sai, hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm II Thu hoạch: - Mỗi nhóm học sinh làm tờng trình thí ... nghiệm dạy: học sinh tự ôn tập tiết sau kiểm tra tiết Tuần: 09 Tiết 10 Nguyễn Thành Vinh 17 Trờng PT cấp -3 Hóa Tiến Giáo án sinh học 10 Bài 10: tế bào nhân thực (tiếp) Mục tiêu dạy: - Học sinh phải ... Trờng PT cấp -3 Hóa Tiến + Giáo án sinh học 10 Tiết Phần hai sinh học tế bào Chơng I thành phần hoá học tế bào Bài 3: Các nguyên tố hoá học nớc Mục tiêu dạy: -Học sinh phải nêu dợc nguyên tố...
 • 63
 • 636
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10 Cơ bản trọn bộ

Giáo án Sinh Học lớp 10 Cơ bản trọn bộ
... học: -Vấn đáp + Nêu vấn đề + Thảo luận nhóm III Tiến trình giảng: Bài mới: Hoạt động giáo viên học Nội dung học sinh I Sinh trởng Vi sinh vật I Sinh trởng Vi sinh vật -Giáo viên yêu cầu học sinh ... Đề kiểm tra môn sinh học 10 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề 234 Phần Câu hỏi trắc nghiệm: Họ tên học sinh: Lớp: Học sinh lựa chọn phơng án điền phơng án vào bang sau: Câu 10 11 Giỏo viờn: ... gen Ngày 20 /10/ 2011 Tiết 10 tập chơng ii Imục tiêu học: -Qua học sinh nắm đợc:- Hệ thống lại kiến thức phần sinh học tế bào cho học sinh -Rèn luyện kỹ phân tích tổng hợp cho học sinh -Rèn luyện...
 • 58
 • 5,449
 • 22

Giáo án sinh học lớp 10 đầy đủ năm 2015

Giáo án sinh học lớp 10 đầy đủ năm 2015
... bi :SINH TRNG CA VI SINH VT Ch biờn: Th.S Lờ Th Huyn Trang 49 Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com Giỏo ỏn Sinh hc lp 10 y nm 2015 Ti liu lu hnh ni b! Chng II: SINH TRNG V SINH SN CA VI SINH ... h sinh thỏi - sinh quyn B T bo - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C T bo - bo quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D T bo - c th - qun th - loi - h sinh thỏi - sinh ... Hot ng lng vi sinh vt (?) Hóy k tờn mt s loi vi sinh vt I Khỏi nim vi sinh vt: Ch biờn: Th.S Lờ Th Huyn Trang 44 Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com Giỏo ỏn Sinh hc lp 10 y nm 2015 Ti liu lu...
 • 70
 • 602
 • 2

Giáo án sinh học lớp 10 pdf

Giáo án sinh học lớp 10 pdf
... nên sinh trái đất Học sinh nghiên cứu SGK trả lời Hệ sinh thái Là sinh vật môi trường sống sinh vật tạo nên thể thống Sinh Là tập hợp tất hệ sinh thái khí quyển, thủy quyển, địa tạo nên sinh ... hỏi: Hệ sinh thái gì? Học sinh nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét bổ sung: Là sinh vật môi trường sống sinh vật tạo nên thể thống GV hỏi: Sinh gì? GV nhận xét bổ sung: Là tập hợp tất hệ sinh thái ... định lớp kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Giảng Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Cấp tế bào GV hỏi: quan sát hình SGK trang em nêu cấp tổ chức giới Học sinh trả...
 • 6
 • 552
 • 9

Giao an sinh hoc lop 10 co ban tron bo

Giao an sinh hoc lop 10 co ban tron bo
... quan sát: HS : + Giải thích thí ngiệm + Vẽ hình quan sát vào HS : Hiện tợng co nguyên sinh: Do chất tan tế bào có nhiệt độ đậm đặc tế bào > Nớc tế bào qua màng sinh chất tợng phản co nguyên sinh ... thí nghiệm co phản co nguyên sinh I, Mục tiêu học: Sau học xong học sinh cần: 1, Kiến thức: Biết cách làm tiêu tạm thời để quan sát tế bào kính hiển vi quang hợp _ Vẽ đợc tế bào để quan sát dới ... học, có ý thức bảo vệ xanh II, Phợng tiện HS nhắc lại khái niệm quang hợp I, Khái niệm quang hợp Viết sơ đồ trình quang hợp ? Nêu 1, Khái niệm: Quang hợp sinh vật có khả quang trình sử dụng lợng...
 • 76
 • 844
 • 9

Giáo án sinh học lớp 10 cơ bản pptx

Giáo án sinh học lớp 10 cơ bản pptx
... Giáo án Sinh học 10 (Cơ bản) tự chọn Câu 10: quần thể đơn vị: A.dinh dưỡng hệ sinh t hái B .cơ cấu tao thể sống C .sinh sản.x D phân loại sinh giới Câu 11 :cơ thể đơn vị : A tiến hóa sở sinh ... trrong thể H ướng dẫn nhà: - Học theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa - Đọc trước sách giáo khoa Trang Giáo án Sinh học 10 (Cơ bản) tự chọn Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Ngày soạn: I Mục tiêu: ... trước sgk IV Rút kinh nghiệm Trang Giáo án Sinh học 10 (Cơ bản) tự chọn PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HỐ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết - Bài3: CÁC NGUN TỐ HỐ HỌC , NƯỚC, CACBOHIDRAT Ngày soạn:...
 • 66
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học lớp 10 cơ bản trọn bộgiao an sinh hoc lop 10 bai 15giao an sinh hoc lop 10 bai 31giáo án sinh học lớp 10 bài 7giao an sinh hoc lop 10 bai 3giao an sinh hoc lop 10 nâng caogiáo án sinh học lớp 10 bài 11giáo án sinh học lớp 10 giảm phângiao an sinh hoc lop 10 co ban bai 26giao an sinh hoc lop 8 bai 7 bo xuonggiáo án sinh học lớp 6 bài 10 cấu tạo miền hút của rễ pptgiáo án điện tử môn sinh học lớp 10giáo án điện tử sinh học lớp 10giáo án môn sinh học lớp 10giáo án môn sinh học lớp 10 cơ bảnTo trinh 916.TTr-MB-HDQTGiảm đi một số lầnBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhBài 9. Lịch sự, tế nhịGấp một số lên nhiều lầnBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườiBiên bản và nghị quyết năm 2008bao cao thuong nien 2011 dlgdlg 2016 06 28 dieu le cong ty nam 201620150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cpdlg dieu le hoat donggiáo án chủ đề: Quê hương đất nước mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi20160322 20160322 dlg bc thay doi sh cd lon ansenholdco limited20160308 20160307 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 2016Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CHCLKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT PPTSCKCT ThS Vat ly dia cau07062016 dlg dieu chinh ty le free float20160606 20160603 dlg qd ny bs 50.000.000 cp3 Diem trung tuyen 5 nam vao HUS (2012 2016)