giáo án sinh 10 có lồng gép BVMT trọn bộ

giáo án sinh 10 bản (dầyđủ)

giáo án sinh 10 cơ bản (dầyđủ)
... liên quan với q trình hơ hấp tế bào ? ….Hết… ĐÁP ÁN Mơn : Sinh học 10 (cơ bản) Đề 1: Phần : Trắc nghiệm (0,2đ/câu) Câu 50 10 11 12 13 14 15 Đáp c án b c b d d d b d a d a c a a Phần : Tự luận Câu ... bày nước, khơng khí, sinh vật - Hình thức sống: tự tự dưỡng dị dưỡng hoại sinh, sinh Giới Ngun sinh: (Protista) - Gồm: nhóm Tảo, nhóm Nấm nhầy, nhóm Động vật ngun sinh - thể gồm tế bào nhân ... SGK Sinh học 10 10 KIỂM TRA 15 PHÚT – Lần I Mục tiêu : - Kiểm tra mức độ hiểu rèn luyện kĩ làm kiểm tra học sinh - Giúp học sinh ơn tập kiến thức học II Phương pháp : - GV đề trước, cho học sinh...
 • 79
 • 844
 • 8

Giáo án sinh 10 bản đầy đủ - cực hay

Giáo án sinh 10 cơ bản đầy đủ - cực hay
... ca sinh gii -Sinh gii tip tc tin hoỏ 4.Cng c: - Cõu hi v bi cui bi bi v nh Trng THPT Nguyn Hu Sinh hc 10 C bn Ngy son: GV: Hong Vn Quang Tit -Bi 2: CC GII SINH VT : I Mc tiờu bi dy: - Hc sinh ... gii - ngnh lp -b- h - chi - loi *Em hiu th no l gii? 1) Khỏi nim gii: - gii l gỡ ? cho vớ d - Gii sinh vt l n v phõn loi ln nht, bao gm cỏc ngnh sinh vt cú chung nhng c im nht nh Gv cho hc sinh ... thng gii sv -Gii Khi sinh (Monera) T bo nhõn s *H thng phõn loi gii -Gii Nguyờn sinh( Protista) gm nhng gii no? -Gii Nm(Fungi) T bo -Gii Thc vt(Plantae) nhõn thc -Gii Khi sinh (Monera) -Gii ng vt(Animalia)...
 • 69
 • 646
 • 3

Giáo án sinh 10 co ban

Giáo án sinh 10 co ban
... 5.bi v nh Giỏo ỏn sinh hc 10 - 22 Ban c bn Nguyn Vn Sn - Trng PTDTNT Tnh Phỳ Th Tiờt kim tra tit Giỏo ỏn sinh hc 10 - 23 Ban c bn Ngy son Nguyn Vn Sn - Trng PTDTNT Tnh Phỳ Th Tit 10- Bi 11: VN CHUYN ... thớch? 5.bi v nh Giỏo ỏn sinh hc 10 - 26 Ban c bn Ngy son Nguyn Vn Sn - Trng PTDTNT Tnh Phỳ Th Tit 11 - Bi 12: TH NGHIM CO V PHN CO NGUYấN SINH I Mc tiờu bi dy: - Hc sinh phi bit cỏch iu khin ... axờtyl-CoA + NADH + 2CO2 Axờtyl-CoA i vo chu trỡnh Crep b phõn gii hon ton ti CO2 Crep axờtyl-CoA CO2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH2 + + Kh NAD , 2FAD - Kt qu (Sp): NADH, 2ATP, 2FADH , 6CO2 Tranh...
 • 78
 • 352
 • 2

Giao an Sinh 10 co ban

Giao an Sinh 10 co ban
... sống Tự do, kí sinh, hoại sinh Tự do, kí sinh, hoại sinh sinh, hoại sinh Dị dưỡng Vơ tính, hữu tính Tự dưỡng Vơ tính, Tự do, kí hữu tính sinh Dị dưỡng Vơ tính, Tự do, kí hữu tính sinh Vai trò ... thấy bắt đầu chuỗi thức ăn sinh vật có khả quang hợp Vậy quang hợp gì? Viết phương trình quang hợp Quang hợp có sinh vật nào? Gv: em quan sát hình 17.1 cho biết quang hợp gồm pha? Đó pha nào? ... nµo lµ sù sinh trëng cđa vi sinh vËt? I Kh¸i niƯm sinh trëng Hs Sù sinh trëng ë vi sinh vËt Lµ sù t¨ng sinh c¸c thµnh phÇn cđa tÕ bµo vµ dÉn ®Õn sù ph©n chia Sù sinh trëng cđa qn thĨ vi sinh vËt...
 • 57
 • 228
 • 0

giáo án sinh 10 bản

giáo án sinh 10 cơ bản
... giải : ánh sáng vào vật hay chất ánh sáng hấp thụ xuyên qua hay phản xạ trở lại Ta thấy có màu xanh có ánh sáng chiếu vào diệp lục phản xạ lại ánh sáng màu xanh lục mà không hấp thụ Như ánh sáng ... trò giới hệ sinh thái người ? HOẠT ĐỘNG : - Gọi vài học sinh lên bảng trình bày kết điền phiếu học tập,học sinh khác bổ sung, GV nhận xét, chỉnh sửa treo bảng phụ ghi đáp án học sinh thấy rõ ... Cho học sinh theo dõi bảng số tính chất khác biệt vi khuẩn gram dương vi khuẩn gram âm - CH : Tại vi khuẩn - Học sinh dựavào kiến thức phải sử dụng loại thuốc bảng so sánh tính chất kháng sinh khác...
 • 88
 • 298
 • 0

GIAO AN SINH 10 CO BAN

GIAO AN SINH 10 CO BAN
... nhanh sơ? - Tế bào sinh trưởng nhanh - Khả phân chia nhanh nên số lượng tế bào tăng nhanh Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV yêu cầu học sinh HS quan sát hình 7.2 Tế bào nhân sơ gồm: quan ... Cellulozơ Câu 5: Theo quan điểm Whittaker Magulis sinh giới bao gồm giới: a Vi hkuẩn, vi sinh vật cổ, động vật, nấm, thực vật b Khởi sinh, nguyên sinh, vi sinh vật cổ, động vật nguyên sinh, thực vật, ... NIỆM QUANG HP: Khái niệm: SGK PT tổng quát: NLAS 6CO2 + 6H2O dluc > C6H12O6 + 6O2 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Nêu khái niệm quang hợp? Quang hợp qtrình có sinh vật nào? Bào quan tế bào thực chức quang hợp?...
 • 81
 • 160
 • 0

GIAO AN SINH 10- CO BAN

GIAO AN SINH 10- CO BAN
... Cellulozơ Câu 5: Theo quan điểm Whittaker Magulis sinh giới bao gồm giới: a Vi hkuẩn, vi sinh vật cổ, động vật, nấm, thực vật b Khởi sinh, nguyên sinh, vi sinh vật cổ, động vật nguyên sinh, thực vật, ... NIỆM QUANG HP: Khái niệm: SGK PT tổng quát: NLAS 6CO2 + 6H2O dluc > C6H12O6 + 6O2 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Nêu khái niệm quang hợp? Quang hợp qtrình có sinh vật nào? Bào quan tế bào thực chức quang hợp? ... chức màng sinh chất? * Hs đọc thông tin chức tế bào trả lời ( Tại ghép mô quan từ người sang người thể người nhận lại nhận biết quan “lạ” đào thãi quan “lạ” đó? Hs nêu được: ( Cho Hs quan sát hình...
 • 81
 • 179
 • 0

giáo án sinh 10 bản

giáo án sinh 10 cơ bản
... h sinh thỏi - sinh quyn B T bo - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C T bo - bo quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D T bo - c th - qun th - loi - h sinh thỏi - sinh ... - Yờu cu HS hon thnh bi thu hoch HDVN: chun b bi :SINH TRNG CA VI SINH VT Chng II: SINH TRNG V SINH SN CA VI SINH VT Tit 26: SINH TRNG CA VI SINH VT Ngy son:16.02.2008 Ngy dy:20.02.2008 I Mc ... nguyờn phõn: ý ngha sinh hc: - Vi sinh vt nhõn thc n bo; nguyờn phõn l c ch sinh sn - Vi sinh vt nhõn thc a bo: lm tng s lng TB giỳp c th sinh trng v phỏt trin - Giỳp c th tỏi sinh cỏc mụ hay TB...
 • 70
 • 117
 • 0

Giao an sinh 10 - co ban - Chuan ktkn

Giao an sinh 10 - co ban - Chuan ktkn
... kết i - Quan sát hình ảnh - Nêu thành hình - HS đọc skg để trả lời - Được cấu tạo phân tử glucozơ liên kết glucozit - Chiếu hình ảnh loại đường đa - So sánh cấu trúc loại đường đa? - Quan sát hình ... - Chiếu hình ảnh sơ đồ loại - Quan sát, so đường để HS sánh thấy khác - Chiếu mô hình phân tử - Quan sát hình đường đơn dạng ảnh vòng - Chiếu mô hình phân tử - Quan sát hình đường ... trả lời mỡ? - Chiếu hình ảnh phân tử P-Li - Quan sát hình ảnh (?)Phân tử photpholipit có - Nêu cấu trúc Pcấu trúc Li ? (?) Chức - Nêu chức lớp P-Li photpholipit? (?) Cấu trúc, Chức - Đọc sgk,...
 • 8
 • 314
 • 0

giáo án lịch sử bản lớp 12 trọn bộ

giáo án lịch sử cơ bản lớp 12 trọn bộ
... phân tích, đánh gía kiện, tượng lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, tranh ảnh, tư liệu văn học, lịch sử - HS : SGK 12, tranh ảnh, tư liệu văn học, lịch sử III TIẾN ... Hiểu rõ quan hệ Âu – Á lịch sử - Giáo dục khả hợp tác sở tồn phát triển Về kỹ : - Rèn luyện kĩ tổng hợp, hệ thống kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU ... phân tích, hệ thống kiện lịch sử - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC : - GV : SGK 12, SGK GV, đồ giới, tranh ảnh… - HS : SGK 12, đồ giới, tranh ảnh… III...
 • 111
 • 1,472
 • 0

Giáo án địa lí bản lớp 7 trọn bộ cả năm full

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ cả năm full
... + Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn + Lượng m có nhiều không năm + Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm rét  Hoạt động : Hoạt động lớp * Bước : ... khác đới nóng Kỹ - Luyện tập cách mô tả tượng địa qua tranh liên hoàn cố thêm kĩ đọc ảnh địa cho học sinh - Rèn luyện kĩ phán đoán địa cho HS mức độ cao mối quan hệ khí hậu với nông ... lần năm, có thời kì khơ hạn, cng tăng cao năm vào khoảng tháng đến tháng gần chí tuyến thời kì khơ khoảng tháng đến tháng 10) hạn cng di, bin độ nhiệt ( cột mưa chênh lệch từ 0mm đến 250 mm năm...
 • 132
 • 2,039
 • 0

Giáo án địa lí bản lớp 7 trọn bộ full

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ full
... dn 12 -> 20 -> 27 triu ngi - Theo ngụi th: + Niu Iúoc: t T1(1950, 1 975 ) xung T2 (2000) + L.ụn:T2 (1950) xung T7 (1 975 ) v ngoi DS (2000) + Tụ-ki-ụ: khụng cú tờn (1950) lờn T2 (1 975 ) v T1 (2000) ... (Chõu ỏ: 12) *Nhúm 3: "Siờu T" trung phn ln nhúm nc no? + Nhúm nc phỏt trin: C u, B.M, Nht Bn (7) + Nhúm nc ang phỏt trin (16) - Cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu - Ngy nay: s ngi sng cỏc ụ th - Nhúm khỏc ... cỏc nc ang phỏt trin trờn 25%o, cỏc nc phỏt trin l sinh cao HOT NG CA GV V HS NI DUNG CHNH l 17% o (?) i vi cỏc nc cú nn kinh t ang - S bựng n dõn s ó to sc ộp i vi phỏt trin m t l sinh cũn quỏ...
 • 990
 • 2,518
 • 2

Giáo án địa lí bản lớp 6 trọn bộ full

Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 trọn bộ full
... Giáo án Địa Lý Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung môn Địa lớp - GV: + Quan sát sgk em cho biết địa lớp gồm phần, chương nào? + Đọc mục 1sgk/3 cho biết: Địa lớp học ... TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: Ngày dạy Lớp 6A 6B 6C 6D 6E 6H Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ: - Em cho biết nội dung môn Địa nghiên cứu vấn đề gì? - Làm để học tốt môn Địa lí? Bài mới: GV: Ngô Hồng ... định lớp: Ngày dạy Lớp 6A 6B 6C 6D 6E 6H Sĩ số Tên HS vắng Kiểm tra cũ (KIỂM TRA 15’) Trình bày vận động Trái Đất quanh trục? GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lý Trường THCS Trọng...
 • 144
 • 2,939
 • 1

Giáo án địa lí bản lớp 6 trọn bộ

Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 trọn bộ
... thay - Các địa điểm nằm đường xích đạo quanh năm lúc có ngày đêm dài ngắn khác - Vào ngày 22 /6 22/12 địa điểm vĩ tuyến 66 033’ Bắc Nam có ngày đêm dài suốt 24 - Các địa điểm nằm từ 66 033’ Bắc Nam ... Đất gồm có lớp : Vỏ Trái Đất, lớp trung gian, lõi Mỗi lớp điều có đặc trưng riêng độ dài, trạng thái vật chất, nhiệt độ Biết lớp vỏ Trái Đất cấu tạo bảy địa mảng lớn số địa mạng nhỏ Các địa mảng ... trực tiếp lổ khoan sâu đạt 15000m bán kính Trái Đất 64 00km để tìm hiểu lớp đất sâu phải dùng phương pháp nghiên cứu gián tiếp( phương pháp địa chấn, trọng lực, địa từ ) - Ngồi gần người nghiên...
 • 77
 • 2,158
 • 1

GIAO AN SINH 10-CHO GV HAI PHONG(có phần tiểu kết riêng)

GIAO AN SINH 10-CHO GV HAI PHONG(có phần tiểu kết riêng)
... ngha? a vi sinh vt tit nuclờaza b vi sinh vt tit prụtờaza c vi khun lờn men lactic d vi sinh vt tit xenlulaza Cõu 17: Sinh trng ca vi sinh vt l a s tng lờn v kớch thc ca t bo vi sinh vt b s ... Quang t dng b Quang d dng c Húa t dng d Húa d dng Cõu 13: Dinh dng vi khun khụng S mu lc v vi khun khụng S mu tớa cú ngun nng lng ỏnh sỏng v ngun cacbon l cht hu c õy l kiu dinh dng gỡ ? a Quang ... qun th tng lờn rt nhanh xy pha no ? a Pha tim phỏt c Pha cõn bng b Pha ly tha d Pha suy vong Cõu 20: Trong nuụi cy vi khun khụng liờn tc, da vo ng cong sinh trng no thu hoch sinh vo thi im thớch...
 • 4
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 10 cơ bản năm 2011giáo án sinh 10 cơ bảngiáo án sinh 10 cơ bản giảm tảigiáo án sinh 10 cơ bản năm 2012giáo án sinh 12 cơ bảntài liệu giáo án sinh 10giáo án sinh 10 3 cộtgiáo án sinh 10 mớigiáo án sinh 10 nâng caogiáo án sinh 8 có kĩ năng sốnggiáo án sinh 10 nâng cao 3 cộtgiáo án bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệgiáo án lý 10 cơ bảngiáo án sinh 8 có giảm tảigiáo án lớp 10 cơ bảndown loaddown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365down load CV đi số 515Lich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnThông báo CV đi số 1798Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Tuần 11. Người đi săn và con naiCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015