tiểu luận cao học Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyên tri tôn thực trạng và giải pháp

Công tác phòng, chống tệ nạn hội trên địa bàn huyên Tri Tôn. Thực trạng giải pháp

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyên Tri Tôn. Thực trạng và giải pháp
... Hiện hội nhiều tệ nạn hội có nguy phát tri n, đáng ý tệ nạn hội sau: Tệ nạn mại dâm, tệ nạn ma túy, mê tín dị đoan… Tệ nạn hội thường gắn chặt với tội phạm Đây nguồn gốc gây tình trạng ... tự an toàn hội 1.3 V i trò c công t c phòng, chống tệ nạn hội: Công tác phòng, chống tệ nạn hội trình lực lượng Công an vận dụng quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật ... 2.2 Thực trạng công t c phòng, chống tệ nạn hội huyện Tri Tôn năm 2012: a C n tác tri n hai ho t đ n ph n ch n tệ n n h i c a hu ện Tri Tôn: Điểm bậc trình tổ chức thực công tác phòng chống...
 • 27
 • 788
 • 3

09 luan van bao cao công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn phường thanh lương thực trạng giải pháp

09 luan van bao cao công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn phường thanh lương thực trạng và giải pháp
... Chương 2: Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý phường Thanh Lương Thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm Chương 3: Phương hướng giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma tuý phường Thanh Lương ... rõ thực trạng công tác phòng chống ma tuý phường Thanh Lương, qua rút hạn chế cần khắc phục tìm nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp kiến nghị công tác phòng chống ma tuý phường Thanh Lương ... riêng Với lý trên, em chọn đề tài: "Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý địa bàn phường Thanh Lương Thực trạng giải pháp" làm tiểu luận tốt nghiệp, nhằm đưa số giải pháp góp phần giải yêu cầu nêu...
 • 31
 • 1,227
 • 2

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Tri Tôn, thực trạng giải pháp

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Tri Tôn, thực trạng và giải pháp
... bảo đảm ổn định trị quyền tự do, dân chủ công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa chống loại tội phạm B lut Hỡnh s ó c Quc hi nc Cng ho xó ... u tranh, chng ti phm hỡnh s, Ban lónh o Cụng an huyn Tri Tụn khụng ngng ch o lc lng chuyờn trỏch thc hin tt cỏc mt cụng tỏc phũng nga, nh: u tranh trit xúa cỏc loi t nn xó hi: ó phỏt hin u tranh ... giai on 2011-2015 CHNG THC TRNG CễNG TC U TRANH PHềNG, CHNG TI PHM HèNH S TRấN A BN HUYN TRI TễN 2.1 c im tỡnh hỡnh huyn Tri Tụn 2.1.1 V trớ a lý Huyn Tri Tụn l mt huyn nỳi, biờn gii ca tnh An...
 • 38
 • 599
 • 4

công tác quản lý nhà nước về vấn đề phòng chống tệ nạn hội trên địa bàn quận thanh xuân, hà nội

công tác quản lý nhà nước về vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận thanh xuân, hà nội
... vào tệ nạn hội ngày trẻ hóa, vấn đề cần quan tâm gải tất cấp nghành toàn hội Công tác quản nhà nước vấn đề phòng chống tệ nạn hội vấn đề quan trọng việc quản nhà nước vấn đề hội ... chống tệ nạn hội địa bàn quận Thanh Xuân 31 Bên cạnh thành tựu, cố gắng trình thực công tác phòng chống tệ nạn hội địa bàn quận Thanh Xuân phân tích trên, thấy vấn đề phòng chống tệ nạn hội ... I: Những luận chung vấn đề phòng chống tệ nạn hội Chương II: Thực trạng quản nhà nước vấn đề phòng chống tệ nạn hội quận Thanh Xuân, Nội Chương III: Kiến nghị đề xuất NỘI DUNG...
 • 38
 • 1,715
 • 15

Báo cáo thực tập: Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thanh oai thực trạng giải pháp

Báo cáo thực tập: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thanh oai thực trạng và giải pháp
... luận thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Huyện Thanh Oai Chương III Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Huyện ... UBND huyện báo cáo thực công tác bồi dưỡng năm 2014 lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 báo cáo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Từ thực trạng nêu trên, thấy rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC địa ... CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨCTẠI UBND HUYỆN THANH OAI I, Cơ sở lý luận cán bộ, công chức quan Nhà nước 1, Khái niệm 1.1, Khái niệm cán bộ, công chức Theo điều 4, Luật cán bộ, công...
 • 43
 • 300
 • 1

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn huyện sóc sơn – thực trạng giải pháp

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn huyện sóc sơn – thực trạng và giải pháp
... rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân đợt kiến tập Phòng Nội vụ quận huyện Sóc Sơn, chọn đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức địa bàn huyện Sóc Sơn Thực trạng giải ... lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện Sóc Sơn Báo cáo kiến tập ngành nghề Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN ... cầu 22 Báo cáo kiến tập ngành nghề Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN 2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn huyện Sóc Sơn (Số...
 • 46
 • 229
 • 1

Vấn đề phòng chống tệ nạn hội trên địa bàn thị Tây Ninh

Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Tây Ninh
... vấn đề phòng, chống tệ nạn hội địa bàn thị Tây Ninh cần phải phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân kinh tế hội loại tệ nạn hội, sở để tìm biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn chúng Đối với thị ... tình hình an ninh trật tự địa phương Giải pháp phòng chống tệ nạn hội: Từ thực trạng tệ nạn hội địa bàn thị Tây Ninh, cần có số giải pháp cụ thể: Một là, tăng cường công tác phòng, ngừa, ... PHẦN NỘI DUNG: I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Một số vấn đề Tệ nạn hội: a Khái niệm Tệ nạn hội: Tệ nạn hội tượng hội bao gồm hành vi sai lệch chuẩn mực hội có tính phổ biến, thể qua vi phạm có...
 • 22
 • 1,569
 • 4

“Đấu tranh phòng, chống tệ nạn hội trên địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Thực trạng giải pháp

“Đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Thực trạng và giải pháp
... VỀ TỆ NẠN XÃ H I Khái niệm tệ nạn hội: Tệ nạn hội nh ng iểu sai lệch chu n m c hội vi phạm đạo đức pháp luật, g y hậu qu xấu m i mặt đ i với đời s ng hội Tệ nạn hội nh ng tượng ... thần đấu tranh quần chúng việc đấu tranh phòng, ch ng tệ nạn hội 16 CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CH NG TỆ NẠN XÃ H I TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ HÒA ... chức hội toàn d n, 17 ph i hội hóa công tác phòng, ch ng tệ nạn hội, coi phòng ch ng tệ nạn hội s nghiệp toàn d n, ph i th ng ý chí hành động công tác phòng, ch ng tệ nạn hội Công...
 • 25
 • 379
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn hội Tân Thạnh, thị Tân Châu, tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015
... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ XỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THẠNH, THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu: Để thực tốt tinh thần lãnh đạo, đạo Đảng quyền, Công ... CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 1.1 Một số vấn đề khái quát công tác phòng, chống tệ nạn hội: Về khái niệm: Tệ nạn hội tượng hội, biểu qua ... xây dựng máy tổ chức liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn hội 3.2.2 Tăng cường hiệu công tác phòng, chống tệ nạn hội công tác quản lý điều hành UBND Tân Thạnh: Tổ chức quán triệt...
 • 28
 • 199
 • 0

Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy

Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy
... phạm trật tự xây dựng địa bàn huyện Cẩm Thủy Chương Giải pháp nâng cao hiệu công tác xử vi phạm trật tự xây dựng địa bàn huyện Cẩm Thủy CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ ... phạm trật tự địa bàn huyện Thực trạng quản tình hình vi phạm trật tự xây dựng công tác xử vi phạm địa bàn huyện Cẩm Thủy Những khó khăn tồn nguyên nhân công tác quản trật tự xây dựng cấp ... phạm trật tự xây dựng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CẨM THỦY 2.1 2.2 2.3 2.4 Khái quát chung địa bàn huyện Cẩm Thủy Thực trạng tình hình vi phạm trật...
 • 17
 • 3,776
 • 37

Công tác phòng chống tệ nạn hội trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố hải phòng

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố hải phòng
... Đoàn Hội xây dựng nhân rộng mô hình phòng chống tệ nạn MT, MD, HIV/AIDS 3/ Công tác đạo ĐTN Hải Phòng phòng chống tệ nạn hội năm 2010 Thực công văn số 399 - CV/VPTU Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng ... tệ nạn hội trở thành vấn đề nóng bỏng chiến lợc phát triển kinh tế hội Mỗi ngời, gia đình, cộng đồng phải tự phòng vệ cho chống lại công tệ nạn hội Có nh công đấu tranh phòng chống tệ ... đất nớc "Tệ nạn tham nhũng tệ nạn hội khác" nói lên yêu cầu cấp bách tầm quan trọng công tác phòng chống 13 tệ nạn hội đất nớc Tính kiên quyết, triệt để đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý...
 • 40
 • 221
 • 0

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn ở trường tiểu học Lạc Quới, huyện Tri TônThực trạng giải pháp

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn ở trường tiểu học Lạc Quới, huyện Tri Tôn – Thực trạng và giải pháp
... " NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC QUỚI, HUYỆN TRI TÔN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP" 16 CHƢƠNG MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƢỜNG TIỂU HỌC LẠC ... MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC QUỚI, HUYỆN TRI TÔN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP" 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƢỜNG TIỂU HỌC LẠC QUỚI, HUYỆN TRI TÔN 2.2.1 Về hoạt động dạy học: Tổ chức tri n ... CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC QUỚI, HUYỆN TRI TÔN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP" CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƢỜNG TIỂU HỌC LẠC QUỚI, HUYỆN TRI TÔN TRONG THỜI GIAN QUA...
 • 29
 • 241
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở UBND huyện quế võ,thực trạng giải pháp

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở UBND huyện quế võ,thực trạng và giải pháp
... nguồn nhân lực UBND Huyện Quế Võ Chương Nguyên nhân thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND Huyện Quế Võ Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác ... CÔNG CHỨC UBND HUYỆN QUẾ VÕ .44 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Quế Võ 44 3.1.1 Giải pháp UBND huyện Quế công tác đào tạo, ... gian kiến tập UBND Huyện ( Phòng Nội Vụ ) với việc tìm hiểu quan sát thực tế,tôi lựa chọn đề tài: ” Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND Huyện Quế Võ,thực trạng giải pháp làm đề tài báo...
 • 57
 • 292
 • 1

Áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nghệ an thực trạng giải pháp luận văn tốt nghiệp đại học

Áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nghệ an  thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp đại học
... pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật; biện pháp bảo đảm áp dụng theo thỏa thuận bên; biện pháp bảo đảm áp dụng theo định tòa án (các biện pháp bảo đảm pháp) Theo sở biện pháp bảo đảm : biện ... luận biện pháp bảo đảm thi hành án dân Chương 2: Thực trạng, phương hướng giải pháp áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân địa bàn Tỉnh Nghệ An B PHẦN NỘI DUNG Chương Một số lý luận biện pháp ... trình khoa học liên quan đến thi hành án thi hành án dân sự, biện pháp bảo đảm thi hành án Cũng qua thực tiễn áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, đề tài đưa kiến nghị số biện pháp nhằm...
 • 76
 • 4,063
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hộibáo cáo tổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hộicông tác phòng chống tệ nạn xã hộitập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hộikhái niệm công tác phòng chống tệ nạn xã hộitổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hộimục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hộicông tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2014giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành loại văn bản căn cứ pháp lí và soạn thảo hoàn chỉnh vbpl triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hộiđẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy mại dâm nói riêng chú ý hơn nữa đến vai trò của gia đình là nhiệm vụ của hệ thống chính trịgắn công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy mại dâm nói riêng của gia đình với các kế hoạch về phòng chống tệ nạn xã hội của địa phương của tỉnhphát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp docxtuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống tệ nạ xã hộiluận văn công tác điều tra tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc ít người gây án tại địa bàn tỉnh điện biên thực trạng và giải pháp potxđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây