Bai tap trac nghiem tinh toan nito photpho

bài tâp trắc nghiệm hóa chương nitơ-photpho

bài tâp trắc nghiệm hóa chương nitơ-photpho
... nước cường toan (hỗn hợp thể tích axit HNO3 đặc ba thể tích HCl đặc) Câu 37 Để điều chế HNO3 thí nghiệm người ta dùng A NaNO3 rắn, H2SO4 đặc B N2 H2 C NaNO3 rắn, N2, H2 HCl đặc D AgNO3 HCl Trên ... dịch NaOH loãng vào đun nóng D hoà tan thành dung dịch đun nóng để NH4Cl thăng hoa Câu 66 Có ống nghiệm, ống chứa riêng biệt dung dịch sau: KI, BaCl 2, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, nước clo, (NH4)2SO4...
 • 8
 • 9,285
 • 611

Bài tập tắc nghiệm tính toán VLHN theo từng dạng.

Bài tập tắc nghiệm tính toán VLHN theo từng dạng.
... 0,25 Sau chu kỳ C 9,7 MeV/nucleon D 6,7 MeV/nucleon phân rã Na24 tỉ số nhận giá trị ? Câu 36 : Tính lợng liên kết riêng hạt nhân Li biết khối lợng m( Mg 24) m( Mg 24) =4 =2 A B hạt nhân Li m(Li) ... 230 * Cho phản ứng 92 U -> + 90 Th Khối lợng nguyên tử Câu 42 : Biết chu kỳ bán rã Po 138 ngày Tính tuổi mẫu chất U234 Th230 He4 : 234,0410u ; 230,0232u ; 4,0026u Khối lợng thời điểm khảo sát ... ) phản ứng nhận giá trị ? A E =15,6 Mev B E =18,06 Mev C E = 24,4 Mev D E =20,8 Mev 12 Câu 35 : Tính lợng liên kết riêng hạt nhân C Biết khối l- Câu 34 : Cho phản ứng hạt nhân : ợng hạt mn=939,6MeV/c2...
 • 2
 • 301
 • 2

Bài tập trắc nghiệm pH toàn tập - hay

Bài tập trắc nghiệm pH toàn tập - hay
... lit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bài tập TNKQ LTĐH pH dung dịch Câu 50: Có dd có pH= 6 Để thu dd có pH= 8 ... (giả thiết thể tích dd lit) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bài tập TNKQ LTĐH pH dung dịch A gam B 18 gam ... pH A B C D Câu 32: Trộn 100 ml dd KOH có pH= 12 với 100 ml dd HCl 0,012 M thu dd có pH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • 9
 • 1,759
 • 108

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)
... Câu 45 Phương x có nghiệm x bằng: B.-5 A.3 Câu 46 Tìm bằng: thừa a ( < a ≠ ) với số mũ A.9 B h' ( ) =1 log 0, ( x + 2) = log 0, (2 x − 1) B.2 π D.-8 là: C h' ( ) = − D h' ( có nghiệm x bằng: C.-1 ... khối chóp S.EFG bằng: Câu 48 Số A 3a 12 B Câu 50 Phương trình log x =1 A.1 B Câu 51 Tập a3 C B D a3 12 có nghiệm x bằng: 10 xác định hàm số A (0;+ ) ∞ 3a C.5 C [0;+ ) ∞ y = x3 D.10 D.R là: R ... có giá trị âm C.Lôgarit D.Hàm số số có giá trị dương Câu 47 Phương trình lg x − 10 lg x + = có nghiệm x bằng: A.10 10 B.-10 10 C.1 y = log x nghịch biến D.100 điểm cực đại hàm số y = x + 2009...
 • 5
 • 10,047
 • 458

Bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương docx

Bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương docx
... đơn vị kiểm tốn - 2- Bài tập Kiểm tốn đại cương Chương MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN I TRẮC NGHIỆM Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đánh giá bởi: a Hiệp hội kiểm tốn b Q trình thực kiểm tra chéo cơng ty kiểm ... cáo kiểm tốn là: a Chủ phần hùn b KTV phụ trách kiểm tốn c Bất kỳ KTV có tham gia kiểm tốn d Chủ phần hùn KTV phụ trách kiểm tốn - 3- Bài tập Kiểm tốn đại cương Việc kiểm tốn viên đưa báo cáo kiểm ... thời gian kiểm tốn II CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH Trong việc thực kiểm toán, kiểm toán viên ý đến kiểm soát sử dụng nhằm ngăn ngừa hay phát sai lệch báo cáo tài - 7- Bài tập Kiểm tốn đại cương Thiết...
 • 15
 • 437
 • 1

Bài tập trắc nghiệm kế toán chi phí pptx

Bài tập trắc nghiệm kế toán chi phí pptx
... sau: + Chi phí chênh lệch + Chi phí hội + Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp + Chi phí chìm (lăn,ẩn) + Chi phí kiểm soát không kiểm soát Cho biết mối liên hệ ý nghĩa sử dụng loại chi phí BÀI TẬP ... BÀI TẬP DẠNG DỄ • TẤT CẢ CHI PHÍ NGOÀI SẢN XUẤT ĐƯỢC XEM LÀ LOẠI CHI PHÍ THỜI KỲ THEO HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TRUYỀN THỐNG? A ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP LÀ CÁC CHI ... c Chi phí khấu hao máy móc sản xuất d Chi phí thuê máy móc sản xuất e Chi phí quảng cáo f Chi phí nguyên liệu trực tiếp g Chi phí hoa hồng bán hàng h Chi phí xăng dầu chạy xe giao hàng i Chi phí...
 • 58
 • 2,835
 • 19

Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A2 doc

Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A2 doc
... C Trang Bài tập trắc nghiệm Tốn A2 CD – 2009 Câu 14 Tìm nghiệm tổng qt phương trình vi phân xdy − 2y ln xdx = ln x +C c) ln | y |= x(1 + ln x) + C d) ln | y |= ln x2 + C x Câu 15 Tìm nghiệm tổng ... biến thiên số ta tìm nghiệm tổng qt phg trình y '+ Trang 10 y = 4x ln x dạng: x Bài tập trắc nghiệm Tốn A2 CD – 2009 C(x) x x x y Câu 43 Trong phương pháp biến thiên số ta tìm nghiệm tổng qt phg ... 93 Hàm sau nghiệm phương trình y '' = ? a) y = b) y = 3x + c) y = −3x + Trang 14 d) y = C1 ln | x | +C2 d) y = C1x2 + C2 d) Cả hàm x Bài tập trắc nghiệm Tốn A2 CD – 2009 Câu 94 Tìm nghiệm tổng...
 • 15
 • 1,066
 • 17

Bài tập trắc nghiệm tĩnh học

Bài tập trắc nghiệm tĩnh học
... f  d Không có kết e c f  ;P  Q Bài 1.4 Cho hệ hình Con lăn có trọng lương P = 16kN, cho DE = 2EC = BC = 2a; q  kN/m; M = 10kN.m; a = 1m Hệ số ma sát trượt tĩnh lăn f B Cho f = 0,2 Lực căng ... 18 động vào chạy B:  P 18 P d T  Tx   a T  Tx  P P e T  Tx  18 b T  Tx  c T  Tx  P Bài 1.3 Cho cấu hình Con lăn đồng chất trọng lượng Q, bán kính R Tải E trọng lượng P, bỏ qua khối ... tác động vào HE cho phản lực E R: a M  2aR  d M  aR  b M  aR  e Không có kết c M  2aR  Bài 1.5 Cho hệ hình Các độ dài AH = HI = IB = IK = KC = CD = a, EC = 3a Chọn đánh giá giá trị đại...
 • 7
 • 397
 • 3

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... CHỨC KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: Dấu hiệu khác kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c ... chuẩn mực kiểm toán áp dụng d Không có khác Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI...
 • 22
 • 1,957
 • 23

Bộ 90 câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp c2

Bộ 90 câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp c2
... phương trình f(x) = có nghiệm khoảng ( a; b ) 30 Trong khẳng định sau đây, khẳng định Trên khoảng ( −2; ) phương trình x3 − x + = : A Vô nghiệm B Có nghiệm D Có nghiệm C Có nghiệm 31 Cho phương ... đề đúng: A Phương trình (1) nghiệm khoảng ( −1;1) B Phương trình (1) nghiệm khoảng ( −2;0 ) C Phương trình (1) có nghiệm khoảng ( −2;1) D Phương trình (1) có hai nghiệm khoảng ( 0; )  sin ... ) = −4 x + x − liên tục R B Phương trình (1) nghiệm khoảng ( −∞;1) C Phương trình (1) có nghiệm khoảng ( −2;0 ) 1  D Phương trình (1) có hai nghiệm khoảng  −3;  2  32 Cho phương trình:...
 • 13
 • 535
 • 0

Bài tập trắc nghiệm tĩnh điện lớp 11 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tĩnh điện lớp 11 có đáp án
... hỏi 5:Một tụ điện điện dung 500pF mắc vào hai cực máy phát điện hiệu điện 220V Tính điện tích tụ điện: A 0,31μC B 0,21μC C.0 ,11 C D.0,01μC Câu hỏi 6: Tụ điện phẳng không khí điện dung 5nF ... Hiệu điện giới hạn hiệu điện lớn đặt vào hai tụ điện lớp điện môi tụ điện bị đánh thủng Câu hỏi 8: Phát biểu sau đúng? A Sau nạp điện, tụ điện lượng, lượng tồn dạng hoá B Sau nạp điện, tụ điện ... vào nguồn điện 100 (V) Sau ngắt tụ điện khỏi nguồn, trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện dần điện tích Nhiệt lượng toả lớp điện môi kể từ bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến tụ...
 • 26
 • 4,527
 • 50

2011 - Bài tập trắc nghiệm về toán pH của dung dịch

2011 - Bài tập trắc nghiệm về toán pH của dung dịch
... Tính pH dung dịch NH4OH 0,1M có 1% bazơ bị ph n ly? A pH = B .pH = 12 C pH = 11 D pH = 13 Câu 26: Tính pH dung dịch thu trộn 10ml dung dịch NaOH có pH = 13 với 10ml dung dịch HCl 0,3M? A pH = B pH ... lít dung dịch pH dung dịch bazơ là: A 10,4 B 12,4 C 11,4 D 13,4 Câu 15: Tính thể tích dung dịch KOH 0,001M để pha 1,5 lít dung dịch pH = A 3.10 -2 lít B 2,5.1 0-3 lít C 1,5.1 0-3 lít D 1,5.1 0-2 lít ... 0,1 ml HCl 1M lít nước pH dung dịch nước thay đổi đơn vị? A pH = B pH = C pH = D pH = Câu 18: Tính pH dung dịch thu cho lít dung dịch H2SO4 0,005M tác dụng với lít dung dịch NaOH 0,005M (Cho lg2...
 • 3
 • 1,805
 • 28

Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị
... hành Bài 1.2 Chọn câu trả lời Bộ phận kế toán cung cấp thông tin giúp cho công nhân, nhà quản lý, ủy viên điều hành tổ chức định tốt a Kế toán giá thành b Kế toán quản trị c Kiểm toán d Kế toán ... nhiều chọn lựa thiết kế hệ thống KTQT họ 13 Nhu cầu thông tin KTQT khác tùy vào cấp bậc tổ chức 14 Chức kiểm soát quản lý KTQT cung cấp thông tin kết nhà quản lý 15 Thông tin kế toán hệ thống KTQT ... soạn thảo nhằm a Đáp ứng nhu cầu cấp quản trị bên tổ chức b Đáp ứng nhu cẩu quan Thuế c Đáp ứng nhu cầu cổ đông họ cần d Không có câu trả lời 14 Kế toán quản trị a Quan tâm đến việc xây dựng trì...
 • 14
 • 806
 • 0

Bài tập trắc nghiệm tính chất sóng của ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm tính chất sóng của ánh sáng
... thí nghiệm Iâng : a) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng b) Bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt c) Kết tượng giao thoa ánh sáng d) Câu a c Sóng ánh sáng ... câu trả lời : A.Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số hồn tồn xác định B.Bước sóng ánh sáng lớn so với bước sóng C Ánh sáng khơng đơn sắc ánh sáng trắng D.Màu ứng với ánh sáng gọi ánh sáng trắng Câu 67 ... tốc ánh sáng đỏ thuỷ tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D.Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nhỏ với ánh sáng tím Câu 19 Chọn câu :Chiết suất mơi trường suốt sóng ánh...
 • 23
 • 131
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp C1

Bài tập trắc nghiệm môn toán cao cấp C1
... x )2 Câu 51 Tìm vi phân cấp hai hàm số y = ln(1 + 2x2) Trang c) d2y = d) d2y = −2x dx2 1+x 2(1 + 3x ) −2x dx d) d2y = dx2 2 2 (1 − x ) (1 − x ) Bài tập trắc nghiệm Tốn C1 Đại học a) d2y = 4(1 ... cos 4x + C sin 4x ) Câu 56 Tìm nghiệm tổng qt phương trình vi phân y ''− 6y '+ 9y = a) y = e 3x (xC + C ) b) y = e −3x (xC + C ) Trang 17 Bài tập trắc nghiệm Tốn C1 Đại học c) y = C 1e (C cos ... 4y '+ 4y = cos x có nghiệm riêng dạng: a) y = A sin x b) y = e–2x(Asinx + Bcosx); c) y = e 2x (A sin x + B cos x ) d) y = A sin x + B cos x Trang 18 Bài tập trắc nghiệm Tốn C1 Đại học Câu 70 Phương...
 • 35
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem chuong 2 nito photphobài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàngbài tập trắc nghiệm kế toánbài tập trắc nghiệm tĩnh học vật rắn lớp 10bài tập trắc nghiệm tĩnh học vật rắnbài tập trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệpbài tập trắc nghiệm môn toán 12bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 4bài tập trắc nghiệm tính chất sóng của ánh sángbài tập trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụbài tập trắc nghiệm kế toán quản trị chi phíbài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cươngbài tập trắc nghiệm kiểm toán tài chínhbài tập trắc nghiệm kế toán đại cươngbài tập trắc nghiệm kiểm toán có lời giải111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungpower card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA