Nghiên cứu đề xuất sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng cho các đồn biên phòng trên toàn quốc

Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Lấy ví dụ tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
... hồ sơ, liệu đất đai 38 ii CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI 45 XÃ TRUNG LƢƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN ... TỰ NHIÊN Nguyễn Ngọc Anh NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (Lấy dụ Trung Lƣơng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA ... tế trên, học viên lựa chọn đề tài Nghiên cứu, đề xuất quy trình chuẩn hóa liệu phục vụ xây dựng sở liệu đất đai (lấy dụ Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) ” nhằm phân tích, đánh...
 • 99
 • 347
 • 0

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững một số khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững một số khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
... MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề xuất hình quản phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững số khu dân tiêu biểu đòa bàn tỉnh Bình Dương NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ... việc tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đề xuất hình quản phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững số khu dân tiêu biểu đòa bàn tỉnh Bình Dương cần ... sỹ/1.000 dân, số dân/ giường bệnh …) - Đề xuất hình khu dân thân thiện môi trường phù hợp với trạng phát triển tỉnh Bình Dương + Nghiên cứu hình khu dân tập trung Thế giới ứng dụng nhằm phục...
 • 98
 • 434
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lí công trình thủy lợi tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lí công trình thủy lợi tỉnh bắc ninh
... ng công trình xây d ng 34 ng 39 ng 46 NG NGHIÊN C U XU T BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I T I BAN QU N LÝ CÔNG TRÌNH ... ph m xây d ng Công trình xây d ng đ c phân thành lo i nh sau: - Công trình dân d ng; - Công trình công nghi p; - Công trình giao thông; - Công trình nông nghi p phát tri n nông thôn; - Công trình ... c xây d ng theo thi t k Công trình xây d ng bao g m công trình dân d ng, công trình công nghi p, giao thông, Nông nghi p phát tri n nông thôn, công trình h t ng k thu t Ch t l ng công trình xây...
 • 96
 • 447
 • 1

Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa

Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa
... KHOA HC CễNG NGH TI NCKH & CN NM 2010 Nghiên cứu đề xuất ứng dụng lợng táI tạo phục vụ NHU CầU Sử DụNG NĂNG LƯợNG cho đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa M Số Đề TàI: I-172 Ch nhim ti C quan ch trỡ ... cỏc gii phỏp ng dng NLTT sn cú ti ch cho mc ớch cung cp nng lng nh in thp sỏng, nhu cu nhit cho un nu, un nc núng, ỏp ng nhu cu sinh hot cho cm dõn c, cho cỏc chin s cỏc n biờn phũng vựng nỳi ... ó gúp phn ci thin i sng tinh thn cho cỏc chin s ó cú mt s nghiờn cu, cụng trỡnh ng dng cỏc dng cụng ngh NLTT c lp hay kt hp cung cp cho nhu cu s dng nng lng cho mt cm dõn c, trm y t xó, trung...
 • 71
 • 287
 • 1

đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thiết kế chiều dày kết cấu áo đường thông qua việc chính xác hóa tải trọng giao thông

đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thiết kế chiều dày kết cấu áo đường thông qua việc chính xác hóa tải trọng giao thông
... Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thiết kế chiều dày kết cấu áo đường thông qua việc xác hóa tải trọng giao thông TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ TẢI TRỌNG GIAO THÔNG ... đề tài Xác định tầm quan trọng kết cấu áo đường công trình giao thông đường mức độ ảnh hưởng chất lượng công tác thiết kế kết cấu áo đường đến trình khai thác, bảo dưỡng đường Trong điều kiện chưa ... hóa biểu mẫu phân loại xe phục vụ công tác đếm xe xác định tải trọng giao thông Học viên: Nguyễn Quang Ân Đơn vị công tác: Tổng cục ĐBVN 11/2011 I TỔNG QUAN Sự cần thiết đề tài Xác định tầm quan...
 • 24
 • 1,276
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu đề xuất sử dụng bền vững một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện tứ kỳ,

tóm tắt luận án nghiên cứu đề xuất sử dụng bền vững một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện tứ kỳ,
... bền vững huyện Tứ Kỳ Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tiềm năng, hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu từ đề xuất bố trí sử dụng bền vững phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện ... vị đất đai; đánh giá thích hợp đất đai); (5) Ứng dụng hình toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu đề xuất sử dụng bền vững số loại hình sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu phục vụ quy hoạch sử dụng ... từ 17 đến 48 luận án) 3.5 Ứng dụng hình toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu đề xuất sử dụng bền vững số loại hình sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu phục vụ quy hoạch sử dụng đất 3.5.1 Xác...
 • 27
 • 213
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tại các cơ quan chính quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tại các cơ quan chính quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La
... nâng cao chất lượng công tác lưu trữ quan quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La Trên sở hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực trạng công tác lưu trữ quan khảo sát, tác giả mạnh dạn đề xuất ... số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lưu trữ quan quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La References Ban Chấp hành Đảng huyện Bắc Yên (2001), Lịch sử Đảng huyện Bắc Yên, NXB Chính ... dẫn công tác lưu trữ quan; Kết thực nghiệp vụ lưu trữ; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin công tác lưu trữ; Kết hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm công tác lưu trữ Chương 3: Các giải pháp nâng...
 • 7
 • 308
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện châu thành, tỉnh long an

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện châu thành, tỉnh long an
... NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN3 5 3.1 Những nguyên tắc cho xây dựng ... trạng liệu địa công tác chuẩn hóa liệu địa chính, xây dựng sở liệu đất đai huyện Châu Thành, tỉnh Long An 23 2.2.1 Thực trạng liệu địa công tác chuẩn hóa liệu địa chính, xây dựng sở liệu ... chuẩn hóa liệu địa địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An - Đề xuất hoàn thiện quy trình chuẩn hóa xây dựng sở liệu địa chính, nâng cao hiệu công tác chuẩn hóa sở liệu địa địa bàn huyện Châu Thành,...
 • 83
 • 181
 • 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tại các cơ quan chính quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tại các cơ quan chính quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La
... trạng công tác lưu trữ quan quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La, làm để tác giả nghiên cứu , đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lưu trữ quan Thứ ba là, đề xuất giải pháp ... không đề cập đến lưu trữ quan quyền nhà nước cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La Như vậy, khẳng định, đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 13 công tác lưu trữ quan quyền nhà nước cấp huyện ... vi phạm công tác lưu trữ Phòng Nội vụ thực 62 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC LƢU TRỮ TẠI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH SƠN LA ...
 • 97
 • 104
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và kỹ năng phạm nghề cho giáo viên trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ thủ đức

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm nghề cho giáo viên trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ thủ đức
... só NC đề xuất giải pháp nâng cao trình độ kỹ SP nghề Đối tượng nghiên cứu Trình độ chuyên môn, kỹ phạm nghề giải pháp bồi dưỡng cho giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Thủ Đức ... Công nghiệp hóa – đại hóa Đại học phạm Đại học phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề Trung Học Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Lao động phạm Nghiệp vụ phạm Giáo viên Giáo ... số giải pháp nâng cao kỹ đào tạo nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề thời gian tới 60 Chương III : ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VÀ KỸ NĂN G SƯ PHẠM NGHỀ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜN G TRUNG HỌC...
 • 140
 • 209
 • 1

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở.
... nghị số giải pháp, nhằm góp phần bước nâng cao chất lượng, hiệu công tác luân chuyển công chức nói chung luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện quyền sở nói riêng Đồng thời, Đề tài, không nghiên ... cứu công tác luân chuyển cán bộ, công chức Đảng, Mặt trận hội đoàn thể Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác ... tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện quyền sở 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến công tác luân chuyển - Tổng hợp, nghiên cứu thực tế công tác luân chuyển công chức...
 • 106
 • 115
 • 1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án cấp nước sạch liên xã trong hợp phần 1 vay vốn ngân hàng thế giới

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án cấp nước sạch liên xã trong hợp phần 1 vay vốn ngân hàng thế giới
... A CH N NHÀ TH U C A CÁC D ÁN .1 1 .1 Khái quát d án đ u t xây d ng công trình .1 1 .1. 1 D án đ u t xây d ng công trình 1. 1.2 Trình t th c hi n m t d án: 1. 2 V ... m 2 012 11 1, 2 11 % 2 013 (k ho ch) 13 2,4 18 % 1. 3.4 Kinh nghi m đ u th u c a Ngân hàng Th gi i (WB) - Ngân hàng Th gi i ban hành hai v n b n quy đ nh riêng r g m: +H ng d n mua s m b ng v n vay ... s : 01/ 2 010 /TT-BKH, s 02/2 010 /TT-BKH, s 03/2 010 /TT-BKH, s 04/2 010 /TT-BKH, s 05/2 010 /TT-BKH, s 06/2 010 /TT-BKH, s 08/2 010 /TTs 09/2 010 /TT-BKH, BKH, s 10 /2 010 /TT-BKH, s 17 /2 010 /TT-BKH, 15 /2 010 /TT-BKH,...
 • 103
 • 394
 • 0

Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập tại Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập tại Việt Nam
... dụng mạng hội cho hoạt động giáo dục đào tạo, Luận văn tổng kết đặc điểm cần có mạng hội học tập đề xuất xây dựng mạng hội học tập Việt Nam, có kết hợp tính mạng hội vào môi trường học ... cho học tập, nhiên, số trang dừng lại việc cung cấp tài nguyên học tập CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP 3.1 Đặc điểm cần có mạng hội học tập An toàn, khép kín: Nhắc đến mạng ... trang mạng hội dành riêng cho học tập Việc sử dụng trang mạng hội phổ biến cho mục đích học tập góp phần thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động học tập chưa thực hiệu Các trang mạng hội học tập trọng...
 • 12
 • 520
 • 1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh hòa bình theo tiếp cận địa lý

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh hòa bình theo tiếp cận địa lý
... mi ch trung ch yu vo vic qun theo ngnh v qun theo lnh vc, theo tớnh cht qun cha chỳ trng qun theo khụng gian lónh th ca tng vựng Vỡ vy, tip cn a qun nh nc v mụi trng s khc phc ... tỏc qun mụi trng cú th phõn loi theo phm vi thnh QLMT khu vc, QLMT theo ngnh v qun ti nguyờn Theo tớnh cht qun cú th phõn ra: qun cht lng MT, qun k thut mụi trng, qun k hoch ... 21 05' 105 15' 21 05' 23 23 14 14 Xác xuất tr-ợt lở thấp Xác xuất tr-ợt lở thấp TB Xác xuất tr-ợt lở trung bỡnh Xác xuất tr-ợt lở cao Xác xuất tr-ợt lở cao 08 08 08 08 Đông Nghê ph ú t h ọ Suối...
 • 22
 • 556
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đề xuất mô hình giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên địa chất đới duyên hải lấy ví dụ vùng phan thiết vũng tàunghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậunghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh ở quản bìnhnghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng tại xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nộinghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch ninh bìnhnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọnghiên cứu đề xuất mô hình lựa chọn thực phẩm của người viêt nam bằng cách tiếp cận giữa sản phẩm và người tiêu dùngnghien cuu san xuat moi no nang luong caonghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng dạy tiếng anh giao tiếp viếtnghiên cứu đề xuất các mô hình ứng dụng lọc tự rửa cho cấp nước quy mô nhỏ và hộ gia đìnhcơ sở khoa học của việc nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự tại tổng công ty chăn nuôi việt namnghiên cứu đề xuấtnghiên cứu đề xuất giải phápPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF DownloadThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chínhĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)VCA Annual Report 2014 En (final)Hồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnhPDF Discover Magazine October 2016 | Science of Aging PDF DownloadPDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)suy niệm về năm sự vuisuy niệm năm sự thươngTự luyện nội công thiếu lâm sơn đông (toàn tập) GS hàng thanh 1974Bài 7. Liên kết giữa các bảngSáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạĐề cương chi tiết môn Dự báo phát triển kinh tế xã hộiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịchBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ