ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN - COMPOSTING

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử chất thải rắn

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải rắn
... phương pháp học, nhiệt phương pháp hóa học; (2) phân loại chất rắn sinh học hoà tan không hoà tan; (3) thủy phân kỵ khí chất thải rắn có khả phân hủy sinh học; (4) metan hóa chất rắn sinh học hoà ... b.°cĐặc trung sinh học: lên họcs sinh nước lạiđầu mộttưphần bọtthải khí làm chất ến thải5 .000m rắn, làm Khí tăngsinh chi phí dụng cũngtuần nhưhoàn chi phí xử ểlýtạo nước Tỷ lượng khí sinh học thu thực ... tấn/năm tiếp nhận chất thải hữu phân loại nguon Công nghệ TBW công nghệ kết hợp phân hủy kỵ khí hiếu khí rác thải .Chất thải hữu phân loại nguồn sử dụng kết hợp với chất thải lỏng công nghiệp chế...
 • 65
 • 109
 • 0

Ứng dụng công nghệ sinh học để xử chất thải chăn nuôi tại HTX Chăn nuôi dịch vụ cổ đông-thành phố Sơn Tây pdf

Ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi tại HTX Chăn nuôi dịch vụ cổ đông-thành phố Sơn Tây pdf
... Nội Sơ đồ xử nguồn phân thải chăn nuôi HTX chăn nuôi dịch vụ Cổ Đông III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN thải, nước thải chăn nuôi lợn, Đề tài lấy mẫu phân nước thải để phân tích số tiêu vi sinh vật gây ... cho HTX giải vấn đề ô nhiễm nâng cao hiệu chăn nuôi, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Tây cũ (nay Sở KH&CN Hà Nội) giao Công ty cổ phần công nghệ sinh học thực Đề tài Xử môi trường phân thải ... chủng vi sinh vật gây bệnh chất thải trước xử chế ph m Bio-Mix Trước đưa chế phNm sinh học BioMix-1 BioMix-2 vào xử phân Bảng Một số vi sinh vật gây bệnh đường ruột phân nước thải chăn nuôi...
 • 9
 • 465
 • 12

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ DẦU TRÀN BIỂN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ DẦU TRÀN BIỂN
... Công nghệ sinh học môi trường Xử cố tràn dầu Hình 30 Sản phẩm Sản phẩm enretech-1 Hình 31 Xử cát nhiễm dầu cố tràn dầu từ biển táp vào Nhóm – DH07MT v Công nghệ sinh học môi trường Xử ... nay, công nghệ sinh học thường thể thông qua công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào mô, công nghệ enzyme, kỹ thuật di truyền Công nghệ sinh học ngày ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực việc xử môi ... pháp xử dầu tràn biển phương pháp người sử dụng Việt Nam Đồng thời giới thiệu số công nghệ nước giới lĩnh vực xử dầu tràn Chúng sâu vào việc phân tích tác hại dầu tràn ứng dụng công nghệ sinh...
 • 68
 • 652
 • 4

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ DẦU TRÀN TRÊN BIỂN pot

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ DẦU TRÀN TRÊN BIỂN pot
... Nhóm – C5SH2 Xử cố dầu tràn biển Hình 30 Sản phẩm Sản phẩm enretech-1 Hình 31 Xử cát nhiễm dầu cố tràn dầu từ biển táp vào Nhóm – C2SH2 Xử cố dầu tràn biển I Giới thiệu Dầu mỏ ; thứ ... phương pháp xử lý: 37 2.3.1 Phương pháp học Xử cố dầu tràn biển 37 Nhóm – C5SH2 Xử cố dầu tràn biển 2.3.1.1 Dùng phao quây dầu 37 2.3.1.2 Bơm hút dầu ... học môi trường Xử cố tràn dầu f Phao quay dầu bãi biển Hình 12 Phao quay dầu bãi biển Phao quay dầu bãi biển thiết kế để ứng cứu cố tràn dầu vị trí có thủy triều lên xuống bãi biển , bờ sông,...
 • 68
 • 505
 • 0

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử nước ô nhiễm

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước ô nhiễm
... tiễn ứng dụng công nghệ sinh học 2.2.1 Hiệu ứng dụng công nghệ sinh học xử nước ô nhiễm - Công nghệ xử nước thải ngày sâu vào áp dụng công nghệ sinh học biện pháp sinh học chứng minh hiệu xử ... loại nặng + Công nghệ sinh học môi trường: Tuy lĩnh vực phát triển ứng dụng công nghệ sinh học môi trường đáng kể Mọi trình xử chất thải không khép kín xử sinh học khó thành công trọn vẹn ... nghệ: lọc sinh học/ oxy hóa sinh học kim loại, xử ô nhiễm kim loại tái sinh Công nghệ lọc kim loại dùng vi sinh vật thu kim loại quí đồng, kẽm cobalt Công nghệ xử sinh học ô nhiễm áp dụng kim...
 • 24
 • 224
 • 0

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ CHẤT THẢI doc

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI doc
... nông nghiệp hàng nghìn năm trước Công nguyên Ai Cập ghi nhận nơi có trình xử chất thải nông nghiệp giới (từ 3.000 năm trước Công nguyên) Người Trung Quốc ủ chất thải từ cách 4.000 năm Người Nhật ... đại thiết kế hoạt động liên tục, khí thải xử phương pháp lọc sinh học (biofilter) Các mô hình công nghệ ủ compost hệ thống kín thường phân loại theo nguyên hoạt động thiết bị dựa cấu trúc ... Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ (Ủ PHÂN COMPOST) LỊCH SỬ CỦA QUÁ TRÌNH Ủ COMPOST Lịch sử trình ủ compost có từ lâu, từ khai sinh nông nghiệp hàng...
 • 59
 • 1,370
 • 0

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)
... vi c ứng dụng công nghệ sinh học để xử kim loại nặng nước ta: Ứng dụng công nghệ sinh học vi c xử lí, loại bỏ kim loại nặng công nghệ hấp dẫn năm gần Vi c xử kim loại nặng vi sinh vật thực ... pháp ứng dụng công nghệ sinh học xử kim loại nặng, xử vi sinh vật thực vật II Những vấn đề nghiên cứu được: Tìm hiểu chung kim loại nặng: a) Định nghĩa: - Kim loại nặng kim loại có khối ... độ kim loại nặng cao triệu chứng nhiễm độc biểu thể sinh vật Chính vậy, thiết phải có biện pháp xử kim loại nặng môi trường Trong loại công nghệ xử lí, công nghệ sinh học biện pháp áp dụng...
 • 34
 • 634
 • 0

Báo cáo chuyên đề: Vai trò của Công nghệ sinh học trong xử nước thải pot

Báo cáo chuyên đề: Vai trò của Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải pot
... CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Công nghệ xử nước thải ngày sâu vào áp dụng công nghệ sinh học biện pháp sinh học chứng minh hiệu xử triệt để, hẳn biện pháp xử hóa khác Xử ... thích sinh học + Nito (N): thiếu N bổ sung thêm N để nước thải xử sinh học + Phospho (P): có ý nghĩa quan trọng xử nước thải phương pháp sinh học 15 Vai trò Công nghệ sinh học xử nước thải ... QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 10 1.3 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 10 Chương II TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI .11...
 • 99
 • 325
 • 0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới aao trong xử nước thải ngành y tế

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới aao trong xử lý nước thải ngành y tế
... tận dụng diện tích trạm xử công trình cải tạo để đáp ứng y u cầu hiệu xử công suất xử cho giai đoạn phát triển 1.3.2 Các công nghệ xử nƣớc thải 1.3.2.1 Công nghệ xử chất thải ... công nghệ AAO 3 - Ứng dụng công nghệ AAO để xử nƣớc thải cho bệnh viện, trung tâm y tế thành phố đông dân cƣ - Đánh giá hiệu việc ứng dụng công nghệ AAO xử nƣớc thải y tế GIỚI HẠN ĐỀ TÀI ... Công nghệ xử chất thải lỏng y tế V-69 10 1.3.2.2 Công nghệ xử chất thải lỏng y tế CN-2000 12 1.3.2.3 Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt Biofilter 15 1.3.2.4 Công nghệ xử lý...
 • 91
 • 470
 • 3

Tiểu luận: Mô hình công nghệ liên hợp trong xử chất thải rắn sinh hoạt

Tiểu luận: Mô hình công nghệ liên hợp trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt
... luận Công nghệ liên hợp xử chất thải rắn sinh hoạt công nghệ đợc áp dụng Việt Nam mang lại u điểm vợt trội so với công nghệ khác Việc xử kết hợp tái sinh tái sử dụng CTRSH công nghệ liên hợp ... hình Công nghệ liên hợp xử chất thải rắn sinh hoạt Đây hình đợc áp dụng nớc phát triển Thế giới số thành phố lớn Việt Nam năm gần Với việc áp dụng hình khoảng 85% thành phần rác thải ... công nghệ liên hợp xử chất thải rắn sinh hoạt 21 Phần chất thải hữu dễ phân húy sinh học 22 Phần chất thải vô khả phân hủy sinh học 23 a Phơng pháp tái chế kim loại phế thải ...
 • 22
 • 245
 • 1

Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học trong xử chất thải chăn nuôi trên địa bàn các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên
... phía Tây TP Thái Nguyên - Hiện trạng chăn nuôi địa bàn phía Tây TP Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi địa bàn phía Tây TP Thái Nguyên - ... dân biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi .45 3.3.2 Tình hình áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi .48 3.3.3 Đánh giá kết hiệu biện pháp sinh học áp dụng ... giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi địa bàn phía Tây thành phố Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra, thu thập thông tin tình hình chăn nuôi địa bàn xã...
 • 79
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sinh học trong xử lý chất thảicông nghệ sinh học trong xử lý khí thảivai trò của công nghệ sinh học trong xử lý nước thảicông nghệ sinh học trong xử lý nước thảiứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọtứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôiứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩmứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bòứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệpứng dụng công nghệ sinh học trong chuyển genứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất sữaứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuấtứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccineứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxinứng dụng công nghệ sinh học trong môi trườngÁp dụng dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 10 THPT nhằm nâng cao năng lực tích cực cho học sinhIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLmethods of teaching vocabulary for the 10th class students in nhu xuan high schoolNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRaising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanSolustions to teacher’s difficulties in teaching reading skills to grade 10th student at quang xuong 3 high school, thanh hoa provinceSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11Some guides to help grade 12 students know how to write a basic english paragraph well at nhu thanh high schollBài 7. Tình thái từBài 10. Nói giảm nói tránhBài 9. Nói quáBài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)Some major ways to give and interpret english complimentsSome suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high school