TICH HOP GDBVMT MON CN 8

Chương trình tích hợp GDBVMT môn vật lý THCS

Chương trình tích hợp GDBVMT môn vật lý THCS
... đường di chuyển Bài 16 Cơ - Khi vật có khả sinh công, ta nói vật có - Khi vật chuyển động, vật có động Vận tốc khối lượng vật lớn động vật lớn Bài 17 Sự - Trong trình chuyển hóa học động bảo toàn ... dụng điện lưới quốc gia + Thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp tạo glucoza chất hữu khác Động vật ăn thực vật Đến lượt mình, người lại sử dụng thực vật động vật làm nguồn thức ăn Như người ... công trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng người sinh vật, tạo khí độc hại (NO, NO2…) - Để giảm tác hại sét, bảo vệ tính mạng người Bài 21 Hai - Có hai loại điện loại điện tích điện tích tích...
 • 20
 • 3,784
 • 52

Phương pháp tích hợp GDBVMT môn vật lý

Phương pháp tích hợp GDBVMT môn vật lý
... số phần nội dung môn Vật lí có trùng hợp với nội dung GDMT: Dạng Một số nội dung học hay số phần nội dung môn Vật lí có liên quan với nội dung GDMT 2.2.1.2 Các nguyên tắc tích hợp nội dung GDMT: ... tiết học môn Vật lí - Kiểu Thông qua 01 hoạt động ngoại khoá Vật lí 2.2 Các kiểu triển khai GDMT 2.2.1 Kiểu Thông qua dạy học tiết học môn Vật lí 2.2.1.1 Trong kiểu có dạng nội dung môn học khai ... sinh vật (trong có người); sinh vật học lại đánh giá ảnh hưởng tiếng ồn khí bụi cân sinh thái (có thể dẫn đến sống tồn số loài sinh vật) … 1.3 Căn vào lợi ích phương pháp A Miller cách tiếp cận tích...
 • 5
 • 1,054
 • 29

Mục tiêu, phương thức tích hợp GDBVMT qua môn lịch sử, địa lý

Mục tiêu, phương thức tích hợp GDBVMT qua môn lịch sử, địa lý
... cầu môn - Mức độ liên hệ ; Các kiến thức GDBVMT không đợc nêu rõ SGK nhng dựa vào nội dung, kiến thức học GV bổ sung liên hệ kiến thức GDBVMT - Khi chuẩn bị dạy, giáo viên cần có ý thức tích hợp, ... phù hợp với đặc trng môn D Hình thức phơng pháp GDBVMT Hình thức tổ chức : Giáo dục thông qua tiết học lớp Giáo dục thông qua tiết học thiên nhiên , môi trờng bên trờng lớp nh môi trờng địa ... học tích hợp GDMT - Tên đợc chọn, mức độ tích hợp mà thực (toàn phần, liên hệ, phận) - Mục tiêu GD chung GDBVMT - Dự kiến phơng tiện dạy học đợc sử dụng, kể ví dụ gắn với tình hình môi trờng địa...
 • 3
 • 775
 • 14

Chuyên đề GDBVMT tích hợp vào môn Ngữ văn

Chuyên đề GDBVMT tích hợp vào môn Ngữ văn
... trường nội dung tích hợp mà thôi.Trong câu hỏi hay tập giáo viên có câu hỏi liên quan đến môi trường 34 phần thảo luận Những địa tích hợp BVMT Cách thức tích hợp Gd BVMT môn ngữ văn Một số soạn ... giao việc cho HS - Cách đề TLV - Trong tác phẩm văn chương đích thực? 36 phần thảo luận Cách thức tích hợp Gd BVMT môn ngữ văn * Thống với nguyên tắc thứ hai - Tích hợp phần củng cố tổng kết ... ngành tích hợp vào môn học hoạt động - Mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục BVMT phải phù hợp với mục tiêu đào tạo cấp học, góp phần thực mục tiêu đào tạo cấp học - Hoạt động theo hướng tích hợp...
 • 39
 • 436
 • 5

Chuyên đề GDBVMT tích hợp vào môn học

Chuyên đề GDBVMT tích hợp vào môn học
... tích hợp vào môn học hoạt động - Mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục BVMT phải phù hợp với mục tiêu đào tạo cấp học, góp phần thực mục tiêu đào tạo cấp học - Hoạt động theo hướng tích hợp nội ... thiết Dựa vào nội dung học cụ thể để kết hợp với phân môn khác tiến hành hoạt động phù hợp Tổ chức thi sáng tác văn học đề tài bảo vệ môi trường: Thơ, truyện ngắn, mẩu chuyện Tổ chức cho học sinh ... trường nội dung tích hợp mà thôi.Trong câu hỏi hay tập giáo viên có câu hỏi liên quan đến môi trường 34 phần thảo luận Những địa tích hợp BVMT Cách thức tích hợp Gd BVMT môn ngữ văn Một...
 • 39
 • 250
 • 0

Tích hợp GDBVMT vào môn Đạo đức

Tích hợp GDBVMT vào môn Đạo đức
... dục BVMT qua môn đạo đức 2/ Nêu hình thức, phương pháp dạy học mức độ tích hợp giáo dục BVMT môn đạo đức 3/ Mức độ tích hợp giáo dục BVMT môn đạo đức 20 Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức Mục tiêu: ... với môi trường tự nhiên gắn với thực tiễn sống 22 Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức Mức độ tích hợp, lồng ghép giáo dục BVMT vào môn đạo đức cấp tiểu học - Có mức độ: Mức độ toàn phần Mức độ ... góp phần BVMT Toàn phần Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức lớp Tên Nội dung tích hợp/ lồng ghép Mức độ tích hợp/ lồng ghép Bài 6: Tích cực tham gia nhắc nhở bạn tham gia vào hoạt động BVMT nhà trường,...
 • 39
 • 282
 • 0

Tích hợp GDBVMT vào môn Đạo đức

Tích hợp GDBVMT vào môn Đạo đức
... dục BVMT qua môn đạo đức 2/ Nêu hình thức, phương pháp dạy học mức độ tích hợp giáo dục BVMT môn đạo đức 3/ Mức độ tích hợp giáo dục BVMT môn đạo đức 20 Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức Mục tiêu: ... với môi trường tự nhiên gắn với thực tiễn sống 22 Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức Mức độ tích hợp, lồng ghép giáo dục BVMT vào môn đạo đức cấp tiểu học - Có mức độ: Mức độ toàn phần Mức độ ... góp phần BVMT Toàn phần Dạy tích hợp GDMT môn đạo đức lớp Tên Nội dung tích hợp/ lồng ghép Mức độ tích hợp/ lồng ghép Bài 6: Tích cực tham gia nhắc nhở bạn tham gia vào hoạt động BVMT nhà trường,...
 • 39
 • 220
 • 0

Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Địa lý THCS

Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Địa lý THCS
... trò địa hình đời Liên hệ sống, SX người, số tác động tích cực, tiêu cực người tới địa hình nước ta; cần thiết phải bảo vệ địa hình Kỹ năng: Nhận xét tác động( tích cực tiêu cực) người tới địa ... nhiễm nước đới ôn hoà hậu Toàn phần Biết nội dung nghị định thư Kiôtô cắt giảm lương khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu khí TĐ Kỹ năng: Phân tích ảnh địa ô nhiễm KK, ô nhiễm nước đới ôn hoà Vẽ ... thiết phải tiến hành đô thị hoá gắn liền với phát triển kinh tế phân bố dân cư hợp Kỹ năng: Phân tích ảnh địa vấn đề MT đô thị đới nóng Thái độ, hành vi: Không đồng tình với tượng di dân...
 • 13
 • 1,384
 • 14

Tài liệu Tích hợp GDBVMT vào môn LS - ĐL

Tài liệu Tích hợp GDBVMT vào môn LS - ĐL
... TNTN hợp lý(các châu số quốc gia); Xử lý chất thải CN(tất châu, số quốc gia) 28/7/2009 20 - Liên hệ - Liên hệ Hinh thức phương pháp GDBVMT qua môn LS& đL Dạy học tích hợp giáo dục GDBVMT qua môn LS& đL ... phương pháp GDBVMT qua môn LS& đL để dạy tốt LS& đL tích hợp nội dung GDBVMT, soạn giáo án cần lưu ý số điểm sau: 2.1 Xác định Mục tiêu để xác định mục tiêu LS& đL cần trả lời câu hỏi sau: - Bài học ... xúc với MT 28/7/2009 Giáo dục BVMT qua môn lịch sử địa lý 2.2 Các mức độ tích hợp: Môn LS& DL có khả nang tích hợp GDBVMT theo mức độ: - Toàn phần - Bộ phận - Liên hệ 28/7/2009 Nội dung, địa chỉ,...
 • 24
 • 247
 • 0

TÍCH HỢP GDBVMT TRONG MÔN TVIET

TÍCH HỢP GDBVMT TRONG MÔN TVIET
... trường GDBVMT mà bạn biết, dựa kinh nghiệm dạy học BVMT qua môn học tiểu học, thực nhiệm vụ sau: Xác định mục tiêu GDBVMT trường tiểu học Nêu tầm quan trọng việc GDBVMT trư ờng tiểu học GDBVMT ... kiến thức môi trường GDBVMT mà bạn biết, dựa kinh nghiệm dạy học BVMT qua môn học tiểu học, thực nhiệm vụ sau: Xác định mục tiêu GDBVMT trường tiểu học Nêu tầm quan trọng việc GDBVMT trư ờng tiểu ... trường đất: diện tích đất thoái hoá chiếm 50% diện tích đất tự nhiên nước - Suy thoái rừng: năm 1943 , Việt Nam có khoảng 14, triệu rừng (43%), đầu năm 1999 9,6 rừng (28,8%) Trong 8,2 triệu rừng...
 • 34
 • 557
 • 0

BIÊN BẢN HỘI THẢO NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN KHOA HỌC LỚP 4

BIÊN BẢN HỘI THẢO NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN KHOA HỌC LỚP 4
... trường tránh hành vi làm ô nhiễm môi trường TT ,KNS Liên hệ phận TT ,KNS Liên hệ phận Liê hệ phận BIÊN BẢN HỘI THẢO NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT +HCM +KNS + NL MÔN: ĐỊA LÍ BÀI Bài 22,23: Hoạt động sản ... BIÊN BẢN HỘI THẢO NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT +HCM +KNS + NL MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI Bài9: Lịch với người MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Biết ý nghĩa ... du Bộ phận BVMT, KNS Bộ phận lịch và xây dựng các cảng biển BIÊN BẢN HỘI THẢO NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT +HCM +KNS + NL MÔN: lịch sử BÀI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Bài: Trường học thời Hậu Lê...
 • 7
 • 335
 • 1

TÍCH HỢP GDBVMT TRONG MÔN MỸ THUẬT

TÍCH HỢP GDBVMT TRONG MÔN MỸ THUẬT
... Có mức độ tích hợp: a) Tích hợp mức độ toàn phần b) Tích hợp mức độ phận c) Tích hợp mức độ liên hệ Wednesday 27 May 2015 Mức độ tích hợp giáo dục môi trường môn thuật a) Tích hợp mức độ toàn ... độ tích hợp giáo dục môi trường môn thuật Môn thuật tiểu học có nhiều dạng tích hợp nội dung giáo dục BVMT Tuy nhiên, mỗi lớp tích hợp nội dung giáo dục BVMT mức độ khác nhau: Có mức độ tích ... Wednesday 27 May 2015 Mức độ tích hợp giáo dục môi trường môn thuật a) Tích hợp mức độ toàn phần b) Tích hợp mức độ phận: c) Tích hợp mức độ liên hệ: Đối với Mĩ thuật phân môn có nội dung không trực...
 • 19
 • 302
 • 0

Tích hợp GDMT môn Vật lý

Tích hợp GDMT môn Vật lý
... tính thực tế Phân tích, phán xét Dựa tảng đời sống cộng đồng địa phương Tinh thần hợp tác Pp tích hợp gdmt môn vật tích hợp gdmt môn vật lí 2.1 Vị trí môn Vật lí THCS Vật lí học sở nhiều ... tạo GV, bậc Tiểu học, Trung học Pp tích hợp gdmt môn vật lí d) Cỏc hỡnh thc GDMT ch yu: S Ven cỏc hỡnh thc GDMT Pp tích hợp gdmt môn vật lí 4.2 Các nguyên tắc GDMT : - 12 Nguyên tắc chung : Xem ... Pp tích hợp gdmt môn vật lí 2.4 Vấn đề tích hợp GDMT môn Vật lí 2.4.1 Cơ sở lựa chọn phương pháp a) Cn c ni dung chng trình b) Da trờn mi liờn h liờn mụn hc c) Cn c vo li ớch ca phng phỏp Pp tích...
 • 41
 • 1,447
 • 29

Tích hợp GDMT môn sinh THCS

Tích hợp GDMT môn sinh THCS
... Phương pháp tích hợp Quan niệm tích hợp Các kiểu tích hợp 30 Quan niệm tích hợp Tích hợp kiến thức Tích hợp dạy học 31 Tích hợp kiến thức Lồng ghép Liên hệ Sinh học GDMT 32 Tích hợp kiến thức ... viết SGK Sinh học GDMT 33 Tích hợp dạy học Tích hợp kiến thức Kiểu lồng ghép Tg SGK + GV PPDH GV Tích hợp kiến thức Kiểu liên hệ Tích hợp dạy học GV 34 Các hình thức tổ chức dạy học GDMT 2.1.Hình ... trường 26 Khả tích hợp Khoa học môi trường Sinh học Địa lí Hoá học Văn học … 27 Các kiến thức GDMT môn Sinh học phân biệt thành nhóm: −Hình thành kiến thức môi trường: • Các nguyên lí sinh thái áp...
 • 60
 • 748
 • 12

SKKN: Vận dụng phương pháp tích hợp trong môn Ngữ Văn

SKKN: Vận dụng phương pháp tích hợp trong môn Ngữ Văn
... kiểm tra Ví dụ: Yêu cầu môn Ngữ văn tích hợp đề giáo viên Phải đề tích hợp ba phân môn Văn Tiếng Việt Tập làm văn theo hình thức trắc nghiệm tự luận để kiểm tra tổng hợp kiến thức học sinh, ... chuyện, tóm tắt), hiểu khái quát văn bố cục Bản thân tập làm văn môn hoạt động tích hợp, tích hợp tri thức văn đọc hiểu tiếng Việt vào việc tạo lập văn Học sinh phân tích mà phải biết học theo mẫu ... tiêu môn Ngữ văn nói chung để tìm yếu tố đồng quy ba phân môn thích hợp thời điểm, theo vấn đề Tích hợp thời điểm (một tiết học, học ) tích hợp ngang Ví dụ:khi giảng văn Vợt thác nhà văn Võ Quảng...
 • 8
 • 1,678
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng chung hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam hiện nay và một số giải phápTìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt namvốn tự có tại các ngân hàng cổ phần thương mại việt nam (thực trạng và giải pháp)Bài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệptổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngTÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giákĩ thuật điều chế viên baoQuy trình nuôi ếch thương phẩmTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6Vấn đề mô hình hoá phần cứngquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạithiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộp