Sử dụng một số chỉ thị phân tử trong nghiên cứu tiến hóa các loài mang (muntiacinae) ở việt nam nhằm phục vụ bảo tồn

Sử dụng một số chỉ thị phân tử trong nghiên cứu tiến hóa các loài mang (muntiacinae) việt nam nhằm phục vụ bảo tồn

Sử dụng một số chỉ thị phân tử trong nghiên cứu tiến hóa các loài mang (muntiacinae) ở việt nam nhằm phục vụ bảo tồn
... NGUYỄN VĂN THÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG NGHIÊN CỨU TIẾN HÓA CÁC LOÀI MANG (MUNTIACINAE) VIỆT NAM NHẰM PHỤC VỤ BẢO TỒN Chuyên ngành : Di truyền học Mã số : 60420121 LUẬN VĂN ... dụng số thị phân tử nghiên cứu tiến hóa loài Mang (Muntiacinae) Việt Nam nhằm phục vụ bảo tồn với mục đích đánh giá cụ thể mức độ đa dạng, phân bố, mối quan hệ tiến hóa loài Mang Việt Nam CHƯƠNG ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu 16 16 1.1 Mẫu vật nghiên cứu 16 1.2 Hóa chất sử dụng nghiên cứu 16 1.3 Các cặp mồi sử dụng cho phản ứng PCR 17 1.4 Các thiết bị sử dụng cho nghiên cứu: 23...
 • 73
 • 210
 • 0

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chỉ thị phân tử để chọn tạo giống đậu tương năng suất cao, kháng bệnh rỉ sắt và chịu hạn docx

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chỉ thị phân tử để chọn tạo giống đậu tương năng suất cao, kháng bệnh rỉ sắt và chịu hạn docx
... 46 47 Báo cáo kết nghiên cứu năm 2001- 2004 Tên đề tài : " Nghiên cứu sử dụng thị phân tử chọn tạo giống đậu tơng suất cao, kháng bệnh rỉ sắt chịu hạn " Cán thực hiện: Ts Trần Thị Trờng, Prof Acad ... héo - Năng suất giảm < 20% giống có khả chịu hạn tốt - Năng suất giảm 21 - 40% giống có khả chịu hạn - Năng suất giảm 41 - 60 % giống có khả chịu hạn trung bình - Năng suất giảm 61 - 80% giống ... Nguyễn Thị Bình, Ks Nguyễn Thị Loan, Ks Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ts Trần Thị Phơng Liên ctv Quy trình chọn tạo giống đậu tơng kháng bệnh gỉ sắt chịu hạn gồm bớc sau Đánh giá đặc tính kháng bệnh, chịu hạn...
 • 58
 • 483
 • 1

Đánh giá ô nhiễm do bụi đô thị sử dụng một số chỉ thị sinh thái môi trường CHUNG THESIS

Đánh giá ô nhiễm do bụi đô thị sử dụng một số chỉ thị sinh thái môi trường CHUNG THESIS
... preparation of the thesis itself has been acknowledged In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis Signature of Candidate: Thuy Chung Nguyen ... kinetics of adsorption fitted well to both the pseudofirst order and pseudo-second order models, but the fit was slightly better for the pseudosecond order model The column experiments of furnace ... and motivation when I undertook this thesis My second deepest thanks go to my co-supervisor, Dr Paripurnanda Loganathan and Dr Tien Vinh Nguyen for their tremendous help and support through my whole...
 • 293
 • 80
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh thừa thiên huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ XUÂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT LÚA AN TOÀN THEO HƯỚNG VietGAP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Khoa học ... dụng chế phẩm sinh học nhằm tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao, an toàn vấn đề cần quan tâm Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm sinh học sản xuất lúa an toàn ... toàn theo hướng VietGAP tỉnh Thừa Thiên Huế 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm sinh học xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP...
 • 50
 • 172
 • 0

Luận án nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP tỉnh thừa thiên huế

Luận án nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh thừa thiên huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ NÔNG LÂM TRẦN THỊ XUÂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT LÚA AN TOÀN THEO HƯỚNG VietGAP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Khoa học ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm sinh học sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu sử dụng ... đến sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP tỉnh Thừa Thiên Huế - Xây dựng mô hình hoàn thiện quy trình sản xuất lúa an toàn phù hợp với điều kiện canh tác tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng VietGAP...
 • 182
 • 176
 • 0

ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG XE MÁY

ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG XE MÁY
... trừ số trờng hợp sử dụng xe máy nh l phơng tiện vận tải) Xu rõ rệt l phụ nữ thờng sử dụng loại xe tay ga 2.4 áp dụng Phơng pháp định tính gắn với nhóm nghiên cứu h nh vi ngời tiêu dùng xe máy ... pháp nghiên cứu đ đợc xác định trớc l phơng pháp vấn nhóm tập trung Mục tiêu nghiên cứu đặt l sử dụng phơng pháp vấn nhóm tập trung để nghiên cứu vấn đề liên quan đến h nh vi ngời tiêu dùng xe ... thú với xe máy lựa chọn v cách b i trí, bầu không khí, nhân vi n cửa h ng l m họ thích thú 2.3 áp dụng Phơng pháp quan sát nghiên cứu h nh vi ngời tiêu dùng xe máy Phơng pháp nghiên cứu quan...
 • 58
 • 428
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ ở việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)
... tài: Nghiên cứu văn hoá đọc giới trẻ Việt Nam đầu kỷ XXI báo in (Khảo sát báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên Tiền Phong từ năm 2010- 2013) làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn ... viết văn hóa đọc giới trẻ Việt Nam báo Tuổi Trẻ TP. HCM, Thanh Niên, Tiền Phong để tìm học kinh nghiệm viết tác phẩm báo chí văn hóa đọc nhà báo - Đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc sinh ... động từ viết văn hóa đọc sinh viên báo in 2.1.1 Vài nét báo Tuổi Trẻ T.P Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Thanh Niên dành cho sinh viên hệ thống báo in Việt Nam 2.1.1.1 Báo Tuổi Trẻ T.P Hồ Chí Minh Báo Tuổi...
 • 130
 • 297
 • 1

Nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)

Nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ ở việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)
... tài: Nghiên cứu văn hoá đọc giới trẻ Việt Nam đầu kỷ XXI báo in (Khảo sát báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên Tiền Phong từ năm 2010- 2013) làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn ... viết văn hóa đọc giới trẻ Việt Nam báo Tuổi Trẻ TP. HCM, Thanh Niên, Tiền Phong để tìm học kinh nghiệm viết tác phẩm báo chí văn hóa đọc nhà báo - Đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc sinh ... 2.1 Khảo sát báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 20102 013 - Bảng 2.2 Khảo sát báo Tiền Phong từ năm 2010- 2013 - Bảng 2.3 Khảo sát báo Thanh Niên từ năm 2010- 2013 - Bảng 2.4 Các báo sinh viên...
 • 20
 • 157
 • 0

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC
... thông tin liên lạc Chương 2: Sử dụng số hình để phân tích hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Quan Ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Chương 3: Một số ... chi nhánh Thanh Quan 10 ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Quan thuộc 12 1.1.2 1.2 ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, 1.2.1 vận tải thông ... dụngcủa chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng cổ phần Nhà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc...
 • 53
 • 835
 • 0

Sử dụng chỉ thị phân tử trong nhận diện giống lúa có phẩm chất tốt, kháng đạo ôn, và bạc lá; phục vụ cho việc chọn tạo giống Việt nam

Sử dụng chỉ thị phân tử trong nhận diện giống lúa có phẩm chất tốt, kháng đạo ôn, và bạc lá; phục vụ cho việc chọn tạo giống ở Việt nam
... ng ch th phân t nh n di n gi ng lúa ph m ch t t t o ôn, b c lá; ph c v cho vi c ch n t o gi ng Vi t V im ng d ng ch th phân t vào vi c tìm gi c tính kháng o ôn, b m b o ch ng g o sau n o, không ... marker phân t [28] M c dù phân tích QTL v FBR cho gi ng lúa u thông tin v vi Iran m t s ng t t, nh QTL s liên k t c a chúng v i tính kháng o ôn ngu n gen lúa Vì v y, nghiên c u hai gi ng lúa ... bên Kho ng không gian gi a vòng xo c phù h p cho m t s phân t khác th liên k t vào, ví d iodine Khi phân t iodine liên k t vào vòng xo n s làm cho phân t trí chút t o nên ph c màu xanh th iv...
 • 101
 • 292
 • 1

Sử dụng một số mô hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Sử dụng một số mô hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... – áp dụng số hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản thị trường chứng khoán Việt Nam Đưa ứng dụng thực tế hình với số cổ phiếu phù hợp thuộc nhóm ngành Khai thác ... tài nghiên cứu: “ Sử dụng số hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản thị trường chứng khoán Việt Nam Lý chọn ngành khai thác khoáng sản: Đây ngành có mức tăng trưởng ... GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI GIÁ CỔ PHIẾU I.1 MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN Giả thiết hình hình nhị phân sử dụng giá chứng khoán thời gian rời rạc Giả sử : S giá chứng khoán thời...
 • 62
 • 465
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giốngđể đánh giá đúng tình hình quản lý các khoản phải thu ta sử dụng một số chỉ tiêu saunghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống tằm năng suất chất lượng tơ kén caoứng dụng chỉ thị dna phân tử trong nghiên cứu các gen kháng tylcvtiết 4 sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhsoạn bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhsử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhluyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh1 ngày soạnngày dạy tiết 4 sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhsử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh tiết 1soan bai su dung mot so bien phap nghe thuat trong van ban thuyet minh lop 9su dung mot so bien phap nghe thuat trong van ban thuyet minh bai 2ngu van lop 9 bai luyen tap su dung mot so bie phap nghe thuat trong van ban thuyet minhluyện tập trong bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhluyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh docPhòng đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận TP.HCMKế hoạch 2069 KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hànhKế hoạch 176 KH-UBND năm 2016 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017Kế hoạch 177 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế2 Bi tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 21 12 15 Bo triThông báo 381 TB-NHNN năm 2016 tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành11. Lĩnh Vực Đấu Thầu_Cấp Xã.docKế hoạch 4782 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020XET CCHV HK1 2014 201507.1 Đấu thầu lựa chọn nhà thầu.docII 8 TB su dung mau con dauII 10 TB Huy con dauQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTTien do hoc tap nam hoc 2017 2018CTrinh HD xay dung KCHT theo NQTW4Thong tu 106 (bo sung Thong tu 176).docWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Công văn số 20 SKHĐT-TC ngày 07 01 2015.pdfBien ban hop Hoi dong quan tri