Nghiên cứu xác định các địa điểm thích hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu

Nghiên cứu xác định các địa điểm thích hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình trên sở ứng dụng GIS phương pháp phân tích đa chỉ tiêu

Nghiên cứu xác định các địa điểm thích hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu
... Thu Hải NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC ĐỊA ĐIỂM THÍCH HỢP XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG TẠI HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU Chuyên ... thích hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng sở ứng dụng GIS phương pháp phân tích đa tiêu 35 CHƯƠNG - XÁC ĐỊNH CÁC ĐỊA ĐIỂM THÍCH HỢP XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG TẠI HUYỆN ... dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng - Chương 3: Xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sở ứng dụng GIS phương pháp phân tích đa tiêu...
 • 96
 • 197
 • 0

Nghiên cứu xác định các mẫu phân bố mưa xây dựng các phương án cảnh báo lũ cho sông Luỹ từ các hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn

Nghiên cứu xác định các mẫu phân bố mưa xây dựng các phương án cảnh báo lũ cho sông Luỹ từ các hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn
... Nghiên cứu xác định mẫu phân bố mưa xây dựng phương án cảnh báo cho sông Luỹ từ hình thời tiết điển hình gây mưa lớn MỤC TIÊU Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu, xác định mẫu phân bố mưa, hình thời ... thời tiết điển hình gây mưa lớn, từ xây dựng phương án cảnh báo cho sông Luỹ LỊCH SỬ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nhìn chung tài liệu nghiên cứu, xây dựng phương án cảnh báo cho sông Luỹ từ hình thời ... LỜI CẢM ƠN Đồ án: Nghiên cứu xác định mẫu phân bố mưa xây dựng phương án cảnh báo cho sông Luỹ từ hình thời tiết điển hình gây mưa lớn hoàn thành khoa Khí Tượng Thuỷ...
 • 62
 • 274
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm nguồn gốc từ thực vật đề xuất liều lượng thích hợp làm giảm lượng đạm bón cho ngô LVN 10 tại huyện yên mô, tỉnh ninh bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm có nguồn gốc từ thực vật và đề xuất liều lượng thích hợp làm giảm lượng đạm bón cho ngô LVN 10 tại huyện yên mô, tỉnh ninh bình
... I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 V t li u nghiên c u - Gi ng ngô lai LVN1 0, gi ng ngô lai Vi n nghiên c u Ngô ch n t o ra, kh thích ng r ng ñang ñư c s n xu t ñ i trà t i huy n Yên Mô ... t - Khi ngô – lá: Ti n hành vun x i nh , làm c bón thúc l n - Khi ngô – lá: X i xáo, làm c bón thúc l n - Khi ngô xoáy nõn: Bón thúc l n 3, k t h p làm c vun cao, t o ñi u ki n cho r chân ... n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a m t s ch ph m ngu n g c t th c v t ñ xu t li u lư ng thích h p làm gi m lư ng ñ m bón cho gi ng ngô LVN1 0 t i Ninh Bình. ” 1.2 M c ñích yêu c...
 • 125
 • 439
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh sán lá gan do fasciola spp. trên đàn bò thịt nuôi tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh sán lá gan do fasciola spp. trên đàn bò thịt nuôi tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình và biện pháp phòng trị
... thành toàn quốc Do tình hình cấp thiết trên, tiến hành thực đề tài : Nghiên cứu số đặc điểm bệnh sán gan Fasciola spp đàn thịt nuôi huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình biện pháp phòng trị Mục đích ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ SÁU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH SÁN LÁ GAN DO FASCIOLA SPP TRÊN ĐÀN BÒ THỊT NUÔI TẠI HUYỆN NHO QUAN, ... Đánh giá tình hình nhiễm sán gan lớn đàn thịt địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - Làm rõ số đặc điểm bệnh nhiễm sán gan lớn địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Ý nghĩa khoa học...
 • 81
 • 1,299
 • 1

Thực trạng cung cấp, sử dụng dịch vụ y tế thôn bản các yếu tố liên quan ở xã đạt không đạt chuẩn về y tế tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình năm 2014

Thực trạng cung cấp, sử dụng dịch vụ y tế thôn bản và các yếu tố liên quan ở xã đạt và không đạt chuẩn về y tế tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình năm 2014
... Thực trạng cung cấp, sử dụng dịch vụ y tế thôn y u tố liên quan đạt không đạt chuẩn y tế huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình năm 2014 nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ y ... vụ y tế thôn đạt không đạt chuẩn y tế huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình năm 2014 Xác định phân tích số y u tố liên quan đến thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ y tế thôn 3 Chương TỔNG QUAN TÀI ... 06-CT/TW, y tế sở bao gồm y tế tuyến huyện, y tế tuyến y tế tuyến thôn Y tế sở xem xương sống ngành y tế Việt Nam, với lý sâu đ y: y tế sở đơn vị kỹ thuật y tế tiếp xúc với nhân dân, đơn vị y tế...
 • 98
 • 181
 • 1

nghiên cứu xác lập các điều kiện thích hợp để cố định nấm men saccharomyces cerevisiae trong gel alginate trên cellulose vi khuẩn nhằm ứng dụng lên rượu vang nho

nghiên cứu xác lập các điều kiện thích hợp để cố định nấm men saccharomyces cerevisiae trong gel alginate và trên cellulose vi khuẩn nhằm ứng dụng lên rượu vang nho
... cerevisiae men Saccharomyces cerevisiae ứ õ ắ C ê ứ ó C t u ẳ ó â u ứu , ó ó ; ; â m men c u vang nho cho men t ng v t ch m u X thông s ch th c nghi bào S alginate, n m men c  nh cellulose vi ... N cellulose vi k -3 ;G m mang h cellulose v – lên Red Cardinal theo hai - ;C ó 2.2.3 vang Lên Shiraz gel alginate, ;T nho (200–280g/L) =4 112 g ppmSO2); T 2.2.4 men K â C C 2% : ;C S : vang ... 3.30) S Hình 3.27 ; ; - ; -cellulose ) Khi so sánh v i trình lên men b ng n m men t do, t t c chu k lên men b ng n m men c u có th i gian lên men ngắ th i gian lên men 101,6 78 ứ ắ 27 23 31)...
 • 27
 • 206
 • 0

Nghiên cứu xác lập các điều kiện thích hợp để cố định nấm men saccharoyces cerevisiae trong gel alginate trên cellulose vi khuẩn nhằm ứng dụng lên men rượu vang nho

Nghiên cứu xác lập các điều kiện thích hợp để cố định nấm men saccharoyces cerevisiae trong gel alginate và trên cellulose vi khuẩn nhằm ứng dụng lên men rượu vang nho
... nước v ứng d ng nấm men cố đ nh gel alginate đ lên men rượu vang nho Ngồi nước, c nhi u cơng trình nghiên cứu v s d ng nấm men cố đ nh gel alginate đ lên men rượu vang, s d ng phư ng pháp lên men ... mang cellulose vi khu n q trình lên men rượu vang nho chúng tơi s tìm u kiện thích hợp đ cố đ nh nấm men hai lo i chất mang alginate cellulose vi khu n, so sánh khả n ng lên men rượu vang nấm men ... s cellulose vi khu n T d ng nấm men cố đ nh gel alginate â trình lên men vang -27- 2.5 B trí thí nghi m 2.5.1 á ể ấ l l xác đ nh u kiện thích hợp đ cố đ nh nấm men gel Ca alginate Nấm men cố...
 • 136
 • 76
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN SỐNG THÍCH HỢP CỦA GHI LÒ SẤY THUỐC LÁ 5X6 m2

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN SỐNG THÍCH HỢP CỦA GHI LÒ SẤY THUỐC LÁ 5X6 m2
... với ghi tiết diện sống 35% 40%, đốt loại than vò viên, không thích hợp khe hở lớn Việc lọt than chưa cháy qua khe hở nhiều hiệu suất cháy thấp Khi đốt than vò viên loại ghi tiết diện ... Tiết diện sống ghi (%) Hình Đường cong hồi qui hiệu suất cháy than cám loại ghi KẾT LUẬN Đối với ghi tiết diện sống 20% 25%, việc đốt than cám vò viên có hiệu suất cháy thấp, loại ghi không ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT 85 Hiệu suất cháy than loại ghi 90 Hiệu suất cháy (%) 80 70 60 50 Lý thuết 40 Thực tế 30 20 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tiết...
 • 4
 • 379
 • 4

Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây solara lựa chọn giống khoai tây trong điều kiện vụ đông tại hiệp hòa, bắc giang

Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây solara và lựa chọn giống khoai tây trong điều kiện vụ đông tại hiệp hòa, bắc giang
... THÂN THỊ THÁI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ TRỒNG THÍCH HỢP VỚI GIỐNG KHOAI TÂY SOLARA VÀ LỰA CHỌN GIỐNG KHOAI TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ ĐÔNG TẠI HIỆP HÒA - BẮC GIANG Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: ... tài: Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp với giống khoai tây Solara lựa chọn giống khoai tây điều kiện vụ đông Hiệp Hòa - Bắc Giang ’ 2 Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu ... - Xác định thời vụ thích hợp cho giống khoai tây Solara giống triển vọng sản xuất đâị trà địa phương góp phần nâng cao hiệu sản xuất khoai tây địa bàn nghiên cứu - Xác định dòng giống khoai tây...
 • 85
 • 221
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam
... cho vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám; 4.2 Lựa chọn thành phần vật liệu hợp hỗn hợp cho tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa ... tiếng Việt tông nhựa lớp tạo nhám tông nhựa tạo nhám -nhựa cao su Sở Giao thông bang Arizona Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ tông nhựa nhám cao tông nhựa chặt tông nhựa tông nhựa ... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp...
 • 139
 • 895
 • 1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM
... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp ... tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa tạo nhám; 4.3 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu tông nhựa tạo ... nâng cao chất lượng khai thác vật liệu tông lớp tạo nhám mặt đường ô tô Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám có độ rỗng cao...
 • 25
 • 709
 • 5

Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình
... n Nho Quan, t nh Ninh Bình Nghiên c u bi n pháp k thu t canh tác cho gi ng l c phù h p v i vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s khoa h c ñ gi i thi u bi n pháp ... nghiên c u - Vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình - Các gi ng l c m i ñư c ch n t o c a Vi n Khoa h c nông nghi p Vi t Nam 4.2 Ph m vi nghiên c u Vùng ñ t chuyên màu c a huy n Nho ... nâng cao su t l c vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s lý lu n th c ti n cho chuy n d ch c u tr ng hi u qu huy n Nho Quan M C TIÊU C A ð TÀI 2.1 M c ñích Xác...
 • 106
 • 168
 • 0

nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm bản địa của người mường ở xã quảng lạc, huyện nho quan, tỉnh ninh bình

nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm bản địa của người mường ở xã quảng lạc, huyện nho quan, tỉnh ninh bình
... đầu tư, quan tâm nghiên cứu Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen thuốc sử dụng theo kinh nghiệm địa người Mường Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nhằm phục ... ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐẾ TÀI - Đây nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen thuốc sử dụng theo kinh nghiệm địa người Mường Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - Đã sàng lọc 10 loài thuốc có chứa ... NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Các loài thực vật bậc cao có mạch sử dụng làm thuốc theo kinh nghiệm người Mường Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình...
 • 56
 • 617
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ, đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển tại tiểu khu 14 vườn quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển tại tiểu khu 14 vườn quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
... NGUYỄN THỊ LÊ NGA NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TẠI TIỂU KHU 14 VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: ... pháp bảo tồn, phát triển tiểu khu 14 vườn Quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tính đa dạng hệ thực vật thảm thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu ... trọng biện pháp bảo tồn kịp thời Vì vậy, việc nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật thảm thực vật cần thiết Chính lý chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ đề xuất biện pháp...
 • 87
 • 505
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namhoạt động kiểm soát được thực hiện tương đối đầy đủ từ việc xác định các mục tiêu kiểm soát xây dựng tiêu chí chính sách tới các hoạt động kiểm tra xử lý các vấn đề phát sinhnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia pù mát nghệ annghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninhkhu du lịch sinh thái hồ phú ninh quảng namcác khu du lịch sinh thái ở tiền giangcác khu du lịch sinh thái ở hà tâycác khu du lịch sinh thái tại hà tâycác khu du lịch sinh thái ở hà nộicác khu du lịch sinh thái tại hà nộicác khu du lịch sinh thái ở gần hà nộicác khu du lịch sinh thái ở đông nam bộcác khu du lịch sinh thái ngoại thành hà nộicác khu du lịch sinh thái gần tphcmcác khu du lịch sinh thái miền bắcBCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTThông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinCông bố thông tin số 670 TB-TMT-HĐQT ngày 1 7 2017Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếtBao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .Nghi quyet so 1008 NQ-TMT-HDQT ngày 11 07 2015 cua Hoi dong quan tri nhiem ky 2012 - 2016Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016NQ so 864 ngay 11 09 2014CBTT số 556 ngày 12 06 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Thông báo so 901 TB-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.C(ng b th(ng tin s 923 b n post websiteQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đường