Nghiên cứu và mô phỏng bài toán về tĩnh điện của ADN trong dung dịch muối ion 2+

Nghiên cứu phỏng bài toán về tĩnh điện của phân tử ADN trong dung dịch muối ion 2+

Nghiên cứu và mô phỏng bài toán về tĩnh điện của phân tử ADN trong dung dịch muối ion 2+
... (2.17) Trong ú: = c gi l cng ion (ionic strength) ca dung dch Tuy nhiờn dự xột trng hp dung dch ch gm cỏc ion õm v ion dng hay trng hp dung dch gm nhiu loi ion khỏc chỳng ta u thy nng ion ... lờn vic phúng ADN virus cú cựng bn cht vt lý nh hin tng ngng t ADN dung dch t do cỏc phn ion a húa tr ( 3+) Do cỏc tng tỏc tnh in mnh gia ADN v cỏc phn ion Mg2+ thỡ cỏc phn ion Mg2+ cụ ng lờn ... tnh in ca phõn t ADN dung dch mui ion 2+ Phng phỏp nghiờn cu Trong bi toỏn phúng ADN virus, chỳng tụi s trung xem xột nh hng ca mui 2+ lờn tng tỏc hiu dng gia gia cỏc phõn t ADN Chỳng tụi s dng...
 • 84
 • 257
 • 1

Nghiên cứu phỏng động lực học quay vòng của xe ô tô nhiều cầu chủ động

Nghiên cứu và mô phỏng động lực học quay vòng của xe ô tô nhiều cầu chủ động
... thuyết động học động lực học để đánh giá kh quay vòng ô đề tài có mục tiêu là: Nghiên cứu động lực học quay vòng xe ô nhiều cầu chủ động Nghiên cứu động lực học quay vòng xe ô nhiều ... cứu động lực học quay vòng xe ô nhiều cầu chủ động toán b n lý thuyết ô nhằm đánh giá nh xác định đ ợc kh khai thác ô điều kiện khác Động lực học quay vòng ô vấn đề thiếu trình nghiên ... chuyển động quay vòng nhiều cầu: Chỉ kh o sát tr vận tốc góc quay vòng ng hợp quay vòng (bán kính quay vòng R=const, = const) 36 Hình 3.6: Sơ đ hình kh o sát chuyển động quay vòng ô nhiều...
 • 101
 • 493
 • 3

Nghiên cứu phỏng động lực học quay vòng của xe ô tô nhiều cầu chủ động

Nghiên cứu và mô phỏng động lực học quay vòng của xe ô tô nhiều cầu chủ động
... học động lực học để đánh giá khả quay vòng ô đề tài có mục tiêu là: Nghiên cứu động lực học quay vòng xe ô nhiều cầu chủ động Nghiên cứu động lực học quay vòng xe ô nhiều cầu chủ ... lốp ô 61 Chƣơng V: MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG XE Ô TÔ 64 5.1.Xây dựng chương trình ô hai cầu chủ động 64 5.1.1 Phương trình quỹ đạo vết ô hai cầu chủ động 64 5.1.2 Thông ... trình quay vòng Tổng quát xe ô nhiều cầu chủ động 39 3.5.1 Phương trình chuyển động Quay vòng ô cầu chủ động 40 3.5.2 Phương trình chuyển động Quay vòng ô hai cầu chủ động...
 • 22
 • 146
 • 0

Nghiên cứu phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi trong thông tin vô tuyến

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi trong thông tin vô tuyến
... kênh truyền tuyến di động Cũng lý đề tài tốt nghi p “ Nghi n cứu hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi thông tin tuyến ” mong muốn tìm hiểu làm rõ ưu điểm hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi ... chế thích nghi Chương 5: Chương trình hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi Giới thiệu tính chương trình hệ thống truyền dẫn OFDM Phân tích phương pháp tín hiệu OFDM, phân tích thông số hệ ... Chương 4: Điều chế OFDM thích nghi Trình bày nguyên lý điều chế thích nghi, vai trò điều chế thích nghi, xây dựng giải thuật thích nghi cho truyền dẫn OFDM thích nghi thông tin tuyến, phân tích...
 • 83
 • 236
 • 0

Nghiên cứu phỏng của 1 số bài toán về tĩnh điện trong sinh học

Nghiên cứu mô phỏng của 1 số bài toán về tĩnh điện trong sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Trang NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG CỦA SỐ BÀI TOÁN VỀ TĨNH ĐIỆN TRONG SINH HỌC Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết vật lí toán ... lí toán số: 60 44 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ TOÀN Hà Nội – 2 015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Nghiên cứu số toán tĩnh điện sinh học , xin ... giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu số toán tĩnh điện sinh học đề tài cho luận văn Trong luận văn này, sử dụng Monte – Carlo máy tính để xem xét phụ thuộc độ dài tĩnh điện le khoảng cách đầu...
 • 72
 • 233
 • 1

Nghiên cứu phỏng hệ thống IMS trên nền mạng NGN

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống IMS trên nền mạng NGN
... Trang 11 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IMS TRÊN NỀN NGN Chương giới thiệu tổng quan hình thành, vai trò vị trí phân hệ IMS hình mạng NGN IMS thành ... Hình 1.2: Vị trí IMS NGN Trang 16 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC PHÂN HỆ IMS Chương giới thiệu cấu trúc, chức thực thể phân hệ IMS mối quan hệ chúng Mỗi thực ... phải có chế để đạt phù hợp với hệ thống mạng có Hiện tại, mạng điện thoại thực Trang 12 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN kết nối thoại Tương tự, mạng IP, phần lớn phiên thiết lập...
 • 94
 • 798
 • 18

NGHIÊN CỨU PHỎNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN PEGASIS TRONG MẠNG CẢM BIẾN

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN PEGASIS TRONG MẠNG CẢM BIẾN
... trưng mạng cảm biến Trong chương trước xem xét khái niệm tổng quan mạng cảm biến Chương sâu vào tìm hiểu giao thức đặc trưng mạng cảm biến Đó hai giao thức đồng thời gian giao thức vị trí Hai giao ... cảm biến không dây Các mạng cảm biến bao gồm nhiều loại cảm biến khác cảm biến động đất, cảm biến từ trường tốc độ lấy mẫu thấp, cảm biến thị giác, cảm biến hồng ngoại, cảm biến âm thanh, radar… ... dụng mạng cảm biến http://www.ebook.edu.vn Đỗ Thị Tuyết ĐT6-K48 18 Đồ án tốt nghiệp Chương Các giao thức đặc trưng mạng cảm biến Chương Các giao thức đặc trưng mạng cảm biến 2.1 Giới thiệu giao thức...
 • 108
 • 851
 • 7

NGHIÊN CỨU PHỎNG GIAO THỨC TÌM ĐƯỜNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG GIAO THỨC TÌM ĐƯỜNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
... Tổng quan mạng cảm biến không dây Ứng dụng mạng cảm biến không dây Các giao thức điều khiển truy cập mạng cảm biến không dây Các giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây Kết giao thức định ... đời sống Chương : Giao thức điều khiển truy cập mạng cảm biến không dây Chương đưa giao thức đặc trưng mạng cảm biến không dây Chương : Giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây Chương đưa thuật ... Đề tài : Nghiên cứu giao thức định tuyến LEACH mạng cảm biến không dây CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Các ứng dụng mạng cảm biến không dây Chia làm loại ứng dựng theo hình:...
 • 111
 • 1,357
 • 27

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf
... Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thử nghiệm toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản Đồ án tốt nghiệp Mục tiêu toán Nghiên cứu thử nghiệm toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản ... máy tính quản III Tổng quan thuyết Đây chương trình quản thực tin học hoá vào lĩnh vực quản khách sạn mà trước họ quản theo lối thủ công Cơ sở liệu toán phân tích thiết kế theo ... dụng Dữ liệu Xử Mô hình quan niệm liệu Mô hình quan niệm xử Mô hình logic liệu Mô hình logic xử Đồ án tốt nghiệp Vật Mô hình vật liệu Mô hình vật xử Hệ quản trị sở liệu Microsoft...
 • 75
 • 391
 • 1

Nghiên cứu phỏng quá trình thẩm thấu nitơ cho một số hợp kim sắt-cacbon dùng trong chế tạo chi tiết

Nghiên cứu và mô phỏng quá trình thẩm thấu nitơ cho một số hợp kim sắt-cacbon dùng trong chế tạo chi tiết
... thm nit cho mt s hp kim st-cỏcbon dựng ch to chi tit mỏy; - Kim tra th nghim thc t mt s chi tit c th Chng TNG QUAN V THM NIT Thm Nit l mt dng húa nhit luyn mt cụng ngh x lý tng bn b mt chi tit ... cũn gi l thm xianat Theo nhit , chia ra: thm C-N nhit thp dựng cho dng c ct gt v khuụn dp lm bng thộp hp kim cao; thm C-N nhit cao dựng cho cỏc chi tit mỏy thay cho thm cacbon Thm C-N nhit thp ... ti trng cho chi tit ln hay nh - S trn ln tt - D dng mang chi tit vo lũ [13] Hỡnh 1.6 Lũ hỡnh chuụng Hỡnh 1.7 Lũ ỏy b) Lũ ỏy - V c trng ging nh lũ chuụng - Trong x lý ỏy ny thỡ chi tit cho ỏy...
 • 60
 • 795
 • 0

nghiên cứu phỏng mạng truy nhập quang fttx

nghiên cứu và mô phỏng mạng truy nhập quang fttx
... quang chủ động 2.3 Mạng quang thụ động PON 2.3.1 hình mạng quang thụ động Hình 2.2 hình mạng quang thụ động PON Nguyễn Như Huê Page 16 Nghiên cứu mạng truy nhập quang FTTx Cấu trúc mạng ... hệ thống mạng truy nhập quang (FTTx Fiber To The X) CMC TI công ty Việt Nam triển khai mạng FTTx theo công nghệ GPON Do em chọn đề tài tốt nghiệp Nghiên cứu mạng truy nhập quang FTTx để ... Huê Page 14 Nghiên cứu mạng truy nhập quang FTTx CHƯƠNG MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG VỚI CHUẨN GPON 2.1 Giới thiệu chương FTTx sử dụng mạng quang chủ động Active Optical Network (AON) mạng quang thụ...
 • 89
 • 1,254
 • 3

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu phỏng phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) của nhà máy lọc dầu Dung Quất’’.

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và Mô phỏng phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) của nhà máy lọc dầu Dung Quất’’.
... tài: ‘ Nghiên cứu phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) nhà máy lọc dầu Dung Quất’’ SVTH: Trần Hữu Phương Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Xuân Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG ... ISOMER HÓA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 2.1 Tổng quan nhà máy lọc dầu Dung Quất 2.1.1 Địa điểm Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Mặt nhà máy gồm có khu vực chính: phân xưởng ... ISOME HÓA 1.1 Giới thiệu trình đồng phân hóa Trong công nghiệp trình đồng phân hoá paraffin nhẹ bao gồm: - Đồng phân hoá n-C4 thành i-C4 : nguyên liệu cho trình alkyl hóa - Đồng phân hoá phân...
 • 79
 • 620
 • 1

Nghiên cứu phỏng mạng FTTx

Nghiên cứu và mô phỏng mạng FTTx
... tiếp Chương Nghiên cứu mạng FTTx 10 Chương Tổng quan mạng FTTx Nghiên cứu mạng FTTx 10 CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MẠNG FTTx 1.8 Giới thiệu chương Về mặt kỹ thuật, FTTx sử dụng mạng quang chủ ... học trực tuyến… Dưới vài hình ảnh dịch vụ VOD Hình 1.3 tả ứng dụng triển khai mạng FTTx Dịch vụ FPT thử nghiệm thành công Nghiên cứu mạng FTTx 10 Chương Tổng quan mạng FTTx Hình 1.3 Ví dụ ... HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẠNG FTTx .59 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 Chương Tổng quan mạng FTTx Nghiên cứu mạng FTTx TÓM TẮT ĐỒ ÁN Đồ án...
 • 87
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu và mô phỏng mạng fttxnghiên cứu và mô phỏng giao thức định tuyến leach trong mạng cảm ứngnghiên cứu và mô phỏng sự tạo thành hydrat trong quá trình vận chuyển và khai thác dầu khído an nghien cuu va mo phong mang truy nhap quang fttxnghien cuu va mo phongmot so bai toan ve tinh chat cua day ti so ang nhau co dap ancác bài toán về tính diện tích hình thangcác bài toán về tính diện tích lớp 5các bài toán về tính diện tích hình chữ nhậtmột số bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhaubài tập về phản ứng của cacbon với dung dịch kiềm naoh baoh2 caoh2lý luận về phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứumo phong bai toan rot nuoc bang javamô phỏng bài toán giếng cát xử lý nền đất yếu bằng bài toán phẳng tương đươngmô tả bài toán về quản lý sản xuấtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại