Nghiên cứu sắt lỏng với sự trợ giúp của phương pháp khai khoáng dữ liệu

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều khiển giám sát tự động để tối ưu năng suất và cỡ hạt máy nghiền bột đá siêu mịn cỡ micromet trên cơ sở công nghệ điều khiển lập trình với sự trợ giúp của máy tính

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều khiển giám sát tự động để tối ưu năng suất và cỡ hạt máy nghiền bột đá siêu mịn cỡ micromet trên cơ sở công nghệ điều khiển lập trình với sự trợ giúp của máy tính
... TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2011 Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều khiển giám sát tự động để tối ưu suất cỡ hạt máy nghiền bột đá siêu mịn cỡ µm sở công nghệ điều khiển lập trình ... động để tối ưu suất cỡ hạt máy nghiền bột đá siêu mịn cỡ µm sở công nghệ điều khiển lập trình với trợ giúp máy tính Mục đích đề tài sử dụng máy tính kết hợp vi điều khiển linh kiện phụ trợ để ... điều khiển giám sát tự động để tối ưu suất cỡ hạt máy nghiền bột đá siêu mịn cỡ µm sản xuất Việt Nam sau: + Nghiên cứu, thiết kế hoàn chỉnh hệ thống điều khiển kết nối với máy nghiền bột đá siêu...
 • 87
 • 350
 • 1

Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sĩ giáo dục học

Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sĩ giáo dục học
... sở luận thực tiễn nói trên, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm đề tài: Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật 12 ban theo hướng giải vấn đề với trợ giúp máy vi tính 3 Lịch sử nghiên ... I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 thuyết dạy học GQVĐ 1.1.1 Khái niệm dạy học GQVĐ Dạy học GQVĐ phương pháp dạy học tích ... GIÚP CỦA MÁY VI TÍNH VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG” (LỚP 12 CB) 2.1 Mục tiêu dạy học chương Lượng tử ánh sáng Vật 12 CB Trong phần lượng tử ánh sáng, nội dung cốt lõi thuyết lượng tử...
 • 95
 • 648
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện từ liêm, hà nội với sự trợ giúp của GIS và viễn thám

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện từ liêm, hà nội với sự trợ giúp của GIS và viễn thám
... văn: Nghiên cứu trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Nội với trợ giúp GIS viễn thám Mục tiêu nghiên cứu - Ứng dụng GIS viễn thám để thành lập đồ lớp phủ huyện Từ Liêm, Nội Từ tính ... đất nghĩa trang, hệ thông tin địa lý viễn thám; Chương 2: Ứng dụng GIS viễn thám nghiên cứu trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Nội; Chương 3: Hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện ... trung nghiên cứu vào nội dung sau: - Nghiên cứu trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Nội theo định hướng quy hoạch đất nghĩa trang Nghị định 35/2008-NĐCP Về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa...
 • 18
 • 456
 • 0

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử.

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử.
... lỳa thun khỏng ry nõu KR8 a vo sn xut - Đặc điểm giống lúa KR8: im khỏng ry nõu nh li ca ging t 1-3 vi qun th ry nõu ca BSH v BSCL; thuộc nhóm giống cú thi gian sinh trng ngắn; nng sut trung bỡnh ... nghiờn cu chn tạo ging lỳa khỏng ry nõu ch th phõn t Vit Nam - Trong ti ny ó qui t c gen khỏng ry nõu vo ging lỳa, cú s dng ch th phõn t SSR liờn kt vi gen khỏng - Đề tài phi hp chn tạo ging lỳa ... mi li ch c trng cho mt loi Tuy nhiờn, SSR l mt loi ch th phõn t có tính chất độc giúp người ta tránh nhầm lẫn phân tích genome, l mt loi ch th phõn t chớnh xỏc v hu hiu nghiờn cu a dng di truyn,...
 • 179
 • 361
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử
... tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm trồng phân bón Quốc gia) Các Tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực trung du như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, suất giống KR8 cao giống KD18 từ 0,43 ... khu vc vựng sinh thỏi phớa Bc nc ta lựa chọn dòng ưu tú : DTR64, KR8-1(KR8) KR8-2 3.3.2 Khảo sát đặc tính nông sinh học dòng ưu tú 3.3.2.1 Khảo sát đặc tính nông sinh học dòng ưu tú nhà lưới Bng ... cú mc khỏng cao t khỏng im n Trong ú IR64 b nhim va n nhim nng t im n im 17 3.3.2.2 Đánh giá số đặc tính nông sinh học - Kt qu kho nghim v xuõn nm 2011, 2012 ti H Ni v H Nam Bng 3.5 thun ng...
 • 28
 • 378
 • 0

Nghiên cứu thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai với sự trợ giúp của phần mềm ArcGIS

Nghiên cứu thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai với sự trợ giúp của phần mềm ArcGIS
... đai: việc thành lập sử dụng đồ vùng giá trị đất đai tài liệu tham khảơ để định giá đất, tính nghĩa vụ thuế đất người sử dụng đất, sở hữu đất Vì việc nghiên cứu thành lập đồ vùng giá trị đất đai ... giá trị đất đai Kiểm tra kết quả, hoàn thiện đồ Lưu đồ In đồ Hình 2.2 Sơ đồ quy trình thành lập đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá Nhà nước 22 2.3 Phương pháp thành lập đồ vùng giá trị đất đai ... gồm chương : Chương 1: Tổng quan giá đất định giá đất Chương 2: Ứng dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ vùng giá trị đất đai Chương 3: Thành lập đồ vùng giá trị đất đai phường Hạ Đình, quận Thanh...
 • 52
 • 2,009
 • 8

Báo cáo khoa học: "một số kết quả Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng một số tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế bánh răng với sự trợ giúp của máy tính" ppsx

Báo cáo khoa học:
... Biện pháp để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn bánh Để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế bánh trớc hết ta so sánh việc áp dụng tiêu chuẩn cũ phơng pháp thiết kế bánh Sau so sánh kết áp dụng ... - Nghiên cứu đánh giá để huỷ bỏ số tiêu chuẩn không phù hợp - Nghiên cứu đánh giá tiêu chuẩn quan trọng để đa vào danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng - Nghiên cứu tiêu chuẩn áp dụng cho phù hợp ... hiệu - Nghiên cứu tiêu chuẩn đợc áp dụng để đăng ký chất lợng hàng hóa xuất nhập Đề tài hớng nghiên cứu quan trọng số hớng nghiên cứu 2.2 Các tiêu chuẩn hành phơng pháp thiết kế theo tiêu chuẩn...
 • 7
 • 262
 • 1

nghiên cứu bằng thực nghiệm đặc tính của rung động tự kích thích và ảnh hưởng của bước tiến dao đến sự tăng trưởng của nó trong quá trình cắt kim loại với sự trợ giúp của máy tính

nghiên cứu bằng thực nghiệm đặc tính của rung động tự kích thích và ảnh hưởng của bước tiến dao đến sự tăng trưởng của nó trong quá trình cắt kim loại với sự trợ giúp của máy tính
... Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính rung động tự kích thích ảnh hưởng bước tiến dao đến tăng trưởng trình cắt kim loại với trợ giúp máy tính T ính cấ p thiế t c đề tà i Rung động trình cắt kim loại tượng ... Nghiệp đến cuối khoá học thân em giao đề tài: " Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính rung động tự kích thích ảnh hưởng bước tiến dao đến tăng trưởng trình cắt kim loại với trợ giúp máy tính Trong ... cố hữu Rung động đặc biệt rung động tự kích thích ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng gia công, ảnh hưởng đến mòn dao độ xác máy vậy, nghiên cứu đặc tính rung động tự kích thích nghiên cứu những...
 • 147
 • 236
 • 0

nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện từ liêm, hà nội với sự trợ giúp của gis và viễn thám

nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện từ liêm, hà nội với sự trợ giúp của gis và viễn thám
... đất nghĩa trang, hệ thông tin địa lý viễn thám; Chương 2: Ứng dụng GIS viễn thám nghiên cứu trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện Từ Liêm, Nội; Chương 3: Hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang huyện ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHAN PHẠM CHI MAI NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIS VÀ VIỄN THÁM Chuyên ... cứu đất nghĩa trang 30 CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM – HÀ NỘI 33 2.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội huyện Từ Liêm – Nội...
 • 81
 • 591
 • 0

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LƯU THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU SỰ OXID HÓA CỦA KMnO4/CuSO4 5H2O TRÊN MỘT SỐ NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ... hương phương ) chưa nghiên cứu - Siêu âm vi sóng phương pháp kích hoạt mới, hữu ích cho phản ứng tổng hợp hữu không dung môi Các phương pháp chưa áp dụng nghiên cứu rộng rãi phản ứng oxid hóa KMnO4/CuSO4 ... 12,6 mmol) trộn với CuSO4 5H2O (2 g ∼ mmol) môi trường không dung môi để oxid hóa số nhóm đònh chức. 119 25 Luận án Tiến Só Hóa học Bảng 1.6 Oxid hóa KMnO4 môi trường không dung môi Chất Thời giana...
 • 211
 • 284
 • 0

Nghiên cứu bào chế viên gliclazid 30 mg phóng thích kéo dài với sự trợ giúp của máy tính

Nghiên cứu bào chế viên gliclazid 30 mg phóng thích kéo dài với sự trợ giúp của máy tính
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Thụy Cẩm Vy NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN GLICLAZID 30 MG PHÓNG THÍCH KÉO DÀI VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH Chuyên ngành: Công nghiệp Dược & Bào chế Thuốc Mã số: 02 01 LUẬN ÁN TIẾN ... phóng thích kéo dài với trợ giúp máy tính thành lập công thức quy trình sản xuất viên chứa gliclazid 30 mg phóng thích kéo dài trợ giúp phần mềm thông minh phần mềm vi tính ứng dụng Đề tài nghiên ... có viên chứa gliclazid 30 mg phóng thích kéo dài nghiên cứu sản xuất nước Dạng thuốc phóng thích kéo dài nghiên cứu từ lâu giới với nhiều chế phẩm có mặt thò trường Việt Nam Ở nước ta, dạng bào...
 • 185
 • 335
 • 2

Nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2000 2014 với sự trợ giúp của viễn thám và GIS

Nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2000 2014 với sự trợ giúp của viễn thám và GIS
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ****** NGUYỄN THỊ THƢ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000 2014 VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ... Nghiên cứu biến động sử dụng đất Thành phố Tĩnh, tỉnh Tĩnh giai đoạn 2000 2014 với trợ giúp viễn thám GIS Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn ứng dụng công ... DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH CHƢƠNG III: ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000- 2014 CHƢƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ...
 • 95
 • 286
 • 2

Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
... nghiệm đề tài: Nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật 12 ban theo hướng giải vấn đề với trợ giúp máy vi tính 3 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phƣơng pháp đƣợc nhiều nhà khoa học nghiên cứu ... VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO HƢỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY VI TÍNH VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG” (LỚP 12 CB) 2.1 Mục tiêu dạy học chƣơng “Lƣợng tử ánh sáng Vật 12 CB Trong ... giảng dạy Vật THPT + Phƣơng pháp dạy học GQVĐ + Ứng dụng MVT dạy học vật  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế dạy học theo hƣớng GQVĐ với trợ giúp MVT chƣơng “Lƣợng tử ánh sáng (Lớp 12...
 • 92
 • 86
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế với sự trợ giúp của máy tínhtổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sỹ giáo dục họcđào tạo theo kiểu chương trình hoá với sự trợ giúp của máy tínhphần i thiết kế sản phẩm với sự trợ giúp của máy tính cadlập trình gia công khuôn với lathe và router thiết kế cơ khí với sự trợ giúp của máy tính vẽ 3d và gia công khuônngày nay với sự trợ giúp của các thiết bị kiểm soát tài liệu như camera cổng từ thư viện đã áp dụng hình thức phục vụ tự chọncomputer aided manufacturing chế tạo với sự trợ giúp của máytínhthiết kế chiếu sáng với sự trợ giúp của máy tínhvà số thập phân với sự trợ giúp của máy tínhnhận dạng sự bất thường theo phương pháp phân tích dữ liệu đầu vàonhận dạng sự bất thường theo phương pháp phân tích dữ liệu đầu racác mô hình hệ hỗ trợ quyết định và các phương pháp khai phá dữ liệunghiên cứu nhu cầu và sự thỏa mãn của nhân viên và mức độ gắn kết đồi với tổ chứctăng cường sự trợ giúp của nhà nước đối với các doanh nghiệpluận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây