Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ phytolith đến một số tính chất lý – hoá học đất lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ phytolith đến một số tính chất hoá học đất lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ phytolith đến một số tính chất lý – hoá học đất lúa
... 3.3 Ảnh hưởng tích luỹ phytolith đến số tính chất đất 47 3.3.1 Ảnh hưởng đến số tính chất học đất 47 3.3.2 Ảnh hưởng đến số tính chất hoá học đất 51 KẾT LUẬN 58 ... mẫu đất thuộc khu vực nghiên cứu 27 Bảng Phương pháp xác định số tính chất mẫu đất 28 Bảng Phương pháp xác định số tính chất hóa học phytolith 30 Bảng Một số tính chất mẫu đất nghiên ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐—²–-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   PHẠM VĂN QUANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TÍCH LŨY PHYTOLITH ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC...
 • 87
 • 204
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều
... HOC KHOA HOC TU NHHN TEN DE TAI: NGHIẫN CU ANH HUểNG CA SểNG DIẫN T MAN! LẫN MOT Sể TNH CHAT DONGTRONG BN DAN THAP CHIẫU MSO:QT-08-15 CHU TRI Dẫ TAI : GS.TS NGUYẫN QUANớớ P.U CC CAN B() THAM GIA: ... cao túm tỏt ớ! f ớ'on de tai: NGHIẫN CU ANH Hl/ểNG CĩA SểNG DEN Tĩ^i:A^H LẫN MOT Sể TNH CHAT DONGTRONG BN DAN THAP CHIẫU MA SO: OT - OS 15 b) Nubi chij Irj: (S.TS Nguyộn Quang Bỏu Khoa Vat ly,Dai ... Ng'ayen Quami, Bau Nguyộn Bich Ngoc, and Do Manh h'ung Tii^: r.oi;hii:o; absorption coefficient of a strong electromagnetic vvave by contớned cloctuwi- ;f rlie quantum v^eớls Journal ofthe Korean Physical...
 • 105
 • 130
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b
... tài: Nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hưởng < /b> pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> A l ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Huy Dân Mục đích nghiên < /b> cứu < /b> Nghiên < /b> cún ảnh < /b> hưởng < /b> pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> A l ) < /b> lên < /b> tính < /b> ... SEM b t họp kim Nd-< /b> Fe-< /b> B nghiền h hợp chất < /b> pha < /b> thêm Dy40Nb30AỈ3 nghiền h 22 3.2 Ảnh hưởng < /b> họp chất < /b> pha < /b> thêm lên < /b> tính < /b> chất < /b> từ b t họp kim Nd-< /b> Fe-< /b> B Đe nâng cao chất < /b> lượng nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B ... Neodym-Sắt-Bo, viết tắt Nd-< /b> Fe-< /b> B loại nam < /b> châm < /b> đất tạo từ họp chất < /b> Neodym (Nd)< /b> - sắt (Fe)< /b> - Bo (B) , với công thức phân tử Nd2< /b> Fe< /b> 4B Nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> NdFeB lần chế tạo thành công vào năm 1982, công b ...
 • 30
 • 79
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al  ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b
... pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> Al< /b> ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Huy Dân Mục đích nghiên < /b> cứu < /b> Nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hƣởng pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> Al< /b> ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> ... thiêu < /b> kết < /b> Neodym-Sắt-Bo, đƣợc viết tắt Nd-< /b> Fe-< /b> B loại nam < /b> châm < /b> đất đƣợc tạo từ hợp chất < /b> Neodym (Nd)< /b> - Sắt (Fe)< /b> - Bo (B) , với công thức phân tử Nd2< /b> Fe1< /b> 4B Nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> NdFeB lần đƣợc chế tạo thành ... Dy40Nb3 0Al3< /b> 0 sau xử lí nhiệt 25 - nghiền h KẾT LUẬN Đã nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hƣởng hợp kim pha < /b> thêm Dy40Nb3 0Al3< /b> 0 lên < /b> tính < /b> chất < /b> từ nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd1< /b> 6, 5Fe7< /b> 7B6 ,5 Hợp kim Nd1< /b> 6, 5Fe7< /b> 7B6 ,5 nghiền h pha < /b> b t...
 • 31
 • 69
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... Tình hình thực Thực vật mọc rộng khắp, che phủ 75 100% diện tích Soc Cop3 Thực vật mọc nhiều, che phủ 50 70% diện tích Cop2 Thực vật mọc nhiều, che phủ từ 25 50% diện tích Cop1 Thực vật mọc ... t-ơng đối nhiều, che phủ từ 25% diện tích Sp Thực vật mọc ít, che phủ d-ới 5% diện tích Sol Thực vật mọc rải rác, phân tán Un Chỉ có vài cá biệt Gn Thực vật phân bố không đều, mọc nhóm ỏnh giỏ che ... vi t nụng nghip; ** So vi t lõm nghip Qua bng hin trng s dng t ca xó Yờn Ninh cho thy: Tng din tớch t t nhiờn ca xó Yờn Ninh l khỏ ln Trong ú t lõm nghip chim 17 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc...
 • 96
 • 1,150
 • 13

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xãtân phượng, huyện lục yên, tỉnh yên bái

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xãtân phượng, huyện lục yên, tỉnh yên bái
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - TRẦN THẾ HỒNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT XÃ TÂN PHƯỢNG, HUYỆN ... vững đất nước Trước thực tiễn đó, để có nghiên cứu sâu tính chất đất, thấy ảnh hưởng thảm thực vật tới đất rừng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số kiểu thảm thực vật đến số tính chất ... nghiên cứu ảnh hưởng qua lại thảm thực vật đất 1.2.1 Những nghiên cứu ảnh hưởng đất tới thảm thực vật 1.2.2.Những nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật tới đất 11 1.2.3 Những nghiên cứu tác...
 • 91
 • 231
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đạm nước mắm đến một số đặc tính chất lượng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đạm nước mắm đến một số đặc tính chất lượng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng
... phép rút số kết luận sau: Đã xác định số đặc trưng nước mắm xác định ảnh hưởng độ đạm đến đặc trưng chất lượng nước mắm, cụ thể: Chất lượng cảm quan phụ thuộc rõ vào độ đạm phạm vi từ 20 đến 30 ... kết nghiên cứu cho thấy có mối tương quan định độ đạm khả chấp nhận người tiêu dùng Mức độ chấp nhận vị nước mắm tăng lên với tăng độ đạm Về độ trong: Hình 3.13 trình bày kết đánh giá người tiêu ... mức độ chấp nhận họ sản phẩm thuộc tính cảm quan: Màu sắc, mùi, vị, độ mức độ chấp nhận chung Trong điểm mức độ chấp nhận cao (Cực kỳ thích), mức độ chấp nhận thấp (Cực kỳ không thích), mức độ...
 • 61
 • 538
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan, chitosan oligosaccharid (COS) đến một số vi sinh vật gây bệnh trên cá bảo quản bằng nước đá và đề xuất công nghệ bảo quản sau thu hoạch

Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan, chitosan oligosaccharid (COS) đến một số vi sinh vật gây bệnh trên cá bảo quản bằng nước đá và đề xuất công nghệ bảo quản sau thu hoạch
... GIÁO VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NHA TRANG ð H I LƯU NGHIÊN C U NH HƯ NG C A CHITOSAN, CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE (COS) ð N M T S VI SINH V T GÂY B NH TRÊN CÁ B O QU N B NG NƯ C ðÁ VÀ ð XU T CÔNG ... chitosan oligosaccharid (COS) ñ n m t s vi sinh v t gây b nh b o qu n b ng nư c ñá ñ xu t công ngh b o qu n sau thu ho ch” v i m c tiêu ñánh giá kh s d ng chitosan, chitosan oligosaccharid (COS) ... nhiên vitamin hi n di n m t cách có ch n mô quan khác c a Trong thư ng g p m t s vitamin 12 sau: vitamin nhóm A, thư ng có lo i vitamin A1 thư ng g p vitamin A2 thư ng g p bi n nư...
 • 89
 • 279
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang
... Hỡnh 2.1 Biu nhit trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 .19 Hỡnh 2.2 Biu lng ma trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 19 Hỡnh 2.3 Biu m trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 20 Hỡnh 4.1: S bin i ... s liu v nhit , m, tng s gi nng v lng ma trung bỡnh thỏng tnh H Giang nm 2010 (Theo trm khớ tng H Giang) c trỡnh by bng 2.1 H Giang cú khớ hu c thự ca mt tnh nỳi cao phớa ụng Bc b Mt nm chia ... bỡnh thỏng H Giang nm 2010 Lng ma TB thỏng (mm) 2.1.3.2 Ch ma, m 800 700 600 500 400 300 200 100 Lng ma 10 11 12 Thỏng Hỡnh 2.2 Biu lng ma trung bỡnh thỏng H Giang nm 2010 H Giang l mt tnh...
 • 101
 • 205
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học và vi sinh vật đất ở xã phúc xuân - thành phố thái nguyên - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học và vi sinh vật đất ở xã phúc xuân - thành phố thái nguyên - tỉnh thái nguyên
... Những nghiên cứu thảm thực vật khu vực nghiên cứu 1.3 Những nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật đến tính chất hóa vi sinh vật đất giới Vi t Nam 10 1.3.1 Những ảnh hưởng hệ sinh thái đất đến ... đất bị xói mòn, bạc màu, nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi trọc Với lý chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật đến số tính chất lý, hóa học vi sinh vật đất Phúc Xuân, thành phố Thái ... trung nghiên cứu: Một số kiểu thảm thưc vật; ảnh hưởng chúng đến thay đổi tính chất lý, hóa học vi sinh học đất Đề tài không nghiên cứu tác động trở lại yếu tố môi trường đất đến kiểu thảm thực vật...
 • 72
 • 363
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến độ thủy phân, thành phần hóa học, độ hòa tan và khả năng chống oxy hóa của sản phẩm thủy phân protein từ đầu và xương cá Hồng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến độ thủy phân, thành phần hóa học, độ hòa tan và khả năng chống oxy hóa của sản phẩm thủy phân protein từ đầu và xương cá Hồng
... định thành phần hóa học đầu xương Hồng - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian thủy phân đến độ thủy phân, thành phần hóa học, độ hòa tan khả chống oxy hóa sản phẩm thủy phân protein từ đầu Hồng ... ảnh hưởng thời gian thủy phân đến độ thủy phân, thành phần hóa học, độ hòa tan khả chống oxy hóa sản phẩm thủy phân protein từ xương Hồng Để xác định ảnh hưởng thời gian thủy phân đến độ thủy ... phẩm thủy phân protein từ đầu Hồng Để xác định ảnh hưởng thời gian thủy phân đến độ thủy phân, thành phần hóa học, độ hòa tan khả chống oxy hóa sản phẩm thủy phân protein từ đầu Hồng, tiến...
 • 81
 • 253
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của keo lai tuổi 6 tại Công ty Lâm Nghiệp Hàm Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của keo lai tuổi 6 tại Công ty Lâm Nghiệp Hàm Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.
... nh 65 61 59 64 62 61 62 60 59 57 59 56 59 56 60 61 60 55 U D1.3 (cm) S 13,59 13,12 12,98 13, 46 12.18 12, 86 12.02 12 ,66 12,02 13,22 13,32 13.12 12 ,64 12,18 12,08 12, 16 12,12 12 ,68 1,12 3 ,62 1, 16 ... Sn nh Chõn Sn nh 65 61 59 64 62 61 62 60 59 57 59 56 59 56 60 61 60 55 14,82 14,74 13,88 14. 26 14,22 14,48 14,84 14 ,62 13,44 13 ,64 14,34 14,14 13,92 13,34 14. 76 14, 96 14 ,64 13, 76 H U S S% Trong ... 0 ,67 0 ,67 0,43 0,51 0,52 0,54 0 ,62 0, 46 0 ,69 0 ,66 0,53 0 ,69 0,71 0 ,65 0,73 0 ,68 0 ,68 6, 65 6, 79 7,11 4,13 4,99 5,38 5,73 6, 42 5,02 7, 56 6,72 5,32 7.44 7, 46 6,39 7,24 6, 31 7,08 U 12 = 2,99 U 23 =...
 • 48
 • 198
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của đậu tương DT02 và DT84

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của đậu tương DT02 và DT84
... tài: nghiên cứu ảnh hưởng áp suất thẩm thấu đến số tiêu sinh lý, sinh hóa đậu tương DT02 DT84 nhằm tìm hiểu biến đổi sâu sắc sinh lý, sinh hóa đậu tương gặp điều kiện áp suất thẩm thấu khác nhau, ... phương với giá trị cao suất kinh tế Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng áp suất thẩm thấu đến tiêu sinh lý, sinh hóa đậu tương DT02 DT84 Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định tiêu sinh lý (khả nảy mầm, ... 1.3.1 Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng áp suất thẩm thấu đến sinh trưởng phát triển đậu tương Áp suất thẩm thấu ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển đậu tương, áp suất thẩm thấu cao không lấy...
 • 52
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báiảnh hưởng của nồng độ chì pb đến một số chỉtiêu sinh lý và sinh trưởng của cây đậu bắpnghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển của đậu côve tại buôn ma thuộtnghiên cứu ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất của hộ nông dân ở huyện ứng hòa tỉnh hà tâynghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến tài nguyên rừng ở đắk nôngnghiên cứu ảnh hưởng của nước chiết trái nhàu đến sự phát triển tế bào ung thư ở mỹnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúanghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng phát triển của cà phê vối trồng trên đất bazan tại tỉnh daklaknghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng cua ráp suất thẩm thấu đến đậu tươngluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đền khả năng sản xuất của lợn trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển và năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh thanh chương nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchTIẾT bài tập CÔNG SUẤTChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnxử lý kim loại nặng bằng mùn cưakiem tra 1 tiet li 7 kieu ky23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hayDapan Tài liệu sưu tầmDe thi olympic so cap 2015Giáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11Tổng quan về công ty Biti’sDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpBài giảng mặt cầu toán 12THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươi