Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011

Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011

Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011
... bao gm: Human enterovirus A; Human enterovirus B; Human enterovirus C; Human enterovirus D; Bovine enterovirus nhúm A; Bovine enterovirus nhúmB; Porcine enterovirus B; Enterovirus H; Enterovirus ... ty lờ nhi m EV s bnh nhi n iờ u tri ta i bờ nh viờ n Nhi Trung ng nm 2011 vi mu c tiờu sau: Xỏc nh c t l dng tớnh Enterovirus bng hai k thut RT-PCR v realtime RT-PCR Xỏc inh c t l nhi m EV ... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHI N - Khỳc Th Rnh Hoa XC NH T L NHIM ENTEROVIRUS BNH NHI VO IU TR TI BNH VIN NHI TRUNG NG NM 2011 Chuyờn ngnh: Vi sinh vt hc Mó s:60 42...
 • 92
 • 159
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh bệnh viện mắt trung ương năm 2014

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở bệnh viện mắt trung ương năm 2014
... tình hình sử dụng kháng sinh bệnh viện Mắt Trung ương năm 2014 với mục tiêu: Phân tích số liệu sử dụng kháng sinh bệnh viện năm 2014 Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh dùng phổ biến bệnh viện ... VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1.1 Phương pháp khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh Để khảo sát số lượng sử dụng kháng sinh đường uống đường tiêm, sử dụng phương pháp tính liều DDD Với kháng sinh ... lượng sử dụng kháng sinh đường uống theo khoa phòng Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt theo nhóm Số lượng sử dụng kháng sinh tra mắt nhóm aminoglycosid Số lượng sử dụng kháng sinh tra mắt...
 • 71
 • 661
 • 1

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và kết QUẢ PHẪU THUẬT lác NGOÀI THỬ PHÁT NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI điều TRỊ tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG năm 2011 2012

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và kết QUẢ PHẪU THUẬT lác NGOÀI THỬ PHÁT ở NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI điều TRỊ tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG năm 2011 2012
... pp 1255 - 1262 KHảO SáT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG HộI CHứNG BONG VảY DA DO Tụ CầU VàNG TạI BệNH VIệN DA LIễU TRUNG ƯƠNG Từ 3 /2011- 3 /2012 Phạm Th Mai Hơng, Trần Lan Anh, Nguyễn Vũ Trung TểM T T M c tiờu: ... 50%) 40 n ; (50%) c theo dừi t 3-9 thỏng Tu i trung bỡnh c a b nh nhõn l 27,86 (Nam: 25,5; N : 30,2), tr tu i nh t l 15 v cao tu i nh t l 69 Tu i 15- 40 chi m 86,25%, tu i t 41- 60 chi m 11,25% ... sau tu n, 78,75% th i i m sau thỏng v 75,8% th i i m sau thỏng T l BN cú k t qu trung bỡnh cú xu h ng tng lờn: 15% th i i m sau tu n, 17,5% th i i m sau thỏng v 18,75% th i i m sau thỏng t l...
 • 3
 • 114
 • 1

PHÂN TÍCH BIẾN CHỨNG và THÁI độ xử TRÍ TRONG PHẪU THUẬT lác NGOÀI THỨ PHÁT NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI điều TRỊ tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG năm 2011 2012

PHÂN TÍCH BIẾN CHỨNG và THÁI độ xử TRÍ TRONG PHẪU THUẬT lác NGOÀI THỨ PHÁT ở NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI điều TRỊ tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG năm 2011  2012
... Suisse, 25, 98, 99, 124, 177 ĐáNH GIá HIệU QUả MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG TớI TáC DụNG CủA EPOKINE (ERYTHROPOIETIN ALFA) TRONG ĐIềU TRị THIếU MáU BệNH NHÂN LọC MáU CHU Kỳ Hồ Lu Châu, Nguyễn Hữu ... b nh nhõn n (48,20%), tu i trung bỡnh 47,64 15, 1 - Nhúm dựng Eprex cú 70 b nh nhõn ú cú 37 b nh nhõn nam (52,86) v 33 b nh nhõn n (47,14%), tu i trung bỡnh 48,83 15, 87 Nguyờn nhõn suy th n giai ... 43.75% 28.75% 16.25% 0% 100% Trong 80 BN nghiờn c u c a chỳng tụi cỏc BN c can thi p c tr c ngang v i nh l ng trung bỡnh l lựi c tr c ngoi t 5-10mm v rỳt c tr c t 4-7mm + Trong t ng s cỏc BN trờn...
 • 4
 • 186
 • 0

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM TRÙNG TIỂU CÓ TRIỆU CHỨNG VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH 3 THÁNG CUỐI THAI KỲ pot

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM TRÙNG TIỂU CÓ TRIỆU CHỨNG VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH Ở 3 THÁNG CUỐI THAI KỲ pot
... Xác định tỉ lệ nhiễm trùng tiểu triệu chứng sản phụ tháng cuối thai kỳ Định danh vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu triệu chứng Xác định yếu tố liên quan với nhiễm trùng tiểu sản phụ tháng cuối ... found.) Đặc điểm tác nhân gây nhiễm trùng tiểu Trong nghiên cứu tác nhân gây nhiễm trùng tiểu thai phụ tháng cuối thai kỳ theo thứ tự E coli (38 ,1%), S aureus (33 ,3% ) giống nghiên cứu tác giả Phạm ... Nhiễm trùng tiểu bệnh lý thường gặp phụ nữ mang thai Tại Hoa Kỳ năm triệu lượt khám thai ngoại trú triệu lượt nhập viện nhiễm trùng tiểu 50% phụ nữ lần nhiễm trùng tiểu Nhiễm trùng tiểu...
 • 15
 • 302
 • 1

xác định tỷ lệ nhiễm nấm malassezia spp bệnh lang ben, viêm da dầu, viêm da cơ địa

xác định tỷ lệ nhiễm nấm malassezia spp ở bệnh lang ben, viêm da dầu, viêm da cơ địa
... nhim nm Malassezia. sp trờn mt s bnh da 3.1.1 Phõn b chung bnh nm Malassezia spp T l bnh nm Malassezia sp tng s BN b bnh ngoi da Bng 3.1 T l bnh nm Malassezia spp s BN b bnh ngoi da Bnh da Do Malassezia ... Malassezia spp Khụng nm Tng s S bnh nhõn T l(%) 100 Nhn xột: T l bnh nm Malassezia spp tng s BN b bnh nm da Bng 3.2 T l bnh nm Malassezia spp s BN nhim nm da Bnh nm da Do Malassezia spp Khụng Malassezia ... nm Malassezia. sp trờn mt s bnh da .29 3.1.1 Phõn b chung bnh nm Malassezia spp .29 3.1.2 Phõn b nhim nm da Malassezia spp theo cỏc thỏng nm 29 3.1.3 Phõn b bnh nm da Malassezia spp...
 • 52
 • 468
 • 0

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) Ở MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI
... Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội thực phẩm vi khuẩn Escherichia coli (E coli) Vi khuẩn E coli có mặt nhiều loại thực phẩm thịt, cá, giò, ... 40 44,44 Thịt lợn Thịt Thịt gà Tính chung 297 Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội Như vậy, kết kiểm tra mức độ ô nhiễm vi khuẩn E coli thịt phần ... thức ăn KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn, thịt bò, thịt huyện tương đối cao: Thịt lợn thịt bò 53,33%, thịt gà 60% Độc lực chủng E coli phân lập được: có chủng có độc lực cao, gây...
 • 6
 • 469
 • 4

XáC ĐịNH Tỷ Lệ NHIễM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM 2 GIốNG Gà HƯớNG THịT ROSS 308 Và ISA MàU NUÔI CÔNG NGHIệP TạI MộT Số TỉNH MIềN BắC VIệT NAM

XáC ĐịNH Tỷ Lệ NHIễM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM ở 2 GIốNG Gà HƯớNG THịT ROSS 308 Và ISA MàU NUÔI CÔNG NGHIệP TạI MộT Số TỉNH MIềN BắC VIệT NAM
... lệ nhiễm M gallisepticum hai giống g Ross 308 v ISA mu lứa tuổi (Bảng 2) lứa tuổi dới 35 ngy, Ross 308 tỷ lệ nhiễm l 32, 0%; ISA mu l 35,05% (P = 0,85 02) lứa tuổi 35 ngy, tỷ lệ nhiễm đn g Ross ... hai giống g thịt Ross 308 v ISA mu đợc nhập Việt Nam v đợc ngời chăn nuôi a chuộng khả tăng trọng nhanh, thời gian nuôi ngắn (Ross 308 nuôi 45 50 ngy đạt 2, 5 kg; ISA mu nuôi 60 65 ngy đạt 2, 2 ... 56 32, 00 35 ngy tui 21 22 0 92 41, 82 < 35 ngy tui 11 118 39 33,05 35 ngy tui 13 1 32 57 43,18 < 35 ngy tui 28 29 3 95 32, 42 b 35 ngy tui 34 3 52 149 42, 33 a Bảng Kết kiểm tra tỷ lệ nhiễm M gallisepticum...
 • 8
 • 313
 • 0

Tài liệu Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm và phân lập Salmonella Gallinarum Pullorum các đàn gà đẻ bố mẹ giống Lương Phượng và Sasso nuôi trong gia đình pdf

Tài liệu Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm và phân lập Salmonella Gallinarum Pullorum ở các đàn gà đẻ bố mẹ giống Lương Phượng và Sasso nuôi trong gia đình pdf
... 3 Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Kết xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella galliarum pullorum Bảng Kết xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella galliarum pullorum L ơng Ph ợng Sasso Đợt thí ... luận Tỷ lệ nhiễm Salmonella hai giống đẻ bố mẹ L ơng Ph ợng Sasso nuôi nông hộ t ơng đối cao Tỷ lệ nhiễm tăng dần theo lứa tuổi: từ 4,16 - 15,71% (giống L ơng Ph ợng) 4,44 - 13,84% (giống Sasso) ... phẩm từ L ơng Ph ợng cho thấy gan buồng trứng có tỷ lệ phân lập đ ợc Salmonella cao 44,44% 41,66% Sau từ lách dịch ruột: 38,38% 33,33% ống dẫn trứng có tỷ lệ phân lập 25,0% Tỷ lệ phân lập Salmonella...
 • 4
 • 244
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Neospora – LOẠI ĐƠN BÀO KÝ SINH NGƯỜI VÀ GIA SÚC " pot

BÁO CÁO
... nghiên cứu: 2.1 Nội dung: Phát bệnh Neospora, xác định tỷ lệ nhiễm Neospora số vật nuôi (gia súc) người 2.2 Nguyên liệu: - Máu phủ tạng dê, chó, bò thu từ lò mổ, bảo quản 200C - Máu núm thai người ... phát bệnh bước đầu xác định tỷ lệ nhiễm Neospora gia súc (dê, chó, bò-nhất bò sữa) người ( sản phụ)nhằm đánh giá nguy gây thiệt hại bệnh gia súc ảnh hưởng bệnh đến sức khỏe người cộng đồng II ... âm tính (-) với Neospora PP > 20 = dương tính ; = 20 nghi ngờ; < 20 =âm tính) III Kết thảo luận 3.1 Tỷ lệ nhiếm Neospora xác định nhuộm Giemsa Bảng 1: Kết xác định tỷ lệ nhiễm Neospora máu phủ...
 • 5
 • 328
 • 0

Báo cáo " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 TRÊN TRÂU, BÒ KHỎE MẠNH MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ " pdf

Báo cáo
... vi khuẩn E coli O157:H7 từ mẫu phân trâu, khỏe mạnh số tỉnh Nam Trung Bộ Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli O157:H7 trâu, khỏe mạnh - Xác định số đặc điểm sinh vật, hoá học chủng E coli ... kiểm tra khả kháng kháng sinh 10 chủng vi khuẩn E coli O157:H7 thể bảng 30 Bảng Khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli O157:H7 Số Mẫn cảm Mẫn cảm Kháng Ký chủng cao trung bình Loại kháng sinh hiệu ... Clindamycin, Erythromycin Oxacillin với tỷ lệ kháng thuốc 100% 31 IV KẾT LUẬN - Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli O157:H7 trâu, khỏe mạnh tỉnh Nam Trung Bộ 3,4% Trong đó, tỷ lệ nhiễm Phú Yên 2,2%, Khánh Hoà...
 • 7
 • 413
 • 2

Báo cáo "Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam " pdf

Báo cáo
... lệ nhiễm M gallisepticum hai giống g Ross 308 v ISA mu lứa tuổi (Bảng 2) lứa tuổi dới 35 ngy, Ross 308 tỷ lệ nhiễm l 32, 0%; ISA mu l 35,05% (P = 0,85 02) lứa tuổi 35 ngy, tỷ lệ nhiễm đn g Ross ... hai giống g thịt Ross 308 v ISA mu đợc nhập Việt Nam v đợc ngời chăn nuôi a chuộng khả tăng trọng nhanh, thời gian nuôi ngắn (Ross 308 nuôi 45 50 ngy đạt 2, 5 kg; ISA mu nuôi 60 65 ngy đạt 2, 2 ... 56 32, 00 35 ngy tui 21 22 0 92 41, 82 < 35 ngy tui 11 118 39 33,05 35 ngy tui 13 1 32 57 43,18 < 35 ngy tui 28 29 3 95 32, 42 b 35 ngy tui 34 3 52 149 42, 33 a Bảng Kết kiểm tra tỷ lệ nhiễm M gallisepticum...
 • 8
 • 307
 • 1

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT (LỢN, BÒ, GÀ) MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI " pot

BÁO CÁO
... Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội thực phẩm vi khuẩn Escherichia coli (E coli) Vi khuẩn E coli có mặt nhiều loại thực phẩm thịt, cá, giò, ... 44,44 Thịt lợn Thịt Thịt gà Tính chung 297 Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli huyện ngoại thành Nội Như vậy, kết kiểm tra mức độ ô nhiễm vi khuẩn E coli thịt phần cảnh báo ... thức ăn KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn, thịt bò, thịt huyện tương đối cao: Thịt lợn thịt bò 53,33%, thịt gà 60% Độc lực chủng E coli phân lập được: có chủng có độc lực cao, gây...
 • 6
 • 290
 • 2

phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm và đặc tính của vi khuẩn salmonella spp gà rừng lai f2 nuôi tại vườn quốc gia cúc phương

phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm và đặc tính của vi khuẩn salmonella spp ở gà rừng lai f2 nuôi tại vườn quốc gia cúc phương
... S.enteritidis ñàn R ng lai F2 nuôi t i vư n Qu c gia Cúc Phương - Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh hóa c a ch ng Salmonella phân l p ñư c ñàn R ng lai F2 nuôi t i vư n Qu c gia Cúc Phương - ð nh ... enteritidis R ng lai F2 (♀ Ri vàng rơm x ♂ R ng) nuôi t i vư n Qu c gia Cúc Phương 1.2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá tình hình nhi m Salmonella spp ñàn R ng lai F2 nuôi t i vư n Qu c gia Cúc Phương ... Qu c gia Cúc Phương ñã nghiên c u lai t o R ng v i Ri vàng rơm t o ñư c lai F2 v i 3/4 máu R ng 1/4 máu Ri vàng rơm Con lai t p h p ñư c ñ c tính t t c a R ng Ri Do v y, lai...
 • 103
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xác định tỷ lệ nhiễm hpv trong nghiên cứuvề xác định tỷ lệ dịch vụ tối thiểu mà htx cung cấp cho xã viênxác định tỷ lệ dầu đậu nành bổ sung vào làm màng bao cho thức ăn tổng hợp khi đã bổ sung dịch lên men lactic từ nguyên liệu đầu tômxác định tỷ lệ mang gien pap afa và tình hình kháng kháng sinh của các chủng e coli gây nhiễm khuẩn tiết niệuxác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ươngtrường hợp bài toán đã xác định tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời connếu đề bài không xác định tỷ lệ phân li kiểu hình của đời con mà chỉ cho biết 1 kiểu hình nào đó ở con laiphương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy theo độ tuổi của lợn conphương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo lứa đẻ của lợn mẹô nhiễm không khí do khí no2 so2 ozone làm tăng các triệu chứng đường hô hấp và tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bptnmtxác định tỷ lệ lysinephương pháp xác định tỷ lệ nướccà phê nhân xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hạixác định tỷ lệ vốn hoátỷ lệ nhiễm hiv ở việt namPREVENTION OF POST OPERATIVE VOMITINGCS BN có KTTW 30 11 2016https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anNzRnSGV1elJwREUQui trình chăm sóc Hậu môn nhân tạo1.SJ1 2017.10.17 fc925be SJ1 Thay doi giay dang ky kinh doanh Signed.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbi1ETTk0SmpVTG801.Giay dang ky su dung dich vu T06.2017vn 24-08-2011 2. Luat 70_2006_QH11.pdf12. Thong tu 194 2009 TT BTC17. Thong tu 131 2010 TT BTCQuy che huong dan giao dich ky quyKT hut dam MUI MIENGPediatric Turbinate HypertrophyIVIG, PACEMAKER AND ECMO IN ACUTE MYOCARDITIS-official.pdfROLE OF UROKINASE IN MANAGEMENT OF PARAPNEUMONIC EMPYEMAAerosolized colistin for the treatment of nosocomial pneumoniaTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1Các loại bóng mask ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkJpbkdmQXh6WUk