Xác định một số hợp chất hydrocacbon đa vòng thơm (PAH) trong thịt và sản phẩm từ thịt bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ hai lần (GC MS MS)

Nghiên cứu qui trình xác định hàm lượng polybrominated biphenyl (pbb) polybrominated diphenyl ether (pbde) trong sản phẩm từ nhựa bằng phương pháp sắckhí khối phổ

Nghiên cứu qui trình xác định hàm lượng polybrominated biphenyl (pbb) và polybrominated diphenyl ether (pbde) trong sản phẩm từ nhựa bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ
... tập trung nghiên cứu xác định PBB PBDE mẫu hạt nhựa, sản phẩm từ nhựa, số cấu tử PBB PBDE quan tâm theo qui định RoHS theo phương pháp sắc khí khối phổ (GC/MS) i MỤC LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, ... PBB VÀ PBDE TRONG NHỰA, SẢN PHẨM TỪ NHỰA, SẢN PHẨM DỆT MAY [11], [12] Các qui định liên quan đến PBB PBDE đặc trưng qui định RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) qui định ... 44 II.4.2 Xác định hiệu suất thu hồi phương pháp 45 iii II.4.3 Xác định độ lặp lại, độ tái lập phương pháp 46 II.4.4 Xác định độ phương pháp 47 II.4.5 Xác định độ không...
 • 113
 • 1,586
 • 12

Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT CLO TRONG NƯỚC MẶT, TRONG ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo khoa học:
... khối phổ hợp chất phân tích Một lợi điểm quan trọng khác trường hợp có trùng lặp phần toàn phần, hai hay nhiều peak rửa giải cột việc chọn lại mảnh ion giúp ta xác nhận lại hợp chất cần xác định ... phương pháp chất nhỏ 0,08ppb, tương đương v 0,08µg/l, điều cho phép yên t âm kiểm soát ới chất lượng số liệu phân tích phương pháp xác định lượng vết thuốc BVTV nước, đất mà đề tài nghiên cứu 2.4 ... DPH Nước sông - - - - - Nước sông 61 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 Sông Cu Đê - - - - - Nước sông Hồ Công viên 29-3 - - - - - Nước hồ Phường Hoà Hiệp - - - - - Đất...
 • 7
 • 328
 • 0

Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von ampe hòa tan

Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von ampe hòa tan
... hóa học, Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Nga (2009), Nghiên cứu xác định Trimethoprim dược phẩm phương pháp von- ampe hòa tan hấp phụ sóng vuông, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường đại học ... phương pháp von- ampe hòa tan, từ áp dụng xác định hàm lượng Cefaclor số mẫu thuốc thị trường Vì nội dung nghiên cứu bao gồm: Khảo sát điều kiện thủy phân Khảo sát phương pháp ghi đường hòa tan Khảo ... Thị Tuyết (2008), Nghiên cứu xác định Niphedipine dược phẩm phương pháp von- ampe hòa tan catot điện cực giọt thủy ngân treo, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường đại học khoa học tự nhiên TIẾNG...
 • 10
 • 391
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA DỊCH CHIẾT NẤM HOÀNG CHI TRÊN TẾ BÀO NẤM MEN KHI BỊ CHIẾU TIA CỰC TÍM" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nấm Hoàng chi nuôi trồng có khả bảo vệ tế bào nấm men bị chi u tia cực tím Các nấm có hoạt tính sinh học không so với nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng đối tượng nấm men chi u tia cực ... hiểu tác dụng dịch chi t nấm Hoàng chi nấm men dựa nguyên tắc chi u tia cực tím (UV) trực tiếp bước sóng λ = 253,7 nm để gây đột biến tế bào nấm men [2], [22] Kết bàn luận 3.1 Xác định số thành ... Theo số tác giả này, nấm men có tỷ lệ sống sót cao điều kiện chi u tia cực tím xử lý với dịch chi t nấm Linh chi, nấm có hoạt chất có khả sửa chữa gen bị sai hỏng tác động tia tử ngoại nấm men...
 • 11
 • 288
 • 0

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN
... ghi dũng von-ampe ho tan, cú th s d ng t t c cỏc k thu t ghi ó c bi t n (DPP, SqW, von-ampe b c thang, von-ampe dũng xoay chi u ho tan b c m t, ) Tớn hi u nh trờn ng von-ampe ho tan l c s ... phng phỏp von-ampe hũa tan khụng t, nh g n So v i cỏc phng phỏp khỏc, phng phỏp von-ampe hũa tan r nh t v m t chi phớ u t cho thi t b M t khỏc, thi t b c a phng phỏp von-ampe hũa tan d thi ... phỏp von-ampe hũa tan cú th xỏc nh d ng t n t i c a cỏc ch t mụi tr ng, ú cỏc phng phỏp khỏc nh AAS, ICP-AES, NAA khụng lm c i u ú * Phng phỏp von-ampe ho tan h p ph Phng phỏp von-ampe ho tan...
 • 57
 • 445
 • 0

Xác định một số hợp chất nhóm anthocyanin trong rau củ bằng phương pháp HPLC

Xác định một số hợp chất nhóm anthocyanin trong rau củ bằng phương pháp HPLC
... Tuy nhiên việc xác định hoạt chất nhóm Anthocyanin thực phẩm rau củ Xuất phát từ thực tiễn đặt vấn đề nghiên cứu đề tài: Xác định số hợp chất nhóm Anthocyanin rau củ phương pháp HPLC Với mục ... dựng thẩm định phương pháp xác định số hợp chất nhóm anthocyanin rau củ phương pháp HPLC Áp dụng quy trình kỹ thuật xây dựng để phân tích số mẫu rau củ thị trường 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ANTHOCYANIN ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LÊ VIỆT NGÂN XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT NHÓM ANTHOCYANIN TRONG RAU CỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Lê Đình...
 • 87
 • 394
 • 1

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von ampe hòa tan

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von  ampe hòa tan
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu Hòa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC BẰNG PHƢƠNG PHÁP VON- AMPE HÒA TAN Chuyên ... -Phương pháp von- ampe hòa tan khả xác định đồng thời nhiều kim loại nồng độ cỡ vết siêu vết -Thiết bị phương pháp von- ampe hòa tan không đắt, nhỏ gọn So với phương pháp khác, phương pháp von- ampe ... Phƣơng pháp von- ampe hoà tan hấp phụ Phương pháp AdSV phương pháp bổ xung cho phương pháp ASV, xác định lượng vết siêu vết chất (vô hữu cơ) phương pháp ASV khó xác định Về mặt sở lý thuyết, phương...
 • 91
 • 206
 • 0

Phân lập xác định một số đặc tính sinh học của salmonella SPP trong thịt gà sau giết mổ tại một sốsở giết mổ trên địa bàn hà nội

Phân lập và xác định một số đặc tính sinh học của salmonella SPP trong thịt gà sau giết mổ tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn hà nội
... thải hữu trình giết mổ không xử lý Xuất phát từ trạng tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân lập xác định số đặc tính sinh học Salmonella spp thịt sau giết mổ số sở giết mổ địa bàn Nội Nghiên ... Khoa học Nông nghiệp Page Mục đích đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số nguyên nhân ảnh hưởng đến ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt sau giết mổ số sở giết mổ Nội - Xác định số đặc tính ... nghiệp 4,85%; sở giết mổ thủ công 20,77% Tỷ lệ nhiễm Salmonella spp phân mẫu lấy sở giết mổ công nghiệp thấp sở giết mổ công nghiệp mà tiến hành lấy mẫu giết mổ sở chăn nuôi sở chọn lọc...
 • 73
 • 249
 • 0

Phân lập một số chủng nấm đảm có khả năng sinh laccase nghiên cứu tiềm năng ứng dụng laccase trong oxy hóa các hợp chất s phenolic một số hợp chất ô nhiễm vòng thơm

Phân lập một số chủng nấm đảm có khả năng sinh laccase và nghiên cứu tiềm năng ứng dụng laccase trong oxy hóa các hợp chất s phenolic và một số hợp chất ô nhiễm vòng thơm
... học hợp chất S- phenolic s hợp chất ô nhiễm vòng thơm tiến hành với nội dung sau: - Phân lập chủng nấm sinh tổng hợp laccase từ s địa phương - Đánh giá khả oxy hóa hợp chất S- phenolic laccase ... khả phân hủy chất gây ô nhiễm polymer phức hợp Khả chuyển hóa chất S- phenolic tốt, chứng tỏ đặc tính oxy hóa sinh học cao laccase sinh tổng hợp từ vi sinh vật đó, chủng nấm đảm Các hợp chất S- phenolic ... hủy laccase chưa nhiều Xuất phát từ lý trên, đề tài Phân lập s chủng nấm đảm khả sinh laccase nghiên cứu tiềm ứng dụng laccase oxy hóa Bùi Thế S n Page Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh...
 • 55
 • 81
 • 0

tách chiết xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)

tách chiết và xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)
... chiết collagen từ da tra, nghiên cứu xác định tính chất đặc trưng loại collagen hạn chế Vì vậy, việc thực đề tài Tách chiết xác định số tính chất đặc trưng collagen từ da tra cấp thiết, phục ... đủ hệ thống số vấn đề là: Tính chất da tra Việt Nam Quy trình tách chiết phù hợp da tra nuôi trồng Việt Nam Một số tính chất collagen chiết từ da tra Đề tài hướng đến giải số tồn để có ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ CÚC TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA COLLAGEN TỪ DA TRA (Pangasius hypophthalmus) Chuyên ngành:...
 • 104
 • 437
 • 2

Nghiên cứu xác định một số tính chất đàn hồi giảm chấn của bánh lốp ô tô tải nhỏ

Nghiên cứu xác định một số tính chất đàn hồi và giảm chấn của bánh lốp ô tô tải nhỏ
... nh thoỏt t i l c c n thi t gõy ủ bi n d ng ủú s nh hn so v i lỳc tng t i MK GK GK x a Tăng tải P Giảm tải r0 r x PK a) b b) r PK c) Hỡnh 2.9 c tớnh bi n d ng phỏp n v bi n d ng ti p n c a l p...
 • 72
 • 404
 • 1

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi xác định một số tính chất của pectin thu được

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được
... là: - Khảo sát thông số tối ưu cho quy trình tách chiết pectin từ vỏ bưởi - Xác định số tính chất lý hóa pectin thu từ vỏ bưởi, so sánh chất lượng pectin thu với chế phẩm pectin thương mại thị ... nghiên cứu thành công quy trình chiết tách pectin từ vỏ chanh dây dùng dung môi HCl để trích ly pectin Hàm lượng pectin thô thu khả quan lên đến 20.13% - Vào năm 2010, nghiên cứu chiết tách thu ... nhân pectin từ phế liệu bưởi ứng dụng để sản xuất mứt xoài đông hai sinh viên Võ Thị Xuân Hạ- Trương Thị Thu Hà thực cho kết tốt - Không nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ bưởi, vỏ cà phê, hay vỏ...
 • 67
 • 1,642
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: xác định một số tính chất của chất kháng sinhxác định một số tính chất của chế phẩmxác định một số loại vi khuẩn kháng sinh tồn dư trong sữa bò nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và đề xuất biện pháp phòng chốngxác định một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệptổng hợp một số hợp chất d glycopyranosyl thiosemicarbazon của isatin thế 13 và 14tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ và lá cây sắn thuyền syzygium resinosum gagnep merr et perry ở thanh hóatách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dời dơi fissitigma polyanthoides dc phamh ở quỳ châu nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ vỏ cây vối cleistocalyx operculatus roxb merr et perry ở nghệ annghiên cứu tách và xác định cẩu trúc một số hợp chất từ rễ cây ngũ gia bì chân chim schefflera octophylla lour harms thuộc họ nhân sâm araliaceae ở nghệ antách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ hoa cây sim rhodomyrtus tomentosa ait hassk ở hà tĩnhxác định một số chất màu nhuộm gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ hplc msnghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộmột số kiến nghị hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất hợp phátxác định một số chỉ tiêu trong dầu mỡmột số hợp chất8. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanhNghi quyet Dai hoi dong co dong PTSC Thanh Hoa 2017Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet3. Giay dang ky tham du10. Mau So yeu ly lich7. Thu ung cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 7 - thuthuatphanmem.vn3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired)bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánfile NT2 CBTT DHCD2016Mau bia 4 - thuthuatphanmem.vnMau bia 7 - thuthuatphanmem.vnbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 6 BCTC kiem toan2016 11 TT Ong Pham cuong hd CT2017 02 16 CBTT giao dich CP cua PGD NGO DUC NHAN2017 03 09 1154 UBCK xac nhan ket qua phat hanh2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017 05 12VSD TB Ngay dk cuoi cung va xac nhan ds NSH CK2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc Nhan