Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐƢỢC CHỨC NĂNG HÓA NHẰM ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN SINH HỌC Chuyên ngành: ... tượng plasmon bề mặt biến 1.2 Màng nano vàng ứng dụng Màng nano vàng có nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật làm cảm biến sinh học [14,16,18,20], điện cực [17]; ứng dụng việc sử dụng phương pháp đo ... 2.1 Hóa chất thí nghiệm 2.1.2 .Chế tạo màng vàng Quy trình tổng quát để chế tạo màng vàng sau: Hình 2.1 Quy trình chế tạo màng nano vàng Nhiệm vụ phần chế tạo màng vàng đế lamen phương pháp hóa học, ...
 • 56
 • 218
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo tính chất cùa hạt nano kim loại _ 1 11 2.1 Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại 2.1.1 Chế tạo hạt nano vàng (Au) hình cầu bane phương pháp hóa khử 2.1.2 Chế tạo hạt ... T R Ọ N G Đ IẺM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại bước đầu thử nghiệm ứng dụng y- sinh học M Ở ĐẦU Những nshiên cứu tron2 vài thập kỷ qua cho th y: kích thước cùa vật ... tiêu: - N ghiên cứu quv trình cô n e n e h ệ điều kiện c ô n s n s h ệ chế tạo hạt nano kim loại sở kim loại quý kim loại chuyển tiếp - Tim hiểu khả ứng dụng công nghệ nano y- sinh học Việt Nam nghiên...
 • 174
 • 450
 • 0

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron
... Sản phẩm sau nung có dạng đĩa tròn đường kính tất bia x p xỉ 7,7cm phù h p làm bia trình phún xạ magnetron tạo màng Chế tạo màng ZnO pha t p N từ bia gốm Màng ZnO pha t p N chế tạo phương ph p phún ... B.Yao, màng mỏng ZnO: N chế tạo phương ph p phún xạ magnetron RF điều kiện nhiệt độ 510K đế thạch anh xác định cấu trúc phương ph p nhiễu xạ tia X Hình 2.5 Phổ nhiễu xạ ZnO Hằng số mạng tinh thể ZnO: N ... N2, N2O Trong N N2O dùng nguồn pha t p N Các điều kiện phún xạ tạo màng p suất buồng p suất p suất phún xạ Khí phún xạ Đế phủ Khoảng cách phún xạ Công suất phún xạ RF Nhiệt độ đế < 5.10-6 torr...
 • 7
 • 1,358
 • 18

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO LOẠI N

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO LOẠI N
... độ đế nhiệt độ ủ màng l n tính chất đi n phụ thuộc nhiều vào phương pháp tạo màng chế d n đi n màng Th e o [ 1] tạo màng ZnO- Ga có điều ki n tạo màng khác nhiệt độ ủ màng là: nhiệt độ phòng, 300oC ... donor, n n không bị ảnh hưởng nhiệt độ ủ không khí Trong đó, màng ZnO- Al không hoà tan r n thay tốt n n bi n dạng mạng tăng, hình thành lỗ trống oxy nhiều, nung môi trường oxy hoá, số lỗ trống oxy ... t n vật liệu nhiều, độ b n nhiệt xử lý nhiệt độ cao môi trường không khí , màng ZnO- Ga nghi n cứu để khắc phục nhược điểm tr n. Trong xin giới thiệu màng mỏng ZnO pha Ga phương pháp ph n xạ magnetron...
 • 11
 • 412
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx
... Vol 12, No.03 - 2009 Bài viết trình bày việc nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 phương pháp phún xạ magnetron rf chuyển pha xử lý nhiệt sau Màng phún xạ phản ứng từ bia nhôm kim loại môi trường ... suất màng mỏng thực với phương pháp khác ta thấy có phù hợp tốt Chiết suất màng cao màng bốc bay phản ứng thấp phương pháp FCVA Technique Bulk (bảng 01) Bảng 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp ... 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp tạo màng khác [26 ] Phương pháp Chiết suất 550 nm Phương pháp Chiết suất 550 nm Bốc bay 1.5 Phún xạ phản ứng 1.68 Phún xạ chùm ion 1.65 Hai chùm tia ion 1.62...
 • 11
 • 384
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG TiO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON RF" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp phún xạ magnetron rf (1) phún xạ magnetron dc (2) Khi so sánh phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp, ta nhận thấy độ truyền qua màng tương đương ... NGHIỆM Màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf, từ bia gốm TiO2 (độ tinh khiết khoảng 99%), bia gốm chế tạo từ bột TiO2 tinh khiết nung tới nhiệt độ 14000C vòng Việc chế tạo bia gốm TiO2 trình bày báo ... đương cao khoảng 90% Nhưng tính chiết suất màng bước sóng 550 nm, màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf có chiết suất 2.48 màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ dc có chiết suất thấp khoảng 2.42 Kết...
 • 7
 • 320
 • 1

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vanadium pentoxide ( v2o5 )

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vanadium pentoxide ( v2o5 )
... tinh ho c silicon (Si) [11, 28, 32] Hình 3: C u trúc l p c a V2O5 theo (a) m t (0 0 1), (b) (c) m t (0 1 0) Vòng tròn đen l n nguyên t Vanadium, vòng tròn nh tr ng nguyên t Oxy Tinh th V2O5 có c u trúc ... màng) ho c màng phát tri n ñ tinh th , m t đ i lư ng quan tr ng đ c trưng cho đ n đ nh c a h màng đ không trùng m ng f: f = [a (s) - a (f)] a (f) đó, a0(f) a0(s) thông s không bi n d ng c a màng ... cao (2 0 0), (1 0 1), (2 1 0) (2 0 2) Peak (0 0 1) lúc không đư c xác đ nh riêng r n a mà tr thành m t “g vai” bên trái c a peak (1 0 1) Các peak m i phát tri n có cư ng đ không b ng peak (0 0 1) c a màng ph...
 • 94
 • 261
 • 2

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc
... HV: Đinh Cơng Trường Chương CHẾ TẠO MÀNG TiO2:N 4.1 CHẾ TẠO HỆ PHÚN XẠ MAGNETRON KHƠNG CÂN BẰNG ĐỂ TẠO MÀNG VÀ HỆ ĐO QUANG XÚC TÁC 4.1.1 HỆ TẠO MÀNG TiO2:N Màng TiO2 tạo hệ chân không B302(hình ... 1.1.2 Cơ chế quang xúc tác Chất xúc tác quang chất làm tăng tốc độ phản ứng quang hố Khi chiếu ánh sáng với cường độ thích hợp chất xúc tác quang đẩy nhanh tốc độ phản ứng quang hố cách tương tác ... tạp lớn màng chế tạo màng TiO2:N phương pháp phún xạ magnetron Mặc dù, theo [5,7,13], tác giả cho có phương pháp IBAD, PLD cho lượng pha tạp lớn Ngồi ra, giải thích phương pháp phún xạ magnetron...
 • 67
 • 361
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng lanthanum lithium titanate

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng lanthanum lithium titanate
... ly rn:29 1.4 TNG QUAN V VT LIU LANTHANUM LITHIUM TITANATE [1,8] 30 1.4.1 Cu trỳc tinh th Perovskite:.30 1.4.2 trỳc tinh th Lanthanum quan Cu tỡnh hỡnh nghiờn lithium titante (LLTO) .31 1.4.3 ... m dch chuyn cỏc ion linh ng cu trỳc Phõn mng anion d b phõn cc 1.4 TNG QUAN V VT LIU LANTHANUM LITHIUM TITANATE (PEROVKITE): [1], [7] 1.4.1 Cu trỳc tinh th Perovskite: Perovskite l tờn ca nhúm ... ny song song vi mt (1,1,1) cha cỏc cation B Hỡnh 1.18: Tinh th SrTiO3 1.4.2 Cu trỳc tinh th Lanthanum lithium titante (LLTO) LLTO cú cu trỳc Perovskite vi cụng thc húa hc tng quỏt l La / 3- x Li3...
 • 79
 • 207
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nanocomposit poly (1,5 điaminonaphtalen) graphen bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nanocomposit poly (1,5 điaminonaphtalen)  graphen bằng phương pháp điện hóa
... pháp điện hóa Mục đích nghiên cứu, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Chế tạo đƣợc màng mỏng nanocomposit poly (1,5 DAN) phƣơng pháp điện hóa - Khảo sát đƣợc tính chất điện ... chất điện hóa màng nanocomposit poly (1,5DAN) 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu - Nghiên cứu màng mỏng nanocomposit poly (1,5 DAN) - Nghiên cứu phƣơng pháp khảo sát tính chất vật liệu Phạmvi nghiên cứu - ... hợp màng mỏng nanocomposit poly (1,5 DAN) Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan lí thuyết vấn đề liên quan - Nghiên cứu phƣơng pháp tổng hợp polyme dẫn composit polyme dẫn - Nghiên cứu...
 • 47
 • 268
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG tio2 NHẰM CHO mục TIÊU ỨNG DỤNG QUANG xúc tác

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG tio2 NHẰM CHO mục TIÊU ỨNG DỤNG QUANG xúc tác
... H2O OH* + H+ + TiO2 TiO2(h+) + OH- OH* + TiO2 TiO2(h+) + RX RX+ + TiO2 Ti vựng dn cú s hỡnh thnh ca cỏc gc O2- v HO2*: TiO2( e-) + O2 O2 - + H + 2HO2* O2- + TiO2 HO2* H2O2 + O2 TiO2( e-) + H2O2 ... liu TiO2 .3 1.1.1 Gii thiu vt liu TiO2 1.1.2 Cu trỳc ca vt liu TiO2 1.2 Vt liu TiO2 nanomet 1.2.1.1 C ch phn ng xỳc tỏc quang d th 1.2.2.2 Vt liu TiO2 ... khỏc ca vt liu TiO2 1.3.2.1 ng dng lm xỳc tỏc quang x lý mụi trng TiO2 c ỏnh giỏ l cht xỳc tỏc quang húa thõn thin vi mụi trng v hiu qu nht, nú c s dng rng rói nht cho quỏ trỡnh quang phõn hy...
 • 52
 • 340
 • 3

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO CÓ TÍNH NHẠY KHÍ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO CÓ TÍNH NHẠY KHÍ
... pháp chế tạo, điều kiện chế tạo để màng tính chất, đặc tính phù hợp Trong phạm vi luận văn này, chế tạo màng mỏng ZnO ZnO pha tạp kim loại (M=Cu, Sn) phương pháp hóa học (sol gel) tính ... Hình 1.20 Hai chế tác động lên bề mặt cảm biến chất xúc tác: a)cơ chế nhạy khí hóa học; b) chế nhạy khí tương tác điện tử Cơ chế chảy tràn (còn gọi chế nhạy khí hóa học) [20] Theo chế (hình 1.20a), ... khí Ta xét chi tiết phản ứng khí khử CO với màng ZnO, sau: a) b) c) Hình 1.11 Cơ chế phản ứng màng ZnO với khí khử CO[27] - 29 - Hình 1.11 minh họa chế khí CO vật liệu ZnO hoạt động theo chế...
 • 99
 • 510
 • 2

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ ... chiều dài) Chiều dày màng mỏng thay đổi từ vài nm đến vài μm thông thường nhỏ 1μm hai loại màng mỏng: Màng đơn lớp: cấu tạo lớp vật liệu mỏng chế tạo đế Tính chất màng tạo từ lớp vật liệu (và ... động lớp đế) − Màng đa lớp: màng mỏng cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, xếp chồng lên nhau, tạo nhằm thay đổi tính chất màng mỏng Hình 1.1 cho ta thấy ảnh chụp cắt ngang màng mỏng đa lớp...
 • 62
 • 85
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ catốt ... chất từ cấu trúc spin van, loại màng mỏng sau chế tạo: - Màng đơn lớp: Si/SiO2/Ta/NiFe/Ta - Màng lớp: Si/SiO2/Ta/NiFe/IrMn/Ta - Màng đa lớp: Si/ SiO2/Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta Trong trình chế tạo, ... thiệu hệ cấu trúc spin van Spin van linh kiện từ tính cấu tạo từ màng đa lớp gồm lớp sắt từ (F1 F2) ngăn cách lớp phi từ (NM) mà điện trở hệ thay đổi phụ thuộc vào định hướng từ độ lớp sắt...
 • 25
 • 83
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG đa lớp có cấu TRÚC SPIN VAN (toàn văn)

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG đa lớp có cấu TRÚC SPIN VAN (toàn văn)
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ ... chiều dài) Chiều dày màng mỏng thay đổi từ vài nm đến vài μm thông thường nhỏ 1μm hai loại màng mỏng: Màng đơn lớp: cấu tạo lớp vật liệu mỏng chế tạo đế Tính chất màng tạo từ lớp vật liệu (và ... động lớp đế) − Màng đa lớp: màng mỏng cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, xếp chồng lên nhau, tạo nhằm thay đổi tính chất màng mỏng Hình 1.1 cho ta thấy ảnh chụp cắt ngang màng mỏng đa lớp...
 • 63
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hoánghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn đượcnghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột pva cho phân npk nhả chậmnghiên cứu chế tạo màng chitosan gelatin ứng dụng làm bao bì thực phẩmnghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômnghiên cứu chế tạo màng ceilulo se trị bỏng từ acetobacter xylinumtình hình nghiên cứu chế tạo màng điện cực tco trong và ngoài nƣớcnghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztnghiên cứu và chế tạo máy dò kim loạinghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo máy chẩn đoán các loại ecu điều khiển động cơĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 9. Lực đàn hồiskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Show and tell 1 student book fullSuper minds 1 students bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b workbookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedDe reading ieltsjava tutorialBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Huong dan tao ten mien DNSExitBài thơ ngồ ngộ kiêu satài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”ĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcbài thuyết trình phụ gia carotenoidBảo quản sau thu hoạch cam