Nghiên cứu tận dụng bùn thải đô thị tại bắc ninh làm chất đốt

Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón tt

Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón tt
... liệu dụng cụ thực nghiệm 37 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Kết phân tích mẫu bùn thải đô thị Hà Nội 39 3.2 Đánh giá khả sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón ... tái sử dụng bùn thải Việt Nam 24 1.3.3 Hiện trạng bùn thải đô thị vùng nghiên cứu 29 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tƣợng, phạm vi thời gian nghiên cứu ... pháp xử lý bùn thải 13 1.3 Các công nghệ giới tái sử dụng bùn thải 18 trạng quản lý, tái sử dụng bùn thải Việt Nam 18 1.3.1 Các công nghệ giới tái sử dụng bùn thải ...
 • 5
 • 647
 • 6

Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón

Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón
... loại bùn thải đô thị địa bàn Hà Nội; - Đánh giá khả sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón; - Nghiên cứu chế tạo phân bón từ bùn thải đô thị - Nghiên cứu hiệu phân bón sản xuất từ bùn thải đô thị ... Nghiên cứu khả sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón cần thiết  Mục tiêu luận văn Có đƣợc giải pháp khả sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón  Nội dung nghiên cứu luận văn - Nghiên cứu nguồn gốc, ... liệu dụng cụ thực nghiệm 37 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Kết phân tích mẫu bùn thải đô thị Hà Nội 39 3.2 Đánh giá khả sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón...
 • 69
 • 903
 • 7

Báo cáo tổng kết hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp

Báo cáo tổng kết hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp
... số công trình nghiên cứu xử nớc thải tái sử dụng nớc thải nông nghiệp giới đợc tổng kết nh sau: Nghiên cứu giải pháp xử nớc thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp 17 - Tripathi, ... trang Các hệ thống xử đất hợp tác với việc sử dụng nớc thải nh Nghiên cứu giải pháp xử nớc thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp 23 phần trình xử nớc thải Chẳng hạn hạt ... đảm bảo mỹ Nghiên cứu giải pháp xử nớc thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp 16 quan đô thị Nớc thải sinh hoạt xử chỗ công trình làm sơ (tách dầu mỡ, tách xử cặn nớc...
 • 169
 • 658
 • 6

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TỪ CỐNG XẢ NGUYỄN BIỂU, QUẬN 5, TP.HCM TRÊN MÔ HÌNH AEROTEN

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TỪ CỐNG XẢ NGUYỄN BIỂU, QUẬN 5, TP.HCM TRÊN MÔ HÌNH AEROTEN
... hin l x nc thi bng bin phỏp sinh hc iu kin hiu khớ nhõn to Nhm gúp phn gim thiu ụ nhim nc thi ụ th a bn Tp.HCM, ti trin khai Nghiờn cu x nc thi ụ th t cng x Nguyn Biu, qun 5, Tp.HCM trờn ... l nc thi sau x t tiờu chun mụi trng TCVN 5945 - 2005 loi A cỏc ụ th ln nh Tp.HCM, H Ni, Nng cng u cú cỏc nh mỏy x nc thi trung mc dự s lng cỏc trm x ny cha ỏp ng x ton b nc thi, ... tan v 20% BOD Phng phỏp x c hc thng l giai on x s b trc qua x sinh hc Trong mt s trng hp thỡ sau x lớ c hc nc thi c kh trựng v x vo ngun Nhng cụng trỡnh x c hc bao gm: - Song chn...
 • 75
 • 361
 • 1

Nghiên cứu tận dụngthải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường
... thiết bị - Bã thải từ trình sản xuất tinh bột sắn (bã sắn lọc tinh) , tinh bột dong riềng được tâ ̣n dụng để chế tạo than hoạt tín h - Mẫu nước chứa xanh metylen (mẫu tự pha từ dung dịch ... cứu điều chế than hoạt tính từ bã sắn; 2) Khảo sát đặc tính than; 3) Khảo sát khả hấp phụ xanh metylen nước than chế tạo ; 4) Tính toán sơ chi phí chế tạo than PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật ... Trong nghiên cứu này đã tận dụng bã thải từ trình sản xuất tinh bô ̣t sắ n và dong riề ng để chế ta ̣o than hoạt tính ứng dụ ng xử lý xanh metylen nước với nội dung: 1) Nghiên cứu...
 • 20
 • 499
 • 0

Nghiên cứu tận dụng phế thải bia sau quá trình lên men làm thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu tận dụng phế thải bia sau quá trình lên men làm thức ăn chăn nuôi
... dụng Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tận dụng phế thải bia sau trình lên men làm thức ăn chăn nuôi CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHẾ THẢI BIA Quá ... men bia nguồn phế liệu có ý nghĩa quan trọng thực phẩm thức ăn gia súc số lượng giá trị dinh dưỡng Bã nấm men bia phế phẩm sản xuất, nằm lại thùng lên men hầm chứa sau lên men lên men phụ Men bia ... triển, chăn nuôi nông hộ giảm dần Do vậy, nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng cao chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang phương thức công nghiệp CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 15
 • 1,333
 • 7

Tài liệu Báo cáo "NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC " pot

Tài liệu Báo cáo
... nghiờn cu ny c thc hin vi mc ớch xut c mt cụng ngh x nc thi sinh hot cú hiu qu cao v phự hp vi iu kin cỏc ụ th Vit Nam Cụng ngh x nc thi bng phng phỏp sinh hc kt hp mng vi lc (MBR) ó chng ... qu x cao, hnh v qun d dng (Stephenson v NCS, 2001) Trong cụng ngh MBR, b lng t ó c thay th bi h thng mng vi lc t ngp b phn ng sinh hc Hiu qu x cỏc cht ụ nhim rt cao nh vic trỡ lng sinh ... 13/8-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Hin H Ni cú trm x nc thi vi tng cụng sut l 48.200 m3/ngy tng s hn 700.000m3 phỏt sinh mi ngy Vic xõy dng cỏc trm ny...
 • 7
 • 649
 • 4

Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng bãi lọc ngầm

Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng bãi lọc ngầm
... Xử nước thải đô thị bằng bãi lọc ngầm[ 4,5] 17 1.5.1 Giới thiệu sậy 17 1.5.2 Giới thiệu phương pháp xử nước thải đô thị bãi lọc ngầm 17 5.3 Vai trò sậy xử nước thải bãi ... tố địa hình, khí hậu, thủy văn Quy trình xử chất bẩn nước thải : Nước thải Xử bậc I Xử bậc II Xử bậc III Nước thải xử - Xử bậc I (Xử sơ bộ): Đây công đoạn loại bỏ phần lớn ... Đối tƣợng nghiên cứu Nước thải đô thị lấy cống Quán Nam, đường Quán Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 2.2 Mục đính nghiên cứu Nghiên cứu khả xử nước thải đô thị bãi lọc ngầm trồng dòng...
 • 51
 • 983
 • 0

Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ nước thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus Thuringiensis sinh độc tố diệt sâu

Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ nước thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus Thuringiensis sinh độc tố diệt sâu
... sinh học từ nƣớc thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus thuringiensis sinh độc tố diệt sâu Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục tiêu nghiên cứu: Tái sử dụng chất thải ... sản xuất bia làm môi trƣờng nuôi cấy vi khuẩn Bacillus thuringiensis - Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh trƣởng sinh tổng hợp protein tinh thể Bacillus thuringiensis sử dụng bùn thải sinh ... (bùn thải sinh học nhà máy sản xuất bia) tạo sản phẩm hữu ích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngƣời Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu kỹ thuật xử lý bùn sinh học từ trạm xử lý nƣớc thải...
 • 88
 • 2,378
 • 10

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG NGƯỢC USBF ppsx

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG NGƯỢC USBF ppsx
... cứu, chúng tơi rút số kết luận đề nghị sau: Mơ hình USBF thích hợp cho xử nước thải thị Bùn hoạt tính thích nghi nhanh với đặc tính nước thải điều kiện vận hành mơ hình Việc kết hợp ngăn kết ... 25 Thứ tự lần quan trắc Hình Đồ thị hiệu xử COD qua ngăn bể phản ứng 3.3 .Kết nghiên cứu hiệu xử mơ hình 3.3.1.Hiệu xử COD − Hiệu xử COD tính theo dòng vào cao ngăn thiếu khí, trung ... hủy sinh học Các tỷ lệ BOD5/COD nằm khoảng 0,51 – 0,69, BOD5/Nt khoảng 7,7–13,4 BOD5/P khoảng 12 – 35 Nước thải có thành phần phù hợp với q trình xử sinh học kết hợp phù hợp với mơ hình USBF...
 • 7
 • 279
 • 1

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG NGƯỢC USBF docx

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC DÒNG NGƯỢC USBF docx
... cứu, chúng tơi rút số kết luận đề nghị sau: Mơ hình USBF thích hợp cho xử nước thải thị Bùn hoạt tính thích nghi nhanh với đặc tính nước thải điều kiện vận hành mơ hình Việc kết hợp ngăn kết ... 25 Thứ tự lần quan trắc Hình Đồ thị hiệu xử COD qua ngăn bể phản ứng 3.3 .Kết nghiên cứu hiệu xử mơ hình 3.3.1.Hiệu xử COD − Hiệu xử COD tính theo dòng vào cao ngăn thiếu khí, trung ... hủy sinh học Các tỷ lệ BOD5/COD nằm khoảng 0,51 – 0,69, BOD5/Nt khoảng 7,7–13,4 BOD5/P khoảng 12 – 35 Nước thải có thành phần phù hợp với q trình xử sinh học kết hợp phù hợp với mơ hình USBF...
 • 7
 • 270
 • 4

NGHIÊN cứu tận DỤNG nước THẢI GIÀU CHẤT DINH DƯỠNG làm môi TRƯỜNG NUÔI cấy VI tảo SPIRULINA PLATENSIS để tạo SINH KHỐI

NGHIÊN cứu tận DỤNG nước THẢI GIÀU CHẤT DINH DƯỠNG làm môi TRƯỜNG NUÔI cấy VI tảo SPIRULINA PLATENSIS để tạo SINH KHỐI
... tài: Tận dụng nước thải giàu chất dinh dưỡng để tạo môi trường nuôi cấy vi tảo Spirulina platensis Tìm hiểu khả xử lý nước thải chăn nuôi heo xử lý vi tảo Spirulina platensis Thu sinh khối tảo Spirulina ... plantensis loại nước thải khác Cần sâu nghiên cứu trình tạo sản phẩm có ích đời sống từ vi tảo Spirulina plantensis Nếu có điều kiện nên thí nghiệm trình xử lý nước thải nhờ vi tảo Spirulina plantensis ...  NM : NT VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2 Phƣơng pháp B - Nuôi xử lý nƣớc thải Chọn tỷ lệ pha loãng tối ưu nuôi xử lý nước thải Nuôi mô hình xử lý nước thải (TN2)  COD P-PO43-  N-NO2-...
 • 35
 • 445
 • 2

Nghiên cứu tận dụngthải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường
... máy đến pH = Than sản phẩm Hình Quy trình chế tạo than hoạt tính từ thải trình sản xuất tinh bột sắ n và dong riềng Chế tạo than phương pháp hoạt hoá hoá nhiệt: sắn củ dong riề ng ... Tận dụng chất thải( thải sắn, dong) để chế tạo sản phẩm than hoạt tính có giá trị, góp phần cải thiện môi trường tăng hiệu kinh tế  Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu điều chế than hoạt tính ... số nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ nguồn nguyên liệu khác 11 1.3 Ứng dụng than hoạt tính thực tế 16 1.3.1 Ứng dụng xử môi trường nước 16 1.3.2 Ứng dụng xử...
 • 75
 • 313
 • 0

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ
... lượng bùn thải chôn lấp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên [9] Xuất phát từ thực trạng trên, tôi chọn đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ địa bàn thành phố Nội làm phân bón hữu ... hữu cơ. ” Mục đích đề tài: Nghiên cứu cáctính chất bùn thải từ nạo vét hồ Thành phố Nội để định hướng sử dụng làm phân bón hữu Nội dung đề tài: - Nghiên cứu số tính chất hóa lý trầm tích đáy hồ: ... tượng nghiên cứu bùn thải trầm tích đáy hồ địa bàn TP Nội: hồ Ba Mầu (Bl) hồ Văn Quán (B2), hồ Thanh Nhàn (B3), hồ Võ (B4) hồ Đen Lừ (B5) 2.1.2 Phạm vi nghiên cửu Trên địa bàn TP Nội 2...
 • 44
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónđề xuất giải pháp sử dụng bùn thải đô thịnghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại việt namkết quả phân tích mẫu bùn thải đô thị tại hà nộinghiên cứu những ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyênnghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướthiện trạng bùn thải đô thị của vùng nghiên cứunghiên cứu khoa học về thái độ người tiêu dùngnội dung nghiên cứu của xã hội học đô thịnoi dung nghien cuu xa hoi hoc ve do thisử dụng cây phát lộc để cải tạo bùn thải đô thị và thu sinh khốinghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu xử lý bùn thải công nghiệptái sử dụng nước thải đô thịnghiên cứu tân dụng phế phẩm nông nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả