Nghiên cứu các đặc điểm hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện yên châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu các đặc điểm hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện yên châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu các đặc điểm hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện yên châu, tỉnh sơn la
... trung vào nghiên cứu đặc điểm biến đổi hạn hán khí tượng bối cảnh biến đổi khí hậu huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Địa bàn nghiên cứu giới hạn huyện Yên Châu – tỉnh Sơn La, nghiên cứu số liệu khí tượng ... HỌC HỒ XUÂN HƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM HẠN HÁN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chương ... cứu đặc điểm hạn hán bối cảnh biến đổi khí hậu huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nhằm làm rõ đặc điểm hạn hán huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, từ góp phần vào việc dự báo, ứng phó với hạn hán quản lý nguồn...
 • 74
 • 379
 • 2

nghiên cứu ứng xử của các hộ dân nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh

nghiên cứu ứng xử của các hộ dân nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện hải hà  tỉnh quảng ninh
... VỀ ỨNG XỬ CỦA HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH BĐKH 2.1 Cơ sở lý luận ứng xử hộ dân nuôi trồng thủy sản bối cảnh BĐKH 2.1.1 Các khái niệm biểu biến đổi khí hậu 2.1.1.1 Các khái niệm biến đổi ... Page 14    2.2 Cơ sở thực tiễn ứng xử hộ dân nuôi trồng thủy sản bối cảnh biến đổi khí hậu 2.2.1 Ứng xử hộ dân nuôi trồng thủy sản bối cảnh biến đổi khí hậu giới Trong hai thập niên gần đây, diện ... Khái niệm nuôi trồng thủy sản 2.1.3 Ứng xử hộ nuôi trồng thủy sản bối cảnh BĐKH 10 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng xử hộ nông dân nuôi trồng thủy sản bối cảnh biến đổi khí hậu ...
 • 129
 • 371
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHÙNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN GIỐNG Chuyên ngành: ... trưởng, khả sản xuất lợn Bản Sơn La phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học - Tạo sở cho việc bảo tồn lợn Bản đa dạng sinh học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu sinh trưởng sức sản xuất ... sinh học lợn 1.1.3 Ngoại hình thể chất lợn 1.1.4 Đặc điểm sinh trưởng lợn 10 1.1.5 Đặc điểm sinh sinh dục khả sản xuất lợn nái 14 1.1.3 Một số giống lợn nuôi tỉnh...
 • 85
 • 199
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHÙNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN GIỐNG Chuyên ngành: ... dục, khả sinh sản lợn Bản - Xác định suất phẩm chất thịt lợn Bản Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học: - Nghiên cứu bổ sung tài liệu đặc điểm sinh trưởng, khả sản xuất lợn Bản Sơn La phục vụ đào ... sinh học lợn 1.1.3 Ngoại hình thể chất lợn 1.1.4 Đặc điểm sinh trưởng lợn 10 1.1.5 Đặc điểm sinh sinh dục khả sản xuất lợn nái 14 1.1.3 Một số giống lợn nuôi tỉnh...
 • 84
 • 67
 • 0

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông bến hải – thạch hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông bến hải – thạch hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... nhiên, kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn Chƣơng 2: Cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng lụt Chƣơng 3: Đánh giá tính dễ tổn thƣơng lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn tỉnh ... HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Hòa ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI LƢU VỰC SÔNG BẾN HẢI THẠCH HÃN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: ... gây Đây lý dẫn đến hình thành luận văn „ Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn bối cảnh biến đổi khí hậu Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho...
 • 58
 • 265
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu kinh tế vân đồn, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu kinh tế vân đồn, tỉnh quảng ninh
... dụng đất hợp bối cảnh biến đổi khí hậu khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp bối cảnh biến đổi khí hậu Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng ... ************ Phạm Thị Ngọc NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản đất đai Mã số: 60850103 ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp bối cảnh biến đổi khí hậu Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu, kết...
 • 108
 • 206
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO lũ đến KINH tế xã hội lưu vực SÔNG bến hải – THẠCH hãn TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu

ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO lũ đến KINH tế  xã hội lưu vực SÔNG bến hải – THẠCH hãn TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu
... nhiên, kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn Chƣơng 2: Cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng lụt Chƣơng 3: Đánh giá tính dễ tổn thƣơng lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn tỉnh ... HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Hòa ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI LƢU VỰC SÔNG BẾN HẢI THẠCH HÃN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: ... gây Đây lý dẫn đến hình thành luận văn „ Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng đến kinh tế hội lƣu vực sông Bến Hải Thạch Hãn bối cảnh biến đổi khí hậu Tuy nhiên, thời gian có hạn mảng kiến...
 • 58
 • 53
 • 0

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
... 2.7 Kết luận chương 85 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ... Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Qua nghiên cứu, đề tài mong muốn phân tích số hình sinh kế cộng đồng từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hình sinh kế cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu ... đệm khu vực VQG Xuân Thủy đề xuất số giải pháp phát triển hình sinh kế cộng đồng khu vực VQG Xuân Thủy bối cảnh biến đổi khí hậu 1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ...
 • 142
 • 324
 • 2

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... đánh giá rủi ro thiên tai địa phương Chính vậy, tác giả định thực đề tài Đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... nhẹ rủi ro thiên tai khó khăn lớn Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng bối cảnh biến đổi khí hậu Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả đồng khái niệm đánh giá rủi ro thiên tai tham gia cộng...
 • 107
 • 298
 • 0

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã quảng nham, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN VĂN KIÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ QUẢNG NHAM, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, ... hình đánh giá rủi ro thiên tai giới Việt Nam 17 1.5.1 Cơ sở lý luận 17 1.5.2 Thực tiễn đánh giá rủi ro thiên tai giới 19 1.5.3 Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ... thuật Quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, Dự án nâng cao lực thể chế Quản lý rủi ro thiên tai Việt Nam, đặc biệt rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu, Hà Nội, 301...
 • 15
 • 162
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CỦA THIÊN TAI (LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN) Ở TỈNH QUẢNG NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CỦA THIÊN TAI (LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN) Ở TỈNH QUẢNG NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... tháng/10mm Đây sở khoa học chủ yếu để tính mức tăng độ dài mùa hạn lượng mưa thay đổi theo kịch biến đổi khí hậu Quảng Nam kỷ XXI Theo kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam, Quảng Nam nhiệt độ trung ... thiên tai lụt hạn hán Kết luận Quảng Nam tỉnh chịu nhiều thiên tai lãnh thổ nước ta, thiên tai lụt hạn hán xếp hàng đầu số lần xuất hiện, phạm vi ảnh hưởng mức độ nghiêm trọng Sự xuất thiên ... (i) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu thời điểm (ứng với điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường tại); (ii) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tương lai (ứng với kịch biến đổi khí hậu điều kiện kinh...
 • 9
 • 266
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần loài, một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của muỗi truyền bệnh sốt rét tại một số địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013)

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần loài, một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của muỗi truyền bệnh sốt rét tại một số địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013)
... quần thể muỗi truyền bệnh sốt rét với số yếu tố khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa địa điểm nghiên cứu đề xuất giải pháp giám sát muỗi truyền sốt rét sốt rét bối cảnh biến đổi khí hậu 2 NHỮNG ... bệnh muỗi Anopheles địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Thành phần loài, mật độ, số đặc điểm sinh học, sinh thái học muỗi Anopheles từ 200 0-2 012 3.1.1.1 Thành phần loài, mật độ muỗi sốt rét từ 200 0-2 012 ... yếu tố khí hậu từ đề giải pháp giám sát phòng chống thích hợp Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu thay đổi muỗi truyền bệnh sốt rét số địa phương Việt Nam bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013) ...
 • 27
 • 252
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... CHƯƠNG 3: SINH K Hb GIA ðÌNH VEN BI%N ðcNG BdNG SÔNG HcNG TRONG B9I C NH BI N ð:I KHÍ H2U: NGHIÊN CVU ðI%N HÌNH TfI TgNH NAM ðhNH 79 3.1 Thic trjng sinh k@ hl gia ñình vùng ven biLn ... hGu q Vi`t Nam tác ñlng lên sinh k@ vùng ven biLn ñ^ng bong sông H^ng 95 3.2.1 Bi n ñ i khí h!u I Vi t Nam 95 3.2.2 Tác ñ&ng c a bi n ñ i khí h!u lên sinh k vùng ven bi+n ... xét chung v nghiên c u v sinh k b n v:ng vùng ven bi#n b i c nh bi n ñ i khí h u kho ng tr ng cho nghiên c u c a Lu n án Các nghiên c6u th gi(i I Vi t Nam v sinh k b n v ng vùng ven bi+n b'i...
 • 209
 • 572
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Biến đổi dòng chảy kiệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Nhuệ Đáy " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... độ biến đổi dòng chảy năm mức độ biến đổi tuyến tính theo thời gian cực trị kiệt bé so với dòng chảy trung bình Một lý cho tượng dòng chảy cực trị kiệt có giá trị nhỏ nên rõ rệt độ biến đổi dòng ... xu giảm với mức độ biến đổi tăng theo thời gian Tính chất biến đổi dòng chảy cực trị kiệt tuyến tính lưu vực nghiên cứu Mỗi thời kỳ tốc độ biến đổi lại khác nhau, sau biến đổi phức tạp biên độ ... nghiên cứu thể dao động dòng chảy theo thời gian qua trạm lưu vực Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu việc sử dụng mô hình NAM xây dựng lại chuỗi số liệu dòng chảy cho trạm lưu vực nghiên cứu Trong...
 • 5
 • 171
 • 0

nghiên cứu kiến thức bản địa của một số dân tộc thiểu số trong giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu kiến thức bản địa của một số dân tộc thiểu số trong giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn
... Nguyên với hướng dẫn trực tiếp TS Hà Xuân Linh, thực đề tài Nghiên cứu kiến thức địa số dân tộc thiểu số giảm nhẹ rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên ... Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu kiến thức địa số dân tộc thiểu số đề suất biện pháp giảm nhẹ rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu 1.3 Những yêu cầu đề tài Số hóa trung tâm học liệu ... 1.2.1 Biến đổi khí hậu giới 1.2.2 Khái quát biến đổi khí hậu Việt Nam 17 1.2.3 Nét khái quát dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 27 1.2.4 Đánh giá chung biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn...
 • 89
 • 499
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hệ giữa đbsh và mnpb trong bối cảnh biến đổi khí hậunghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã đồng sang huyện mộc châu tỉnh sơn lamột số kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã chiềng pằn huyện yên châu tỉnh sơn lađặc điểm hình thái của cây xoài tròn huyện yên châu tỉnh sơn lađặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã chiềng khoi huyện yên châu tỉnh sơn latìm hiểu thực trạng nuôi trồng thuỷ sản tại xã chiềng khoi huyện yên châu tỉnh sơn lathực trạng nuôi trồng thuỷ sản của xã chiềng khoi huyện yên châu tỉnh sơn langhiên cứu các đặc điểm chính của công nghệ dvbhnghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của một số các loài bxbmnghiên cứu các đặc điểm sinh học và phân loại của xạ khuẩncác đặc điểm cơ bản trong vận hành biến tần varispeed g7nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sốt xuất huyết dengue tại huyện giá rai tỉnh bạc liêunghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài côn trùng bộ cánh cứng coleoptera tại xã phỏng lái huyện thuận châu tỉnh sơn laDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.20163. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ngBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.201751 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh52 (sau khi thong qua UBND tinh)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)dung dịch đệm hóa phân tích02 UB Chi thi 2010 PC SXHvan loi giai chi tiet06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BANĐáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnĐề thi thử môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh Lần 2de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong)155. cv giai trinh bao caoBao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xet