Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại việt nam (khảo sát trường hợp viettel radio và tuổi trẻ online)

Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại Việt Nam (khảo sát trường hợp Viettel radio Tuổi trẻ online

Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại Việt Nam (khảo sát trường hợp Viettel radio và Tuổi trẻ online
... PHẠM THỊ HUỆ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁT THANH PHI TRUYỀN THỐNG TẠI VIỆT NAM (KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP VIETTEL RADIO VÀ TUỔI TRẺ ONLINE) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Báo ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT THANH TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT THANH PHI TRUYỀN THỐNG 14 1.1 Phát truyền thống .14 1.1.1 Khái niệm phát truyền thống 14 1.1.2 Ưu điểm phát truyền ... CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA TUỔI TRẺ RADIO VIETTEL RADIO 44 2.1 Giới thiệu Tuổi trẻ radio Viettel radio .44 2.1.1 Tuổi trẻ Radio .44 2.1.2 Viettel radio ...
 • 110
 • 2,168
 • 4

Yếu tố văn hóa dân tộc trong hoạt động doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng)

Yếu tố văn hóa dân tộc trong hoạt động doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng)
... Luận văn thạc sĩ với đề tài Yếu tố văn hóa dân tộc hoạt động doanh nghiệp công ty Hàn Quốc Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng) ... 2: YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN TỘC CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MỸ HƢNG VƢỢNG) 53 2.1 Văn hóa dân tộc ... TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Hƣng Vƣợng Chƣơng 2: Yếu tố văn hóa dân tộc công ty Hàn Quốc Việt Nam Chƣơng 3: Tác động yếu tố văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam giải...
 • 119
 • 131
 • 0

vị trí, vai trò xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở việt nam

vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở việt nam
... xỏc nh, kinh t nh nc cựng vi kinh t th phi tng bc tr thnh nn tng vng chc ca nn kinh t quc dõn, t rong ú, kinh t nh nc úng vai trũ ch o Kinh t nh nc Thnh phn kinh t nh nc bao gm cỏc t chc kinh t ... nhõn lc, qun lý nh nc i vi kinh t th Kinh t cỏ th Thnh phn kinh t cỏ th thc cht l kinh t t nhõn cú qui mụ nh, bao gm h sn xut kinh doanh cỏ th, tiu ch trc tip sn xut kinh doanh, cú thuờ mn lao ... nhng thnh phn kinh t ú, i hi ng VII (1991) v VIII (1996) ó phõn nh thnh thnh phn (bao gm: kinh t quc doanh /kinh t nh nc, kinh t th/HTX, kinh t t bn nh nc, kinh t cỏ th, tiu ch v kinh t t bn t...
 • 19
 • 391
 • 0

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam
... nhập kinh tế quốc tế thiếu hụt nguồn vốn cho phát triển Việt Nam, việc huy động nguồn lực thành phần kinh tế chiến lợc phát triển phù hợp Các thành phần kinh tế nh kinh tế t t nhân, kinh tế có ... manh mún trình độ phát triển thấp kinh tế Việt Nam Cùng với chủ trơng sách ngày cởi mở Nhà nớc, khu vực kinh tế t t nhân Việt Nam xu t ngày khẳng định vai trò trình phát triển kinh tế Hiện nay, Khu ... nớc thành phần kinh tế khác có xu hớng phát triển Ngoài hai khu vực kinh tế nói trên, khu vực kinh tế khác có vị trí định kinh tế Khu vực kinh tế cá thể có qui mô lớn đóng vai trò quan trọng phát...
 • 11
 • 143
 • 0

Xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại tại việt nam

Xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại tại việt nam
... phí hợp lý Ứng dụng công nghệ toán đại xu hướng chung nhiều ngân hàng giới NHTM Việt Nam Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ toán đại Việt Nam: Với chiến lược phát triển tắt - đón đầu ... vực, Việt Nam cần phải rút ngắn trình phát triển tiến đến tảng công nghệ đại giới, sở học kinh nghiệm, thành công thất bại mà quốc gia giới trải qua Để tăng cường phát triển công nghệ toán đại Việt ... bộ, bước đại hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm tạo điều kiện sử dụng khai thác có hiệu sản phẩm, dịch vụ toán đại Phát triển công nghệ toán đại Việt nam đồng nghĩa với tiến trình thể hoá thẻ toán sở...
 • 4
 • 281
 • 1

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao và Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
... QTD, thực nghiên cứu với đề tài Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: ... hoạt động Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Yến Mao Phượng Mao • Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động Quỹ tín dụng đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Phương ... VÀ PHƯỢNG MAO, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Tổng quan quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam 2.1.1 Các tổ chức hỗ trợ hoạt động QTD phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ việt nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội...
 • 106
 • 551
 • 0

Phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam

Phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam
... group of electronics manufacturers closed their plants in Vietnam, Canon Vietnam is a different case For over 10 years, Canon Vietnam has been continuously expanded their production, especially ... domestic suppliers in Vietnam Specifically, the study aimed to determine the current operation of Canon Vietnam following objectives: To determine the profile of the Canon Vietnam in terms of the following: ... Vietnam: The case study of Canon Vietnam’s strategy" is meaningful and useful for managers of multinational companies in electronic field when considering invest or now operating in Vietnam,...
 • 185
 • 254
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự phát triển của trứng dê trong ống nghiệm tại việt nam

Luận văn nghiên cứu sự phát triển của trứng dê trong ống nghiệm tại việt nam
... ñ v y ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u s phát tri n c a tr ng ng nghi m t i Vi t Nam Trong ph p vi nghiên c u c a ñ tài, tác gi ch t p chung vào nghiên c u, xây d ng chu n hóa quy ... (ðinh Văn Bình, 1998) công b , tu i ñ ng d c l n ñ u n ð l n lư t là: Barbari 313,1 ngày; Jumnapari 406,5 ngày Beetal 372,7 ngày (Lê Văn Thông, 2005) theo dõi Thanh Hóa cho bi t, ... n ñ u nð sau: Barbari 246,5 ngày; Jumnapari 415,3 ngày Beeltal 401,3 ngày Còn Bách Th o 202,81 ngày (t 165-255 ngày): vào kho ng - tháng tu i, (ðinh Văn Bình, 1994) (Lê Văn Thông,...
 • 74
 • 356
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam
... Đề tài: Phát triển nhà cung ứng nội địa ngành điện tử Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp chiến lược Canon Việt Nam có ý nghĩa hữu ích cho nhà quản lý công ty đa quốc gia lĩnh vực điện tử có ý định ... Canon Việt Nam Các doanh nghiệp có nguồn gốc trình phát triển trở thành nhà cung ứng Canon Việt Nam khác đại diện cho nhà cung ứng nội địa Canon Việt Nam Nghiên cứu thực tháng tháng năm 2013 Kết nghiên ... Các nhà quản lý Canon Việt Nam, nhân viên Canon Việt Nam, nhà quản lý doanh nghiệp cung cấp địa phương Canon Việt Nam, nhân viên doanh nghiệp cung cấp canon Việt Nam 3.4 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên...
 • 29
 • 254
 • 0

giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại việt nam

giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại việt nam
... dịch với khách hàng Giải pháp phát triển hoạt động TTQT Việt Nam 6.1 Giải pháp từ phía ngân hàng 6.1.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngày với phát triển kinh tế thị trường hoạt động marketing ngày ... tài quốc gia hội nhập quốc tế - Đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng: • Việc hồn thiện để phát triển hoạt động tốn quốc tế có ý nghĩa thiết thực, hoạt động tốn quốc tế dịch vụ t làm tăng khả ... tệ quốc tế Hoạt động tốn loại dịch vụ (tính vơ hình, khơng dự trữ được…) Vai trò hoạt động tốn quốc tế - Đối với kinh tế: • Bơi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập kinh tế • Bơi trơn thúc đẩy hoạt...
 • 18
 • 247
 • 1

luận văn kinh tế quốc tế PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

luận văn kinh tế quốc tế PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
... dịch vụ toán điện tử Việt Nam thời gian qua Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển dịch vụ toán điện tử Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1 ... trọng việc phát triển dịch vụ toán điện tử thời kỳ hội nhập kinh quốc tế Thanh toán điện tử nước ta giai đoạn phát Do vậy, đáp ứng phần điều kiện để phát triển dịch vụ toán điện tử, nhiều vấn ... sử dụ ng dịch vụ toán điện tử tiện ích Với 20 triệu người sử dụng In re v 60 triệu tài khoản điện thoại di ng dịch vụ toán điện tử Việt Nam thời gian qua phát triển Thanh toán điện tử xu hướng...
 • 54
 • 88
 • 0

Luận chứng vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may tại việt nam

Luận chứng vai trò của khoa học  công nghệ đối với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may tại việt nam
... Khoa học - Công nghệ II Vai trò tri thức khoa học- công nghệ phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam: Ngành công nghiệp Dệt may ngành có truyền thống từ lâu Việt Nam Đây ngành quan trọng kinh tế ... ngành khác để tạo sản phẩm 3 .Vai trò tri thức khoa học- công nghệ phát triển kinh tế: Trong công đổi mới, tri thức khoa học xem tảng động lực phát triển đất nước Những sở khoa học luận khoa học ... trưởng xuất cho năm sau Công nghệ trung tâm công nghiệp hóa, khoa học công nghệ tảng động lực để phát triển ngành dệt may nói riêng tất ngành kinh tế nói chung Khoa học công nghệ yếu tố cấu thành...
 • 11
 • 49
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... úng, trượt lở đất, v.v Do đó, lượng mưa ngày cực đại xem yếu tố khí hậu cực trị Việt Nam, nghiên cứu đặc điểm xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại nói riêng, yếu tố tượng khí hậu cực trị nói ... Bắc thể xu tăng lượng mưa ngày cực đại nhiều mạnh trạm Ngược lại, vùng khí hậu Đồng Bằng Xu tuyến tính lượng mưa cực đại trạm vùng Nam Trung Bộ Bắc Bộ lượng mưa cực đại ngày trạm có xu giảm nhiều ... vi báo này, số liệu lượng mưa ngày trạm bảy vùng khí hậu Việt Nam sử dụng để xác định xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại Số liệu phương pháp 2.1 Số liệu Số liệu sử dụng để nghiên cứu số liệu lượng...
 • 8
 • 277
 • 0

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ doc

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ doc
... phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam đến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát bị tiêu huỷ Trường hợp ... Bản gốc trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo Văn phòng đại diện việc bị bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có xác nhận quan công an cấp phường, ... hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thẩm định, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, ...
 • 5
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hố trợ tại việt namphát triển nghề truyền thống tại việt namđặc điểm và xu hướng biến động của kim ngạch xuất khẩu rau quả việt nam vào thị trường mỹngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt namlịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namsơ lược quá trình hình thành và phát triển của các dịch vụ hàng hải ở việt namsự hình thành và phát triển của hệ thốgn ngân hàng ngoại thương việt nam và ngân hàng ngoại thương chi nhánh tp hcmquá trình hình thành và phát triển của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namlƣơc sƣ hinh thanh va phat triên cua phap luât tô tung dân sƣ viêt nam vê khơi kiên vu an dân sƣkhái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty xăng dầu hàng không việt namlịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh thương mại plg việt namphần 2 thực trạng và xu hướng phát triển bảo hiểm phi nhân thọ tại việt nam 6 tháng đầu năm 2013chuyên đề các tổ chức phi lợi nhuận tại việt nam vai trò và quá trình hoạt động phát triểnsơ lược trình độ phát triển của nền sản xuất hàng hóa ở việt namsơ lược trình độ phát triển của nền sản xuất hàng hóa ở việt nam hiện nayRèn luyện kỹ năng viết phương trình xảy ra trên các điện cực để giúp học sinh rút ra bản chất của cách giải bài tập điện phân trong dung dịchSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUẨN độ kết tủaTuyển tập bài tập đảo ngữ , mệnh đề , câu điều kiện ôn thi THPT môn tiếng anhTuyển tập bài tập hay nhầm lẫn , chuyên đề so sánh ,câu tường thuật ôn thi THPT môn tiếng anhTuyển tập mệnh đề trạng ngữ bài tập phrasal verbs ôn thi THPT môn tiếng anhVận dụng phương pháp giá trị trung bình để giải quyết dạng bài toán đa axit, oxitaxit tác dụng với dung dịch kiềm hóa học THPTXây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maiXây dựng hệ thống bài tập làm cơ sở để giúp học sinh giải quyết tốt dạng toán kim loại(hay ion fe2+) tác dụng với dung dịch chứa đồng thời h+ và NOXây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm liên quan đến thực tiễn trong chương trình hóa học lớp 12Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong quá trình dạy bài phenolmẫu giáo án chủ nhiệmNghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhSoạn giáo án bài dạy photpho theo phương pháp dạy học tích hợpSử dụng font chữ tự tạo để soạn giáo án, ra đề thi môn hóa họcSử dụng một số dạng bài tập hóa học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh tại trường THPT tĩnh gia 4Lồng ghép giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ”(SGK hóa học lớp 11 ban cơ bản) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPTMột cách quy đổi mới giúp học sinh lớp 12 giải nhanh các bài tập peptitQUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾMột số cách biến đổi đề từ một bài toán gốc chương halogen để giảng dạy học sinh yếu kém môn hóa học 10 tại trường THPT lê laiMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc gia