NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG GÕ TAY THÔNG QUA PHÂN TÍCH TÍN HIỆU QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) DÙNG GIẢI THUẬT HỒI QUY

Nhận dạng hoạt động tay thông qua phân tích tín hiệu quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) dùng giải thuật hồi quy

Nhận dạng hoạt động gõ tay thông qua phân tích tín hiệu quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) dùng giải thuật hồi quy
... Hình Đ ng cong tín hi u sau h i quy kênh lần tay trái 45 Hình Đ ng cong tín hi u sau h i quy kênh lần tay ph i 45 Hình Đ ng cong tín hi u sau h i quy kênh lần tay trái (2) ... có, nh n d ng ho t đ ng tay (gõ tay trái hay tay ph i) thông qua phân tích tín hi u não t d li u thu đ c 1.3.2 Gi i H n X lý d li u không trực n Thí nghi m thực hi n tay đo vùng nƣo u n chuy ... TríchăĐ căTr ng Dùng H i Quy ĐaăTh c Trên Tín Hi u NIRS Tín hi u NIRS thu v sau qua lọc đ c mang h i quy đa th c đ tìm đ c tr ng c a kênh t ng ng tay thông qua h s h i quy tìm đ c Lấy tín hi u đƣ...
 • 83
 • 271
 • 0

Nhận dạng hoạt động tay thông qua phân tích tín hiệu quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) dùng giải thuật hồi quy

Nhận dạng hoạt động gõ tay thông qua phân tích tín hiệu quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) dùng giải thuật hồi quy
... PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔ QUỐC CƢỜNG NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG GÕ TAY THÔNG QUA PHÂN TÍCH TÍN HIỆU QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) DÙNG GIẢI THUẬT HỒI QUY NGÀNH: KỸ THUẬT ... PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔ QUỐC CƢỜNG NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG GÕ TAY THÔNG QUA PHÂN TÍCH TÍN HIỆU QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) DÙNG GIẢI THUẬT HỒI QUY NGÀNH: KỸ THUẬT ... lý thuyết có, nhận dạng hoạt động tay (gõ tay trái hay tay phải) thông qua phân tích tín hiệu não từ liệu thu đƣợc 1.3.2 Giới Hạn Xử lý liệu không trực tuyến Thí nghiệm thực tay đo vùng não...
 • 22
 • 207
 • 0

Tăng cường hoạt động tài chính thông qua phân tích tài chính tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

Tăng cường hoạt động tài chính thông qua phân tích tài chính tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
... tài sau: Tăng cường hoạt động tài thông qua phân tích tài Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài Công ty, để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng ... hành hoạt động tài chính, hoạt động phụ khác doanh nghiệp Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Công ty phụ thuộc Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam - Tổng Công ty hứng thú với thị trường tài Việt ... chuyển qua tài khoản tiền gửi Dịch vụ tiết kiệm bưu điện mở ngân hàng thương mại Trong chức chức huy động vốn thông qua hình thức dịch vụ tiết kiệm bưu điện chức Công ty 2.1.2.2 Tổ chức máy Công ty...
 • 96
 • 220
 • 0

Tăng cường hoạt động tài chính thông qua phân tích tài chính tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

Tăng cường hoạt động tài chính thông qua phân tích tài chính tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
... HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN 2.1 Tổng quan Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Tiết kiệm bưu điện ... tài sau: Tăng cường hoạt động tài thông qua phân tích tài Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài Công ty, để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng ... hành hoạt động tài chính, hoạt động phụ khác doanh nghiệp Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Công ty phụ thuộc Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam - Tổng Công ty hứng thú với thị trường tài Việt...
 • 94
 • 111
 • 0

Định lượng cefuroxim trong một số viên nén trên thị trường bằng máy quang phổ cận hồng ngoại cầm tay

Định lượng cefuroxim trong một số viên nén trên thị trường bằng máy quang phổ cận hồng ngoại cầm tay
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI HÀN THỊ DĨNH Mã sinh viên: 1101078 ĐỊNH LƢỢNG CEFUROXIM TRONG MỘT SỐ VIÊN NÉN TRÊN THỊ TRƢỜNG BẰNG MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI CẦM TAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ ... phận điều tiết quang âm Hồng ngoại xa Biến đổi Fourier Sắc ký lỏng hiệu cao Hồng ngoại Khối lƣợng/ khối lƣợng Sắc ký lỏng khối phổ Hồng ngoại Cận hồng ngoại Phổ cận hồng ngoại Hệ số tƣơng quan ... pháp quang phổ NIR Bức xạ cận hồng ngoại (NIR) xạ có bƣớc sóng từ 780 nm đến 2500 nm nằm vùng hồng ngoại [6], [9], [27] Phổ cận hồng ngoại phổ dao động phân tử, khác với phổ Raman phổ hồng ngoại...
 • 59
 • 305
 • 2

Định lượng sildenafil trong một số viên nén trên thị trường bằng máy quang phổ cận hồng ngoại (NIR) cầm tay

Định lượng sildenafil trong một số viên nén trên thị trường bằng máy quang phổ cận hồng ngoại (NIR) cầm tay
... Mã sinh viên: 1101144 ĐỊNH LƢỢNG SILDENAFIL TRONG MỘT SỐ VIÊN NÉN TRÊN THỊ TRƢỜNG BẰNG MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIR) CẦM TAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn: 1.Ths Đặng Thị Ngọc ... pháp quang phổ cận hồng ngoại để định lƣợng nhanh chế phẩm viên nén chứa Sildenafil 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau hoàn thành khóa luận Định lượng Sildenafil số viên nén thị trường máy quang ... tài: Định lượng Sildenafil số viên nén thị trường máy quang phổ cận hồng ngoại (NIR) cầm tay làm đề tài cho báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đề tài có mục tiêu nhƣ sau: Xây dựng đƣợc quy trình định...
 • 63
 • 308
 • 1

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh
... thành phát triển sở 68 sản xuất chế biến hải sản Nguyên nhân (ai gây ra) dẫn đến ô nhiễm môi trường Các dạng môi trường ta nhận biết (dạng) thông qua nhận 69 71 diện xung đột môi trường phường ... quản lý xung đột môi trường Các công cụ quản lý môi trường CHƯƠNG NHẬN DẠNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA 24 26 27 27 27 28 28 29 30 NHẬN DIỆN XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (qua phường: ... nhân xung đột môi trường Mức độ xung đột môi trường Giải xung đột môi trường Quản lý xung đột môi trường khái niệm liên quan Khái niệm quản lý Khái niệm quản lý mội trường...
 • 3
 • 718
 • 18

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối đá ốp lát cho doanh nghiệp tư nhân đá granite hà vinh

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối đá ốp lát cho doanh nghiệp tư nhân đá granite hà vinh
... đá ốp lát doanh nghiệp nhân đá granite Vinh Chương phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối đá ốp lát doanh nghiệp nhân Vinh Chương đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kênh ... đầu tài nguồn lực cho hạng mục đá ốp lát lớn Do doanh thu từ đá ốp lát tăng mạnh năm 2009 28 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DNTN ĐÁ GRANITE VINH 3.1 Đặc điểm thành viên kênh ... DNTN đá granite Vinh sở đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kênh phân phối thời gian tới CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐÁ ỐP LÁT VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ GRANITE VINH 2.1 Đặc điểm...
 • 47
 • 485
 • 3

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh
... xuất chế, sách quản lý XĐMT phù hợp CSSX CĐDC chọn đề tài: Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường sở Sản xuất Chế biến Kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân sống ... chọn “ Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường sở Sản xuất chế biến Kinh Doanh Hải sản với cộng đồng dân sống xung quanh .(Nghiên cứu trường hợp cụ thể phường: ... xung đột môi trường sở sản xuất với cộng đồng dân đạt hiệu cao Giả thuyết nghiên cứu: Nhận dạng môi trường vấn đề cốt tử hoạt động sống người mà đặc biệt quản lý môi trường Xung đột môi trường...
 • 10
 • 312
 • 0

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh ( N151852

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh ( N151852
... CĐDC sống xung quanh Vì vậy, chọn “ Nhận dạng vấn đề môi trƣờng thông qua nhận diện xung đột môi trƣờng sở Sản xuất chế biến Kinh Doanh Hải sản với cộng đồng dân sống xung quanh .(Nghiên ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN XUÂN HOA NHẬN DẠNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA NHẬN DIỆN XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG GIỮA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN KINH DOANH HẢI SẢN VỚI CỘNG ĐỒNG ... đề xuất chế, sách quản lý XĐMT phù hợp CSSX CĐDC chọn đề tài: Nhận dạng vấn đề môi trƣờng thông qua nhận diện xung đột môi trƣờng sở Sản xuất Chế biến Kinh doanh Hải sản với cộng đồng dân...
 • 114
 • 236
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai
... phương pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức, kỷ luật hệ thống quản trị Bất kỳ hệ thống quản trị hình thành mối quan hệ tổ chức hệ thống Về phương diện quản trị, biểu thành mối quan hệ quyền uy ... phân hệ tổ chức , công việc, sinh hoạt, chí hoạt động tham quan, nghỉ ngơi tập thể…)  Các hình thức vận động, giáo dục cá biệt tổ chức 2.2.Các phương pháp hành Các phương pháp hành phương pháp ... PHẦN THỨ NHẤT Nghệ thuật quản trị kinh doanh nghệ thuật dùng người – Một loại nghệ thuật cao hẳn nghệ thuât khác 1.1 .Tại nghệ thuật dùng người loại nghệ thuật cao hẳn loại nghệ thuật khác ? Triết...
 • 23
 • 327
 • 3

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường
... chức địa phương để nghiên cứu, phục vụ công tác giảng dạy tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nhân dân ...
 • 2
 • 440
 • 7

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai
... nghiệp Hiện Công ty xi măng Hoàng Mai phải cạnh tranh gay gắt với số công ty nước như: Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty xi măng Nghi Sơn, số công ty xi măng theo công nghệ nhật Công ty xi măng nước ... cho Công ty để bán hàng mạng lưới kênh hoạt động hiệu Công ty xi măng Hoàng Mai hoạt động nhằm động viên, khuyến khích họ có trách nhiệm công việc, biểu cụ thể sau: Công ty xi măng Hoàng Mai ... đến hoạt động tiêu thụ kênh Chương III Một số giải pháp Marketing hoàn thiện kênh phân phối Công ty xi măng Hoàng Mai 3.1.Những định hướng chiến lược Công ty 3.1.1 Xu hướng thị trường xi măng...
 • 64
 • 375
 • 0

8 Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai 

8 Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai 
... nghiệp Hiện Công ty xi măng Hoàng Mai phải cạnh tranh gay gắt với số công ty nước như: Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty xi măng Nghi Sơn, số công ty xi măng theo công nghệ nhật Công ty xi măng nước ... cho Công ty để bán hàng mạng lưới kênh hoạt động hiệu Công ty xi măng Hoàng Mai có hoạt động nhằm động viên, khuyến khích họ có trách nhiệm công việc, biểu cụ thể sau: Công ty xi măng Hoàng ... đến hoạt động tiêu thụ kênh Chương III Một số giải pháp Marketing hoàn thiện kênh phân phối Công ty xi măng Hoàng Mai 3.1.Những định hướng chiến lược Công ty 3.1.1 Xu hướng thị trường xi măng...
 • 64
 • 251
 • 0

21 Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai 

21 Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai 
... nghiệp Hiện Công ty xi măng Hoàng Mai phải cạnh tranh gay gắt với số công ty nước như: Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty xi măng Nghi Sơn, số công ty xi măng theo công nghệ nhật Công ty xi măng nước ... cho Công ty để bán hàng mạng lưới kênh hoạt động hiệu Công ty xi măng Hoàng Mai có hoạt động nhằm động viên, khuyến khích họ có trách nhiệm công việc, biểu cụ thể sau: Công ty xi măng Hoàng ... đến hoạt động tiêu thụ kênh Chương III Một số giải pháp Marketing hoàn thiện kênh phân phối Công ty xi măng Hoàng Mai 3.1.Những định hướng chiến lược Công ty 3.1.1 Xu hướng thị trường xi măng...
 • 64
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số doanh nghiệp đang hoạt động ở việt nam qua các nămđánh giá hoạt động đầu tư thông qua các chỉ tiêu đánh giá tài chínhkiểm soát các hoạt động kinh tế thông qua tiền tệkiểm soát các hoạt động kinh tế thông qua tiền tệ tiếp theophân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thông qua mô hình hồi quy tuyến tínhnếu tiền thu được chủ yếu từ hoạt động tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc đi vay chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng vốn từ bên ngoài nhiều hơngiám sát hoạt động khách hàng thông qua mối quan hệ với khách hàng khácphân tích thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phốithực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường miền bắcchủ trương định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cần thơtác động lên màng thông qua các receptor đặc hiệuquy mô của công ty tnhh nóng đỏ vừa và nhỏ nên một số thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh không thể phân tích hoặc phân tích không đi chuyên sâu đượcdạy viết phân tích biểu đồ tiếng anh thông qua phân tích bài viết mẫu cho học sinh lớp 11 trường thpt nguyễn siêutổ chức bộ máy hoạt động của công ty cổ phần bia hà nội quảng bìnhlý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế nói chung phân tích tài chính nói riêngbai giang may cong cuPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨAĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiêngiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namHướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên windowsLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh