Giáo trình kiến trúc máy vi tính

Giáo trình kiến trúc máy tính

Giáo trình kiến trúc máy tính
... Photocopyable 0| Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh Khoa Chơng III Các khối máy tính I Giới thiệu sơ lợc cấu trúc máy vi tính So với từ đời, cấu trúc sở máy vi tính ngày không thay đổi Mọi máy tính số ... thiệu cấu trúc bên vi xử lý 8088 Trên hình 3-1 sơ đồ khối cấu trúc bên vi xử lý 8088 Photocopyable 14 Giáo trình Kiến trúc máy tính Photocopyable Ngô Nh Khoa 15 Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô ... Photocopyable 50 Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh Khoa Chơng VI kiến trúc Bộ nhớ máy vi tính I Các khái niệm chung Một hoạt động máy tính lu trữ liệu dạng nhị phân Các liệu chơng trình số liệu...
 • 78
 • 550
 • 13

Giáo trình kiến trúc máy tính I

Giáo trình kiến trúc máy tính I
... hàng tri u USD c) Máy tính mini (Minicomputer) lo i máy c trung, giá m t máy tính mini có th t v i ch c USD ñ n v i trăm ngàn USD d Máy vi tính (Microcomputer) lo i máy tính dùng b vi x lý, giá m ... sau: Chương I: Trình bày l ch s phát tri n c a máy tính tích m i c a máy tính t ng giai ño n, th h máy tính, ñ nh hư ng phát tri n c a máy tính cách phân lo i máy tính Chương II: Gi i thi u nguyên ... hình v i nhi u thi t b ngo i vi c a máy IBM 7094 Hình 1.5 M t c u trúc máy IBM 7094 10 Chương I: Gi i thi u ñây có nhi u i m khác bi t so v i máy IAS mà c n lưu ý i m quan tr ng nh t s ñó vi c...
 • 222
 • 647
 • 8

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
... Chương1 Ki n trúc máy vi tính PC ơn v x lý trung tâm 1.1 Các thành ph n b n c a máy tính s Trong l ch s , máy tính i n t c phát tri n theo hư ng k thu t tách bi t, t ó sinh lo i máy tính Máy tính tương ... i gian ho t ng c a máy tính Th c m t t p h p chương trình lo vi c i u n ho t ng c a máy tính cho phép chương trình ph n m m khác ch y c Nó i u n máy tính quy t nh cho chương trình ch y kho ng ... (analog computer) máy tính s (digital computer) Máy tính tương t ho t ng lo i s li u liên t c v i m ch i n t tương t , máy tính s ho t ng lo i s li u r i r c v i m ch i n t s Hi n máy tính s chi m...
 • 108
 • 3,427
 • 4

Tài liệu Giáo trình : Kiến trúc máy tính pptx

Tài liệu Giáo trình : Kiến trúc máy tính pptx
... CHUNG VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH I Khái niệm kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính (Computer architecture) khái niệm trừu tượng hệ thống tính toán quan điểm người lập trình người viết chương trình dịch ... BẢN CỦA MÁY TÍNH I Giới thiệu sơ lược cấu trúc máy vi tính So với từ đời, cấu trúc sở máy vi tính ngày không thay đổi Mọi máy tính số coi hình thành từ sáu phần (như hình 3-1 ): Hình 3- 1: Giới ... Thế hệ thứ ba: (1965-1980) Máy tính xây dựng vi mạch cỡ nhỏ (SSI) cỡ vừa (MSI), điển hình hệ máy System/360 IBM Thế hệ máy tính có bước đột phá sau: - Tính tương thích cao: Các máy tính họ có khả...
 • 70
 • 456
 • 2

Tài liệu Giáo trình: Kiến trúc máy tính pptx

Tài liệu Giáo trình: Kiến trúc máy tính pptx
... http://www.ebook.edu.vn § Kiến trúc máy tính đơn giản 2.1 Giới thiệu sơ lược cấu trúc máy vi tính So với từ đời, cấu trúc sở máy vi tính ngày không thay đổi Mọi máy tính số coi hình thành từ ... CHƯƠNG KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH § Những thành phần máy tính Biểu diễn thông tin máy tính I Hệ đếm nhị phân phương pháp biểu diễn thông tin máy tính Hệ nhị phân (Binary) ... ta thấy sơ đồ khối khối thực thi kiến trúc Core Hình 2.7.3: Các khối thực thi kiến trúc Core Một khác lớn hai kiến trúc Pentium M Pentium với kiến trúc Core kiến trúc Core, khối Load Store có khối...
 • 130
 • 475
 • 4

giáo trình kiến trúc máy tính 2 - phan văn nghĩa

giáo trình kiến trúc máy tính 2 - phan văn nghĩa
... phân tính sau: an-110n-1 + an -2 10n -2 + … + a1101 + a0100 + a-11 0-1 Ví dụ: số 125 = 1x100 + 2x10 + 5x số 45 .2 = 4x10 + 5x1 + 2x10 -1 = 45 .2 Phan Văn Nghóa Khoa Vật Lý Kiến trúc máy tính 02 2.3 ... bảng sau 84 83 82 81 80 8-1 8 -2 8-3 Ví dụ: 3 728 = 3x 82 + 7x81 + 2x80 = 3x 64 +7x8 + = 25 010 24 .68 = 2x8 + 4x1 +6x 8-1 = 20 .7510 Phan Văn Nghóa Khoa Vật Lý Kiến trúc máy tính 02 Đổi từ thập phân ... sau: bn-1 bn -2 …b1 b b-1 Các bi gọi bit (binary digit) Trong bn-1 bit có trọng số lớn MSB, b bit có trọng số bé LSB Giá trò số hệ 10 tính sau: bn-12n-1+ bn -2 2n -2 +… +b1 21 + b 20 + b- 1 2- 1 Một...
 • 62
 • 648
 • 3

Giáo trình kiến trúc máy tính

Giáo trình kiến trúc máy tính
... thiệu MipsIt Để hiểu kiến trúc máy tính, cần nắm cốt lõi : thành phần làm nên kiến trúc máy tính gì, hoạt động chúng nào.Việc mua thiết bị lập trình thiết bị đòi hỏi người lập trình phải có kinh ... tạo tập lệnh rõ ràng, khóa học kiến trúc máy tính trường đại học công nghệ thường dạy kiến trúc MIPS Các thiết kế MIPS CPU dùng cho gia đình ảnh hưởng lớn đến kiến trúc RISC sau này, DEC Alpha ... Mẫu vi sử lý MIPS ứng dụng máy PlayStation2 CHƯƠNG 2:KIẾN TRÚC MIPS 2.1 Kiến trúc ghi R3000 2.1.1 Thanh ghi đa Genaral - Purpose : Kiến trúc MIPS cung cấp 32 ghi genaral-purpose...
 • 44
 • 801
 • 3

Giáo trình kiến trúc máy tính

Giáo trình kiến trúc máy tính
... KAUFMANN PUBLISHERS, INC 2002 Kiến trúc Máy tính - Chap 03 Chương Kiến trúc Máy tính - Chap 03 3.1 Dẫn nhập Kiến trúc máy tính bao gồm phần • Kiến trúc phần cứng • Kiến trúc tập lệnh Cả phần có mối ... chương trình máy tính hiệu có chương trình đặc biệt giám sát thực thi cho chương trình Hệ điều hành (operating system) Kiến trúc Máy tính - Chap 01 13 … Hệ điều hành chương trình quản lý tài ngun máy ... tính - Chap 01 14 1.3 Bên vỏ máy Khảo sát máy tính để bàn Webcam Thùng máy Màn hình Bàn phím Chuột Kiến trúc Máy tính - Chap 01 15 … Chuột Kiến trúc Máy tính - Chap 01 16 … Màn hình & card điều...
 • 159
 • 210
 • 0

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 2 pot

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 2 pot
... 1,7.10308 63 62 S 52 51 E10 - E0 Định trị (M1 - M 52) Ví dụ tính số thực: 0100 0010 1000 1100 1110 1001 1111 1100 Phần định trị: 2- 4 +2- 5 +2- 8 +2- 9 +2- 10 +2- 12+ 2-15+ +2- 16 +2- 17 +2- 18 +2- 19 +2- 20 +2- 21 = 0,1008906 ... Số bit Khoảng giá trị: n bit bit 16 bit 32 bit 2n-1-1 - 128 127 Short integer - 327 68 327 67 Integer -23 1 23 1-1 ( -21 47483648 21 47483647) Long integer V .2 Biểu diễn số thực(số có dấu chấm (phẩy) ... bit LSB Ví dụ 2: Biến đổi số thập phân (0. 625 )10 thành nhị phân: 0. 625 *2 = 1 .25 0 Số nhớ 1, bit MSB 0 .25 0 *2 = 0.500 Số nhớ 0.500 *2 = 1.000 Số nhớ 1, bit LSB Vậy : (0. 625 )10 = (0.101 )2 II Hệ thập...
 • 7
 • 203
 • 1

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 7 docx

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 7 docx
... Photocopyable Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa Máy tính trao đổi tin đọc thấy trạng thái sẵn sàng - Nếu việc trao đổi tin TBN yêu cầu: để giảm thời gian cồ đợi trạng thái sẵn sàng TBN, máy tính ... Photocopyable Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa Ch-ơng VII Vào liệu với thiết bị ngoại vi I Vai trò nhiệm vụ phối ghép I.1 Vai trò phối ghép Bộ phối ghép nằm trung gian máy vi tính thiết ... trao đổi liệu diễn theo trình tự định hợp lý - Nếu việc trao đổi liệu máy tính yêu cầu trình diễn nh- sau: Máy tính đ-a lệnh điều khiển để khởi động phối ghép hay thiết bị Máy tính đọc tín hiệu...
 • 7
 • 174
 • 0

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 6 pdf

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 6 pdf
... misaligned) Photocopyable Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa Photocopyable Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa II.3 Interface VXL nhớ (h 7.7) Sơ đồ giao tiếp vi xử lý 3 86 với nhớ chế độ ... request register Photocopyable Size 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits bits bits bits bits bits bits number 4 4 1 1 1 19 Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa chanel register ... khối bên máy 3 86 Photocopyable Giáo trình Kiến trúc máy tính Ngô Nh- Khoa Local DRAM 80386DX CPU 80387DX Coprocessor 82385DX Cache Controller Cache SRAM 82315 Data Buffer Local DRAM 823 86 System...
 • 22
 • 227
 • 0

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 5 ppsx

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 5 ppsx
... cậy Khoảng thời gian bắt buộc TAD TDS nói lên rằng, tr-ờng hợp xấu nhất, nhớ có 250 + 250 + 1 25 - 110 - 50 = 465ns tính từ thời điểm có tín hiệu địa đ-a liệu bus địa Nếu nhớ không đáp ứng đủ nhanh, ... 60 85 85 50 TMH TRH TDH Thời gian trễ MREQ so với s-ờn xuống tín hiệu đồng hồ T3 Thời gian trễ RD so với s-ờn xuống tín hiệu đồng hồ T3 Thời gian l-u trữ liệu từ lúc đảo tín hiệu RD 85 85 II.3 ... 85ns tính từ thừi điểm xuống xung đồng hồ T1 Trong tr-ờng hợp xấu nhất, chip nhớ có 250 + 250 - 85- 50 = 365ns sau hai tín hiệu tích cực để đ-a liệu bus Sự bắt buộc thời gian bổ sung thêm bắt buộc...
 • 18
 • 263
 • 0

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 4 doc

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 4 doc
... trực tiếp Ví dụ: vào AL MOV AL, [1234H] ; chuyển nội dung ô nhớ DS:1234H MOV [43 21H], CX ; chuyển nội dung CX vào vị trí nhớ ; liên tiếp DS :43 21 DS :43 22 III .4 Chế độ địa gián tiếp qua ghi (register ... thời(hằng số) Ví dụ 1: ADD AX, BX ; AX AX+BX ADD AL, 74H ; AX AX+ 74H SUB CL, AL ; CL CL - AL SUB AX, 040 5H ; AX AX - 040 5H Ví dụ 2: Viết đoạn ch-ơng trình ngôn ngữ assembly để cộng 5H với 3H, dùng ... ghi DX lời có trọng số nhỏ ghi AX Ví dụ Viết đoạn ch-ơng trình để nhân 3A62H với 2B14H MOV AX, 3A62H ; AX 3A62H MOV CX, 2B14H ; CX 2B14H MUL CX ; DXAX tích = 289C63A8H Các lệnh chia, bản, giống...
 • 20
 • 216
 • 0

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 3 doc

GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH_CHƯƠNG 3 doc
... trình hàm Phần đầu ch-ơng trình BIOS kiểm tra hệ thống máy tính, trình gọi POST Nếu hệ thống sử dụng Card (thẻ cắm) Plug and Play giai đoạn lúc máy tính truy nhập tham số thẻ BIOS có ch-ơng trình ... đại ngày III.1 Giới thiệu cấu trúc bên vi xử lý 8088 Trên hình 3- 1 sơ đồ khối cấu trúc bên vi xử lý 8088 III .3 Đơn vị giao diện bus (BIU) Theo sơ đồ khối hình 3- 1 ta thấy bên CPU 8088 có hai ... lines Device enable Bất hệ máy tính có vi mạch ROM vi mạch chứa ch-ơng trình hệ điều hành vào sở BIOS (basic input/output system) Những ch-ơng trình cần thiết để khởi động máy cài đặt chế độ làm...
 • 11
 • 252
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kiến trúc máy tínhgiáo trình kiến trúc máy tính và hệ điều hànhgiáo trình kiến trúc máy tính nguyễn đình việtsách giáo trình kiến trúc máy tínhgiáo trình kiến trúc máy tính ks phạm hữu tài 5 pptgiáo trình cài đặt máy vi tínhgiáo trình kiến trúc và thiết kế phần mềmgiáo trình sửa chữa máy vi tínhgiáo trình kiến trúc và tổ chức máy tínhgiáo trình kiến trúc mạng máy tínhgiáo trình cấu trúc máy tính và vi xử lýgiáo trình cấu trúc máy tính và hệ điều hànhgiáo trình cấu trúc máy tính trần quang vinhgiáo trình cấu trúc máy tính và giao diệngiáo trình cấu trúc máy tính và hợp ngữđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămKT 1 tiet anh 8 2017-2018báo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )kiểm tra hóa chương 2 lớp 11quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộnglớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN