đề cuowng luật so sánh

đề cương luật so sánh

đề cương luật so sánh
... hệ thống pháp luật khoa học liên quan Câu 4: Nêu phân tích chức mục đích luật so sánh? Luật so sánh có ý nghĩa với Việt Nam nay? Trả lời: Chức luật so sánh: - So sánh hệ thống pháp luật giới nhằm ... Đánh giá, so sánh giải pháp luật pháp nước - Phân nhóm pháp luật - Nghiên cứu hiệu phương pháp so sánh nghiên cứu luật so sánh Mục đích luật so sánh: - Nâng cao hiểu biết hệ thống pháp luật giới ... có yếu tố sau: - Xác định vấn đề pháp luật cần so sánh, xây dựng giả thuyết so sánh - Lựa chọn hệ thống pháp luật so sánh - Mô tả hệ thống pháp luật lựa chọn vấn đề pháp lý hệ thống lựa chọn để...
 • 17
 • 6,493
 • 15

đề thi luật so sánh

đề thi luật so sánh
... so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm tìm tương đồng khác biệt? 20 LUẬT SO SÁNH Trong luật so ... thống pháp luật? Số hệ thống pháp luật số quốc gia? Luật so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm ... thống pháp luật khác 28/ Việc nghiên cứu hệ thống luật giới bước luật so sánh? > Đúng 29/ Luật so sánh so sánh quy phạm pháp luật thể chế luật pháp? > Sai , luật so sánh nghiên cứu so sánh thể...
 • 25
 • 531
 • 0

ĐỀ CƯƠNG LUẬT SO SÁNH

ĐỀ CƯƠNG LUẬT SO SÁNH
... chức luật so sánh Luật so sánh có ý nghĩa Việt Nam nay? Chức năng, mục đích Luật so sánh Chức Luật so sánh, gồm: So sánh hệ thống pháp luật giới nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt Đánh giá, so sánh ... điểm luật so sánh? Khái niệm Luật so sánh Đặc điểm luật so sánh: Thứ nhất ,luật so sánh nghành luật hay lĩnh vực pháp luật thực định: Luật so sánh hệ thống quy phạm pháp luật có đặc tính chung để ... pháp luật B LÝ THUYẾT Câu 1: Nêu khái niệm Luật so sánh Phân tích đối tượng nghiên cứu Luật so sánh Khái niệm Luật so sánh Trình bày quan điểm khác thử định nghĩa môn học, ví dụ: Luật so sánh...
 • 19
 • 282
 • 0

Đề thi môn luật so sánh

Đề thi môn luật so sánh
... thống pháp luật? Số hệ thống pháp luật số quốc gia? Luật so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm ... biệt? Trong luật so sánh, để đánh giá mức giải pháp pháp lý hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn quy phạm pháp luật điều chỉnh quy phạm? Ở giai đoạn cuối trình so sánh cần ... thống pháp luật? 10 Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không coi khái niệm tồn hệ thống pháp luật có hệ thống pháp luật khác? 11 Một chế định pháp luật áp dụng...
 • 3
 • 8,057
 • 57

đề thi học kỳ luật so sánh

đề thi học kỳ luật so sánh
... thống pháp luật? Số hệ thống pháp luật số quốc gia? Luật so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh hệ thống pháp luật khác nhằm ... không theo hệ thống pháp luật Hồi giáo ? 23 Quias phương pháp suy luận để giải thích luật nên không coi nguồn luật Hồi giáo ? 24 Luật Hồi giáo luật Giáo hội Thi n chúa coi luật tôn giáo ? ... Trong Civil Law, luật thành văn luôn nguồn luật quan trọng tập quán ? 11 Trong Civil Law, luật thành văn luôn nguồn luật quan trọng học thuyết pháp lý ? 12 Trong Civil Law, luật hình luật tư ? 13...
 • 6
 • 549
 • 15

LUẬT SO SÁNH VÀ VIỆC DẠY LUẬT SO SÁNH Ở VIỆT NAM: TỪ MỘT QUAN ĐIỂM TỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

LUẬT SO SÁNH VÀ VIỆC DẠY LUẬT SO SÁNH Ở VIỆT NAM: TỪ MỘT QUAN ĐIỂM TỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
... pháp so sánh đối tượng luật học so sánh, là, không bật, phương pháp luật so sánh [6, tr.6-8] Tác giả quan điểm cho rằng: việc so sánh pháp luật theo thời gian, có nghĩa khứ, so sánh pháp luật ... viên cao học, nên giảng dạy môn luật so sánh từ năm chương trình đào tạo Có lẽ nên có chương trình đào tạo luật so sánh số tiết so sánh vi mô, có nghĩa so sánh số chế định quan trọng làm bật khác ... phương pháp so sánh ; phân biệt luật so sánh với lịch sử pháp luật, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, xã hội học pháp luật trị học so sánh; đối tượng luật so sánh, phương pháp so sánh, để có...
 • 10
 • 105
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH
... thống pháp luật phải hiểu theo nghóa rộng  Phải đảm bảo so sánh tính : khả so sánh đối tượng Ví dụCó thể so sánh cấu trúc luật hình Việt nam với luật dân Pháp Nhưng so sánh qui phạm pháp luật hành ... Nguồn luật quốc gia châu Âu lục đòa không bao gồm án lệ  Sai Sự phân chia luật công luật tư Căn vào phân công luật công luật tư có nhóm Nhóm Ở quốc gia châu Âu lục đòa có phân chia luật công luật ... gia lại giới không tồn phân chia luật công v luật tư Ví dụBắt nguồn từ cách mạng tư sản Pháp 1789, dẫn đến hệ thống pháp luật Pháp phân chia thành ngành luật công luật tư, luật công liên quan...
 • 99
 • 394
 • 1

đề thi môn luật so sánh

đề thi môn luật so sánh
... pháp luật với nhau, so sánh vi mô so sánh vấn đề cụ thể, văn pháp luật, chế định pháp luật Trong trình so sánh phải kết hợp hai cấp độ so sánh tách rời 48.Pháp luật quốc tế đối tượng nghiên cứu Luật ... nghiên cứu Luật so sánh? Sai Ngoài đối tượng hệ thống pháp luật đối tượng: pháp luật quốc tế, vấn đề lí luận, phương pháp luận so sánh, vấn đề lịch sử luật so sánh 49.Cả luật luật công Châu ... cho môn học Luật học so sánh SAI: Hiện giới tồn tên gọi môn học khác nhau: luật so sánh –Comparative Law”, luật học so sánh – Comparative Jurisprudence” tiếng Anh; hay so sánh luật – Rechtsvergleichung”...
 • 12
 • 244
 • 5

Tiểu luận môn luật cạnh tranh đề tài điều chỉnh vấn đề quảng cáo so sánh luật cạnh tranh và thực tiễn tại việt nam

Tiểu luận môn luật cạnh tranh đề tài điều chỉnh vấn đề quảng cáo so sánh luật cạnh tranh và thực tiễn tại việt nam
... một; quảng cáo so sánh nhãn hàng chủ quảng cáo với nghĩa tốt nhất; quảng cáo so sánh mập mờ Tuy nhiên, hiểu quảng cáo so sánh là: Quảng cáo so sánh quảng cáo làm nhận một vài đối thủ cạnh tranh ... Cơ sở lý luận quảng cáo so sánh Thực tiễn quảng cáo so sánh Việt Nam 10 Những hạn chế vấn đề phát sinh áp dụng quy định pháp luật Việt Nam quảng cáo so sánh ... niệm quảng cáo so sánh Trước Luật Cạnh tranh (2004), quảng cáo so sánh đề cập đến Luật Thương mại (1997) Đ192.2 Nhưng Luật Thương mại năm 1997 2005; Luật Cạnh tranh (2004) hay Luật Quảng cáo năm...
 • 15
 • 313
 • 0

Luật so sánh

Luật so sánh
... THAM KHẢO Luật so sánh – ĐH Luật HN Giáo trình luật so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB Công an nhân dân Luật so sánh – Micheal Bogdan Tập giảng luật so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội ... - luật gia bán chuyên nghiệp - tạo Luật luật gia chuyên nghiệp tạo chắn phải tốt luật luật luật gia bán chuyên nghiệp tạo ra, hay nói cách khác, án lệ chắn phải tốt luật thành văn Do vậy, luật ... Luật so sánh – ĐH Luật HN Common Law dòng họ pháp luật lớn giới, có cội nguồn từ hệ thống pháp luật Anh Sự phát triển mạnh mẽ Common Law đòi hỏi phải có nguồn luật đa dạng phong...
 • 6
 • 3,635
 • 91

(9 điểm Luật so sánh!!) Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ..doc

(9 điểm Luật so sánh!!) Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ..doc
... theo hướng khác bên cạnh điểm tương đồng, hai hệ thống pháp luật khác biệt định Tóm lại, quốc gia tiêu biểu cho dòng họ Common Law hai hệ thống pháp luật Anh Mỹ tồn điểm khác biệt điển hình Đó ... tưởng pháp lý, nguồn luật, hệ thống quan pháp luật vấn đề đào tạo luật, nghề luật Sự khác biệt hình thành điều kiện riêng quốc gia khó bình luận hệ thống pháp luật quốc gia hoàn thiện * Danh mục ... bang Vì mà hệ thống pháp luật Mỹ có phân chia luật Liên bang luật bang mà Anh phân chia Hệ thống tòa án Mỹ tổ chức khác với hệ thống tòa án Anh, án Anh phân thành cấp xét xử, Mỹ tồn hệ thống tòa...
 • 5
 • 13,984
 • 236

sự hình thành và phát triển của luật so sánh

sự hình thành và phát triển của luật so sánh
... biết hình thành phát triển luật so sánh II Nội dung Sự hình thành phát triển luật so sánh giới a) Trước kỉ thứ XIX Luật so sánh xuất từ sớm, chứng có nhiều nhà nước cổ đại viện dẫn pháp luật ... hệ thống pháp luật nước Do đó, luật so sánh không phát triển b) Sau kỉ XIX Từ kỉ XIX đến nay, luật so sánh phát triển mạnh mẽ xuất phát từ hai sở luật so sánh lập pháp luật so sánh học thuật ... so sánh phát triển thành môn học cấp độ khác khoa luật Đặc biệt, nhiều công trình luật so sánh góp phần quan trọng vào phát triển luật so sánh giới Sau đại chiến giới lần thứ II, luật so sánh...
 • 5
 • 3,409
 • 28

Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không giành được vị trí như ở các nước TBCN

Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không giành được vị trí như ở các nước TBCN
... Vị trí Luật so sánh Việt Nam ngày có thay đổi tích cực Cũng nước khác giới, vị trí Luật so sánh ngày nâng cao Việt Nam Điều thể qua việc Luật so sánh khai thác cách mạnh mẽ Việt Nam hoạt động ... tư) so sánh (Comparative civil (private) law) Sự phân tích so sánh pháp luật XHCN pháp luật TBCN công trình có ý nghĩa việc phát triển luật so sánh quan điểm cách tiếp cận Mác- LêNin Vị trí Luật ... cứu Luật so sánh (PTS Nguyễn Như Phát); Các mục tiêu kỹ thuật Luật so sánh (PTS Phạm Hữu Nghị); Luật so sánh xã hội học pháp luật (PTS Võ Khánh Vinh)…Tháng 06 năm 1993, Viện Nhà nước pháp luật...
 • 4
 • 908
 • 19

Xem thêm