Dược liệu 2, đề thi trắc nghiệm liên thông

Dược liệu 1, đề thi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết có đáp án

Dược liệu 1, đề thi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết có đáp án
... dược liệu áp dụng cho dược liệu hoa dược liệu chứa tinh dầu? Trong trình bảo quản, Dược liệu (A) (B) phải để riêng Độ ẩm an toàn dược liệu quy định bao nhiêu? Nguyên nhân làm giảm chất lượng dược ... aglycon sẵn dược liệu: A Bột dược liệu> chiết với dung môi cồn nước>cô cồn>lọc, tinh chế B Bột dược liệu> chiết với cồn>cô thu hồi cồn>hòa cao cồn vào nước>lọc, tinh chế C Bột dược liệu> chiết ... anthranoid, ……… tác dụng kháng khối u chống di tế bào ung thư Thành phần hóa học Aloe vera ……… Dược quy 2012 Page 18 ĐÁP ÁN Trắc nghiệm C B B A A B S Đ S S B C B 10 B Đúng sai Đ S Điền khuyết Aglycon...
 • 45
 • 17,025
 • 148

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 2 ppt

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 2 ppt
...  27  x  có tập nghiệm bằng: A) (- ∞; - A) 23 ; 27  B) 2; 23  C) - 2; 2 D) - 2; 223 ; 27  48) Tìm m để bất phương trình A) m  2 49) Bất phương trình A) (- ∞; - 2 x    x  m có nghiệm ...  x2  3x  có tập nghiệm B)  - 1; 4 27 ) Bất phương trình x( x  1)  x( x  2)  A) (- ∞; - 2  0 B) 1; 2 0 ∞; 2  C) - 3; 0 30) Bất phương trình bằng: A) 6; 1 42 31) Bất phương trình ... 2; + ∞) D) 0; 4 x(4x  1) có tập nghiệm : C) (- ∞; - 2 1; 2 0 28 ) Tìm m để bất phương trình x   x   m có nghiệm A) m  B)  m R C) m  29 ) Bất phương trình 4x2 + 12x + > có tập nghiệm...
 • 6
 • 227
 • 3

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 11 docx

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 11 docx
... Sau 16 phút giây th tích khí hidrô ( u ki n tiêu chu n ) thu đư c catôt là: a, 2240cm c, 112 0 cm 3 d, 112 cm b, 224 cm Câu 45, Đi n phân dung d ch H2SO4 v i dòng n có cư ng đ I Sau 32 phút 10 ... Pt II ZnSO4 – than trì Bình n phân có c c dơng tan a, I II b, I III c, I, II III d, C bình Câu 11, Cho nhóm bình n phân n c c sau: I AgNO3 – Ag III H2SO4 – Pt II CuSO4 IV CuCl – Cu Dòng n ch ... ng không đ u trư ng h p l c t tác d ng lên đo n dây? a, I II b, II III c, I, II III d, II I Câu 11, Trong hình v S, N hai c c c a m t nam châm ch U, AB đo n dây có dòng n n m ngang L c t tác d...
 • 24
 • 511
 • 1

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc
... 58 A Âm v a có đ c tính sinh v a có đ c tính v t B Âm có đ c tính sinh c u t o c a tai ngư i C Nh c âm dao âm đàn, nh c phát C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 D Âm tai nghe đư c ph i có ... Umax=5(v) Đi n tr thu n c a m ch : A 0,1 (Ω) B (Ω) 12 hai b n c c t C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 C 0 ,12 (Ω) D K t qu khác Câu 77 M ch dao đ ng tư ng LC : C=2,5(µF), L=10-4(H) ch n lúc t=0 Imax=40(mA) ... đ ng Câu 121 Máy bi n th dùng đ : A Tăng ho c gi m hi u n th xoay chi u B Tăng ho c gi m cư ng đ dòng n xoay chi u 20 C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 C Truy n t i n xa D T t c vi c Câu 122 Cu n...
 • 59
 • 239
 • 0

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 1 ppt

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 1 ppt
... 15 ) Bất phương trình x   A) (- ∞; - 11 - 1; + ∞) D) - 1; 1  D) (- 3; 2) 2x   x  10 tập nghiệm : B) - 1; + ∞) C) - 1; 11   16 ) Bất phương trình A) 0; 3 x    x  x2  3x  có tập ... Tìm m để bất phương trình x   A) m  B) m = x  10  m có nghiệm C) m  D)  m  19 ) Bất phương trình 2x  x2   11 tập nghiệm : x 1 x 1 B) (- ∞; - 2 A) (1; 2 C) 2; + ∞) D) 1; 2 ... m để bất phương trình x  16  x  A) 16  m  96 B) m  16  D) R \   x2  16 x  m có nghiệm C) m  16 D) m  96 28) Tìm m để bất phương trình (3  x) (1  x)   A) m  29) Bất phương trình...
 • 6
 • 230
 • 8

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 3 pdf

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 3 pdf
... 1)(2; + ∞) 30 ) Tìm m để bất phương trình A)  m  x   x  m có nghiệm B) m  C) m R 31 ) Bất phương trình x2 - 4x +  có tập nghiệm : A)  B) R C) 2 32 ) Bất phương trình 34 ) Bất phương trình ... ∞) 35 ) Bất phương trình A) - 3; 1 x   10  x  ( x  3) (10  x)  29 có tập nghiệm : 36 ) Bất phương trình 3x   2x  có tập nghiệm : 3 B)  ;   2 ; + ∞) C)  ; 2 4 x  10  x   có tập ... m  41) Bất phương trình -  A) (- ∞; - 1  ; 2 D)  - 1; 6 38 ) Bất phương trình x   27  x  có tập nghiệm bằng: A) - 2; 2 23; 27 B) 2; 23 C)  23; 27 39 ) Bất phương trình D)...
 • 6
 • 193
 • 6

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 4 pptx

Tài liệu Tập đề thi trắc nghiệm bất phương trình số 4 pptx
... 20) Bất phương trình 2x   x  có tập nghiệm : A) 4 ; + ∞) B) 1; 4 C) 1 ; + ∞) ; + ∞) 21) Bất phương trình -9x2 + 6x - < có tập nghiệm : D) (- ∞; 0  4 1  C)   D)  3 22) Bất phương trình ... 26) Bất phương trình A) 3; 4 2x   x   B) 3; + ∞) 27) Tìm m để bất phương trình x  A)  m  B) m  x 4 tập nghiệm : C) - 44; + ∞) D) (3; 8) D) 4; + ∞)  x  4x  x2  m có nghiệm ... 17  m  - 16 16) Bất phương trình x2 + 2x -  có tập nghiệm : A) - 4; 2 B) - 2; 4 C) (- 4; 2) 17) Bất phương trình x    3x x 1  3 x  D) m  - 16 D) (- 2; 4) tập nghiệm : A) 1; 5...
 • 5
 • 205
 • 2

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx
... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A C D A D A A C B C D B D D B D B A A D B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D C D B C D C A A B D A D B B D D D C B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B B C D A C A A B B B B D C A C C D A A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68...
 • 30
 • 581
 • 7

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc
... : Độ ẩm cực đại không khí 23oC 20,6 g/m3 Độ ẩm cực đại không khí 10oC 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- B CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu ... : Độ ẩm cực đại không khí 23oC 20,6 g/m3 Độ ẩm cực đại không khí 10oC 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- D CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu ... H Độ ẩm tuyệt đối tăng độ ẩm tương đối không đổi ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- C CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu X vào chữ A , B , C D - Nếu...
 • 9
 • 331
 • 1

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm B10 (20 đề) pdf

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm B10 (20 đề) pdf
... giai đoạn rau bong sổ ngoàI âm đạo S30 Sau thai sổ, phảI làm nghiệm pháp bong rau để đề phòng chảy máu sổ rau 30 BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 6) (Thời gian làm 30p) I,Chọn câu nhất,điền từ vào chỗ ... phải tìm khống chế chảy máu từ khối thai Đ30 Nghiệm pháp lọt chỏm thực trường hợp nghi ngờ có bất cân xứng thai nhi-khung chậu BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 2) Câu Hiện tượng lọt chỏm định nghĩa xác ... nhiều dễ sót rau S30 Rau sổ tự nhiên giai đoạn thời kỳ sổ rau không cần can thi p thầy thuốc 36 BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (ĐỀ7 ) (Thời gian làm 30p) I,Chọn câu nhất,điền từ vào chỗ trống Câu Một tác...
 • 182
 • 443
 • 55

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1
... Các phương án sai 10 Để tăng vốn điều lệ, công ty TNHH tiến hành biện pháp sau: a Phát hành cổ phiếu b Phát hành trái phiếu c Đi vay vốn ngân hàng d Cả a,b,c sai 11 Theo pháp luật VN hành, công ... Theo luật DN năm 2005, người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là: a Chủ tịch HĐQT b Trưởng ban kiểm soát c Giám đốc (hoặc TGĐ) d A C Thứ tự chuyển nhượng vốn công ty TNHH theo quy định Luật ... Luật doanh nghiệp 2005 không thừa nhận loại hình DN sau pháp nhân? a Công ty TNHH b Công ty cổ phần c Công ty hợp danh d Không có lựa chọn Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ: a Ngày ĐK kinh...
 • 5
 • 495
 • 1

2 đề thi trắc nghiệm y kèm đáp án

2 đề thi trắc nghiệm y kèm đáp án
... x 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 chất dơ dễ dàng Khi người bệnh thi u máu nặng trường hợp cấp cứu, không cần làm phản ứng chéo trước truyền máu ngân hàng máu test ... 20 .d 21 .d 22 .d 23 .d 24 .c 25 .d 26 .d 27 .d 28 .d 29 .a 30.c 31.d 32. d 33.d 34.d 35.d 36.c 37.d 38.d 39.c 40.d II Chọn câu sai (4đ) 1.B 2. A 3.A 4.B 5.A 6.A 7.B 8.B 9.B 10.B III Điền khuyết (2 ) Câu 1: ... đặt ống sâu c.Ngộ độc oxy g y d.Cản trở khuếch tán khí phổi 25 .Những nguy thi u oxy: a.Tắc nghẽn đường hô hấp b Hạn chế hoạt động lồng ngực c .Thi u oxy không khí d.Cả 26 .Những dấu hiệu triệu...
 • 17
 • 562
 • 12

2 đề thi trắc nghiệm và tự luận môn LLNN PL

2 đề thi trắc nghiệm và tự luận môn LLNN PL
... án nhớ): Đề tự luận luận nhà nước pháp luật câu 1: 4đ Phân tích chứng minh tính pháp lý hình thức cua Hiến pháp tư sản thời kỳ tự cạnh tranh (hic hic fần nì thầy chưa dạy ặc ) Câu 2: 4đ Những ... nước c.Đào tạo giới thi u Đảng viên vào quan nhà nước d.Cả a, b, c Câu 31 : Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử, có quyền : a.Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng b.Tham gia bàn luận với thẩm phán ... đẳng, quyền tự tín ngưỡng : a.Quyền trị b.Quyền tài sản c.Quyền nhân thân d.Quyền đối nhân Câu 37 : Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có : a.Ít 1 /2 tổng số đại biểu tán thành b.Ít 2/ 3 tổng số...
 • 12
 • 217
 • 0

Dược lý 1, đề thi trắc nghiệm 100 câu có đáp án

Dược lý 1, đề thi trắc nghiệm 100 câu có đáp án
... nhánh@ Nhân thơm 13.Phát biểu sau mục đích thử nghiệm khảo sát độc tính cấp a Cung cấp thông tin mức độ độc chất số lượng, chất lượng b c d e định với mục tiêu so sánh với chất thuốc khác (có ... e Là thuốc giảm đau mạnh tác động kháng morphin Được dùng cai nghiện morphin khả gây nghiện Ít gây táo bón 19.Phát biểu sau không với folic acid a b c d e Dạng hoạt tính sinh học THF ... bà bầu http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de -thi- duoc.htm c Sucralfat hoạt tính kháng H.Pylori d Các thuốc ức chế bơm proton nên uống đau dày e Hợp chất bismuth làm giảm nồng độ H+...
 • 19
 • 904
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trịđề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản lýđề thi trắc nghiệm hệ thống viễn thôngđề thi trắc nghiệm môn thống kê trong kinh doanhđề thi trắc nghiệm môn thống kê ứng dụngđề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toánđề thi trắc nghiệm viễn thôngđề thi trắc nghiệm môn thống kê doanh nghiệpđề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin kế toán 1de thi trac nghiem he thong thong tin dia lyđề thi trắc nghiệm môn thống kê xã hộide thi trac nghiem mon cay duoc lieuđề thi trắc nghiệm học kì 2 môn hoá 12đề thi trắc nghiệm tiếng anh 10 học kỳ 2de thi trac nghiem vat lieu hocĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả