Bộ gene trong cây lúa và triển vọng

Bộ Gene trong cây lúa triển vọng (tt) ppt

Bộ Gene trong cây lúa và triển vọng (tt) ppt
... bình, gene lúa có khoảng 4.500 mẫu tự DNA, gene người dài đến lần (tức khoảng 30.000 mẫu tự) Tại lúa có nhiều gene người? Câu hỏi đề tài suy luận lí thú giới làm khoa học Theo thuyết lưu truyền lúa ... khám phá lúa có nhiều genes Cải xoong Arabidopsis có khoảng 25.500 genes, gene, tính trung bình có khoảng 1.000 mẫu tự Khoảng 81% genes tìm thấy cải xoong Arabidopsis tìm thấy giống lúa indica, ... hương lúa, không nhiều người tưởng Trung Quốc hay Ấn Độ, mà vùng Đông Nam Á, vùng khí hậu ẩm điều kiện lí tưởng cho phát triển nghề trồng lúa Theo kết khảo cổ học vài thập niên qua, quê hương lúa...
 • 25
 • 155
 • 0

Bộ Gene trong cây lúa triển vọng ppsx

Bộ Gene trong cây lúa và triển vọng ppsx
... bình, gene lúa có khoảng 4.500 mẫu tự DNA, gene người dài đến lần (tức khoảng 30.000 mẫu tự) Tại lúa có nhiều gene người? Câu hỏi đề tài suy luận lí thú giới làm khoa học Theo thuyết lưu truyền lúa ... khám phá lúa có nhiều genes Cải xoong Arabidopsis có khoảng 25.500 genes, gene, tính trung bình có khoảng 1.000 mẫu tự Khoảng 81% genes tìm thấy cải xoong Arabidopsis tìm thấy giống lúa indica, ... hương lúa, không nhiều người tưởng Trung Quốc hay Ấn Độ, mà vùng Đông Nam Á, vùng khí hậu ẩm điều kiện lí tưởng cho phát triển nghề trồng lúa Theo kết khảo cổ học vài thập niên qua, quê hương lúa...
 • 25
 • 110
 • 0

Bộ Gene Trong Cây Lúa Triển Vọng potx

Bộ Gene Trong Cây Lúa Và Triển Vọng potx
... bình, gene lúa có khoảng 4.500 mẫu tự DNA, gene người dài đến lần (tức khoảng 30.000 mẫu tự) Tại lúa có nhiều gene người? Câu hỏi đề tài suy luận lí thú giới làm khoa học Theo thuyết lưu truyền lúa ... khám phá lúa có nhiều genes Cải xoong Arabidopsis có khoảng 25.500 genes, gene, tính trung bình có khoảng 1.000 mẫu tự Khoảng 81% genes tìm thấy cải xoong Arabidopsis tìm thấy giống lúa indica, ... lúa indica, có 49% genes giống lúa indica tìm thấy cải xoong Arabidopsis Một kết tương tự ghi nhận so sánh giống lúa japonica cải xoong Arabidopsis Thứ ba, người lúa có số genes có cấu trúc DNA...
 • 7
 • 74
 • 0

ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG gạo của một số GIỐNG lúaTRIỂN VỌNG TRỒNG TRONG vụ XUÂN 2014 tại HUYỆN HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN

ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT và CHẤT LƯỢNG gạo của một số GIỐNG lúa có TRIỂN VỌNG TRỒNG TRONG vụ XUÂN 2014 tại HUYỆN HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN
... trà huyện Hưng Nguyên điều cần thiết Xuất phát từ vấn đề tiến hành đề tài Ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng gạo số giống lúa triển vọng trồng vụ Xuân 2014 Hưng ... Hưng Nguyên Nghệ An 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng -phát triển, suất số giống lúa triển vọng huyện Hưng Nguyên - Đánh giá chất lượng gạo số giống triển ... Mật độ cấy ảnh hưởng đến số diện tích giống lúa thí nghiệm: Mật độ cấy dày LAI cao mật độ cấy thưa mật độ cấy dày số nhánh/m2 cao cấy mật độ thưa Ở tất giống thí nghiệm công thức cấy mật...
 • 123
 • 239
 • 0

Cây trồng biến đổi gen triển vọng, thách thức cơ hội

Cây trồng biến đổi gen triển vọng, thách thức và cơ hội
... niệm chuyên gia Việt Nam trồng biến đổi gen hay sinh vật biến đổi gen Một số khái niệm, định nghĩa liên quan đến trồng biến đổi gen sinh vật biến đổi gen - Sinh vật biến đổi gen sinh vật có cấu trúc ... cáo Cây trồng biến đổi gen tương lai phát triển Việt Nam Ngày tháng 10 năm 2011, Hội thảo quốc gia trồng biến đổi gen Hà Nội, nhà khoa học thảo luận tương lai trồng đại trà trồng biến đổi gen ... Sau 10 năm ứng dụng phát triển trồng biến đổi gen nhiều nước giới, chứng minh trồng biến đổi gen mang lại hiệu kinh tế rõ rệt, việc triển khai ứng dụng trồng biến đổi gen tăng liên tục số lượng...
 • 18
 • 1,862
 • 32

Nghiên cứu thành tựu triển vọng chủ yếu trong tạo giống cây trồng chuyển gen

Nghiên cứu thành tựu và triển vọng chủ yếu trong tạo giống cây trồng chuyển gen
... Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Những thành tựu, triển vọng chủ yếu tạo giống trồng chuyển gen Error: Reference source not found Các hướng tạo trồng chuyển gen Error: Reference ... thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng C KẾT LUẬN Công nghệ tạo trồng chuyển gen ngày phát triển tạo hàng trăm giống trồng chuyển gen khác mang nhiều đặc tính quý Tuy nhiên vấn đề trồng chuyển gen ... thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Các chuyển gen đậu tương (chiếm 61%), ngô (23%), (11%), đu đủ (21%) Các gen chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ, gen kháng sâu Các hướng tạo trồng chuyển gen 6.1 Chuyển...
 • 38
 • 1,136
 • 5

So sánh một số giống lúatriển vọng trong vụ đông xuân 2004 - 2005 tại trại giống lúa Phúc lý - Bố Trạch - Quảng Bình

So sánh một số giống lúa có triển vọng trong vụ đông xuân 2004 - 2005 tại trại giống lúa Phúc lý - Bố Trạch - Quảng Bình
... khê ( C) khäng giåì mỉa Thạng khê(%) nàõng (mm) Max Min TB Max Min (h) 27 12 - 2004 01 - 2005 02 - 2005 03 - 2005 04 - 2005 24,0 17,7 20,2 84 57 58,4 132 22,0 16,8 18,9 88 60 51,9 97 24,7 19,5 21,2 ... gian tỉì gieo âãún: - Cáúy - Bẹn rãù häưi xanh - Bàõt âáưu â nhạnh - Kãút thục â nhạnh - Lm âng - Bàõt âáưu träø (10% säú bäng träø) - Kãút thục träø ( 8 0- 85% säú bäng träø) - Chên 3.4.1.2 Cạc ... âàûc hçnh thại - Chiãưu cao cáy cúi cng - Chiãưu di bäng - Diãûn têch lạ âng - Gc âäü lạ âng - Dảng cáy - Âàûc âiãøm ca bäng 3.4.1.4 Mäüt säú chè tiãu theo di vãư sáu bãûnh *Sáu: - Sáu cún lạ:...
 • 67
 • 260
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng " pptx

Nghiên cứu khoa học
... chọn hom tốt) lên giá thể cát hay túi bầu Kết đưa vào sản xuất với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng hom: Cho tới việc nghiên cứu ... tốt, có triển vọng trồng rừng phục hồi rừng hom Một số loại trồng rừng sản xuất Trong sản xuất bên cạnh việc chọn lọc dòng tốt việc dùng biện pháp giâm hom nhằm lưu giữ đưa sản xuất số lượng ... có khả sinh trưởng tốt đưa vào chương trình trồng rừng Nhưng tính bất thụ cao, nhân giống đường từ hạt mà nhân giống sinh dưỡng phương pháp giâm hom lựa chọn tốt Hom giâm Thông Caribaea tốt giai...
 • 6
 • 336
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng " pot

Nghiên cứu khoa học
... Nhân giống số loài rừng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng chúng Tác giả: Trần Văn Tiến Nhân giống vô tính phương pháp giâm hom đưa vào sử dụng ngày nhiều đóng ... chọn hom tốt) lên giá thể cát hay túi bầu Kết đưa vào sản xuất với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng hom: Cho tới việc nghiên cứu ... vị trồng rừng hom có khả sinh trưởng phát triển tốt, có triển vọng trồng rừng phục hồi rừng hom Một số loại trồng rừng sản xuất Trong sản xuất bên cạnh việc chọn lọc dòng tốt việc dùng biện pháp...
 • 7
 • 344
 • 1

Rau quả nhiệt đới triển vong xuất khẩu sang các nước có khí hậu hạn chế cho cây trồng potx

Rau quả nhiệt đới và triển vong xuất khẩu sang các nước có khí hậu hạn chế cho cây trồng potx
... cấu xuất việc ngừng xuất mặt hàng không đủ sức cạnh tranh Tiềm xuẩt hàng nông sản Việt Nam Nước ta nằm vùng khí hậu nhiệt đới mùa nắng mưa rõ rệt Việt Nam coi nước đIều kiện khí hậu ... thất bại Các nước ASEAN điểm tương đồng với Việt Nam, xuất phát đIểm văn minh lúa nước, nông nghiệp chủ yếu, mặt khác nước trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ chế biến ta ... kiện thuận lợi cho việc xuất hàng hoá nước ASEAN nhanh chóng, thời gian quy định tạo uy tín cho Khí hậu thời tiết yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hoá Khí hậu ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất, khả cung...
 • 58
 • 119
 • 0

xây dựng cơ sở dữ liệu về quá trình tích luỹ sinh khối cây lúa heo thịt, sữa trong sản xuất nông nghiệp xã thái mỹ, huyện củ chi phục vụ thiết kế mô hình biomass town

xây dựng cơ sở dữ liệu về quá trình tích luỹ sinh khối cây lúa và heo thịt, bò sữa trong sản xuất nông nghiệp xã thái mỹ, huyện củ chi phục vụ thiết kế mô hình biomass town
... CHI Lập sở liệu sản xuất lúa Lập sở liệu chăn nuôi heo thòt Lập sở liệu chăn nuôi Theo dõi trình sản xuất lúa cành đồng Lập sở liệu tích luỹ sinh khối từ lúa Theo dõi trình tạo sinh khối trình ... cho trình tích khối trình chăn nuôi heo thòt, sữa luỹ sinh khối trình chăn nuôi heo thòt, thòt Đánh giá việc sử dụng nguồn sinh khối tạo từ trình tích luỹ sinh khối lúa, heo thòt, sữa ... tình hình kinh tế hội Thái Mỹ Thiết kế hình Biomass Town (dạng tài liệu, bảng vẽ) đòa bàn nói Tài liệu thiết kế sở cho việc xây dựng hình Biomass Town sau Nh ng n i dung th c hi n: Cơng...
 • 100
 • 278
 • 0

Động cơ tự kháng triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics.pdf

Động cơ tự kháng và triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics.pdf
... phát triển ứng dụng hệ truyền động sử dụng ĐCTK, đặc biệt hệ Mechatronics Đây mảng vấn đề bỏ ngỏ nghiên cứu / giảng dậy nớc ta Nguyên lý hoạt động SRM a) Nguyên lý Để minh họa nguyên lý hoạt động ... dụng ĐCTK hệ thống Mechatronics trở nên hấp dẫn cần thiết Đó động lực nhiều công trình nghiên cứu / phát triển ứng dụng thập kỷ qua Báo cáo giới thiệu vắn tắt nguyên lý động tình trạng phát triển ... biến đo vị trí, thay vào sử dụng khâu quan sát tốc độ quay Báo cáo cha đề cập đến vấn đề cải thiện cos hệ thống Nhìn chung, vấn đề nghiên cứu ứng dụng giảng dậy hệ thống sử dụng ĐCTK cha đợc quan...
 • 9
 • 557
 • 3

Lịch sử triển vọng của Công nghệ sinh học công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp

Lịch sử và triển vọng của Công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
... ngời Công nghệ sinh học lĩnh vực khoa học công nghệ rộng, chia công nghệ sinh học thành ngành sau: + Công nghệ vi sinh vật: Là ngành công nghệ nhằm khai thác tốt khả kỳ diệu thể vi sinh vật Nhiệm ... dân sử dụng loại chế phẩm vi sinh vật, nhằm tạo nhiều cải vật chất bảo vệ môi trờng sinh thái xanh sạch, phát triển nông nghiệp bền vững II Lịch sử công nghệ sinh học chế phẩm vi sinh vật Lịch sử ... phát triển công nghệ sinh học (CNSH) từ sinh học mô tả đến sinh học thực nghiệm, bớc tiến khoa học sống gắn liền với tiến vật lý, hoá học, học toán học Sự gắn bó trớc hết vi c đa vào ngành sinh học...
 • 8
 • 1,339
 • 19

Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đắt bằng thực vật - hướng tiếp cẩn triển vọng

Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đắt bằng thực vật - hướng tiếp cẩn và triển vọng
... đất số loài thực vật Công nghệ xử kim loại nặng đất thực vật thực vật có nhiều cách phản ứng khác có mặt ion kim loại môi trường Hầu hết, loài thực vật nhạy cảm với có mặt ion kim loại, chí ... Tuy nhiên, có số loài thực vật khả sống môi trường bị ô nhiễm kim loại độc hại mà có khả hấp thụ tích kim loại phận khác chúng[1] Trong thực tế, công nghệ xử ô nhiễm thực vật đòi hỏi phải đáp ... hại [1,5,6] Các hướng tiếp cận việc sử dụng thực vật xử môi trường Như phần giới thiệu, để thương mại hoá công nghệ xử môi trường thực vật, cần phải tìm kiếm loài thực vật có khả cho sinh...
 • 7
 • 2,836
 • 48

Thanh toán trong thương mại điện tử triển vọng của Việt Nam

Thanh toán trong thương mại điện tử và triển vọng của Việt Nam
... Thanh toán thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam Chương 3: Triển vọng toán TMĐT Việt Nam Điểm đề tài -Tìm hiểu sâu phương thức toán thương mại điện tử doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) ngoại thương ... điện tử triển vọng Việt Nam -Khoá luận có ưu điểm trình bày cách đầy đủ hệ thống toán điện tử liên quan đến hình thái thương mại điện tử -Nhược điểm: chưa trình bày sâu đến việc toán thương mại điện ... thương mại điện tử doanh nghiệp với doanh nghiệp ngoại thương Mục đích nghiên cứu -Nâng cao hiểu biết thương mại điện tử giới nói chung tình hình phát triển thương mại điện tử Việt Nam nói riêng...
 • 7
 • 1,561
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: vị trí kinh tế tình hình sản xuất và triển vọng của ngành trồng lúathị trường bảo hiểm việt nam tiềm năng và triển vọng phát triển trong bối cảnh hội nhậpquang hợp quyết định năng suất cây trồng và triển vọngnêu ưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngthành tựu và triển vọng trong mối quan hệlê văn bảnh 2011 nghiên cứu và phát triển giống lúa mới triển vọng cho vùng đồng bằng sông cửu long chuyên đề sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía nam trang 106 128thu hút fdi vào lĩnh vực bất động sản của việt nam thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tếtrò và triển vọng hấp thụ cácbon trong ngành lâm nghiệpđánh giá về tình hình năng lực và triển vọng của ngành giao thông vận tải trong thời gian tới2 4 kết quả chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cây khác và nuôi thủy sản 8 32tập tính và triển vọng nghien cứu ứng dụng trong chăn nuôitiềm năng và triển vọng phát triển một số loại cây ăn quả ở tây nguyênthách thức và triển vọng xuất khẩu của sme hà nội trong giai đoạn hiện naydự báo được thực trạng và triển vọng phát triển của thị trường thế giới trong tương laiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh