Autocad Tạo menu trong autocad.

Huong dan tao menu trong Access 2003

Huong dan tao menu trong Access 2003
... II - Tạo menu Thoát từ menu Exit hệ thống: III – Tạo menu Cập Nhật menu Đổi tên menu “Custom” thành “Thêm Công văn” Tương tự tạo thêm menu “Danh sách Công văn” phía menu “Thêm Công văn” ... Tạo đường phân cách menu con: Đưa Thanh menu vào vị trí: IV – Đặt Action cho menu “Thêm Công văn” để mở form “frmCongVan” Với thao tác menu “Thoát” dùng rồi, ta đặt Action cho menu “Thêm Công văn” ... cho menu “Thêm Công văn” để bấm vào mở form “frmCongVan”: Đặt tên mcrThemCongVan Tương tự với menu khác dùng để mở form khác ...
 • 15
 • 1,168
 • 14

Hướng dẫn tạo menu trong Android

Hướng dẫn tạo menu trong Android
... onCreateOptionsMenu (Menu menu) { MenuInflater inflater = getMenuInflater(); MenuInflater inflater = getMenuInflater(); inflater.inflate(R .menu. menu, menu) ; inflater.inflate(R .menu. menu, menu) ; return ... super.onCreateContextMenu (menu, v, menuInfo); super.onCreateContextMenu (menu, v, menuInfo); MenuInflater inflater = getMenuInflater(); MenuInflater inflater = getMenuInflater(); inflater.inflate(R .menu. context _menu, ... onCreateContextMenu() @Override @Override public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenuInfo menuInfo) { ContextMenuInfo menuInfo)...
 • 13
 • 1,076
 • 0

Kỹ thuật tạo Menu trong trình chiếu Powerpoint

Kỹ thuật tạo Menu trong trình chiếu Powerpoint
... Mục Mục 1.1 Kỹ thuật Mục 1.2 Mục Mục Mục 2.1 Mục 3.1 tạo Menu Mục 3.2 Mục 2.2 trình chiếu Powerpoint Tác giả Mục 1.1 Mục 1.2 Mục 2.1 Mục 2.2 Mục 3.1...
 • 9
 • 460
 • 0

Tạo menu popup trong EXCEL

Tạo menu popup trong EXCEL
... As Excel. Range, Cancel As Boolean) On Error GoTo Worksheet_BeforeRightClick_Error ''Hiện popup menu người dùng gcBar_RgtClkMenu.ShowPopup Worksheet_BeforeRightClick_Resume: ''Nhằm ngăn chặn popup ... có tên menuName '' Nếu tồn xóa '' Sub DeleteCommandBar(menuName) Dim mb For Each mb In CommandBars If mb.Name = menuName Then CommandBars(menuName).Delete End If Next End Sub Sub DummyMessage() ... Worksheet_BeforeRightClick_Resume: ''Nhằm ngăn chặn popup menu mặc định Excel Cancel = True ''Thoát khỏi thủ tục Exit Sub Worksheet_BeforeRightClick_Error: ''Nếu macro khởi tạo chưa chạy ''Hỏi người dùng có muốn...
 • 4
 • 883
 • 2

Tự tạo Classic Start Menu trong Windows 7 potx

Tự tạo Classic Start Menu trong Windows 7 potx
... công cụ Hình K: Bạn tạo Classic Start Menu in Windows Bạn có gì? Bạn thích Classic Start Menu hay phần mềm kèm với Windows 7? Bạn sử dụng kỹ thuật để tạo Classic Start Menu riêng bạn? Như khi, ... Điền vào Classic Start Menu Tại thời điểm này, Classic Start Menu bạn có chứa menu chương trình đường liên kết dẫn tới chương trình mặc định Default Programs Windows Update, hình G Trong Classic ... hình C Hình C: Thanh Start Menu Toolbar xuất khu vực thông báo Di Chuyển Start Menu Toolbar Giờ đây, bạn tạo Start Menu Toolbar, bạn muốn chuyển sang bên cạnh nút Start Windows Để thực điều này,...
 • 8
 • 194
 • 0

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord docx

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord docx
... "Toolbars ", di chuyển xuống đánh dấu check vào "Shortcut Menus' Sau chọn tùy chọn này, bạn thấy hộp nhỏ gọi "Shortcut Menus" hiển thị 5 Trên dòng "Shortcut Menus", click vào mũi tên bên cạnh " Text ... “Change case”.Nhưng khả chuyển đổi chữ hoa từ 9 Giữ chuột bạn click vào Change case All Caps kéo vào menu TEXT mà bạn làm bước Xem hình: 10 Đóng "Customize" cửa sổ trở lại vào tài liệu Chọn văn tài...
 • 7
 • 133
 • 0

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord pptx

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord pptx
... hợp tạo shortcut khác làm tương tự Mở văn Word Chọn "Tools" menu đầu trang, sau chọn "Customize" Chọn Toolbars tab 4 Trên danh sách "Toolbars ", di chuyển xuống đánh dấu check vào "Shortcut Menus' ... check vào "Shortcut Menus' Sau chọn tùy chọn này, bạn thấy hộp nhỏ gọi "Shortcut Menus" hiển thị 5 Trên dòng "Shortcut Menus", click vào mũi tên bên cạnh " Text " Cuộn xuống chọn vào "Text " ... “Change case”.Nhưng khả chuyển đổi chữ hoa từ Giữ chuột bạn click vào Change case All Caps kéo vào menu TEXT mà bạn làm bước Xem hình: 10 Đóng "Customize" cửa sổ trở lại vào tài liệu Chọn văn tài...
 • 8
 • 149
 • 0

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord ppsx

Thủ thuật Office: Tạo Shortcut Context menu trong MSWord ppsx
... "Tools" menu đầu trang, sau chọn "Customize" Chọn Toolbars tab 4 Trên danh sách "Toolbars ", di chuyển xuống đánh dấu check vào "Shortcut Menus' Sau chọn tùy chọn này, bạn thấy hộp nhỏ gọi "Shortcut ... check vào "Shortcut Menus' Sau chọn tùy chọn này, bạn thấy hộp nhỏ gọi "Shortcut Menus" hiển thị 5 Trên dòng "Shortcut Menus", click vào mũi tên bên cạnh " Text " Cuộn xuống chọn vào "Text " Bạn ... “Change case”.Nhưng khả chuyển đổi chữ hoa từ 9 Giữ chuột bạn click vào Change case All Caps kéo vào menu TEXT mà bạn làm bước Xem hình: 10 Đóng "Customize" cửa sổ trở lại vào tài liệu Chọn văn tài...
 • 8
 • 132
 • 0

TẠO MENU NGƯỜI DÙNG TRONG EXCEL doc

TẠO MENU NGƯỜI DÙNG TRONG EXCEL doc
... download dùng tập tin add-in faceids.xla Các liệu ví dụ thể hình sau: Sau thủ tục để tạo xoá menu (bạn nên cho vào module) Bạn ý tên sheet chứa liệu để tạo menu bạn có tên Menusheet Code: Sub CreateMenu() ... Khởi tạo giá trị hàng Row = ' Thêm vào menu, menu items submenu items sử dụng ' liệu lưu MenuSheet Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1)) With MenuSheet MenuLevel = Cells(Row, 1) Caption = Cells(Row, ... chứa liệu cho menu Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets("MenuSheet") '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' ' Nhằm chắn Menu không bị trùng Call DeleteMenu ' Khởi tạo giá trị hàng...
 • 8
 • 220
 • 0

Hướng dẫn Tự tạo Classic Start Menu trong Windows 7 ppsx

Hướng dẫn Tự tạo Classic Start Menu trong Windows 7 ppsx
... công cụ Hình K: Bạn tạo Classic Start Menu in Windows Bạn có gì? Bạn thích Classic Start Menu hay phần mềm kèm với Windows 7? Bạn sử dụng kỹ thuật để tạo Classic Start Menu riêng bạn? Như khi, ... Điền vào Classic Start Menu Tại thời điểm này, Classic Start Menu bạn có chứa menu chương trình đường liên kết dẫn tới chương trình mặc định Default Programs Windows Update, hình G Trong Classic ... hoàn thành hoạt động đó, bạn có Classic Menu Start bạn Windows 7, hình K, mà không cần phải sử dụng công cụ bên thứ ba Như bạn thấy, để phù hợp với Classic Start Menu gốc, cần thay đổi số biểu...
 • 10
 • 198
 • 0

Tự tạo Object trong visual basic

Tự tạo Object trong visual basic
... Event Draw myBox Tương tự vậy, bên Class, Class giao cho Object Raise Events (thí dụ TextBox, ListBox, Timer v.v ), bạn declare Object WithEvents để handle Events Object Trong thí dụ ta viết codes ... Thường thường ta dùng thẳng frmMyForm sau: frmMyForm.Show Trong trường hợp nầy thật frmMyForm Class dùng y Object Chớ muốn, ta tạo hai, ba Objects Class frmMyForm lúc thí dụ sau: Dim firstForm As ... = New frmMyForm firstForm.Show secondForm.Show Trong thí dụ ta declare firstForm secondForm Objects Class frmMyForm Sau ta làm nên (instantiate) Objects firstForm secondForm statements Set =...
 • 8
 • 557
 • 8

Sử dụng Menu trong Visual Basic

Sử dụng Menu trong Visual Basic
... Insert để nhét MenuItem MenuItem selected Next để chọn MenuItem MenuItem selected Pop-up Menu Đối với User, làm việc với Object Windows tiện ta làm hiển thị Context Menu (Menu áp dụng cho tình ... thường Right Click Context Menu gọi Pop-up Menu Chính Pop-Up menu thật Dropdown menu Menu Bar Command Bình thường Menu Bar Command visible hay invisible (tàn hình) Trong hình đây, User Right ... muốn cho User dùng Alt key để xử dụng Menu, bạn đánh thêm dấu & trước character bạn muốn menu Caption Thí dụ Alt-F thả xuống Menu Menu Command File Nếu bạn đặt cho MenuItem &Open tên mnuOpen, bạn...
 • 11
 • 634
 • 5

Làm quen với thanh menu trong photoshop

Làm quen với thanh menu trong photoshop
... History sửa Menu Layer Đây nơi chứa thao tác chỉnh sửa làm việc với lớp đối tượng Menu Layer có nhiều menu phụ tùy chọn phức tạp Bạn xem lại phần loạt hướng dẫn New: Các menu phụ menu cho phép ... background màu trắng thêm vào sau kết hợp Các Menu quan trọng khác Phần lại menu Photoshop gần phức tạp cho người sử dụng Menu Select: Menu làm việc với công cụ Marquee, Lasso Wand trêm panel Layers ... dụng Photoshop thực nhanh chóng chỉnh sửa lặp lặp lại Scripts tiện ích khác thú vị đáng để xem xét, kể với người dùng Đây menu tổng quát chức năng, nằm phía cửa sổ làm việc Photoshop Mỗi nút menu...
 • 16
 • 765
 • 4

Giáo trình tạo khối trong Corel Draw

Giáo trình tạo khối trong Corel Draw
... Giaùo trình corel Chức tạo vát cạch cho khối( Extude Bevel) – – Mục Use Bevel : điều chỉnh cá giá trị : mục Bevel Depth Bevel angle – Mục Show Bevel Only hiển thị phần vát cạch trừ phần khối phía ... thị phần vát cạch trừ phần khối phía sau Chức giã khối Chọn khối , vào menu / Arrange / Ungroup All Xuất file sang chương trình khác – Chọn File Corel – Vào Menu / File / Export / Làm xuất hộp ... địa xuất – Mục File Name : tên File xuất – Mục Files of Type : dịnh dang kiểu xuất -2- Giaùo trình corel Vidụ : PSD: dịnh dạng photoshop, mục Color hệ màu –RGB Size ; Kích Thước tilệ 1:1 Resol...
 • 3
 • 2,335
 • 25

Tự tạo Object trong lập trình Visual Basic 6

Tự tạo Object trong lập trình Visual Basic 6
... Event Draw myBox Tương tự vậy, bên Class, Class giao cho Object Raise Events (thí dụ TextBox, ListBox, Timer v.v ), bạn declare Object WithEvents để handle Events Object Trong thí dụ ta viết codes ... Thường thường ta dùng thẳng frmMyForm sau: frmMyForm.Show Trong trường hợp nầy thật frmMyForm Class dùng y Object Chớ muốn, ta tạo hai, ba Objects Class frmMyForm lúc thí dụ sau: Dim firstForm As ... frmMyForm Class giống khuôn, Objects giống bánh làm từ khuôn Chắc bạn để ý thấy VB6 từ dùng hai từ Class Object lẫn lộn Đều nầy không quan trọng, miễn bạn nắm vững ý nghĩa chúng VB6 có yểm trợ Class mà...
 • 9
 • 591
 • 6

Xem thêm