TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC TRONG TÁC PHẨM “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” CỦA ĂNGGHEN

Quan điểm của ph ăngghen về chế độ hữu trong tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của nhà nước một số vấn đề thực tiễn ở việt nam hiện nay

Quan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước và một số vấn đề thực tiễn ở việt nam hiện nay
... Mở đầu Chương QUAN ĐIỂM CỦA PH ĂNGGHEN VỀ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU TRONG TÁC PH M “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” 1.1 Khái quát sở hữu vị trí vấn đề hữu tác ph m Nguồn gốc ... gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước 1.1.1 Khái niệm sở hữu 1.1.2 Vị trí vấn đề hữu tác ph m Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước 1.2 Nguồn gốc chế độ hữu 1.3 Bản chất chế độ hữu ... Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM CỦA PH ĂNGGHEN VỀ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU 2.1 Thực trạng vấn đề sở hữu Việt Nam 2.2 Những biểu chế độ hữu hình thức sở hữu nhân Việt...
 • 54
 • 1,111
 • 4

Thực chất ý nghĩa của quan điểm ph ăngghen về nhà nước trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của nhà nước

Thực chất và ý nghĩa của quan điểm ph ăngghen về nhà nước trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước
... Thực chất quan điểm Ph. Ăngghen nhà nước tác ph m “Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước Chương 2: Ý nghĩa quan điểm Ph. Ăngghen nhà nước tác ph m “Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước ... CHƯƠNG THỰC CHẤT QUAN ĐIỂM CỦA PH. ĂNGGHEN VỀ NHÀ NƯỚC TRONG TÁC PH M “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” 1.1 Nguồn gốc nhà nước Nguồn gốc, nguyên nhân trình hình thành nhà nước ... quản lý nhà nước Quan điểm nhà nước Ph. Ăngghen tác ph m “Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước ý nghĩa lý luận mà có ý nghĩa to lớn thời đại ngày Trong bối cảnh giới vận động tác động trình...
 • 73
 • 1,385
 • 10

Vấn đề gia đình trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của nhà nước với việc xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề gia đình trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước với việc xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay
... TƯ TƯỞNG CỦA PH ĂNG-GHEN VỀ GIA ĐÌNH TRONG TÁC PHẨM “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” 1.1 Vị trí vấn đề gia đình tác phẩm 1.1.1 Giới thiệu chung tác phẩm Tác phẩm Nguồn ... tạo cho phù hợp với điều kiện Vì lý quan trọng đó, tác giả chọn: Vấn đề gia đình tác phẩm Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước với việc xây dựng gia đình Việt Nam nay làm đề tài nghiên ... việc xây dựng phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn Chương Ý NGHĨA TƯ TƯỞNG CỦA PH ĂNG-GHEN VỀ GIA ĐÌNH TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Những quan điểm Đảng Nhà nước vấn đề gia đình...
 • 21
 • 159
 • 0

LUẬN VĂN: Nguồn gốc của gia đình của chế độ hữu của nhà nước docx

LUẬN VĂN: Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu và của nhà nước docx
... gia đình Hai là: Nguồn gốc đời tiêu vong chế độ hữu giai cấp Trong tác phẩm "Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước" Ph.Ăngghen nguyên nhân trình ihình thành phát triển chế độ hữu giai ... độ phức tạp Ba là: Điều kiện đời nhà nước vấn đề nhà nước tiêu vong Trong tác phẩm: "Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước" , nghiên cứu nguồn gốc đời nhà nước, trước hết ông tìm hiểu mô tả ... gan liệu để viết tác phẩm "Nguồn gốc gia đình, chế độ hữu nhà nước" nhằm chứng minh đắn quan điểm vật lịch sử Mác Đồng thời vạch trần quan điểm sai trái giai cấp sản cho chế độ gia đình...
 • 31
 • 393
 • 7

TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI HY LẠP-LA MÃ TÁC PHẨM ĐỂ LẠI CỦA HÉRACLITE docx

TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI HY LẠP-LA MÃ TÁC PHẨM ĐỂ LẠI CỦA HÉRACLITE docx
... lỗ mũi phân biệt chúng D Những vật xung khắc lẫn lại hợp thành Những âm điệu khác hợp lại thành hòa âm đẹp đẽ Tất vật đời đấu tranh D Con lừa cỏ để ăn vàng D 12 Bước xuống dòng sông, thường gặp ... D 16 Làm trốn tránh luôn không ngừng nghỉ D 17 Đại đa số gặp việc gì, suy nghĩ Cho dầu sau học không hiểu, họ tự cho họ hiểu biết D 18 Nếu không hy vọng chưa thể có không đạt Bởi việc chưa thể ... thứ không cần tất thứ khác Tức là, quang vinh bất diệt không cần điêu tàn Thế đại đa số người lại nuốt lấy nuốt để giống súc vật D 30 Thế giới đồng vật tồn Nó không vị thần sáng tạo không người...
 • 11
 • 238
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước3 potx

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước3 potx
... đời, người Scandinavia chưa quên chế độ mẫu quyền.] Vả lại, vào thời Tacitus, người Germania, [ít số người Germania mà Tacitus biết rõ,] chế độ mẫu quyền bị chế độ phụ quyền thay Con kế thừa tài ... ruộng chia hay ruộng tư) - sang chế độ canh tác gia đình riêng rẽ, có chia lại hàng năm; bước tiến lớn Bước độ từ việc canh tác chung tới việc hoàn toàn hữu ruộng đất, thời gian ngắn vậy, lại ... thức quản lí cao mà chế độ thị tộc đạt tới, hình thức kiểu mẫu giai đoạn cao thời dã man Chỉ cần xã hội vượt giới hạn mà thể chế thỏa mãn được, chế độ thị tộc chấm dứt: sụp đổ, Nhà nước thay Chú...
 • 8
 • 293
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước3 pps

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước3 pps
... chồng Một ngoại lệ ng tự chế độ nhiều chồng Ấn Độ Tây Tạng; vấn đề nguồn gốc chế độ ấy, chế độ quần hôn10, đòi hỏi nghiên cứu sâu nữa, lí thú Thực ra, dễ lượng thứ chế độ hậu cung đầy rẫy ... dàng gia súc Những cải ấy, trở thành hữu [của gia đình], tăng lên nhanh chóng; đánh đòn chí mạng vào xã hội dựa chế độ hôn nhân đối ngẫu thị tộc mẫu quyền Chế độ hôn nhân đối ngẫu đưa yếu tố vào ... lên từ chế độ hữu chiến thắng chế độ công hữu, với quan tâm đến việc cho thừa kế tài sản, chế độ phụ quyền hôn nhân cá thể có địa vị thống trị; lúc đó, hôn nhân hoàn toàn lệ thuộc vào tính...
 • 26
 • 244
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước4 pot

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước4 pot
... La Mã) Trên toàn chế độ xã hội mà người Iroquois sống đó, từ bốn trăm năm Căn theo Morgan, mô tả chi tiết chế độ đó, ta có hội để nghiên cứu tổ chức xã hội chưa có Nhà nước Nhà nước giả định ... đắn, nhận chế độ mark người Germania thiết chế xã hội túy, khác Nhà nước chất, dù sau trở thành sở Nhà nước; tất trước tác mình, Maurer nghiên cứu hình thành quyền lực công cộng, từ thể chế nguyên ... hẳn so với ngày - kinh tế gia đình tiến hành chung vài nhà, theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa; đất đai lạc, vài mảnh vườn nhỏ tạm giao cho gia đình - mà dấu vết máy quản lí phức tạp cồng kềnh...
 • 8
 • 197
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước5 docx

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước5 docx
... tất sử gia cổ điển khác, nghiên cứu thời cổ đại, không giải vấn đề thị tộc Dù xác nhiều đặc trưng thị tộc, họ coi tập đoàn gồm nhiều gia đình, nên họ hiểu chất nguồn gốc thị tộc Trong chế độ thị ... rã: chế độ phụ quyền, với việc để lại tài sản cho cái, điều tạo điều kiện cho tích lũy cải nội gia đình, gia đình biến thành lực đối lập với thị tộc; chênh lệch tài sản ảnh hưởng tới thể chế, ... sản phẩm túy hư cấu văn chương - xứng với học giả ‘sống tưởng’, nghĩa mọt sách phòng Vì mối liên kết hệ trôi vào khứ từ lâu, từ chế độ hôn nhân cá thể bắt đầu xuất hiện, thực tế khứ phản ánh...
 • 6
 • 203
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước6 pps

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước6 pps
... nghĩa việc Chế độ thị tộc giúp đỡ nhân dân bị bóc lột, nên họ trông cậy vào Nhà nước đời Nhà nước thật giúp đỡ họ thể chế mà Solon đưa ra, làm mạnh lên cách làm tổn hại đến chế độ cũ Solon ... binh, giai cấp thứ ba sung vào binh nặng, giai cấp thứ làm binh nhẹ, giáp trụ, làm hải quân, có lẽ họ trả công Vậy yếu tố hoàn toàn đưa vào hiến pháp: hữu Quyền lợi nghĩa vụ công dân Nhà ... nên họ đưa toàn Nhà nước Athens đến chỗ sụp đổ Sự sụp đổ chế độ dân chủ gây ra, bọn sử gia châu Âu - quen liếm gót đám vương công - quyết; mà chế độ nô lệ gây ra, làm cho lao động công dân tự...
 • 6
 • 196
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước7 ppsx

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước7 ppsx
... chế độ Chính chế độ ấy, toàn lịch sử nước Cộng hòa La Mã diễn ra, với tất đấu tranh quí tộc bình dân để giành giật chức vụ chia chác ruộng đất Nhà nước, việc bọn quí tộc cuối bị hòa tan vào giai ... thực dụng lí, mô tả theo kiểu luật gia thông thái, mà tác phẩm họ lại dùng làm tài liệu gốc - khiến ta nói chắn thời gian, diễn biến bối cảnh cách mạng lật đổ chế độ thị tộc cũ Chỉ khẳng định: nguyên ... sản, thành viên thị tộc mình; lại có quyền chồng con, thành viên khác thị tộc nhà chồng chồng thu nhận nhập vào gia đình chồng, lẽ người phụ nữ thị tộc chồng được?” Vậy Mommsen khẳng định phụ...
 • 6
 • 211
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước8 pot

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước8 pot
... Âu, thế, tan rã quốc gia thời Germania kết thúc; với việc bị người Norse người Saracen nô dịch, mà với việc phát triển chế độ benefice chế độ bảo hộ4 thành chế độ phong kiến, [và việc dân số tăng ... (giống “poor whites”2 bang có chế độ nô lệ trước Mĩ) Đạo Cơ Đốc hoàn toàn chịu trách nhiệm diệt vong từ từ chế độ nô lệ Ở Đế chế La Mã, nhiều kỉ, sống chung với chế độ ấy; sau, không cấm tín đồ ... lên chế độ nô lệ phát triển hoàn chỉnh, chưa tiến tới hình thức cổ đại lao động nô lệ, chưa tới chế độ nô lệ gia đình phương Đông - đâu mà có? Tất sinh khí sức sống, mà người Germania đưa vào...
 • 7
 • 169
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước9 ppsx

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước9 ppsx
... thăng bọn quí tộc giai cấp sản; chế độ Bonaparte Đế chế thứ nhất, đặc biệt Đế chế thứ hai Pháp, đẩy giai cấp vô sản chống lại giai cấp sản, lại đẩy giai cấp sản chống lại giai cấp vô sản ... thương nhân, với cách giai cấp kẻ trung gian, đứng người sản xuất; 3) chế độ hữu ruộng đất, chế độ cầm cố; 4) lao động nô lệ, với cách hình thức sản xuất thống trị Hình thức gia đình phù ... xã hội Vì Nhà nước xuất nhu cầu kiềm chế đối lập giai cấp, đồng thời xuất từ xung đột giai cấp, nên thường Nhà nước giai cấp lực nhất, giai cấp thống trị kinh tế; nhờ có Nhà nước, giai cấp thống...
 • 11
 • 181
 • 0

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu, của Nhà nước T1 potx

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, và của Nhà nước T1 potx
... triển từ chế độ tạp hôn” lên chế độ hôn nhân cá thể, từ chế độ mẫu quyền đến chế độ phụ quyền đặc biệt người Hi Lạp - kết tiến quan điểm tôn giáo, việc đưa thần (đại diện cho quan điểm mới) vào hệ ... trừ chế độ nhiều vợ; gia đình không trải qua phát triển lịch sử cả; nhiều người ta nhận thời nguyên thủy, có thời kì quan hệ tính giao bừa bãi Thực ra, gia đình cá thể (một vợ chồng), có chế độ ... Nhà nước không đoàn thể huyết tộc, mà đoàn thể địa phương; đó, chế độ sở hữu hoàn toàn chi phối gia đình; đó, mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp - làm nên nội dung...
 • 11
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 9 bài phân tích về chí phèo trong tác phẩm cùng tên của nam caotiểu luận về tình huống trong quản lý nhà nướctiểu luận về nhà nước pháp quyềntiểu luận về nhà quản trịtiểu luận về nhà nướctiểu luận về nhà nước và pháp luậttiểu luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩatieu luan ve nha cao tangtiểu luận vè nhà văn thạch lamquan điểm của triết học mác lênin về nhà nướctiểu luận về vitamin tan trong chất béotiểu luận vệ sinh an toàn thực phẩmquan điểm triết học mác lênin về nhà nướctiểu luận về đàm phán trong kinh doanhtiểu luận về bảo hộ quyền tác giảKế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh.Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Bắc Âu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu CN Bình Định.Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơnMở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.Nghiên cứu chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam .Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãinhững bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmPhát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bànPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ - MINH GIẢI DVLGK - XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ BÃO HÒA