Phương Pháp châm cứu

Bài giảng phương pháp châm cứu

Bài giảng phương pháp châm cứu
... châm, Hàn chứng cứu Kỹ thuật cứu Dụng cụ: Gồm ngải cứu dạng mồi ngải điếu ngải Cách cứu: - Cứu trực tiếp; - Cứu gián tiếp; - Cứu điếu ngải Phương pháp Cứu Một số thủ thuật cứu: - Cứu bổ; - Cứu ... lỗ châm Rút kim không bịt lỗ châm Phương pháp Châm Một số bất thường châm cách xử lý: - Vựng châm; - Mắc kim; - Cong, gãy kim; - Chảy máu; - Nhiễm trùng; - Châm vào phủ tạng Phương pháp Cứu ... có thai Phương pháp Châm Kỹ thuật châm Dụng cụ: - Cồn sát trùng 70, vô khuẩn, kẹp gắp kim, khay dụng cụ, máy điện châm - Kim: hào châm, mai hoa châm, nhĩ châm, tam lưng châm Tư Cách châm: Về...
 • 22
 • 735
 • 2

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát
...  Đánh giá tác dụng phương pháp châm cứu điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát TỔNG QUAN I TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN KHỨU GIÁC THỨ PHÁT Đại cương: • Rối loạn khứu giác thứ phát chứng ... BN khứu giác sau điều trị: o o o o Khứu giác kém: BN Khứu giác kém: BN Khứu giác kém: BN Khứu giác bình thường: BN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • • BN khứu giác sau điều trị: o Khứu giác kém: BN o Khứu giác ... Kết điều trị rối loạn khứu giác Bảng 6: Kết điều trị rối lọan khứu giác Kết Số BN Tỷ lệ (%) Tốt 40 Khá 30 Trung bình 20 Kém 10 Tổng số 20 100 KẾT LUẬN • PP châm cứu điều trị rối loạn khứu giác thứ...
 • 44
 • 139
 • 0

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát
... điềutrị trị Phương pháp nghiên cứu Phương Phươngpháp phápnghiên nghiêncứu cứumô môtả tả phân phântích tích hồi hồi cứu cứu 23 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Cỡ mẫu Áp dụng công thức tính: n=Z (α , ... Brown: HER2 (+): 35,6% 33 Phương thức điều trị Điều trị Số BN Tỷ lệ % PT + XT 44 31,2 PT + HC 35 24,8 PT + HC + XT 62 44,0 Tổng 141 100 Bảng 3: Phương thức điều trị 34 Kết điều trị * Thời gian sống ... bệnh có giá trị điều trị ĐẶT VẤN ĐỀ  UTV có TTNT âm tính có tiên lượng xấu định điều trị nội tiết có xu hướng di vào tạng sâu  Một số tác giả nước cho thấy hiệu điều trị nội tiết, kết điều trị...
 • 48
 • 119
 • 0

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát

Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát
... BN khứu giác sau điều trị: + Khứu giác kém: BN + Khứu giác kém: BN + Khứu giác kém: BN + Khứu giác bình thường: BN - BN khứu giác sau điều trị: + Khứu giác kém: BN + Khứu giác kém: BN + Khứu giác ... LUẬN Phương pháp châm cứu điều trị rối loạn khứu giác thứ phát phương pháp áp dụng Viêt Nam làm phong phú thêm 19 19 phương pháp điều trị không dùng thuốc điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát, ... QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN KHỨU GIÁC THỨ PHÁT Đại cương: - Rối loạn khứu giác thứ phát chứng bệnh bao gồm giảm, loạn khứu giác sau bệnh lý toàn thân rối loạn khứu giác thuốc (liệu pháp xạ trị, tiếp...
 • 23
 • 225
 • 0

Nghiên cứu phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật

Nghiên cứu phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật
... hội Vì thực đề tài « Nghiên cứu phƣơng pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lƣu Kehr phẫu thuật sỏi mật » nhằm mục tiêu : Đánh giá kết chăm sóc dẫn lưu Kehr bệnh nhân phẫu thuật sỏi mật khoa ngoại bệnh ... 3.3.PHẪU THUẬT 3.3.1 Phƣơng pháp phẫu thuật Bảng 3.9: Phương pháp phẫu thuật Phương pháp phẫu thuât N Tỷ lệ % 28 Mở OMC lấy sỏi, mở túi mật lấy sỏi dẫn lưu túi mật Mở OMC, k t hợp cắt túi mật ... điều trị sỏi đường mật k t hợp sỏi túi mật phương pháp mở OMC lấy sỏi dẫn lưu Kehr kèm theo cắt túi mật sỏi phương pháp điều trị phổ bi n Việt Nam Phương pháp không đòi hỏi nhiều phương tiện...
 • 43
 • 921
 • 8

Châm cứu học - Chương 2 PHƯƠNG PHÁP CHÂM pot

Châm cứu học - Chương 2 PHƯƠNG PHÁP CHÂM pot
... 1) Hào châm: từ từ phân đến tấc , nhỏ từ số 26 đến 32 v.v thân kim tròn trơn loại sử dụng rộng quần chúng Châm cứu học 2) Tam lăng châm: kim khía mủi nhọn để châm cho máu 3) Bì phu châm: gọi ... trước Châm cứu học châm Khử độc có cách : a) dùng rượu 95% để tẩy ngâm lâu 20 phút b) Nấu sôi nước 10 phút c) Mỗi khử độc dùng lần, dùng lần sau phải khử độc lại 2) Khử độc tay: Tay châm cứu gia ... da 4) Phong châm: có tên Tam lăng châm (kim khía) dùng châm cho máu để làm giảm đau Thí dụ: đau lưng dội châm huyệt Ủy trung cho máu, hầu sưng nhức, châm huyệt Thiếu thương, dịch tả châm huyệt...
 • 6
 • 96
 • 1

nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật

nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật
... qu ày - Theo dõi nhi àt : Tái cura, khó th ãi, co th - Theo dõi m ch u ì ph 1.5.1.2 Theo dõi 24 gi Theo dõi b òng h Th Theo dõi l ì ch bàng quang N ì ti Theo dõi b th vùng ì ti ì ph Theo dõi chân ... B KHÓA LU NGHIÊN C SÓC, THEO DÕI D THU Gi Sinh viên th : TS Tr :V Mã sinh viên : B00009 Chuyên ngành Hà N - 2011 Thang Long University Library L Trong th nghiên c àn thành khoá lu ... • Ch 2.3.3.5 Nghiên c k :L •M i, gi ình tr m nhi ùng àt K - ên r - Cách th :M ch có s túi m (trong nh ho m -D • Theo dõi s B õi ch +M + + , nhi b v Rút sau 72 H d 15 d Theo dõi tình tr +...
 • 46
 • 145
 • 0

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên đề bảo vệ công trình nghiên cứu trước hội đồng chấm luận văn

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên đề bảo vệ công trình nghiên cứu trước hội đồng chấm luận văn
... MỞ ĐẦU Nhiều học viên cảm thấy khó khăn, lúng túng bảo vệ kết nghiên cứu trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp; lắng nghe hiểu điều đó, tóm tắt ý cách trình bày luận văn khoa học, thành lao ... thật tự tin báo cáo công trình nghiên cứu trước hội đồng chấm luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Biều, Lê Thị Thanh Chung (2012), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, ĐHSP TPHCM Bộ Giáo dục ... Nai Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tâm lý, Nhà xuất khoa học hội Phạm Văn Hiền, Trình bày luận văn khoa học, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh http://dvdkynang.com/ky-nang-thuyet-trinh-8-dieu-can-tranh...
 • 14
 • 429
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mật
... qu ày - Theo dõi nhi àt : Tái cura, khó th ãi, co th - Theo dõi m ch u ì ph 1.5.1.2 Theo dõi 24 gi Theo dõi b òng h Th Theo dõi l ì ch bàng quang N ì ti Theo dõi b th vùng ì ti ì ph Theo dõi chân ... B KHÓA LU NGHIÊN C SÓC, THEO DÕI D THU Gi Sinh viên th : TS Tr :V Mã sinh viên : B00009 Chuyên ngành Hà N - 2011 Thang Long University Library L Trong th nghiên c àn thành khoá lu ... • Ch 2.3.3.5 Nghiên c k :L •M i, gi ình tr m nhi ùng àt K - ên r - Cách th :M ch có s túi m (trong nh ho m -D • Theo dõi s B õi ch +M + + , nhi b v Rút sau 72 H d 15 d Theo dõi tình tr +...
 • 46
 • 217
 • 1

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật
... hiểu biết sinh thái sinh vật học thành phần thực vật quần Học phần phương pháp nghiên cứu sinh thái môn nhằm trang bị phương pháp nghiên cứu thực vật, quần thực vật cho sinh viên học viên ... dụng Đây phương pháp nghiên cứu trời, phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm không trình bày học phần Tác giả Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT Trong nghiên cứu sinh ... thực vật Đây phương pháp thường dùng, phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng kết nghiên cứu môn sinh thái quần thực vật Tuy nhiên, môn trình phát triển bổ sung hoàn thiện phương pháp, ...
 • 117
 • 969
 • 9

Thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.DOC

Thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.DOC
... Để nghiên cứu thị trờng doanh nghiệp ngời ta thờng dùng hai phơng pháp : phơng pháp nghiên cứu phơng pháp nghiên cứu trờng a - Phơng pháp nghiên cứu bản: Phơng pháp hay gọi phơng pháp nghiên cứu ... đợc nghiên cứu hoàn thiện Đề tài: "Thị trờng phơng pháp nghiên cứu thị trờng doanh nghiệp" nêu sở lý luận vấn đề thị trờng phơng pháp nghiên cứu thị trờng, đánh giá tình hình thị trờng nghiên cứu ... công tác nghiên cứu thị trờng 1-/ Nội dung nghiên cứu thị trờng a - Nghiên cứu khái quát thị trờng: Nghiên cứu khái quát thị trờng nghiên cứu tổng cầu hàng hoá, tổng cung hàng hoá, giá thị trờng...
 • 29
 • 1,143
 • 11

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC
... Khái niệm, đối tợng, nội dung, chức năng, phơng pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thơng Khái niệm .2 Đối tợng nghiên cứu Chức ngoại thơng Phơng pháp nghiên ... Phần I Lý luận chung Khái niệm, đối tợng, nội dung, chức năng, phơng pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thơng Khái niệm - Ngoại thơng trao đổi hàng hoá nớc thông qua mua ... Kinh tế ngoại thơng mônkt ngành, khái niệm ngành ngoại thơng đợc hiểu nh tổ hợp cấu tổ chức thực chức mở rộng, giao lu hàng hoá, dịch vụ với nớc Đối tợng nghiên cứu kinh tế ngoại thơng quan hệ kinh...
 • 23
 • 1,702
 • 3

Phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf

Phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf
... đồng 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: chất vật hay tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu khảo sát trong phạm ... nay, nhà nghiên cứu kết hợp hai phương pháp hay gọi phương pháp khoa học” (Bảng 2.3) Phương pháp khoa học cần phải xác định tiền đề (gọi giả thuyết) sau phân tích kiến thức có (nghiên cứu riêng) ... đề” nghiên cứu sở giúp nhà khoa học chọn chủ đề nghiên cứu (topic) thích hợp Sau chọn chủ đề nghiên cứu, công việc quan trọng phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu tham khảo (tùy theo loại nghiên...
 • 70
 • 4,668
 • 37

Phương pháp nghiên cứu kinh doanh- đề cương nghiên cứu.doc

Phương pháp nghiên cứu kinh doanh- đề cương nghiên cứu.doc
... hình 1.Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thông qua hai giai đoạn nghiên cứu nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ thực thông qua phương pháp định tính nghiên cứu thức thực thông qua phương pháp định lượng ... Vì đề tài: “Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải HOÀNG LONG TPHCM ” chọn để nghiên cứu Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi , phương pháp nghiên cứu 1.Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu ... vi nghiên cứu: Xe khách HOÀNG LONG có hệ thống nước, nhiên với nguồn lực thời gian có hạn , Nhóm có giới hạn nên đề tài nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng Tp Hồ Chí Minh 4 .Phương pháp nghiên...
 • 23
 • 878
 • 7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học
... luận khoa học, thu thập số liệu thống kê thực nghiệm hay loại nghiên cứu điều tra 2.5 Phương pháp khoa học Phương pháp khoa học (PPKH) Những ngành khoa học khác có PPKH khác Ngành khoa học tự ... viên tham dự lớp đặn đạt điểm cao 2.4 Cấu trúc phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học phải sử dụng PPKH: bao gồm chọn phương pháp thích hợp (luận chứng) để chứng minh mối quan ... trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài Vì vậy, mục đích việc thu thập nghiên cứu tài liệu nhằm: - Giúp cho người nghiên cứu nắm phương pháp nghiên cứu thực trước - Làm rõ đề tài nghiên cứu...
 • 8
 • 1,169
 • 25

Xem thêm